Přeskočit na obsah

Pamětní dvoueurové mince roku 2009

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
     stát, který v roce 2009 vydal pamětní dvoueurovou minci (nepočítaje tu k výročí 10 let od zavedení eura)
     stát, který v roce 2009 nevydal pamětní dvoueurovou minci (kromě té k výročí 10 let od zavedení eura)
     členský stát EU, který nepřijal euro
     jiný evropský stát

Pamětní dvoueurové mince jsou speciální mince měny euro, které připomínají významnou událost nebo výročí významné pro vydávající zemi. V roce 2009 byly vydány 2€ pamětní oběžné mince všemi tehdejšími aktuálními státy eurozóny (16 států) jako připomínka uplynutí 10 let od zavedení eura jako bezhotovostních peněz. Pro design této série mincí probíhala do 22. února 2008 veřejná internetová anketa[1], ve které byl zvolen motiv pro tyto mince. Kromě této společné série mincí vydaly vlastní národní pamětní dvoueurové mince některé členské státy EU (např. Německo, Lucembursko, Slovensko, Finsko,...).

Evropská unie povolila od roku 2004 členským státům eurozóny (a Monaku, San Marinu a Vatikánu) vydávat omezený počet vlastních pamětních euromincí, ale pouze v hodnotě dvou eur. Mince jsou oběžné, v běžném platebním styku se však vyskytují jen zřídka (na rozdíl od běžných dvoueurových mincí) kvůli tomu, že jsou vyhledávány sběrateli).

Evropská unie Společné vydání pamětní dvoueurové mince[editovat | editovat zdroj]

V roce 2009 proběhlo druhé vydání společných dvoueurových mincí k výročí 10 let od zavedení společné měny euro. Tohoto vydání se zúčastnily všechny státy, které k 1. lednu 2009 zavedly euro jako své platidlo. Motiv byl vybrán v internetovém hlasování, které se konalo od 1. do 22. února 2008. Tohoto hlasování se mohl zúčastnit každý obyvatel členské země EU. Vybraný motiv ukazuje stylizované lidi a evropské hvězdy. Německo vydá celkem 30 milionů mincí, naproti tomu Malta vydá jen maximálně 700 000 mincí. Slovensko - země, která teprve od 1. ledna 2009 euro zavedla vydala celkem 2,5 milionu. Datum vydání 1. ledna 2009 je pouze symbolické, neboť tento den je v zemích EU státním svátkem.

Znázornění Stát Událost Množství Datum
BelgieBelgie Belgie
FinskoFinsko Finsko
FrancieFrancie Francie
IrskoIrsko Irsko
ItálieItálie Itálie
KyprKypr Kypr
LucemburskoLucembursko Lucembursko
MaltaMalta Malta
NěmeckoNěmecko Německo
NizozemskoNizozemsko Nizozemsko
PortugalskoPortugalsko Portugalsko
RakouskoRakousko Rakousko
ŘeckoŘecko Řecko
SlovenskoSlovensko Slovensko
SlovinskoSlovinsko Slovinsko
ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko
10. výročí zavedení společné měny euro BE 5 000 000
FI 1 400 000
FR 10 000 000
IE 5 000 000
IT 2 500 000
CY 1 000 000
LU 1 400 000
MT 700 000
DE 30 000 000
NL 5 300 000
PT 1 285 000
AT 5 000 000
GR 4 000 000
SK 2 500 000
SI 1 000 000
ES 8 000 000
[2]
1. ledna 2009
Popis: Na minci je vyobrazena stylizovaná postava, která je propojena se symbolem €. Vyjadřuje myšlenku jednotné měny a zprostředkovaně i Hospodářské a měnové unie (HMU) jako posledního kroku v dlouhé historii obchodní a hospodářské integrace Evropy.

Vyobrazení některých mincí[editovat | editovat zdroj]

Lucembursko Lucembursko[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
90 let od nastoupení k trůnu velkovévodkyně Šarloty Lucemburské 1 400 000 mincí[3] 15. ledna 2009
Popis: Na levé straně vnitřní části mince je podobizna Jeho Královské Výsosti, velkovévody Henriho, která překrývá podobiznu velkovévodkyně Charlotte, přičemž oba se dívají doleva. Na pravé straně vnitřní části mince je svisle uveden text „LËTZEBUERG“ a rok „2009“, mincovní značka a logo mincovny.

Německo Německo[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
Ludwigskirche v Saarbrückenu,
čtvrtá ze série německých
spolkových zemí
30 milionů mincí[4] 6. února 2009
Popis: Na vnitřní straně mince je zobrazen kostel sv. Ludvíka v Saarbrückenu. Pod vyobrazením kostela je napsáno jméno zeměSAARLAND“ a mincovní značka zobrazená písmeny „A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“. Napravo od vyobrazení kostela jsou iniciály „FB“ rytce Friedricha Brennera. Mezikruží mince obsahuje na své spodní části jméno vydávajícího státu „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“ a na své horní části letopočet „2009“ a dvanáct hvězd.

Portugalsko Portugalsko[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
Hry portugalsky mluvících zemí 2009 1,250 milionu mincí[5] 9. června 2009
Popis: Druhé hry portugalsky mluvících zemí (Jogos da Lusofonia) se uskutečnily v Lisabonu od 11. do 19. července 2009. Pořádání si vzal na starosti portugalský olympijský výbor. Těchto her se zúčastní členské a přidružené státy organizace ACOLOP (Angola, Brazílie, Guinea-Bissau, Kapverdy, Macao/Čína, Mosambik, Východní Timor, Portugalsko, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Rovníková Guinea, Indie a Srí Lanka).
Vnitřní strana mince zobrazuje gymnastu se stuhou. Nahoře je portugalský státní znak umístěný v půlkruhu tvořeném označením vydávajícího státu „PORTUGAL“. Dole je půlkruh tvořený nápisem „2. os JOGOS DA LUSOFONIA LISBOA“, který je lemován vlevo iniciálami „INCM“ a vpravo jménem výtvarníka „J. AURÉLIO“. V levé smyčce stuhy je uveden letopočet „2009“.

Belgie Belgie[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
Dvousté výročí narození Louise Brailla (1809–1852) 5 milionů mincí[6] 25. září 2009
Popis: Vnitřní strana mince vyobrazuje mezi iniciálami L a B napsanými písmem, jehož je Louis Braille autorem, jeho portrét. Nad portrétem je nápis „LOUIS BRAILLE“; pod portrétem a mezi daty 1809 a 2009 je označení vydávajícího státu „BE“. Vlevo je mincovní značka a vpravo je značka komisaře mincoven.

San Marino San Marino[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
Rok 2009 - Evropský rok tvořivosti a inovací 130 000 mincí[7] 5. října 2009
Popis: V říjnu 2008 schválil Evropský parlament na svém plenárním zasedání v Bruselu zprávu, která podpořila návrh Evropské komise, aby byl rok 2009 koncipován jako Evropský rok tvořivosti a inovací. U této příležitostí vydá svou pamětní minci San Marino.
Vnitřní strana mince zobrazuje předměty připomínající vědecký výzkum: knihu, kružítko, zkumavku a baňku. Vlevo jsou tři pera reprezentující Republiku San Marino. Vpravo je letopočet „2009“ a mincovní značka „R“. Nahoře je nápis „CREATIVITÀ INNOVAZIONE“. Dole je uveden vydávající stát „SAN MARINO“ a iniciály výtvarníka „A.M.“.

Itálie Itálie[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
Dvousté výročí narození Louise Brailla (1809–1852) 2 miliony mincí[8] 15. října 2009
Popis: Vnitřní strana mince vyobrazuje ruku, která slepeckým písmem čte otevřenou knihu. Nad ukazovákem, který směřuje k svislému nápisu „LOUIS BRAILLE 1809–2009“, jsou dva ptáci jako symbol svobody vědění. Označení vydávajícího státu „RI“ je umístěno vpravo nahoře, označení mincovny „R“ pak vpravo dole. Pod knihou je napsáno jméno Braille v písmu, jehož je autor původcem. Zcela dole jsou iniciály „MCC“ umělkyně Mariy Carmely Colanéri.

Finsko Finsko[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
Dvousté výročí prvního zasedání finského parlamentu a vzniku ústředních vládních orgánů ve Finsku 1,6 milionu mincí[9] 23. října 2009
Popis: Vnitřní část mince vyobrazuje štít katedrály v Porvoo, kde se sešel první stavovský sněm ve Finsku. Nad ním je uveden letopočet 1809. Letopočet 2009 se nachází vpravo. Na levé straně je označení vydávajícího státu „FI“ a značka mincovny.

Slovensko Slovensko[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
20. výročí Dne boje za svobodu a demokracii 1 milion mincí[10] 10. listopadu 2009
Popis: Vnitřní strana mince vyobrazuje stylizovaný zvon složený z řady klíčů jako vzpomínku na demonstraci 17. listopadu 1989, na níž občané zvonili svazky klíčů, což zahájilo „sametovou revoluci“. Pod vyobrazením vpravo je značka umělce a značka slovenské mincovny (Mincovna Kremnica). Kolem vyobrazení jsou nahoře slova „17. NOVEMBER SLOBODA DEMOKRACIA“ (svoboda a demokracie) a data „1989–2009“; vlevo je pak označení vydávajícího státu „SLOVENSKO“.

Vatikán Vatikán[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
Mezinárodní rok astronomie 106 084 mincí[11] 18. listopadu 2009
Popis: Vnitřní část mince vyobrazuje alegorii zrodu hvězd a planet, jakož i některé astronomické přístroje. Značka mincovny „R“ je umístěna v levém spodním poli, rok „2009“ pak dole. Kolem vyobrazení je v levé spodní části nápis „ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA“, vpravo nahoře pak označení vydávajícího státu „CITTÀ DEL VATICANO“.

Reference[editovat | editovat zdroj]