Šablona:Různé významy

Tato stránka je zamčena
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Další významy jsou uvedeny na stránce Různé významy (rozcestník).

Šablona Různé významy se používá na začátku článku pro upozornění na články stejného nebo podobného názvu:

 • V případě článků se stejným názvem, který musí být upřesněn rozlišovačem – označením v závorce. Šablona v článku s názvem bez rozlišovače v závorce poukazuje na existenci dalšího rozlišeného článku či rozcestníku, stránky s přehledem různých článků stejného jména upřesněného rozlišovači.
 • Ve vhodných případech podobných názvů článků, pro jiné případy podobných názvů je možné použít šablonu {{Možná hledáte}}.

Při volbě té které šablony zvažte, který text upozornění je vhodnější a přesnější a způsob odkazování: Tato šablona slouží především pro odkazování na rozcestník společný několika článkům, kdežto šablona {{Možná hledáte}} typicky pro vzájemné odkazování mezi dvěma články jen málo odlišných a proto zaměnitelných názvů.

Použití

Šablona se umísťuje na úplný začátek článku; jestli je vhodnější před nebo za infoboxy a obrázky, závisí na grafickém rozvržení toho kterého případu. Pokud „primární název“ (bez rozlišovače) je přesměrován, umisťuje se šablona do cílového článku přesměrování a použije se parametr „redirect“ (viz níže).

Odkaz na různé významy se ve vhodných případech doplňuje texty upřesňující obsah daného nebo odkazovaného článku. Vkládají se pomocí parametrů tento= a druhý=. Tyto texty je možné doplnit dalšími odkazy, které ovšem zpravidla odvádí pozornost od hlavního odkazu a upozornění znepřehledňují.

Šablonu je možné vložit i tehdy, pokud ještě neexistuje odkazovaný článek; upozorníte tím čtenáře, že označení může mít více významů. Ten, kdo by jej chtěl založit, by se o to nejdříve měl pokusit na názvu bez rozlišovače, a tedy by nemělo hrozit nebezpečí, že by někdo omylem založil takový článek pod jiným názvem, než na jaký odkazuje šablona.

Nesprávné použití
 • v článku s rozlišovačem – pokud je význam upřesněn rozlišovačem nebo jiným doplňujícím textem v názvu článku; pro rozlišení poslouží stránka se základním názvem (buď rozcestník nebo článek s šablonou Různé významy)
 • související téma – šablona se nepoužívá pro upozornění na věcně související článek, pokud nejsou zaměnitelné názvy obou článků; takový odkaz patří vhodně zapracovat do úvodu či textu článku, případně do závěrečné sekce Související články

Syntax

Používají se tyto parametry:

 • tento= stručné upřesnění obsahu článku, do nějž je šablona vložena
 • stránka= název článku (stránky), na kterou je odkazováno; jinak se použije název stránky, do které je šablona vložena, doplněný rozlišovačem (rozcestník)
 • stránka2= název druhého článku (stránky), na kterou je odkazováno
 • rozlišovač= jako odkaz se použije název stránky, do které je šablona vložena, doplněný zvoleným rozlišovačem
 • druhý= text upřesňující obsah odkazovaného článku (stránky)
 • redirect= název článku, ze kterého sem vede přesměrování a který by mohl být zaměnitelný s jiným názvem
 • redirect2= název druhého článku, ze kterého sem vede přesměrování a který by mohl být zaměnitelný s jiným názvem

Odkaz na více významů

Pokud má název článku aspoň dva další významy, odkazuje se na rozcestník.

{{Různé významy}}
Jednoduchý odkaz na rozcestník. Odkaz má podobu Název (rozcestník), kde „Název“ je název článku, do kterého je šablona vložena.
Další významy jsou uvedeny na stránce Různé významy (rozcestník).
{{Různé významy|stránka=Název rozcestníku}}
Odkaz na rozcestník v jiné podobě, než je název článku, např. v článku Trója odkaz na Troja (rozcestník) – bez čárky nad „o“. Odkazovaný rozcestník má název určený parametrem stránka=.
Další významy jsou uvedeny na stránce Název rozcestníku.

Odkaz na jediný druhý význam

Pokud má název článku jen jeden další význam, odkazuje se přímo na odpovídající článek. O čem pojednává druhý článek je nezbytné velmi stručně upřesnit v parametru druhý=.

{{Různé významy|druhý=jiném předmětu|rozlišovač=upřesnění}}
Název druhého článku se liší jen rozlišovačem, stačí upřesnit text rozlišovače. Odkaz má tedy podobu Název (upřesnění), kde „Název“ je název článku, do kterého je šablona vložena, a „upřesnění“ je dáno parametrem rozlišovač=.
O jiném předmětu pojednává článek Různé významy (upřesnění).
{{Různé významy|druhý=jiném předmětu|stránka=název}}
Název druhého článku se liší jinak, je třeba uvést celý jeho název. Odkazovaný článek má název určený parametrem stránka=.
O jiném předmětu pojednává článek název.

Přesměrovaný název

Pokud ze základního významu vede přesměrování, je možné upozornit v cílovém článku na další významy přesměrovaného názvu. Příklad použití je v článku Městys, na který je přesměrován název Městečko.

{{Různé významy|redirect=přesměrovaný název|druhý=jiném předmětu|stránka=název}}
Do parametru redirect= uveďte, z jakého názvu vede do článku přesměrování. Lze odkázat na rozcestník nebo článek s druhým významem, ostatní parametry lze kombinovat nezávisle na tomto parametru.
Na tento článek je přesměrováno heslo přesměrovaný název. O jiném předmětu pojednává článek název.

V některých případech na článek přesměrovává více stránek, které mají více významů. V případě dvou takových přesměrování lze upozornit na oba přesměrovávané názvy. Příklad použití je v článku Česko, na který jsou přesměrovány stránky Česká republika a ČR.

{{Různé významy|redirect=přesměrovaný název|redirect2=druhý přesměrovaný název|stránka=název|stránka2=druhý název}}
Do parametrů redirect= a redirect2= uveďte, z jakých názvů vedou do článku přesměrování. V takových případech se poté obvykle odkazuje na dva rozcestníky, ostatní parametry ale lze kombinovat nezávisle na těchto parametrech.
Na tento článek jsou přesměrována hesla přesměrovaný název a druhý přesměrovaný název. Další významy jsou uvedeny na stránkách název a druhý název.

S použitím parametru „tento“

Za parametr tento se uvádí text stručně upřesňující obsah článku, do nějž je šablona vložena. Pokud však pro čtenářovu orientaci postačí úvodní odstavec článku, není použití parametru tento nutné. Upřesnění má sloužit k lepšímu rozlišení významů, vyhněte se duplikování encyklopedické definice uvedené v úvodu článku pod šablonou.

Preferované varianty:

{{Různé významy|tento=předmětu}}
Odkaz na rozcestník s úvodním doplňkovým textem o článku, do nějž je šablona vložena.
Tento článek je o předmětu. Další významy jsou uvedeny na stránce Různé významy (rozcestník).
{{Různé významy|tento=předmětu|stránka=název}}
Odkaz na rozcestník v jiném tvaru než Tento článek (rozcestník); s úvodním doplňkovým textem o článku, do nějž je šablona vložena. Vhodné pro články ze složitějších rozcestníků.
Tento článek je o předmětu. Další významy jsou uvedeny na stránce název.
{{Různé významy|tento=základním významu|druhý=jiném předmětu|rozlišovač=upřesnění}}
Odkaz na druhý článek mající stejný název a rozlišovač; s úvodním doplňkovým textem o článku, do nějž je šablona vložena.
Tento článek je o základním významu. O jiném předmětu pojednává článek Různé významy (upřesnění).
{{Různé významy|tento=základním významu|druhý=jiném předmětu|stránka=název}}
Odkaz na druhý článek mající jiný název; s úvodním doplňkovým textem o článku, do nějž je šablona vložena.
Tento článek je o základním významu. O jiném předmětu pojednává článek název.
{{Různé významy|redirect=přesměrovaný název|tento=základním významu|druhý=jiném předmětu|stránka=název}}
Pokud vkládáte šablonu do cíle přesměrování, přidejte parametr redirect, do nějž uveďte, k jakému přesměrovanému heslu šablona patří. Příklady použití je heslo Boletice. Ostatní parametry lze kombinovat nezávisle na tomto parametru.
Na tento článek je přesměrováno heslo přesměrovaný název. Tento článek je o základním významu. O jiném předmětu pojednává článek název.

Ošetření chyb

 • {{Různé významy|rozlišovač=upřesnění}} – konkrétním rozlišovačem je upřesněn název článku, ale chybí upřesňující popis v parametru druhý=. Šablona parametr sice ignoruje (použije rozlišovač (rozcestník)), ale někoho by mohl zmást. Ještě není validován.
Další významy jsou uvedeny na stránce Různé významy (rozcestník).
 • {{Různé významy|druhý=jiném předmětu}} – je charakterizován obsah druhého článku, chybí ale odkaz na něj.
O jiném předmětu pojednává článek [[Různé významy ({{{rozlišovač}}})]].
Chybí vstupní hodnota: Šablona {{Různé významy}} vyžaduje k párovému parametru druhý použít právě jeden další parametr, buď stránka, nebo rozlišovač!
 • {{Různé významy|druhý=jiném předmětu|stránka=název|rozlišovač=upřesnění}} – uvedení dvou (různých) odkazů na článek.
O jiném předmětu pojednává článek název.
Příliš mnoho parametrů: V šabloně {{Různé významy}} se parametry stránka a rozlišovač vzájemně vylučují!

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Různé významy

Upozornění na články stejného nebo podobného názvu. Vkládá se na začátek článku.

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v jediném řádku.

ParametrPopisTypStav
Přesměrováno zredirect

Název článku, ze kterého sem vede přesměrování a který by mohl být zaměnitelný s jiným názvem.

Název stránkynepovinný
Tento článek je otento

Stručné upřesnění obsahu článku, do nějž je šablona vložena, pokud k rozlišení nestačí encyklopedická definice v úvodu článku. Zobrazí se: Tento článek pojednává o <váš text>.

Obsahnepovinný
Odkazovaný článek je odruhý

Text upřesňující obsah odkazovaného článku, pokud se neodkazuje rozcestník. Zobrazí se: O <váš text> pojednává...

Obsahdoporučený
Odkazovaný článekstránka

Název článku, na který je odkazováno; jinak se použije název článku, do které je šablona vložena, doplněný rozlišovačem (rozcestník).

Výchozí hodnota
{{subst:PAGENAME}} (rozcestník)
Automatická hodnota
{{subst:PAGENAME}} (rozcestník)
Název stránkydoporučený
Rozlišovačrozlišovač

Jako odkaz se použije název stránky, do které je šablona vložena, doplněný v závorce zvoleným rozlišovačem.

Automatická hodnota
Řetězecnepovinný
Přesměrováno z (2)redirect2

Název článku, ze kterého sem vede přesměrování a který by mohl být zaměnitelný s jiným názvem.

Název stránkynepovinný
Odkazovaný článek (2)stránka2

Název článku, na který je odkazováno; jinak se použije název článku, do které je šablona vložena, doplněný rozlišovačem (rozcestník).

Výchozí hodnota
{{subst:PAGENAME}} (rozcestník)
Automatická hodnota
{{subst:PAGENAME}} (rozcestník)
Název stránkynepovinný

Související šablony