Wikipedie:Navigační šablony

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Navigační šablony, známé též jako navboxy jsou specifickým druhem šablon. V článku obvykle vypadají jako rámeček ve spodní části článku, který obsahuje odkazy na příbuzná témata. Některé navigační šablony jsou umístěny i vertikálně u pravého okraje stránky, na české Wikipedii jsou však spíše zřídkavé.

Navigační šablony jsou vhodné pro vzájemné prolinkování přesně definované skupiny článků s příbuznými tématy. Šablony s velkým počtem odkazů nejsou zakázány, ale mohou způsobit pomalé načítání stránky a další technické potíže, a špatně se v nich orientuje. Dobré šablony by měly splňovat tyto zásady:

 1. Všechny odkazy v šabloně by se měly týkat stejného, přesně definovaného tématu
 2. Téma šablony by mělo být zmiňováno v každém odkazovaném článku
 3. Články by měly být vzájemně odkazovatelné
 4. Všechny položky v šabloně by měly být natolik významné, aby o nich mohl existovat samostatný článek.

Pokud by neměla být splněna tato kritéria, je lepší zvážit založení kategorie či seznamu.

V porovnání s kategoriemi a seznamy:

 • Kategorie obsahuje pouze existující články
 • Navbox může obsahovat existující i neexistující články, ale pouze ty, které mohou mít vlastní článek
 • Seznam může obsahovat existující i neexistující články, včetně zmínky těch, které nemohou mít samostatný článek

Navbox by měl být vložen ve všech odkazovaných článcích, proto není vhodné dělat v něm odkazy na obecnější témata. Také není vhodné vkládat navboxy do článků, které z nich nejsou odkazovány. To lze snadno zkontrolovat za pomoci nástroje na kontrolu vložení šablon.

 1. Navigační systém má stejný vzhled ve všech souvisejících článcích.
 2. Používání navboxů je rychlejší než procházení kategorií či seznamů.
 3. Lze využít jiné než abecední řazení, například chronologické.
 1. Navboxy se načítají na každé stránce, kde jsou použity, obzvláště v případě mobilního připojení k internetu tak čtenář mnohdy zbytečně stahuje (a plýtvá tak zaplacený datový limit) opakovaně informace, které jej nezajímají
 2. V některých případech je navbox pouze duplikací kategorie
 3. Může být problém vměstnat do navboxu všechny relevantní odkazy, navbox narůstá do nepoužitelné velikosti.
 4. Při větším počtu šablon na jedné stránce se ztrácí přehlednost, markantní je to obzvláště u krátkých článků, kde délka navboxů i několikanásobně převyšuje délku vlastního článku
 5. Zařazení odkazu do navboxu může být v některých případech kontroverzní
 6. Šablona může do článku vnášet informace, které se tématu týkají pouze okrajově a zkreslovat výsledky ve vyhledávání