30. dynastie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Egypt
Dvě země

kmmt
O49
Kemet
 29. dynastie 380–343 př. n. l. Druhá perská nadvláda 
Geografie
Mapa
Perská říše v době největšího rozšíření ~350 př. n. l. Gaston Maspero 1903
Obyvatelstvo
Státní útvar
Státní útvary a území
Předcházející
29. dynastie 29. dynastie
Následující
Druhá perská nadvláda Druhá perská nadvláda

30. dynastie byla jedna ze staroegyptských královských dynastií řazených egyptology do historického období označovaného jako Pozdní doba. [1] Vládla v letech 380343 př. n. l.[2] Je považována, podle Manehtova řazení, za poslední egyptskou dynastií, i když v historických souvislostech to neodpovídá vývoji populačních invazí do Egypta z Libye, zemí Levanty a v neposlední řadě také Nubie[3] od konce ramessovské 20. dynastie, potažmo 21. dynastie, po vzniku kněžského státu v Thebách[4] v Třetí přechodné době.[5]

Historický vývoj[editovat | editovat zdroj]

Busta faraona Nachtnebefa II.
Papyrus v Armajštině- smlouva o půjčce faraona Amyrtaiose, 5. rok vlády~400 př.Kr.
Bohyně Isis zdraví faraona Nachtnebefa II.;fragment ze Serapea
Víko sarkofágu Nachtnebefa II.
Fragment nádoby se jménem faraona Teose

Vliv invazních populací do Egypta, zejména do úrodné delty Nilu, se prosadil jak ve vládnoucích strukturách, tak i v nejvyšších funkcích egyptských faraonů, jako je 22–23. Libyjské dynastie, až v 25. dynastii ovládli Egypt králové Nubie. V celé oblasti Levanty docházelo k rozsáhlým mocenským výbojům jmenovitě Assyřanů, následně Peršanů a v konečné fázi Makedonců. 30. dynastie byla tedy poslední, pocházející z oblasti Horního a Dolního Egyptu, bez specifického určení populačního původu.
Peršané ovládli Egypt 525 př. n. l. a perský král Kambýsés přijal atributy faraona. Pět dalších následníků uplatňující svoji vládu v Egyptu, který byl pouze jednou z ovládaných provincií Perské říše, vládli prostřednictvím dosazených úředníků, satrapů. Po ~ 120 letech nadvlády v Egyptě, za Artaxerxa II., kdy již se králové Peršanů potýkali z řadou povstání v četných částech říše a také vlastními rozbroji ve vládnoucí dynastii, o nástupnictví, docházelo k oslabovaní vnitřcích struktur, takže se při rebelii v Egyptu sajskému princi Amyrtaios II. podařilo ovládnout Egypt se sídlem v Sais poté, co zemřel perský král Darius II. v roce 404 př. n. l.[1] Po asi šesti letech vlády byl svržen, a usmrcen následníkem Nefaarudžem I.

Panovníci v chronologickém řazení od 28. dynastie[editovat | editovat zdroj]

28-30. dynastie
Král rodné jméno trůní jména období př. n. l.[6] poznámky
28. dynastie
Amyrtaios
N5G38<
M17Y5
N35
M17A2D4
D36
O34
>
Amun-ir-disw
neurčeno
404-399 Saiský princ libyjského
původu [1];vzpoura proti
Peršanům
29. dynastie
Nefaarudž I.
N5G38<
n
G1s
f
aA
W Z2
T12
>
Nafaarud
M23L2<
raE10
n
R8A
N36
>
Ba-en-Ra
399-393 Zakladatel 29. dynastie
sídlo v Mendes (Delta Nilu);
Svrhl, zajal a popravil
předchůdce Amenardise.
Pašerimut
N5G38<
pA17tG15
>
Pasherienmut
M23L2<
N5wsrsp
t
V28stp
n
>
Userra Setepenptah
~393 usurpoval trůn na úkor
syna Nefaaruda I.; vládl jen krátce;byl svržen nástupcem
Hakorem (také Achoris);
Hakor
N5G38<
O4W11E23
>
Haqor
M23L2<
N5C10W9
>
Jenemmaatra
393-380 syn Neferuda I.; opravil řadupamátek, dokončil kapli
pro posvátnou bárku Amona
Nefaarudž II.
N5G38<
n
G1s
iif
O29
V4
>
Nayfaarud
neurčeno
~380 Vládl jen krátce,
zachované zápisy na stéle
v Hermepolis[7]
30. dynastie
Nachtnebef I.
N5G38<
N35
Aa1 X1
D40E23
I9
>
Nejteref
M23L2<
N5L1D28
>
Jeperkara
380-362 Zbudoval několik staveb
v Hermapolis, Memfis, Tanis, pylon v Karnaku[6]
Teos
N5G38<
W25N1
A40
I10D2Z1U21
n
>
Dyedhor Setepeninihor
M23L2<
C2C10D4S3
>
Irimaatenra
365-360 Otec-Nachtnebef I.;vojenské výpravydo Palestiny a Fénicie
s podporou řecké Sparty a Athén
Nachtnebef II.
N5G38<
C9U7
D40
G5W4
 
t
O49
>
Senedyemibra Setepenamón
M23L2<
C2C12sM29ib
Z1
U21
n
>
Najthorhebyt Meryhathor
360-343 Obnovil tradiční náboženství;
nechal opravit řadu
starověkých památek;
poražen Artaxerxem III.
u Pelusia 343 př. n. l.

Epilog[editovat | editovat zdroj]

Tři zmíněné egyptské dynastie, které vládly v mezidobí dočasně oslabené perské nadvlády v letech ~ 404–343 př. n. l. tvoří v chronologické posloupnosti, v historickém kontextu, jeden celek propojený nezřetelnou rodovou posloupností. Bylo jejich snahou obnovit egyptskou tradici a obnovit prosperitu společnosti. Jejich snažení ukončila porážka u Pelusia Artaxexésem III. 343 př. n. l. Vnější podmínky dané rozbroji v celé oblasti Levanty, upadajícího vlivu Perské říše a vnitřního rozkladu správních - provincionálních struktur Egyptu, vedly ke kolapsu společnosti a porážce Peršanů v bitvě u Issus v 333, od kdy nastoupila vláda Makedonců pod vedením Alexandra Velkého.[8]
Pozdní dynastické období je posledním obdobím egyptské nezávislosti za dynastií 28. až 30. (404 - 343 př. n. l.). Pokud jde o postavení Egypta ve světě, tak to byla doba jejich vojenského a diplomatického úsilí, zaměřených na zabránění opětovnému dobytí Perskou říší. Dynastie 28.-29. byly poznamenány častými výměnami panovníků, jejichž vlády často začínaly a končily násilně. Ve srovnání s tím byla 30.dynastie relativně stabilním útvarem, jehož vláda byla přerušena pouze pod vnějším vlivem za vlády Nachtnebef(a) II. Kulturně bylo toto období pokračováním určitých pozdně egyptských trendů (archaistické tendence, popularita zvířecích kultů, kult Osirise a božských dvojic), které se staly platformou pro vývoj v období Ptolemaiovců a řecko-římské éry.[9]


Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c BUNSON, Margaret. Encyclpedie of Ancient Egypt [online]. New York: Facts On File, Inc., 1991. S. 36. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-08-30. (anglicky) 
 2. datace podle VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978-80-7277-306-0. S. 516–521. 
 3. ROSS, Larry. From Prehistory to the Meroitic Period [online]. Lewiston: The Edwin Mellen Press. Dostupné online. (anglicky) 
 4. The Libyen Peroiod in Egypt [online]. Leiden: Nederlands Institute Voor Het Nnabije Oosten, 2007. Dostupné online. (anglicky) 
 5. NAUTON, Christopher. Regime Change and The Administration of Thebes During The Twenty-fifth Dynasty [online]. Swensea Wales: Swansea University, 2011. Dostupné online. (anglicky) 
 6. a b CLAYTON, Peter. Chronicle of the Pharaohs [online]. Thames & Hudson, 2006. S. 171–173. Dostupné online. (anglicky) 
 7. MYŠLIWIEC, Karol. The Ewiling of Ancient Egypt [online]. London: Cornell University, 2000. S. 167. Dostupné online. (anglicky) 
 8. BÁRTA, Miroslav; KOVÁŘ, Martin; EVŽEN, Neústupný. Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Praha: Akademia, 2011. Dostupné online. ISBN 978-80-200-2036-9. 
 9. LADYNIN, Ivan. Late Dynastic Period. [s.l.]: UCLA Encyklopedia Egyptology, 2013. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Klotz David, Persien Period, J. UCLA Encyclopedia of Egyptology (1), 2015
 • Colburn Henry , The archeology of Achaemenid rule in Egypt, Disertation University of Michigan 2014, [1]
 • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu 30. dynastie na Wikimedia Commons