Perská říše

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Další významy jsou uvedeny na stránce Perská říše (rozcestník).
Ruiny Persepole

Perská říše je pojmenování pro nejméně dva zaniklé státní útvary ve starověku – říše achaimenovské (550330 př. n. l.) a říše sásánovské neboli novoperské (224651 n. l.). Obě měly své těžiště v dnešní Íránské islámské republice a obě vděčily za svůj vznik indoevropskému národu Peršanů, obývajícímu ve starověku oblast íránské provincie Fárs (staropersky Pársa, řecky Persis). Mezi staroperským a novoperským obdobím je časová mezera zhruba pěti set padesáti let, kdy íránským krajům vládli příslušníci jiných etnik – nejprve Makedonci a později Parthové, během níž se pojem Perská říše neužívá, pouze u druhých jmenovaných, tj. Parthů, jen velmi zřídka, neboť příchozí Parthové pocházeli z oblastí Skýtie za hranicemi původní Perské říše. Jindy se pojmenování užívá pro několik historických období Íránu.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Pojem[editovat | editovat zdroj]

Termín perská říše staří Peršané pro svůj stát nikdy nepoužívali. Za Achaimenovců oficiální pojmenování říše neexistovalo vůbec a perští vyslanci se uchylovali k opisům typu „země náležející králi“, jak o tom svědčí spartsko-perská smlouva z let 412/411 př. n. l., dochovaná u Thúkydida. Oficiální označení říše nebylo v té době nutné, protože moc perských vládců neměla na Předním východě ani ve Středomoří konkurenta.

Jednotící název státu byl prvně zaveden až za novoperské říše ve 3. století n. l., kdy se monarchie potřebovala vymezit vůči svému římskému protějšku ve Středomoří. Tak vznikl zcela nový termín Érán šahr (říše Árjů), jenž svými etnickými i náboženskými konotacemi dobře vyhovoval vládnoucímu rodu Sásánovců. V titulatuře králů na mincích a nápisech se objevila dualistická formule král králů Éránu a Anéránu (tj. Neíránu), nahrazující dosavadní jednoduchý titul král králů, popř. velký král. V pozdní fázi sásánovské epochy lze v panovnické titulatuře zaznamenat sílící tendence k univerzalismu (pán a král celé země atd.).

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]