Tato stránka je zamčena

Šablona:Různé významy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Další významy jsou uvedeny v článku Různé významy (rozcestník).

Šablona Různé významy se používá na začátku článku pro upozornění na články stejného nebo podobného názvu:

  • V případě článků se stejným názvem, který musí být upřesněn rozlišovačem-označením v závorce. Šablona v článku s názvem bez rozlišovače v závorce poukazuje na existenci dalšího rozlišeného článku či rozcestníku, stránky s přehledem různých článků stejného jména upřesněného rozlišovači.
  • Ve vhodných případech podobných názvů článků, pro jiné případy podobných názvů je možné použít šablonu {{Možná hledáte}}. Při volbě té které šablony zvažte, který text upozornění je vhodnější a přesnější a způsob odkazování: Tato šablona slouží především pro hvězdicové odkazování na rozcestník společný několika článkům, kdežto šablona {{Možná hledáte}} typicky pro příčné odkazování mezi těmito články stejných názvů s různými rozlišovači.

Použití

Šablona se umísťuje na úplný začátek článku; jestli je vhodnější před nebo za infoboxy a obrázky, závisí na grafickém rozvržení toho kterého případu. Pokud "primární název" (bez rozlišovače) je přesměrován, umisťuje se šablona do cílového článku přesměrování a použije se parametr „redirect“ (viz níže).

Odkaz na různé významy se ve vhodných případech doplňuje texty upřesňující obsah daného nebo odkazovaného článku. Vkládají se pomocí parametrů tento= a druhý=. Tyto texty je možné doplnit dalšími odkazy, které ovšem zpravidla odvádí pozornost od hlavního odkazu a upozornění znepřehledňují.

Šablonu je možné vložit i tehdy, pokud ještě neexistuje odkazovaný článek; upozorníte tím čtenáře, že označení může mít více významů. Ten, kdo by jej chtěl založit, by se o to nejdříve měl pokusit na názvu bez rozlišovače, a tedy by nemělo hrozit nebezpečí, že by někdo omylem založil takový článek pod jiným názvem, než na jaký odkazuje šablona.

Syntax

Používají se tyto parametry:

  • tento= stručné upřesnění obsahu článku, do nějž je šablona vložena
  • stránka= název článku (stránky), na kterou je odkazováno; jinak se použije název stránky, do které je šablona vložena, doplněný rozlišovačem (rozcestník)
  • rozlišovač= jako odkaz se použije název stránky, do které je šablona vložena, doplněný zvoleným rozlišovačem
  • druhý= text upřesňující obsah odkazovaného článku (stránky)
  • redirect= název článku, ze kterého sem vede přesměrování a který by mohl být zaměnitelný s jiným názvem

Odkaz na více významů

Pokdu má název článku aspoň dva další významy, odkazuje se na rozcestník.

{{Různé významy}}
Obecný odkaz na rozcestník bez doplňkového textu. Odkaz má podobu Název (rozcestník), kde „Název“ je název článku, do kterého je šablona vložena.
Další významy jsou uvedeny v článku Různé významy (rozcestník).
{{Různé významy|stránka=název}}
Odkaz na rozcestník bez doplňkového textu. Odkazovaný rozcestník má název určený parametrem stránka=.
Další významy jsou uvedeny v článku název.

Odkaz na jediný druhý význam

Pokud má název článku jen jeden další význam, odkazuje se přímo na odpovídající článek.

{{Různé významy|druhý=jiném předmětu|rozlišovač=upřesnění}}
Odkaz na článek s druhým významem, který je upřesněn stručným popisem v parametru druhý=. Název druhého článku se liší jen rozlišovačem, tedy má podobu Název (upřesnění), kde „Název“ je název článku, do kterého je šablona vložena, a „upřesnění“ je dáno parametrem rozlišovač=.
O jiném předmětu pojednává článek Různé významy (upřesnění).
{{Různé významy|druhý=jiném předmětu|stránka=název}}
Odkaz na článek s druhým významem, který je upřesněn stručným popisem v parametru druhý=. Odkazovaný článek má název určený parametrem stránka=.
O jiném předmětu pojednává článek název.

Přesměrovaný název

Pokud ze základního významu vede přesměrování, je možné upozornit v cílovém článku na další významy přesměrovaného názvu. Příklad použití je v článku Městys, na který je přesměrován název Městečko.

{{Různé významy|redirect=přesměrovaný název|druhý=jiném předmětu|stránka=název}}
Do parametru redirect= uveďte, z jakého názvu vede do článku přesměrování. Lze odkázat na rozcestník nebo článek s druhým významem, ostatní parametry lze kombinovat nezávisle na tomto parametru.
Na tento článek je přesměrováno heslo přesměrovaný název. O jiném předmětu pojednává článek název.

S použitím parametru „tento“

Za parametr tento se uvádí text stručně upřesňující obsah článku, do nějž je šablona vložena. Pokud však pro čtenářovu orientaci postačí úvodní odstavec článku, není použití parametru tento nutné.

Preferované varianty:

{{Různé významy|tento=předmětu}}
Odkaz na rozcestník s úvodním doplňkovým textem o článku, do nějž je šablona vložena.
Tento článek pojednává o předmětu. Další významy jsou uvedeny v článku Různé významy (rozcestník).
{{Různé významy|tento=předmětu|stránka=název}}
Odkaz na rozcestník v jiném tvaru než Tento článek (rozcestník); s úvodním doplňkovým textem o článku, do nějž je šablona vložena. Vhodné pro články ze složitějších rozcestníků.
Tento článek pojednává o předmětu. Další významy jsou uvedeny v článku název.
{{Různé významy|tento=základním významu|druhý=jiném předmětu|rozlišovač=upřesnění}}
Odkaz na druhý článek mající stejný název a rozlišovač; s úvodním doplňkovým textem o článku, do nějž je šablona vložena.
Tento článek pojednává o základním významu. O jiném předmětu pojednává článek Různé významy (upřesnění).
{{Různé významy|tento=základním významu|druhý=jiném předmětu|stránka=název}}
Odkaz na druhý článek mající jiný název; s úvodním doplňkovým textem o článku, do nějž je šablona vložena.
Tento článek pojednává o základním významu. O jiném předmětu pojednává článek název.
{{Různé významy|redirect=přesměrovaný název|tento=základním významu|druhý=jiném předmětu|stránka=název}}
Pokud vkládáte šablonu do cíle přesměrování, přidejte parametr redirect, do nějž uveďte, k jakému přesměrovanému heslu šablona patří. Příklady použití je heslo Boletice. Ostatní parametry lze kombinovat nezávisle na tomto parametru.
Na tento článek je přesměrováno heslo přesměrovaný název. Tento článek pojednává o základním významu. O jiném předmětu pojednává článek název.

Ošetření chyb

  • {{Různé významy|rozlišovač=upřesnění}} – konkrétním rozlišovačem je upřesněn název článku, ale chybí upřesňující popis v parametru druhý=. Šablona parametr sice ignoruje (použije rozlišovač (rozcestník)), ale někoho by mohl zmást. Ještě není validován.
Další významy jsou uvedeny v článku Různé významy (rozcestník).
  • {{Různé významy|druhý=jiném předmětu}} – je charakterizován obsah druhého článku, chybí ale odkaz na něj.
O jiném předmětu pojednává článek [[Různé významy ({{{rozlišovač}}})]].
Chybí vstupní hodnota: Šablona {{Různé významy}} vyžaduje k párovému parametru druhý použít právě jeden další parametr, buď stránka, nebo rozlišovač!
  • {{Různé významy|druhý=jiném předmětu|stránka=název|rozlišovač=upřesnění}} – uvedení dvou (různých) odkazů na článek.
O jiném předmětu pojednává článek název.
Příliš mnoho parametrů: V šabloně {{Různé významy}} se parametry stránka a rozlišovač vzájemně vylučují!

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí VisualEditoru.

Různé významy

Upozornění na články stejného nebo podobného názvu. Vkládá se na začátek článku.

Parametry šablony

Tato šablona má nastavený styl formátování.

Parametr Popis Typ Stav
Přesměrováno z redirect

Název článku, ze kterého sem vede přesměrování a který by mohl být zaměnitelný s jiným názvem.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
Stránka nepovinný
Tento článek je o tento

Stručné upřesnění obsahu článku, do nějž je šablona vložena. Zobrazí se: Tento článek pojednává o .

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Obsah povinný
Odkazovaný článek je o druhý

Text upřesňující obsah odkazovaného článku. Zobrazí se: O pojednává...

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řetězec doporučený
Odkazovaný článek stránka

Název článku, na který je odkazováno; jinak se použije název článku, do které je šablona vložena, doplněný rozlišovačem (rozcestník).

Výchozí hodnota
{{subst:PAGENAME}} (rozcestník)
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
{{subst:PAGENAME}} (rozcestník)
Stránka doporučený
Rozlišovač rozlišovač

Jako odkaz se použije název stránky, do které je šablona vložena, doplněný v závorce zvoleným rozlišovačem.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
Řetězec nepovinný

Související šablony