Přeskočit na obsah

0. dynastie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

0. dynastie (tj. „nultá dynastie“) je konvenční označení zavedené v egyptologii pro krále starověkého Egypta, kteří jsou doloženi před 1. dynastií, tedy v samém závěru tzv. Předdynastické doby, ale ještě před Archaickou dobou. Přisuzuje se jim úhrnná doba vlády přibližně 200–250 let a končí kolem roku 3150 př. n. l.[1]

Nejde o egyptskou dynastii v pravém slova smyslu, ale o klasifikační konstrukci založenou na interpretaci archeologických nálezů a jejich uspořádání v relativní chronologii. Starověcí Egypťané si sice byli vědomi toho, že před 1. dynastií vládli nějací králové, nicméně je interpretovali mytologicky, např. jako Bau z Pe a Nechenu, a nikoli historicky.[2] Proto také nebyli součástí jejich historické paměti a neobjevují se v Manehtově systému dynastií. Archeologicky doba 0. dynastie odpovídá kultuře Nakáda III.[3]

S pojmem nulté dynastie úzce souvisí i tzv. dynastická rasa, což byla teoretická konstrukce vysvětlující tehdy zdánlivě náhlý vzestup egyptské kultury příchodem cizí vyspělejší rasy na konci pravěku, z jejíž řad pocházeli první vládcové a zapříčinili rychlý kulturní vzestup Egypta na počátku Archaické doby. V současné době je ale tato teorie považována za chybnou a překonanou.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. datace podle VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978-80-7277-306-0. S. 516–521. 
  2. TRIGGER, Bruce Graham, et al. Starověký Egypt: dějiny společnosti. Překlad Renata Landgráfová, Jana Mynářová. Praha: Volvox Globator, 2005. 451 s. ISBN 80-7207-535-7. S. 45n. 
  3. BARD, Kathryn A. Vznik egyptského státu. In: SHAW, Ian. Dějiny starověkého Egypta. Praha: BB/art, 2003. ISBN 80-7257-975-4. Kapitola 4, s. 77n.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]