Přeskočit na obsah

Nápověda:Cat-a-lot

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zkratka:
 • WP:CAL

Cat-a-lot je JavaScriptový nástroj, který pomáhá hromadně přemisťovat obsah kategorie do jiné kategorie nebo hromadně přidávat skupinu stránek z jedné kategorie i do jiné kategorie nebo hromadně odstraňovat obsah z kategorie. Nástroj funguje také na stránce výsledků vyhledávání, odkud pochopitelně pouze umožňuje hromadné zařazení označených stránek do zvolené (zadané) kategorie. Nástroj je užitečný například při přejmenovávání kategorie (několika kliknutími jde během sekundy přemístit do přestěhované kategorie i její obsah). Může posloužit i při třídění obsahu kategorie do podkategorií, rozdělování kategorie do dvou kategorií anebo při zaplňování nově založené kategorie adekvátním obsahem.

Pro editace pomocí Cat-a-lotu je doporučeno mít zřízený robotický účet, aby editace nezahlcovaly Poslední změny.

Nástroj si můžete zapnout nebo opět vypnout ve svých osobních nastaveních pod záložkou Udělátka, sekce Editační rozhraní, zaškrtnutím položky Cat-a-lot.

Používání[editovat | editovat zdroj]

Nástroj slouží k hromadnému přemisťování stránek do jiné kategorie, kopírování do jiné kategorie nebo odstraňování z aktuální kategorie.

Aktivace nástroje na dané stránce[editovat | editovat zdroj]

Pokud máte nástroj ve svém uživatelském nastavení zapnutý, měl by se vám na každé stránce kategorie anebo na stránce výsledků vyhledávání objevovat vpravo dole malý klikatelný nápis "Cat-a-lot". Pokud na něj kliknete, nástroj tím pro danou stránku aktivujete.

Označování stránek k akci[editovat | editovat zdroj]

Kategorie, články či jiné stránky, které chcete přemístit nebo zkopírovat do jiné kategorie nebo odstranit z aktuální kategorie, můžete označit poté, co nástroj "Cat-a-lot" kliknutím na odkaz vpravo dole aktivujete pro danou stránku.

Stránky vybíráte tak, že kliknete za jejich název nebo na jejich název. Aktivovaný Cat-a-lot způsobí, že se vám v takovém případě ona stránka neotevře v prohlížeči, ale její název se žlutě zvýrazní (podbarví) jako vybraný. Pokud kliknete podruhé, označení se zase zruší. V nabídkovém dialogu vpravo dole máte také možnosti "Select all" (vyber všechny) a "Select ... none" (nevyber žádnou, tj. zruš všechna označení). Pozor, tyto hromadné volby mají zároveň účinek na všechny druhy zařazených stránek, tedy články, kategorie, případně i obrázky. Pomocí tlačítka Shift můžete vybrat celý blok stránek (nejprve kliknout na první stránku a poté spolu se Shiftem na poslední stránku bloku, zvýrazní se celý blok).

Pokud chcete do některé z vybíraných stránek během vybírání nahlédnout, můžete si ji otevřít pomocí pravého tlačítka myši v novém panelu nebo na nové kartě.

Pokud je kategorie plnější (obsahuje více než 200 článků nebo více než 200 podkategorií) a jejím obsahem je tedy třeba listovat, volba "Select all" vybere pouze stránky, jejichž názvy jsou právě zobrazeny na aktuální stránce, nikoliv celý obsah kategorie.

Volba cílové kategorie[editovat | editovat zdroj]

Ihned při aktivaci nástroje se vám vpravo dole rozbalí dialog, který vám umožňuje buď přímo zapsat jméno cílové kategorie, do níž byste chtěli nějaký obsah přemisťovat či kopírovat, nebo můžete žádoucí kategorii hledat v naznačeném kategorizačním stromu vycházejícím z aktuální kategorie nahoru i dolů.

Chcete-li obsah stěhovat nebo kopírovat do přímo nadřazené nebo přímo podřízené kategorie, odkazy „Move“ (přemísti) a „Copy“ (kopíruj) jsou u každé takové kategorie v dialogové nabídce přímo uvedeny. Stačí tedy na tyto pokyny kliknout a označené stránky se v mžiku přemístí nebo zkopírují do zvolené kategorie. Pokud v nabídce kliknete na název některé kategorie. stane se ta kategorie v nabídkovém stromu aktuální kategorií, k níž se opět zobrazí její přímé nadkategorie i podkategorie. Můžete se tak v kategorizačním stromu libovolně pohybovat nahoru i dolů a tím i do sousedních větví kategorizace.

Pokud vámi žádaná cílová kategorie ve výchozí nabídce není a vy znáte její název, můžete jej přímo začít psát do vyplňovacího okénka nabídkového dialogu. Rozbalovací našeptávač vám přitom nabízí názvy existujících kategorií, které odpovídají vámi zadanému počátku názvu. Kliknutím na některý z názvů nabízených našeptávačem se vám tento název vyplní do okénka. Kategorii však zvolíte až následným stiskem tlačítka Enter. V takovém případě se vámi zvolená kategorie stane výchozí kategorií nabídkového kategorizačního stromu a opět můžete volit i z jejich přímých nadkategorií a podkategorií. Můžete však zadat i název kategorie, která dosud neexistuje, tedy nemá ještě založenou svoji stránku. V takovém případě se vám po její volbě objeví místo nadkategorií a podkategorií hláška „Category not found.“, ale přesto můžete do této neexistující kategorie stěhovat nebo kopírovat obsah (a kategorii založit až poté).

Upozornění: Rozbalovací nabídky v některých případech zakrývají část stránky kategorie tak, že ztěžují vybírání a označování stránek k akci. V takovém případě je třeba volit vhodné pořadí úkonů tak, aby stránky k akci mohly být vybrány ve chvíli, kdy nabídkový seznam v pravém dolním rohu je co nejkratší.

Akce[editovat | editovat zdroj]

Máte-li označené (vybrané) stránky k akci, můžete v nabídkovém dialogu kliknout na příslušný pokyn, tedy buď "move" (přestěhuj) nebo "copy" (kopíruj) u názvu příslušné cílové kategorie, anebo "Remove from this category" (vymaž z této kategorie) ke konci nabídky. Akce bývá provedena většinou během okamžiku.

Po akci se názvy stránek, u nichž byla akce úspěšně provedena, šedě podbarví, zatímco názvům stránek, u kterých se akce nepovedla, se vrátí původní bílé podbarvení. Může se objevit též chybové hlášení, že u některých stránek nebylo možno akci provést. Skript například neumí odstranit stránku z kategorie, do které není vložena přímo, ale prostřednictvím šablony. Pokud kopírujete stránku do kategorie, ve které již je obsažena, ohlásí vám to skript jako chybu, ale pokud stěhujete stránku do kategorie, ve které je již obsažena, skript stránku pouze odstraní stránku z aktuální kategorie, ale chybu nehlásí.

Další akce[editovat | editovat zdroj]

Dokud je nástroj na stránce aktivní, můžete vybírat další stránky a provádět s nimi další akci. Přitom zůstávají šedě označené názvy stránek, které už jste někam přesunuli nebo zkopírovali. I šedě označenou stránku však můžete znovu vybrat (žlutě označit) a následně někam znovu zkopírovat nebo přesunout.

Deaktivace nástroje na stránce[editovat | editovat zdroj]

Nástroj na stránce můžete deaktivovat opět kliknutím na Cat-a-lot vpravo dole, stejně jako jste ho aktivovali. Vybrané stránky ovšem zůstanou i nadále žlutě zvýrazněné a vybrané, dokud stránku nezavřete. Nástroj lze deaktivovat též obnovením stránky, tím se zároveň smaže i žluté vyznačení vybraných stránek. Stránku s aktivovaným nástrojem je také možno kdykoliv zavřít.

Nastavení[editovat | editovat zdroj]

Nabídkový dialog obsahuje odkaz „Preferences“, tedy „nastavení“. V současné době na české Wikipedii však žádné možnosti osobního nastavení nenabízí, takže po kliknutí na tento odkaz se nestane nic.

V originální verzi nástroj umožňuje nastavit,

 • jestli se stránky, kterých se akce týká, mají přidávat mezi vaše sledované stránky
 • jestli se editace označí jako malé
 • jaké typy stránek má nástroj zpracovávat (jestli jen obrázky, či i kategorie a články)
 • jestli odstraňovat šablony označující nekategorizované stránky apod.
 • kolik podkategorií se má v nabídce zobrazovat

Vývoj nástroje[editovat | editovat zdroj]

K dalšímu vývoji nástroje byla předložena řada podnětů, z nichž některé budou možná časem realizovány. Například:

 • sofistikovanější zacházení, například:
  • všechny stránky, které jsou zároveň v kategoriích A i B, z těchto kategorií odstraň a přemísti do C.
  • odstraň stránku ze všech kategorií kromě vybrané
  • odstranění z redundantních kategorií
  • odstranění z více kategorií současně
  • možnost kopírovat do více kategorií současně; možnost použití jeden výběr stránek pro více akcí po sobě
  • automaticky vynechávat stránky, které už jsou obsaženy v podkategorii cílové kategorie
  • možnost zvýraznit stránky, které jsou již obsaženy v podkategorii aktuální kategorie nebo v podkategorii cílové kategorie
 • kopírování z kategorie vložené pomocí šablony
 • možnost kopírovat obrázky z galerie či článku (týká se Commons)
 • možnost kopírovat stránky ze stránky Příspěvky uživatele a obrázky ze stránky Nahrané soubory
 • možnost zastavení během akce a možnost hromadného revertu poslední akce
 • použití regulárních výrazů
 • klávesnicové ovládání
 • formátovací úpravy na editovaných stránkách (např. odstraňování nadbytečných prázdných řádků)
 • problémy s neviditelnými řídicími znaky v odkazu kategorie

Ačkoliv byl kód skriptu zkopírován na českou Wikipedii, spravován je na projektu Wikimedia Commons. Podněty k dalšímu rozvoji nástroje nebo řešení jeho chyb je vhodné přinášet tam. Uživatelské rozhraní nástroje je lokalizováno, tj. ovládací dialogy jsou dostupné v češtině.

Na české Wikipedii ho zpřístupnil kolega Martin Urbanec, s případnými problémy týkajícími se specificky fungování nástroje zde se lze obracet na něj nebo na správce rozhraní.

Související články[editovat | editovat zdroj]