Pamětní dvoueurové mince

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Mapa Evropy s vyznačením zemí, které jsou členy Eurozóny a které ne. Barva na mapě značí počet dvoueurových pamětních mincí, včetně mincí ze společných ražeb, který byly jednotlivými státy vydány od roku 2004 (stav 17. listopad 2015).
     17 až 20 vydaných pamětních mincí      13 až 16 vydaných pamětních mincí      9 až 12 vydaných pamětních mincí      5 až 8 vydaných pamětních mincí      1 až 4 vydaných pamětních mincí      0 vydaná pamětní mince      není členem Eurozóny

Pamětní mince 2 eura jsou speciální mince eura, které razí a vydávají státy eurozóny od roku 2004 [1]. Mince jsou považovány za běžné platidlo ve všech státech, ale pro jejich nevelké množství jsou cenným artiklem obchodu mezi sběrateli. Tyto mince běžně oslavují výročí historické události nebo upozorňují na právě probíhající dění. Mezi roky 2004 a 2014 bylo vydáno 184 variant pamětních dvoueurových mincí - 138 jednotlivých národních mincí a 46 mincí ze tří společných sérií.

Omezení[editovat | editovat zdroj]

Základní kámen pro pamětní euromince položila Evropská rada svým rozhodnutím z 1. ledna 2004, které rušilo zákaz změn národních stran mincí. Nicméně některá omezení stále přetrvávají.

Podle doporučení Evropské komise (z 19. prosince 2008) [2] platí pro vydávání všech oběžných euromincí (tedy i dvoueurových pamětních) mimo jiné následující doporučení a omezení:

 • Stát, který vydává eurominci, by měl být uveden na národní straně buď celým názvem nebo zkratkou.
 • Název nebo nominální hodnota mince by se neměla opakovat na zadní národní straně (výjimku mohou mít ty státy, které používají jinou abecedu než latinku).
 • Na vnějším mezikruží má být umístěno 12 hvězd ve stejném geometrickém rozmístění jako na vlajce Evropské unie.

Rozhodnutí Evropské komise z 22. července 2012 obsahuje pozměňující pravidla pro ražbu pamětních mincí:[3]

 • Každý "zúčastněný stát" smí vydat pamětní minci určenou k oběhu dvakrát za rok. Výjimkou mohou být situace:
  • Jedná o společnou sérii mincí všech členských států
  • Pamětní minci určenou k peněžnímu oběhu je možné navíc vydat v případě dočasného uvolnění či provizorního obsazení funkce hlavy státu.
 • Pro tyto pamětní oběžné mince se smí použít jen mince nominální hodnoty 2 eura.
 • Počet pamětních mincí, které vnikly do oběhu v průběhu jednoho roku, nesmí překročit následující poměr k celkovému počtu mincí vydané během tohoto roku:
  • 0,1 % všech dvoueurových mincí všech států eurozóny. Tento limit může být překročen až na 2 % v případě, že mince zobrazuje velmi důležitou událost. V tomto případě se stát zříká možnosti ražení pamětních euromincí na další 4 roky.
  • 5 % všech dvoueurových mincí vydaných státem, který vydává pamětní mince.
 • Vlis na hraně pamětní mince by měl být shodný s vlisem, který mají běžné dvoueurové mince vydávajícího státu.

Přehled vydaných mincí a plánovaných ražeb[editovat | editovat zdroj]

Následující tabulka udává přesný počet vydaných mincí a plánovaných ražeb jednotlivých zemí.

Stát Ks 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nár. ŘS Nár. 10l Nár. 10l Nár. 30l EV
BelgieBelgie Belgie 13 (2) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 (1) (1) 0 0 0
EstonskoEstonsko Estonsko 1 (1) 0 0 1 0 0 0 (1) 0 0 0
FinskoFinsko Finsko 17 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 (1) (1) 0 0 0
FrancieFrancie Francie 12 (1) 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 (1) 0 0 0
IrskoIrsko Irsko 3 (2) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 (1) (1) 0 0
ItálieItálie Itálie 15 (3) 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 (2) (1) 0 0 0
KyprKypr Kypr 2 (1) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 (1) 0 0 0
LitvaLitva Litva 0 (4) (1) (1) (1) (1) 0
LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 2 (2) 1 1 (1) (1) 0 0 0
LucemburskoLucembursko Lucembursko 16 (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 (2) (1) 0 0 0
MaltaMalta Malta 7 (3) 0 0 1 0 1 1 1 1 2 (2) (1) 0 0 0
NěmeckoNěmecko Německo 15 (4) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 (1) (1) (1) (1)
NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 7 (2) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 (1) (1) 0 0 0
PortugalskoPortugalsko Portugalsko 12 (3) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 (2) (1) 0 0 0
RakouskoRakousko Rakousko 4 (2) 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 (1) (1) 0 0
ŘeckoŘecko Řecko 10 (2) 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 2 (1) (1) 0 0 0
SlovenskoSlovensko Slovensko 6 (5) 1 1 0 1 0 1 1 1 (1) (1) (1) (1) (1)
SlovinskoSlovinsko Slovinsko 8 (3) 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 (1) (1) (1) 0 0
ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 11 (4) 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 (1) (1) (1) (1)
AndorraAndorra Andorra (1) (1) 0 0 0 0 0
MonakoMonako Monako 4 (1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 (1) 0 0 0 0
San MarinoSan Marino San Marino 12 (2) 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 (2) 0 0 0 0
VatikánVatikán Vatikán 12 (1) 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 (1) 0 0 0 0
Celkem 189 (54) 6 8 7 7 13 10 9 16 12 16 13 17 23 26 (1) 6 (20) (19) (7) (4) (3)
     ks – Vydáno      Stát ještě nebyl v eurozóně
     ks - Nevydáno      (ks) – Plánováno

Dosavadní vydání (2004-2014)[editovat | editovat zdroj]

Z aktuálních 19 členských států eurozóny nevydaly pouze čtyři státy své národní pamětní dvoueurové mince - Irsko, Estonsko, Litva a Kypr. Kromě vlastních národních mincí byly vydány i tři společné série mincí:

 • 2007 - série mincí k 50. výročí podepsání Římských smluv - 13 tehdejších členských států eurozóny
 • 2009 - série mincí k 10. výročí zavedení eura jako bezhotovostního platidla - 16 tehdejších členských států eurozóny (motiv této série mincí byl vybrán pomocí internetové ankety [4]
 • 2012 - série mincí k 10. výročí zavedení eura jako hotovostní měny - eurobankovek a euromincí

Motivy vydaných mincí bývají odhalovány v Úředním věstníku Evropské unie.

Rok Počet vydaných mincí Hlavní článek
2004 6 Pamětní dvoueurové mince roku 2004
2005 8 Pamětní dvoueurové mince roku 2005
2006 7 Pamětní dvoueurové mince roku 2006
2007 7 (+13 společných mincí) Pamětní dvoueurové mince roku 2007
2008 10 Pamětní dvoueurové mince roku 2008
2009 9 (+16 společných mincí) Pamětní dvoueurové mince roku 2009
2010 12 Pamětní dvoueurové mince roku 2010
2011 16 Pamětní dvoueurové mince roku 2011
2012 13 (+17 společných mincí) Pamětní dvoueurové mince roku 2012
2013 23 Pamětní dvoueurové mince roku 2013
2014 27 Pamětní dvoueurové mince roku 2014
CELKEM 138 (+46 společných mincí)

Aktuální rok (2015)[editovat | editovat zdroj]

Během roku 2015 bylo či bude vydáno více jak 25 národních mincí. Německo, Španělsko, Lucembursko a Malta budou i nadále vydávat mince ze svých dlouhodobých tematických sérií (viz níže). Vydána bude i společná emise všech států eurozóny u příležitosti 30. výročí zavedení vlajky Evropské unie.

Dlouhodobé série národních pamětních mincí[editovat | editovat zdroj]

Čtyři členské státy eurozóny - Lucembursko, Německo, Španělsko a Malta - se rozhodly razit každý rok svoje národní pamětní dvoueurové mince v uceleném tematickém celku, který má jeden sjednocující motiv.

 • Lucembursko - již od roku 2004 vydává mince v dynastické velkovévodské sérii.
 • Německo - od roku 2006 vydává každoročně pamětní minci s motivem vždy té spolkové země Německa, která v příslušném roce předsedá Spolkové radě Německa. Německo má 16 spolkových zemí, tzn. že poslední z těchto tematických mincí bude vydána v roce 2021.
 • Španělsko - od roku 2010 jsou každoročně vydávány dvoueurové pamětní mince s vyobrazením jedné z mnoha španělských kulturních a přírodních památek, které jsou zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO.
 • Malta - mezi roky 2011 a 2015 bylo vydáno 5 mincí, které připomínají významné události ústavní historie státu. Mezi roky 2016 a 2020 je naplánovaná druhá série mincí, která vznikla ve spolupráci s „The Malta Community Chest Fund“ a která má název Děti a solidarita.

Tyto série jsou podobné sérii tzv. státních čtvrťáků Spojených států, které však vydávaly mince v kratších intervalech - od roku 1999 do roku 2008. Kratší časové rozpětí a menší hodnota byly způsobeny tím, že v jeden rok se vyrazily mince pro 5 států zároveň.

NĚMECKO [5]
Rok Poř. Spolková země Motiv
2006 1 Šlesvicko-Holštýnsko Holstentor v Lübecku
2007 2 Meklenbursko-Přední Pomořansko Schwerinský zámek
2008 3 Hamburk Kostel sv. Michaela v Hamburku
2009 4 Sársko Ludwigskirche v Saarbrückenu
2010 5 Brémy Brémská radnice
2011 6 Severní Porýní-Vestfálsko Kolínský dóm
2012 7 Bavorsko zámek Neuschwanstein
2013 8 Bádensko-Württembersko Klášter Maulbronn
2014 9 Dolní Sasko Kostel svatého Michala v Hildesheimu
2015 10 Hesensko Römer ve Frankfurtu n. M.
2016 11 Sasko Zwinger v Drážďanech
2017 12 Porýní-Falc Porta Nigra v Trevíru
2018 13 Berlín Budova Říšského sněmu
2019 14 Sasko-Anhaltsko Magdeburský dóm
2020 15 Durynsko Hrad Wartburg v Eisenachu
2021 16 Braniborsko Palác Sanssouci v Postupimi
ŠPANĚLSKO [6][7]
Rok Poř. Památka UNESCO
2010 1 Córdoba - Mezquita
2011 2 Granada - Alhambra, Generalife a Albayzín
2012 3 Burgos - katedrála Panny Marie
2013 4 klášter a palác El Escorial
2014 5 Barcelona - díla Antoni Gaudího
2015 6 jeskyně Altamira (Kantábrie)
2016 7 Segovia
2017 8 památky Ovieda a Asturského knížectví
2018 9 Santiago de Compostela
2019 10 Ávila
MALTA [8][9][10]
Rok Poř. Téma
2011 1 první volby do zdejšího parlamentu (1849)
2012 2 maltské povstání (1919)
2013 3 ustanovení samosprávné vlády (1921)
2014 4 nezávislost na Spojeném království (1964)
2015 5 ustanovení Maltské republiky (1974)
2016 1 láska
2017 2 mír
2018 3 příroda a životní prostředí
2019 4 dědictví
2020 5 hry

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. (anglicky) Úřední věstník EU 2003/245/05 - povolení ražby pamětních 2 € mincí
 2. (česky) Doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany euromincí určených k peněžnímu oběhuí
 3. (česky) Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vydávání euromincí
 4. (česky) Stránka ankety o vzhledu společné pamětní mince v roce 2009
 5. (německy) Německé pamětní 2 € mince na stránkách německé spolkové banky
 6. (německy) Informace o španělské sérii mincí na webu www.zwei-euro.com
 7. (španělsky) Oficiální věstník španělského království - informace o sérii pamětních mincí
 8. (anglicky) Přehled pamětních mincí roku 2011, u maltské mince zmínka o sérii 5 mincí
 9. (německy) Informace o první mince ze série Ústavní historie Malty
 10. (španělsky) Informace o maltské sérii Děti a solidarita

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]