20. dynastie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

20. dynastie (někdy též označovaná jako dynastie ramessovská nebo doba ramessovská[1]) je jednou ze staroegyptských královských dynastií řazených egyptology do historického období označovaného jako Nová říše. Vládla přibližně v letech 1190–1077 př. n. l.[2] po jejím zániku následuje tzv. Třetí přechodná doba. Nástupu prvního krále 20. dynastie Setnachta předcházelo období slabých vlád, jimiž byl charakterizován závěr předchozí 19. dynastie. Setnacht je ve svých nápisech charakterizuje jako období všeobecného chaosu a bezvládí a zdá se, že v tomto případě nejde o popis zcela nadsazený.[3] Jeho nástupci Ramesse III. se sice podařilo odrazit útok tzv. mořských národů a udržet moc Egypta nad některými územími v Syropalestině, nicméně jeho dlouhá vláda při stávajícím nástupnickém systému vedla ke znefunkčnění politické role dynastie s rušivým dopadem na administrativní systém.[4]. Nicméně z počátku byla jeho vláda úspěšná v nastolení stability a relativní moci říše směrem do Syropalestiny a jižně do Núbie. Dařila se obnova zavlažovacího systému a pokračovala rozsáhlá výstavba chrámů v Karnaku. Avšak závěr jeho vlády byl opět poznamenán hospodářskou krizí a všeobecně panující korupcí[5]. To vedlo k postupné ztrátě vlivu panovníků na státní správu a k vleklému úpadku donucovací schopnosti dvora ve vztahu k jiným mocenským centrům, zejména vrstvy chrámových kněží, nomarchů.[4]. Tyto procesy se prohlubovaly i za doby panování dalších faraonů a v podstatě byly dovršeny za vlády Ramesse IX.[6], který již vládl jen z města Tanis. Egypt ztratil vládu v Palestině i Nubii a opět se mocensky rozdělil na Horní (jižní část Egypta přibližně od města Memfis) a Dolní Egypt (severní část v povodí Nilu a jeho delty).[7]

Panovníci[editovat | editovat zdroj]

Ramesse IV. obětuje bohu
Ramesse IX. kresba reliéfu v hrobce KV6
Faraoni 20. dynastie
Faraon rodné jméno doba vlády
př. n. l.[2][8]
Setnacht Userkha'ure'
N5C12C7D40
N36
D21
D21
Sethnachtmereramunre
1190–1188
Ramesse III. Userma'atre' meriamun
C1msz
z
HqAqiwn
Ramesisuheqaiunu
1187–1157
Ramesse IV. Heqama'atre' setepenamun
U6C12C2F31O34
O34
N5S38C10
Ramesisuheqamaatmeriamun
1156–1150
Ramesse V. Userma'atre' Sekheperenre'
N5C2C12N36
f
sF31M23
Usermaatresekheperenre
1149–1146
Ramesse VI. Nebma'atre' meryamun
C12N5F31S29S29R8S38O28

Ramesisuamunherchepeschefnetjerheqaiunu
1145–1139
Ramesse VII. Userma'atre' setepenre' meryamun
N5C12F31O34
O34
M17X1R8S38O28
Ramesisuitiamunnetjerheqaiunu
1138–1131
Ramesse VIII. Userma'atre' akhenamun
N5C7C12N36F31S29M23
Ramesisusethherchepeschefmeriamun
1130
Ramesse IX.([6]) Neferkare' setepenre'
N28C2R19C12N36F31S29M23D21
D21

Ramesisuchaiemwasetmereramun
1129–1111
Ramesse X.([6]) Kheperma'atre' setepenre'
C2C12M23F31S29
Ramesisuamunherchepeschef
1110–1107
Ramesse XI.([6]) Menma'atre' setepenptah
O34
O34
F31C1N28
R19
C12U6D21
D21
S38R8O28

Ramesisu chai em Waset merer Amun netjer heqa Iunu
1106–1077

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978-80-7277-306-0. S. 38. 
  2. a b HORNUG, Erik. Ancient Egyptian Chronology [online]. Leiden, Boston:Brill: Briil, 2006. S. 491. Dostupné online. ISBN 978-90-04-11385-5. (anglicky) 
  3. DIJK, Jacobus van. Amarnské období a konec Nové říše. In: SHAW, Ian. Dějiny starověkého Egypta. Praha: BB/art, 2003. ISBN 80-7257-975-4. Kapitola 10, s. 319n.
  4. a b TRIGGER, Bruce Graham, et al. Starověký Egypt: dějiny společnosti. Překlad Renata Landgráfová, Jana Mynářová. Praha: Volvox Globator, 2005. 451 s. ISBN 80-7207-535-7. S. 203n. 
  5. DIJK, Jacobus van. Amarnské období a konec Nové říše. In: SHAW, Ian. Dějiny starověkého Egypta. Praha: BB/art, 2003. ISBN 80-7257-975-4. Kapitola 10, s. 322n.
  6. a b c d Pharoah Outline [online]. 2004. Dostupné online. (anglicky) 
  7. LLOYD, Alan. Gods, priests and men. Abingdon: Kegan Paul Int., 2011. 
  8. VERNER, Miroslav. Abúsír.V srdci pyramidových polí. Praha: Nakladatelství Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2700-9. S. 65–73. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]