Šablona:Různé významy/doc

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Šablona Různé významy se používá na začátku článku pro upozornění na články stejného nebo podobného názvu:

 • V případě článků se stejným názvem, který musí být upřesněn rozlišovačem – označením v závorce. Šablona v článku s názvem bez rozlišovače v závorce poukazuje na existenci dalšího rozlišeného článku či rozcestníku, stránky s přehledem různých článků stejného jména upřesněného rozlišovači.
 • Ve vhodných případech podobných názvů článků, pro jiné případy podobných názvů je možné použít šablonu {{Možná hledáte}}.

Při volbě té které šablony zvažte, který text upozornění je vhodnější a přesnější a způsob odkazování: Tato šablona slouží především pro odkazování na rozcestník společný několika článkům, kdežto šablona {{Možná hledáte}} typicky pro vzájemné odkazování mezi dvěma články jen málo odlišných a proto zaměnitelných názvů.

Použití[editovat zdroj]

Šablona se umísťuje na úplný začátek článku; jestli je vhodnější před nebo za infoboxy a obrázky, závisí na grafickém rozvržení toho kterého případu. Pokud „primární název“ (bez rozlišovače) je přesměrován, umisťuje se šablona do cílového článku přesměrování a použije se parametr „redirect“ (viz níže).

Odkaz na různé významy se ve vhodných případech doplňuje texty upřesňující obsah daného nebo odkazovaného článku. Vkládají se pomocí parametrů tento= a druhý=. Tyto texty je možné doplnit dalšími odkazy, které ovšem zpravidla odvádí pozornost od hlavního odkazu a upozornění znepřehledňují.

Šablonu je možné vložit i tehdy, pokud ještě neexistuje odkazovaný článek; upozorníte tím čtenáře, že označení může mít více významů. Ten, kdo by jej chtěl založit, by se o to nejdříve měl pokusit na názvu bez rozlišovače, a tedy by nemělo hrozit nebezpečí, že by někdo omylem založil takový článek pod jiným názvem, než na jaký odkazuje šablona.

Syntax[editovat zdroj]

Používají se tyto parametry:

 • tento= stručné upřesnění obsahu článku, do nějž je šablona vložena
 • stránka= název článku (stránky), na kterou je odkazováno; jinak se použije název stránky, do které je šablona vložena, doplněný rozlišovačem (rozcestník)
 • stránka2= název druhého článku (stránky), na kterou je odkazováno
 • rozlišovač= jako odkaz se použije název stránky, do které je šablona vložena, doplněný zvoleným rozlišovačem
 • druhý= text upřesňující obsah odkazovaného článku (stránky)
 • redirect= název článku, ze kterého sem vede přesměrování a který by mohl být zaměnitelný s jiným názvem
 • redirect2= název druhého článku, ze kterého sem vede přesměrování a který by mohl být zaměnitelný s jiným názvem

Odkaz na více významů[editovat zdroj]

Pokud má název článku aspoň dva další významy, odkazuje se na rozcestník.

{{Různé významy}}
Jednoduchý odkaz na rozcestník. Odkaz má podobu Název (rozcestník), kde „Název“ je název článku, do kterého je šablona vložena.
Další významy jsou uvedeny na stránce Různé významy/doc (rozcestník).
{{Různé významy|stránka=Název rozcestníku}}
Odkaz na rozcestník v jiné podobě, než je název článku, např. v článku Trója odkaz na Troja (rozcestník) – bez čárky nad „o“. Odkazovaný rozcestník má název určený parametrem stránka=.
Další významy jsou uvedeny na stránce Název rozcestníku.

Odkaz na jediný druhý význam[editovat zdroj]

Pokud má název článku jen jeden další význam, odkazuje se přímo na odpovídající článek. O čem pojednává druhý článek je nezbytné velmi stručně upřesnit v parametru druhý=.

{{Různé významy|druhý=jiném předmětu|rozlišovač=upřesnění}}
Název druhého článku se liší jen rozlišovačem, stačí upřesnit text rozlišovače. Odkaz má tedy podobu Název (upřesnění), kde „Název“ je název článku, do kterého je šablona vložena, a „upřesnění“ je dáno parametrem rozlišovač=.
O jiném předmětu pojednává článek Různé významy/doc (upřesnění).
{{Různé významy|druhý=jiném předmětu|stránka=název}}
Název druhého článku se liší jinak, je třeba uvést celý jeho název. Odkazovaný článek má název určený parametrem stránka=.
O jiném předmětu pojednává článek název.

Přesměrovaný název[editovat zdroj]

Pokud ze základního významu vede přesměrování, je možné upozornit v cílovém článku na další významy přesměrovaného názvu. Příklad použití je v článku Městys, na který je přesměrován název Městečko.

{{Různé významy|redirect=přesměrovaný název|druhý=jiném předmětu|stránka=název}}
Do parametru redirect= uveďte, z jakého názvu vede do článku přesměrování. Lze odkázat na rozcestník nebo článek s druhým významem, ostatní parametry lze kombinovat nezávisle na tomto parametru.
Na tento článek je přesměrováno heslo přesměrovaný název. O jiném předmětu pojednává článek název.

V některých případech na článek přesměrovává více stránek, které mají více významů. V případě dvou takových přesměrování lze upozornit na oba přesměrovávané názvy. Příklad použití je v článku Česko, na který jsou přesměrovány stránky Česká republika a ČR.

{{Různé významy|redirect=přesměrovaný název|redirect2=druhý přesměrovaný název|stránka=název|stránka2=druhý název}}
Do parametrů redirect= a redirect2= uveďte, z jakých názvů vedou do článku přesměrování. V takových případech se poté obvykle odkazuje na dva rozcestníky, ostatní parametry ale lze kombinovat nezávisle na těchto parametrech.
Na tento článek jsou přesměrována hesla přesměrovaný název a druhý přesměrovaný název. Další významy jsou uvedeny na stránkách název a druhý název.

S použitím parametru „tento“[editovat zdroj]

Za parametr tento se uvádí text stručně upřesňující obsah článku, do nějž je šablona vložena. Pokud však pro čtenářovu orientaci postačí úvodní odstavec článku, není použití parametru tento nutné.

Preferované varianty:

{{Různé významy|tento=předmětu}}
Odkaz na rozcestník s úvodním doplňkovým textem o článku, do nějž je šablona vložena.
Tento článek je o předmětu. Další významy jsou uvedeny na stránce Různé významy/doc (rozcestník).
{{Různé významy|tento=předmětu|stránka=název}}
Odkaz na rozcestník v jiném tvaru než Tento článek (rozcestník); s úvodním doplňkovým textem o článku, do nějž je šablona vložena. Vhodné pro články ze složitějších rozcestníků.
Tento článek je o předmětu. Další významy jsou uvedeny na stránce název.
{{Různé významy|tento=základním významu|druhý=jiném předmětu|rozlišovač=upřesnění}}
Odkaz na druhý článek mající stejný název a rozlišovač; s úvodním doplňkovým textem o článku, do nějž je šablona vložena.
Tento článek je o základním významu. O jiném předmětu pojednává článek Různé významy/doc (upřesnění).
{{Různé významy|tento=základním významu|druhý=jiném předmětu|stránka=název}}
Odkaz na druhý článek mající jiný název; s úvodním doplňkovým textem o článku, do nějž je šablona vložena.
Tento článek je o základním významu. O jiném předmětu pojednává článek název.
{{Různé významy|redirect=přesměrovaný název|tento=základním významu|druhý=jiném předmětu|stránka=název}}
Pokud vkládáte šablonu do cíle přesměrování, přidejte parametr redirect, do nějž uveďte, k jakému přesměrovanému heslu šablona patří. Příklady použití je heslo Boletice. Ostatní parametry lze kombinovat nezávisle na tomto parametru.
Na tento článek je přesměrováno heslo přesměrovaný název. Tento článek je o základním významu. O jiném předmětu pojednává článek název.

Ošetření chyb[editovat zdroj]

 • {{Různé významy|rozlišovač=upřesnění}} – konkrétním rozlišovačem je upřesněn název článku, ale chybí upřesňující popis v parametru druhý=. Šablona parametr sice ignoruje (použije rozlišovač (rozcestník)), ale někoho by mohl zmást. Ještě není validován.
Další významy jsou uvedeny na stránce Různé významy/doc (rozcestník).
 • {{Různé významy|druhý=jiném předmětu}} – je charakterizován obsah druhého článku, chybí ale odkaz na něj.
O jiném předmětu pojednává článek [[Různé významy/doc ({{{rozlišovač}}})]].
Chybí vstupní hodnota: Šablona {{Různé významy}} vyžaduje k párovému parametru druhý použít právě jeden další parametr, buď stránka, nebo rozlišovač!
 • {{Různé významy|druhý=jiném předmětu|stránka=název|rozlišovač=upřesnění}} – uvedení dvou (různých) odkazů na článek.
O jiném předmětu pojednává článek název.
Příliš mnoho parametrů: V šabloně {{Různé významy}} se parametry stránka a rozlišovač vzájemně vylučují!

Data šablony[editovat zdroj]

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Různé významy

Upozornění na články stejného nebo podobného názvu. Vkládá se na začátek článku.

Parametry šablony

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v jediném řádku.

ParametrPopisTypStav
Přesměrováno zredirect

Název článku, ze kterého sem vede přesměrování a který by mohl být zaměnitelný s jiným názvem.

Název stránkynepovinný
Tento článek je otento

Stručné upřesnění obsahu článku, do nějž je šablona vložena, pokud k rozlišení nestačí encyklopedická definice v úvodu článku. Zobrazí se: Tento článek pojednává o <váš text>.

Obsahnepovinný
Odkazovaný článek je odruhý

Text upřesňující obsah odkazovaného článku, pokud se neodkazuje rozcestník. Zobrazí se: O <váš text> pojednává...

Obsahdoporučený
Odkazovaný článekstránka

Název článku, na který je odkazováno; jinak se použije název článku, do které je šablona vložena, doplněný rozlišovačem (rozcestník).

Výchozí hodnota
{{subst:PAGENAME}} (rozcestník)
Automatická hodnota
{{subst:PAGENAME}} (rozcestník)
Název stránkydoporučený
Rozlišovačrozlišovač

Jako odkaz se použije název stránky, do které je šablona vložena, doplněný v závorce zvoleným rozlišovačem.

Automatická hodnota
Řetězecnepovinný
Přesměrováno z (2)redirect2

Název článku, ze kterého sem vede přesměrování a který by mohl být zaměnitelný s jiným názvem.

Název stránkynepovinný
Odkazovaný článek (2)stránka2

Název článku, na který je odkazováno; jinak se použije název článku, do které je šablona vložena, doplněný rozlišovačem (rozcestník).

Výchozí hodnota
{{subst:PAGENAME}} (rozcestník)
Automatická hodnota
{{subst:PAGENAME}} (rozcestník)
Název stránkynepovinný

Související šablony[editovat zdroj]