Nápis

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Nápis je text (nebo obecněji skupina znaků) vyvedený na stabilním nositeli. Definice při snaze ji konkretizovat poněkud kolísá – problematikou nápisu se zabývá věda epigrafika (ani ta nedokázala přijít s přesnou definicí, navíc se zabývá nápisy s časovým odstupem). Většinou se u textu, aby měl charakter nápisu, předpokládá, že vznikl na stabilním nositeli (tedy na kameni, kovu, keramice) a není produktem psaní, ale řemeslné činnosti (tedy vznikl např. malováním, rytím, tesáním apod., ovšem za nápis bývá považováno psané graffiti).

Kategorizace nápisů[editovat | editovat zdroj]

Pro potřeby epigrafiky vytvořil Ivan Hlaváček dosti důkladné (pro reálnou praxi až příliš) roztřídění nápisů podle různých hledisek:

 • Technologicky podle způsobu zhotovení se rozlišují nápisy vzniklé tesáním, rytím, řezáním, odléváním, malováním, vnášením do omítky, skládáním do mozaiky, psaním a vyškrabáváním na stěny.
 • Materiálově podle látky, na níž jsou nápisy zhotoveny (kamenné, dřevěné, kovové, omítkové, keramické, skleněné, textilní, aj.).
 • Polohově podle původní lokalizace mohou být nápisy:
  • na budovách nebo stavbách, v jejichž prostorách jsou nápisy buď samostatně, nebo jako součást uměleckých děl tam pevně fixovány (náhrobky v kostele),
  • na zvonech,
  • v terénu na hraničních kamenech, pamětních křížích, náhrobcích, aj.,
  • součást mobiliáře,
  • na nábytku, domácím náčiní a jiných výrobcích uměleckých řemesel,
  • jako textový doprovod samostatných uměleckých děl, např. nápisy na nástěnných či deskových malbách,
  • v literárních sbírkách nápisů a sentencí, které nebyly epigraficky aplikovány.
 • Obsahově
  • literární nápisy
  • historické (pamětní) – možno vnitřně dělit na
   • s datem nebo
   • bez chronologických údajů,
   případně
   • obecně historické,
   • personalistické
  • právní
  • doprovodné

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • HLAVÁČEK, Ivan. Epigrafika in HLAVÁČEK, Ivan, NOVÝ, Rostislav a KAŠPAR, Jaroslav. Vademecum pomocných věd historických. 3., opr. a dopl. vyd. Jinočany: H & H, 2002. 544 s. ISBN 80-7319-004-4. S. 373-395. (kategorizace nápisů 380-381)
 • ROHÁČEK, Jiří. Epigrafika v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007. 102 s. Odborné a metodické publikace; sv. 34. ISBN 978-80-87104-11-8. on-line

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]