Tutanchamon

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tutanchamonova pohřební maska

Nebcheperure Tutanchamon [1] byl 12. faraon 18. dynastie ve starověkém Egyptě. Vládl přibližně v letech 1333-1323 př. n. l.

Jeho původní jméno bylo Tutanchaton. Vyrůstal na královském dvoře v Achetatonu. Jako faraon vládl Egyptu v letech 1333-1323 př. n. l. v době velké slávy 18. dynastie. Svým trůnním jménem se jmenoval Nebcheprure. Faraonem se stal ve věku devíti let a vládl až do své smrti. Pro jeho věk byl jeho poručníkem vezír a jeho nástupce Aj II. Zemřel po deseti letech vlády, v devatenácti letech, pravděpodobně na malárii nebo na gangrénu po zlomenině stehenní kosti, po pádu z vozu. Pohřben byl v Údolí králů v Luxoru.

Jeho hrobku objevil po téměř 3300 letech v roce 1922 britský archeolog Howard Carter. Jeho mumii se podařilo otevřít až roku 1925 a tím i potvrdit, že se jedná o místo jeho hrobu. Díky tomu se o tomto panovníkovi ví mnohem více než o ostatních faraónech.

Zásluhou téměř neporušené hrobky, která byla téměř kompletní i s pohřební výbavou, se Tutanchamon stal faraonem, o kterém se podařilo zjistit nejvíce informací. Pro egyptology je jedním z nejméně významných panovníků v historii celých egyptských dějin a mnoho se toho o něm stále neví. Je to zapříčiněno jeho poměrně krátkou vládou a vymazáním z dějin Egypta jeho pozdějším následníkem Haremhebem a Ramessi z 19. dynastie. Narodil se v roce 1341 př.n.l , zemřel asi kolem roku 1323 př.n.l.[1]

Původ Tutanchamona[editovat | editovat zdroj]

Egyptologové zatím zcela přesně nevědí, kdo Tutanchamon byl, ale předpokládá se, že nastoupil na trůn jako poslední právoplatný dědic z 18. dynastie[2]. Existuje řada teorií, přičemž nejstarší (už od dob objevení hrobky a novým zkoumáním pozůstatků koster počítačovým tomografem) praví, že jeho otec je faraon Achnaton (Amenhotep IV.) a matkou je Achnatonova vedlejší manželka Kija.[2] Nefertiti Achnatonovi porodila pouze dcery. Jedna teorie praví, že byl synem jednoho z předních dvořanů a šlechticů achetatonského dvora. Pokud byl Achnaton bez mužského dědice (z písemných dokladů a vyobrazení je známo, že měl šest dětí, vesměs dcery[2]), je tato varianta pravděpodobná a sňatek s Achnatonovou dcerou princeznou Anchesenamon, by pak jeho nárok na trůn legitimizoval.

Období Nové říše - přehled panovníků cca 1539-1075 př. n. l., podle českých egyptologů 1543-1080 př. n. l.

18.dynastie - AhmoseI., AmenhotepI., ThutmoseI., ThutmoseII., Hatšepsut(královna), ThutmoseIII., AmenhotepII., ThutmoseIV., AmenhotepIII., AmenhotepIV. (Achnaton), Smenchkare,Tutanchamon, AjII., Haremheb

19.dynastie - RamesseI., SethiI., RamesseII., Merenptah, SethiII./ Amenmesse, Siptah, Tausret(královna)

20.dynastie - Sethnacht, Ramesse III., Ramess IV., Ramesse V., Ramesse VI., Ramesse VII., Ramesse VIII., Ramesse IX., Ramesse X., Ramesse XI.

Osoba Tutanchamona[editovat | editovat zdroj]

Byl zřejmě Achnatonovým synem. V dětství byl nezávislý a vychováván jak svou matkou, Achnatonovou sestrou tak svojí babičkou královnou Teje. Proto také neuctíval boha svého otce Atona, ale jako zamýšlený nástupce svého otce boha Atuma, který podle pověsti stvořil počátek. Princ se veřejného života nijak nezúčastňoval a žil spíše v ústraní. Oženil s Achnatonovou třetí dcerou a nevlastní sestrou krásnou princeznou Anchesenamon. Anchesenamon byla dcera královny Nefertiti a Achnatona. Při svém sňatku byl ještě dítětem a princezna mladá dívka. Jeho rádce (preceptor) byl vysoký hodnostář Aje II., který velel také egyptskému vojsku. Aje měl tituly božský otec a vrchní velitel jednotek bojových vozů. Generál Haremheb, také patřil mocným lidem, ale prozatím se držel v ústraní. Korunovace nového krále se konala v Thébách, kam se později celý královský dvůr odstěhoval z Achetatonu vybudovaný jeho otcem Achnatonem a zřekl se jeho Atonova učení. Zahájil postupnou obnovu země a náboženskou svobodu.

<
i t
n
ra
t
w
t
anx
>
Tutanchaton rodné jméno
<
M17 Y5
N35
X1
G43
X1
S34 S38 O28 M26
>
Tutanchamon přijaté jméno
<
ra
nb
xpr Z2
>
Nebcheperure trůnní jméno

Tutanchamon a Anchesenamon[editovat | editovat zdroj]

Tutanchaton po převzetí samostatné vlády opustil Atonovo učení, vyhlásil náboženskou svobodu a vrátil se k tradičním egyptským bohům. Se svou manželkou Anchesenpaaton přijali nová jména - Tutanchamon a Anchesenpaamon. Jeho otcem Achnatonem zavržený a zakázaný bůh Amon se tím opět dostává k moci jako za vlády jeho děda Amenhotepa III.

Tutanchamon dal opravit všechny chrámy a ostatní památky, aby se do Egypta vrátilo božstvo, které bylo vyhnáno Atonem. Amonovi, ke kterému měl úctu dal vystavět nepřeberné množství nových soch, které se nalézají v Thébách.

Tutanchamon se nechával zpodobňovat klasicky jako faraon, který poráží své nepřátele. Skutečnost byla ale jiná. Tutanchamon se pravděpodobně žádného vojenského tažení nezúčastnil. Za jeho vlády se mezinárodní situace příliš neměnila. Jeho zástupce generál Haremheb měl od samotného Tutanchamona plnou moc s titulem „Zástupce krále“ a díky tomu mařil všechny nájezdy nepřátel ještě na hranicích říše.

V šestém roce vlády faraon Tutanchamon dosáhl věku patnácti let a začal se podrobně seznamovat s povinnostmi krále a učit se vedení státu. Aje a Haremheb byli schopní rádci a jejich učení Tutanchamona znamenalo mnoho pro jejich pozdější mocenský růst (až k trůnu).

Osud je nevyzpytatelný a Tutanchamon v devatenácti letech nečekaně zemřel. Byla mu postoupena malá nedokončená hrobka v Údolí králů, v sousedství Tutanchamonem určené malé hrobky otce Achnatona a královny Teje, jeho nástupce Aje II. Dělníci měli sedmdesát dnů na to, aby hrobku připravili. Proto pohřeb faraona Tutanchamona a obřad otvírání úst královské mumie řídil právě Aje II., který si také vzal jeho vdovu princeznu Ancheseneamon. Sám si přivlastnil původní Tutanchamonovu nedokončenou hrobku v západním údolí opic, vedle hrobky jeho děda Amenhotepa III. a vyhlásil, že je jeho přímým duchovním nástupcem, což záhy rovněž provedl jeho nástupce král Haremheb. Jeho jméno se zřídka objevuje v některých textech, ale na stélách a v hrobkách nefiguruje.


Dopis pro chetitského krále
[editovat | editovat zdroj]

Po náhlé smrti faraona Tutanchamona se začaly dít zvláštní věci. Královská vdova Ancheseneamon napsala dopisy znepřátelenému chetitskému králi Šupiluliamaši I., ve kterých mu oznámila smrt svého manžela a krále. Žádala ho o jednoho z jeho synů, kterého by si vzala za manžela a tím by se stal novým králem. Tím chtěla zřejmě říše spojit, a tak zabránit dalším výpadům do země ze severu. Klínopisná verze dopisu se dochovala v tomto znění:

„Můj manžel Tutanchamon zemřel. Ty máš dospělé syny. Pošli mi jednoho z nich. Provdám se za něho a udělám z něj krále."

Diplomatické sňatky byly zcela běžnou záležitostí, ale dosadit na trůn chetitského prince byl neskutečný plán. Egypt by ho na trůně nikdy nepřijal. Chetitský král Šupiluliumaš na královninu žádost odpověděl otázkami.

„Kde je syn krále? Zemřel snad?"

Po prozkoumání celé věci chetitský král Šupiluliumaš I. skutečně svého syna Zananzu poslal, ten ale do Egypta nikdy nedorazil. Na cestě byla výprava přepadena a princ zavražděn, což znamenalo vyhlášení války Chetitskou říší. Za jeho vraždou mohli stát právě nástupci trůnu Aje II. s generálem Haremhebem, kteří zřejmě úmysl královny pojali jako velezradu.

V důsledku těchto událostí po smrti faraona Tutanchamona vzrostlo válečné napětí a Egypt potřeboval nového krále. Tak se Ancheseneamon musela provdat za Ajeho II., který se ihned ujal vlády a zabránil vpádu Chettitů do země. Jedině Anchesenamon totiž měla dědické právo a Tutanchamon zemřel bez potomka, který by zdědil korunu. Aje II. se tedy stal Tutanchamonovým nástupcem a vládl asi 4 roky. Jeho spoluvládcem se stal generál Haremheb, který na hranicích zatlačil Chettity zpět a odvrátil hrozbu vpádu do země.

Objevení hrobky Tutanchamona[editovat | editovat zdroj]

V údolí králů Howard Carter onalezl v roce 1917 několik drobností, které nasvědčovaly. že v blízkosti se nachází hrobka krále Tutanchamona. Byly to pohárek z fajánse se jménem faraóna, zlaté plíšky s vyobrazením Tutanchamona na voze, rituální jáma, v níž byly pohřbeny balzamovací předměty označené Tutanchamovým jménem. Howard Carter zakreslil nalezení artefaktů do mapy Údolí králů a rozdělil trojúhelník na části, které postupně prohledával. V poslední neprozkoumané lokalitě trojúhelníku dne 4. listopadu 1922 objevili dělníci při kopání první kamenný schod[3]. Dne 24. listopadu 1922 na schodišti stáli Howard Carter a jeho mecenáš lord Carnarvon. Následující dden 25. listopadu 1922 otevřeli hrobku krále Tutanchamona a bohatství, které tam nalezli ocenili egyptologové z celého světa. Objevení téměř nedotčené hrobky napomohlo k poznání egyptologie.

Faraon Tutanchamon se objevením hrobky a bohatstvím nalezeným v hrobce, stal nejznámějším panovníkem z celé egyptské historie. Zasloužil se o to Howard Carter, který v roce 1922 objevil jeho hrobku. Cestu do nitra hrobky znemožňovaly tisíce předmětů historické hodnoty, které bylo nutné nejprve zdokumentovat. Jeho mumii odhalil následně Howard Carter až o tři roky později v říjnu 1925, kdy stanul tváří v tvář s Tutanchamonem. Od této doby zná jméno Tutanchamon celý svět.

Rozšířený omyl o hrobce[editovat | editovat zdroj]

Je velmi široce rozšířené tvrzení, že Tutanchamonova hrobka byla nevyloupená, což je však omyl. Hrobku navštívili vykradači a to ještě ve starověku. Nejpozději k tomu mohlo dojít za vlády Ramesse VI. Nepovolaní návštěvníci hrobky si však z ní mnoho neodnesli, jen pár drobností. Jejich přítomnost a stopy byly zaznamenány i na některých nalezených poničených předmětech v hrobce.

Teorií, proč si toho lupiči odnesli tak málo, je mnoho a nejspíš již nikdy se nedozvíme proč se tak stalo. Následně kněží hrobku opět zapečetili. Jisté však je, že když se začalo se stavbou hrobky faraona Ramesse VI., tak sutina z jeho hrobky hloubené do skály v údolí králů zasypala vchod do Tutanchamonovy hrobky, čímž byla hrobka a její obsah chráněny před dalšími nevítanými návštěvníky až do roku 1922, kdy do ní po mnoha staletích vstoupil až Howard Carter se svým týmem.

Objevení hrobky[editovat | editovat zdroj]

První kamenný schod objevili dělníci dne 4. listopadu 1922 a následně odhalili i celé schodiště. Dne 24. listopadu se shromáždili na schodišti před zdí s pečetěmi faraona a hned následující den 25. listopadu 1922 se probourali do zapečetěné hrobky. Howard Carter se první podíval do hrobky a ve světle svíčky spatřil útroby hrobky.

Bohatství nalezené v hrobce[editovat | editovat zdroj]

Hrobka obsahovala kompletní pohřební výbavu, která se skládala z různých věcí pro faraonovu posmrtnou potřebu. Například to byly nádoby s oleji, vodou i vínem, byly tam potraviny, oděvy, které faraon používal za svého života. Byly tam předměty vyrobené pro den smrti, kdy byla pohřební výbava vnesena do pohřební komory jako byly například sošky, lůžka, rozložené vozy, luky šípy, truhlice naplněné šperky, truhlice s oděvy nebo truhlice s plátnem. V hrobce byla pohřební komora se sarkofágem a zde v několika rakvích spočívalo tělo krále. Hrob byl menší, ale předměty v něm nalezené se počítaly na tisíce.

Kletba faraónů[editovat | editovat zdroj]

Objevením Tutanchamonovy hrobky se začaly šířit spekulace o kletbě faraónů. V žádné z hrobek nebyl nikdy nalezen nápis, který by kletbu nebo jakékoliv potrestání toho, kdo naruší klid zemřelého, obsahoval. V hrobkách se objevovaly texty, které chrání zemřelého a jeho duši před zničením a formulky, které měly zahnat zlé duchy. Tzv. kletba faraónů není vědecky ani historicky podložená, je to spekulace určité skupiny lidí.

Zpracování nálezů z hrobky[editovat | editovat zdroj]

Tutanchamon vládl jen krátkou dobu a zemřel náhle a patřil k těm méně významným panovníkům Nové říše. Bohatství nalezené v hrobce mu vyneslo slávu a jeho jméno je známé nejen mezi egyptology, ale i mezi veřejností. Bohatství nalezené ve hrobce je vystavováno v káhirském muzeu. Howard Carter pečlivě provedl zdokumentování předmětů vynesených z hrobky a pečlivě předměty popsal a opatřil akvarelem. Ve třech svazcích vydal záznamy doplněné kresbami a chtěl vydat detailní a precizní publikaci, ale v roce 1939 zemřel a publikaci nestihl dokončit.

Výstava bohatství objevené v hrobce, s názvem Objevování Tutanchamona, byla v oxfordském Ashmoleově muzeu a kurátor výstavy byl Paulo Collins.

Archeologie[editovat | editovat zdroj]

Nedávné testy DNA vyvrátily teorii o skonu panovníka cizím přičiněním a potvrdily, že faraon zemřel v devatenácti letech na gangrénu po úrazu nohy nebo na malárií. Testy rovněž potvrdily, že jeho rodiči byli sourozenci a to král Achnaton a jeho vlastní sestra. Měl malý rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Levou nohu měl kratší než pravou, a proto při chůzi musel používat dřevěné hůlky. Na základě Tutanchamonova původu byl jeho zdravotní stav celkově špatný. Nové důkazy ukazují, že zemřel pádem z dvoukolového vozu.

Rodina[editovat | editovat zdroj]

  • Otec: Achnaton (Jeho otcem je určitě zesnulý z hrobky KV55, který je podle testů DNA Tutanchamonovým otcem z 90% nebo jeho bratrem z 10%)
  • Matka: Kija
  • Sourozenci: 7 částečně vlastních sester
  • Manželka: nevlastní sestra Anchesenamon (Anchesenpaaton), třetí dcera Achnatona a Nefertiti
  • Děti: jedna nenarozená dcera a druhá zemřela hned po porodu

Genetika[editovat | editovat zdroj]

Polovina evropských mužů je geneticky spřízněná s Tutanchamonem. Ve Španělsku a Velké Británii je to podle vědců z Curychu téměř 70 % mužské populace. Odborníci vychází z rekonstrukce profilu DNA faraónova rodu. Více než polovina Evropanů má společného předka, z období před naším letopočtem, kterým je právě rodová linie faraona Tutanchamona. Rodová linie vznikla v oblasti okolem Černého moře a následně se celá linie přesunula na západ, nejsíše z důvodu války.

Objev překvapil i samotné vědce, kteří netušili, že tato rodová linie je tak úzce spjatá právě se střední a západní Evropou. Do této rodové linie patří skutečně velký počet evropských mužů, kteří žijí v západní Evropě, obzvláště ve Španělsku a Velké Británii. [4]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. CERAMA, C.W.. Bohové, hroby a učenci. [s.l.] : [s.n.], 1949.  
  2. a b c VOJTĚCH, Zamarovský. Bohové a králové starého Egypta. Praha : Brána, 2003. 360 s. ISBN 80-7243-194-3. S. 320.  
  3. VELINSKÝ, Frederik. 10.11.2002. Dostupné online.  
  4. SOCHOR, Václav. 2.8.2011. Dostupné online.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Předchůdce:
Smenchkare
Znak z doby nástupu Egyptský král
13331323
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Aj II.