Nápověda:Revert

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zkratka:
  • WP:RV

Revert je označení pro editaci stránky, která vrací zpět starší verzi. Nejčastěji se používá k odstraňování následků vandalismu, případně chybných editací atp. Jako na revert se v některých případech pohlíží i na editaci, při které je některá část stránky vrácena do dřívějšího stavu, i když zároveň jsou na stránce provedeny ještě další změny – za revert by však neměla být považována snaha o kompromisní nebo nové řešení sporné části.

Postup při provádění revertu[editovat | editovat zdroj]

  • Všichni wikipedisté mohou provést revert tak, že otevřou historii článku, vyberou v ní starší verzi, v ní kliknou na Editovat (případně mohou starší verzi ještě upravit) a uložit.
  • Systém nabízí všem wikipedistům i odkaz „zrušit editaci“ ve zobrazení rozdílů mezi dvěma verzemi stránky i v historii stránky. Odkaz také otevře editační okno s textem staré verze, ale navíc s předvyplněným shrnutím editaceZrušena verze [číslo] od uživatele [odkaz na seznam příspěvků a diskusní stránku]“, jež lze před uložením dále doplnit nebo upravit. Pokud nejde o návrat z poslední verze stránky na předposlední, je nutno ověřit, zda mají být revertovány i změny provedené v mezilehlých editacích.
  • Správci a revertéři mají pro tento účel zvláštní funkci v ovládacím panelu, viz Wikipedie:Správci#Vracení změn (tzv. rychlý revert). Tento nástroj by neměl být používán při věcném sporu o obsah stránky, ale jen k odvracení vandalismu či experimentů. Je třeba mít na paměti, že rozdíl mezi tímto správcovským nástrojem a běžným uživatelským revertem je, že pouze správcovský revert vrátí najednou všechny editace provedené tímtéž uživatelem.
  • Zrušení více než jedné editace – Pokud například vandal stihl provést v článku rychle za sebou více než jednu editaci, neklikejte na „zrušit editaci,“ protože tím zrušíte jen jedinou editaci. Namísto toho v historii stránky klikněte na datum a čas poslední nezvandalizované verze. Následně klikněte nahoře na tlačítko editovat (upozornění, že editujete zastaralou verzi, je potvrzením správnosti vašeho konání), vyplňte shrnutí editace (napište např. „Revert vandalismu“) a změny uložte.

Popis editace[editovat | editovat zdroj]

Je velmi žádoucí každý revert ve shrnutí editace jako revert označit (použít alespoň zkratku rv) a stručně zdůvodnit; obšírnější zdůvodnění patří na diskusní stránku.

Pokud se nejedná o revert zjevného vandalismu, neměla by taková editace být označena jako malá.

Revertační války[editovat | editovat zdroj]

Uživatel, který revertuje stejnou stránku více než třikrát za 24 hodin, může být zablokován podle pravidla tří revertů, které slouží k předcházení editačním válkám; pro účely tohoto pravidla se může za „revert“ počítat i jiná editace podle rozhodnutí blokujícího správce. V případě zřejmého vandalismu může být uživatel zablokován i bez použití pravidla tří revertů.

V některých případech může být stránka na ochranu před editační válkou dočasně uzamčena nebo polozamčena.

Viz též Diskusní stránka, Řešení sporů.