Smenchkare

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ankhcheperure
Doba vlády 13361333 př. n. l.
Rodné jméno
<
N5
O34
U22D28D45L1
Z2
>
Smenchkare
Trůnní jméno
M23L2<
N5S34L1Z2
>
Anchcheperure
psáno někdy též Ankhcheprure
Manželka ?
Potomci ?
Úmrtí 1333 př. n. l.
Hrobka KV 55 ?, KV 21 ?

Smenchkare/Neferneferuaton byl egyptský panovník v letech 13361333 př. n. l., který používal trůnní jméno Ankhcheperure. Vzhledem k poměrně krátké době vlády,, čímž nepatří k významným panovníkům. Jeho významnost stoupá díky tomu, že byl Achnatonovým nástupcem. Smenkhkare je ve všech směrech jako člověk i jako faraon značně záhadná osoba a informací o něm a jeho vládě je značný nedostatek.

Pozn. data, která jsou zde uvedena vychází pouze ze zdroje této encyklopedie Wikipedie, aby zde nebyly rozdíly v datech. Ale data jsou v různých pramenech rozličná. Všechna data, pokud není uvedeno jinak, jsou před naším letopočtem.

Nedostatek informací[editovat | editovat zdroj]

Existuje o něm a jeho vládě jen velmi málo informací, což je způsobeno tím, že vládl jenom krátce a byl přímým nástupcem Achnatona, čili vstoupil přímo do víru reformy, která zmítala Egyptem a která z důvodů Achnatonovy smrti také měla i skončit. Jakmile totiž zemřel iniciátor atonské náboženské reformy, se za vlády jeho nástupců začaly známky těchto událostí vymazávat, ponejvíce pak za posledního panovníka 18. dynastie Haremheba, který ze sebe dělal přímého nástupce Amenhotepa III. a tím vymazal z historie Achnatona, Smenchkarea, Tutanchamona i Ajeho II. Po dlouhou dobu (až do objevení Achetatonu) se o tomto období dokonce ani nevědělo a dodnes je v souvislosti s tímto obdobím řada nezodpovězených otázek.

Jediná skutečnost s ním spojená, o níž můžeme hovořit s jistotou, je, že existoval a po krátkou dobu vládl Egyptu mezi Achnatonovou a Tutanchamonovou vládou.

Jména[editovat | editovat zdroj]

Smenchkareův původ[editovat | editovat zdroj]

Smenchkaré je poměrně záhadná osoba a dodnes není zcela jasné, kdo doopravdy vlastně byl, což je dáno výše zmíněným nedostatkem informací. Značně by tomu dopomohlo nalezení mumie, ale ta dosud nebyla nalezena. Královská mužská mumie nalezená v hrobce KV55, kde byly uloženy předměty s jménem Smenchkare, nebyla dosud jednoznačně identifikována, ačkoliv provedené genetické testy prokázaly příbuzenský vztah mezi tímto mužem a Tutanchamonem.

Dlouho se vycházelo z přesvědčení, že se jednalo o mladého muže. Jedna z teorií jeho původu praví, že se jedná o kacířova mladšího bratra.[1] Tato teorie připouští, že mohl být nevlastním bratrem (matkou Sitamon, druhá velká královská manželka Amenhotepa III.). Další teorie praví, že se jedná o syna Achnatona a jeho milované sestry Kije (Nefertiti Achnatonovi porodila jenom dcery). Tyto dvě teorie byly v minulosti těmi hlavními teoriemi na původ Smenchkarea, ačkoliv se také uvažovalo, že se jedná o syna jednoho z jeho předních a věrných šlechticů achetatonského dvora. Pokud byl Achnaton s Nefertiti bez mužského dědice, byla by tato varianta pravděpodobná, protože sňatek s princeznou Meritaton, nejstarší dcerou Achnatona, by jeho nárok na trůn zlegitimizoval. Tento sňatek je uveden pouze v některých pramenech.

V poslední době se objevila možná teorie, podle které Smenchkare byla královna Nefertiti, která nastoupila v posledních třech letech Achnatonovy vlády jako spoluvladař a přijala pro toto své nové postavení nové jméno; Ankhcheperure Neferneferuaton meriwaenre (miláček Achnatona), a po smrti manžela nastoupila na trůn s novým jménem Ankhcheperure Smenchkare Džesercheperu. Někteří zastánci této teorie poukazují na skutečnost, že trůnní jméno "Ankhcheperure" za spoluvlády je Neferneferuaton meriwaenre, které se shoduje s epitetonem používaným královnou Nefertiti. Dále poukazují na skutečnost, že vládce Anchcheperure se objevuje v záznamech ve stejnou dobu, kdy ze záznamů zmizí královna Neferneferuaton Nefertiti. Její zmizení postrádá v dobových záznamech jakékoliv vysvětlení a předpokládalo se, že zemřela. Shoda použití Smenchkareho a Nefertitina epitetonu Neferneferuaton waenre právě s trůnním jménem Ankhcheperure s časovou návazností zmizení královny a objevení se spoluvládce a nástupce na přelomu vlády faraona Achnatona, otvírá prostor pro možnou tuto variantu.

V poslední době je však pravděpodobná teorie, která uvádí, že po smrti velké královské manželky Neferneferuaton Nefertiti se stala kolem čtrnáctého roku vlády Achnatona velkou královskou manželkou jejich nejstarší dcera Meritaton, která převzala všechny atributy své zesnulé matky. Po třech letech však faraon Achnaton zemřel a jeho nástupkyní se stala právě Meritaton s královským titulem Ankhcheperure Neferneferuaton waenre nebo také Ankhcheperure Smenchkare, kdy si stvrzuje nárok na trůn prohlášením, že byla v posledních třech letech i otcovou spoluvladařkou pod jménem Ankhcheperure Neferneferuaton meriwaenre. Jelikož neměla mužského dědice je po třech letech své vlády nahrazena posledním mužským dědicem a Achnatonovým synem Tutanchatonem s její mladší sestrou Anchesenpaaton, dodatečně označovanou jako druhá manželka jejich otce.[2] V této době mohla Meritaton žádat, jako manželka krále Achnatona, o nového svého manžela a budoucího krále u chettického vládce, který jí vyslal syna Zannanzu, který však záhy zemřel, čímž došlo k zesílení útoků Chettity na severu říše a ztrátě nadvlády ve vazalských územích.

Avšak složitost rozdělování Smenchkarea na různé osobnosti je komplikovanější, odvozované od různých variant Ankhcheperureova trůnního jména, které se v průběhu času objevovaly.[3][4]

Vláda faraóna Smenchkarea[editovat | editovat zdroj]

V sedmnáctém roce vlády umírá Achnaton a jeho nástupcem se stala v této době jediná velká královská manželka a jeho nejstarší dcera Meritaton s titulem Ankhcheperure Neferneferuaton nebo Smenchkare, po odchodu královny Teje a velké královské manželky Neferneferuaton Nefertiti.[1] Achnaton svou liknavou politikou ztratil bývalé vazalské země na severu říše a o samotnou vládu z Achetatonu se staral jen velmi málo.[5] Po Achnatonově smrti Ankhcheperure Neferneferuaton/Smenchkare se ujímá role vladaře, kdy sice zachovává plnou loajalitu bohu Atonovi, ale vyznávání ostatních bohů není již pronásledováno. Udržuje korektní styky s kněžími potlačeného Amonova kultu v jejich sídle a centru Vesetu. Projevoval ústupky proti náboženským perzekucím vůči Amonovi do doby, kdy je tříletá vláda královny Meritaton nahrazena vládou jejího nevlastního bratra Tutanchatona s její mladší sestrou Anchesenpaaton.[1] Vznikla tak krize a zmatky v nástupnictví. Velká královská manželka Meritaton se měla rozhodnout koho pojme za manžela a tím přivede na trůn nového vladaře. Proto mohla žádat svým dopisem o nového manžela z královského rodu a tím budoucího faraona u sousedního chettického krále, kdy za vlády svého otce udržovala písemnou korespondenci se sousedními králi. Došlo k zdlouhavému vyjednávání, kdy v dopise uvádí, že nikoho ze svých sluhů si nevezme a že se bojí . Po vzájemné dohodě však chettický princ Zannanza po příjezdu do Egypta záhadně zemřel a chettický král vyhlasil Egyptu válku, kdy za smrt syna obvinil Egypťany. Chetité zaútočili na severu do země Amuru, do té doby, egyptské vazalské země, kterou si podrobili. Egypťané dostali strach z dalšího možného vojenského tažení Chetitů. Egypt potřeboval nového mužského krále na trůnu. Toto mohlo být i důvodem, že je Meritaton nahrazena, pod nátlakem Ajeho II., již plnoletým korunním princem Tutanchatonem, který si sňatkem s druhou Achnatonovou manželkou Ankhchesenepaaton stvrzuje nástup na trůn a stal se tak skutečným Achnatonovým nástupcem. Změnil si jméno na Tutanchamon a stěhuje z otcova Achetatonu do Mennoferu nebo Théb. Jeho vláda se opírá o vyznávání bohů Amona i Atona, jako za vlády jeho děda Amenhotepa III, kterého prohlásí svým otcem.

O jeho krátké vládě je však minimum zpráv, jako ostatně o všem v Egyptě v této době, kdy se země utápěla ve zmatcích, aby později bylo toto celé období vymazáváno z dějin země. Na Manehtově královském seznamu se celkem třikrát vyskytuje v souvislosti s 18. dynastií jméno Akenkerés, o kterémž se předpokládá, že se jedná o pořečtěnou variantu jména Ankhcheperure, z nichž v jednom případě se má jednat o dceru faraona o délce panování 12 let a jeden měsíc. Obě opakování jména, stejně jako zaznamenaná délka panování, mohou být důsledkem nepřesností a zkomolení původních časově značně odlehlých skutečností.[6]

Vzácný záznam jeho královské datace (roky se počítaly podle vládnoucího faraona) je nápis na vinné nádobě z 1. roku vlády z "Ankhcheperureova domu" v Thébách, nicméně tento nápis může být odkazem jak na jeho spoluvládu, tak na samostatnou vládu krále Ankhcheperurea.[7] Nejmladší takovýto záznam pochází z 3. roku vlády krále Ankhcheperure Meritaton Neferneferuaton meritwaenre v podobě grafit v thébské hrobce, kterou si nechal vystavět Pairi (TT139).[7]

V neposlední řadě je zde také možnost, že Smenchkareova samostatná vláda splývá se začátkem vlády Tutanchamona.[8]

Není ani jasné, jak tento faraon zemřel (což stěžuje i skutečnost, že dosud nebyla jednoznačně identifikována jeho mumie) a jedna ze zvažovaných možností je násilné odstranění. Stín vraždy visí jak nad jeho předchůdcem tak i nástupcem a v Smenchkareově případě pro tuto možnost hovoří i jeho velmi krátká vláda. Tento argument však nelze pokládat za důkaz a náhlé onemocnění nebo vážná nehoda jako příčina jsou stále možné a pravděpodobné možnosti.

Hrobka[editovat | editovat zdroj]

Jakékoliv pohřební důkazy o achnatonově spoluvládci a nástupci se nalézají ve dvou hrobkách, které se obě nalézají v Údolí králů.

KV55[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku KV55.
Lebka mumie KV55.

Domnělá Smenchkareova hrobka byla objevena roku 1907 poblíž později nalezené hrobky krále Tutanchamona. Nápisy na dveřích napovídaly, že se jedná o hrobku královny Teje, ale v ní byla nalezena pozlacená rakev s mumií, na níž nebylo Tejino jméno a v níž byla nalezena kostra muže.[1] Původní domněnky, že se jedná o Achnatona, vyvracely zprvu výzkumy odhalující věk mumie.[1][5] Egyptologové se shodli v názoru, že šlo nejprve o Achnatonem vytvořenou malou královskou hrobku pro jeho matku královnu Teji. Později jejím vnukem a králem Tutanchamonem, po jeho přestěhování z Achetatonu použita pro syna a krále Achnatona, i její dceru a jeho vedlejší manželku Kiju. Po pozdějším přestěhování již silně poškozených mumií královny Teje a dcery do přístavku hrobky KV35, je v této hrobce ponechána jenom upravená pozlacená rakev s mumií krále Achnatona se zbytkem pohřební výbavy její dcery a Tutanchamonovy matky, Achnatonovy "milované" vedlejší manželky Kije.[1] Avšak podoba a jméno vlastníka královské rakve bylo však vyškrábáno a tituly na rakvi jevily známky předělávání.

Samotná výbava hrobky je poněkud komplikovaná záležitost díky faktu, že na předmětech byla jména různých faraonů a v několika případech i královen, což ztěžuje jednoznačnější určení totožnosti nalezené mumie. Podle posledních výzkumů je nalezený zbytek kostry muže příbuzný s mumií krále Tutanchamona, čímž by měl patřit jeho otci čí bratru, což nás přivádí k Achnatonovi nebo ke Smenchkareovi. Po posledních výzkumech se objevuje nová zpráva, že nalezená mumie muže, v době úmrtí byla ve věku kolem 25-40 let, což potvrzuje původní myšlenku, že králem Tutanchamonem v hrobce KV 55 byla dodatečně pohřbena jeho přímá rodina, královna-babička Teje, její synové Thutmose a Achnaton, její dcera a matka Tutanchamona milovaná Kije.[2] V pozdější době byly mumie, vyjma rakve s poškozeným pozlaceným víkem zobrazující Teji nebo Kiju s mumií krále Achnatona, přestěhovány do skrýše v hrobce KV 35.

Obecně se soudí, že Tutanchamon byl synem Achnatona a Nefertiti. Od smrti Achnatona převzala právě vládu Nefertiti, ale jelikož v té době bylo nemyslitelné, aby vládla žena-faraon, změnila si jméno na Smenchkare, nosila klasickou bradku a faraonský oděv. Vládla jen do té doby, než Tutanchamon dospěl do věku, kdy sám mohl usednout na trůn. Achnatona mnozí nenáviděli za jeho monoateismus a chtěli vrátit Egyptu jeho staré bohy. Z toho důvodu mohl být Tutanchamon v mladém věku zavražděn proradnými a mocichtívými vezíry a všechny stopy po Achnatonovi a Nefertiti byly zničeny a to včetně soch, fresek a všech písemných zmínek.

Zkoumání v roce 2010[9] ukázale, že podle DNA je KV55 otcem Tutanchamona.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

Prameny[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c d e f VOJTĚCH, Zamarovský. Bohové a králové starého Egypta. Praha: Brána, 2003. 360 s. ISBN 80-7243-194-3. S. 278. 
  2. a b Reeves, C.N., Akhenaten, Egypt's false Prophet (Thames and Hudson) S. 165–173
  3. Hornung, E., Krauss, R. and Warburton, D. (editors), Handbook of Ancient Egyptian Chronology (Brill, 2006)
  4. Gabolde, M., "Under a Deep Blue Starry Sky", Causing His Name to Live: Studies in Egyptian Epigraphy and History in Memory of William J. Murnane
  5. a b Smenchkaré na Egyptologie.cz
  6. Hornung, E., Krauss, R. and Warburton, D. (editors), Handbook of Ancient Egyptian Chronology (Brill, 2006) s.207
  7. a b Allen, J.P., "The Amarna Succession", Causing His Name to Live: Studies in Egyptian Epigraphy and History in Memory of William J. Murnane
  8. Reeves, C.N., Akhenaten, Egypt's false Prophet (Thames and Hudson) s.180
  9. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/185393 - Ancestry and Pathology in King Tutankhamun's Family
Předchůdce:
Achnaton
Znak z doby nástupu Egyptský král
13371333
Znak z doby konce vlády Nástupce:
Tutanchamon