Pamětní dvoueurové mince roku 2005

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
     stát, který v roce 2005 vydal pamětní dvoueurovou minci
     stát, který v roce 2005 nevydal pamětní dvoueurovou minci
     členský stát EU, který nepřijal euro
     jiný evropský stát

Pamětní dvoueurové mince jsou speciální mince měny euro, které v roce 2005 vydalo osm států.

Evropská unie povolila od roku 2004 členským státům eurozóny (a Monaku, San Marinu a Vatikánu) vydávat omezený počet vlastních pamětních euromincí, ale pouze v hodnotě dvou eur. Mince jsou oběžné, v běžném platebním styku se však vyskytují jen výjimečně (na rozdíl od běžných dvoueurových mincí) kvůli tomu, že jsou vyhledávány sběrateli. V roce 2005 této možnosti využilo Lucembursko, Rakousko, Belgie, Španělsko, San Marino, Finsko, Itálie a Vatikán.

Lucembursko Lucembursko[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
50. narozeniny a 5. výročí nástupu velkovévody Henriho na trůn a také 100. výročí smrti velkovévody Adolfa 2,8 milionu mincí [1] 15. únor 2005
Popis: Uprostřed mince jsou zobrazeny podobizny velkovévodů Jindřicha a Adolfa (oba hledí vpravo, podobizna Henriho částečně překrývá Adolfovu). Nad portréty je napsáno „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG“ a pod nimi „HENRI *1955“ a „ADOLPHE †1905“. Na vnější části je 12 hvězd střídavě s písmeny slova „LËTZEBUERG“ a rokem vydání (dole uprostřed) mezi iniciálou rytce („S“) vlevo a značkou mincovny vpravo.

Rakousko Rakousko[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
50. výročí vyhlášení nezávislosti Rakouska 7 milionů mincí [2] 11. květen 2005
Popis: Uprostřed mince jsou zobrazeny pečetě a podpisy prohlášení nezávislosti Rakouska podepsané Ministry zahraničí okupačních zemí Spojenců (Vjačeslav Molotov za Sovětský svaz, John Foster Dulles za USA, Harold Macmillan za Spojené království a Antoine Pinay za Francii), Vysokými komisaři čtyř sektorů a ministrem zahraničí Rakouska (Leopold Figl) 15. května 1955. Nad pečetěmi je nápis „50 JAHRE STAATSVERTRAG“ a pod nimi rok vydání. V pozadí jsou svislé pruhy symbolizující vlajku Rakouska (červená-bílá-červená). Na vnějším mezikruží je pouze 12 hvězd Evropské unie.

Belgie Belgie[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
Belgicko-lucemburská ekonomická unie 6 milionů mincí [3] 20. květen 2005
Popis: Uprostřed mince jsou zobrazeny portréty lucemburského velkovévody Henriho a belgického krále Alberta II. dívajíce se doleva. Pod nimi jsou iniciály rytce („LL“ - vpravo) a rok vydání (uprostřed). Ve vnější části je 12 hvězd, značka mincovny (dolní část), monogram Henriho vpravo a monogram Alberta II. vlevo.

Španělsko Španělsko[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
400. výročí prvního vydání Dona Quijota od Miguela de Cervantese 8 milionů mincí [4] 30. červen 2005
Popis: Uprostřed mince je zobrazen Don Quijote držící kopí před větrnými mlýny. Vlevo je vtlačen nápis „ESPAÑA“ (španělsky Španělsko) a pod ním značka mincovny („M“ s korunou). Na vnějšku mince je 12 hvězd, z nichž jsou vpravo čtyři vtlačeny do mince, a rok vydání rozdělený dolní hvězdou („20*05“).

San Marino San Marino[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
Světový rok fyziky 2005 130 000 mincí [5] 14. říjen 2005
Popis: Uprostřed mince je volná interpretace alegorické malby Galilea Galileje známá jako La fisica antica nebo Studium planet. Rok vydání je napsaný pod globem stojícím na stole. Značka mincovny („R“) je umístěna vlevo od obrazu a iniciály rytce („LDS“) jsou umístěny vpravo. Nápis „SAN MARINO“ tvoří půlkruh nad obrazem, zatímco nápis „ANNO MONDIALE DELLA FISICA“ tvoří půlkruh pod obrazem. Vnější část mince tvoří 12 hvězd oddělených vnějšími rohy stylizovaného atomu na pozadí celé mince.

Finsko Finsko[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
60. výročí založení Organizace spojených národů a 50. výročí členství Finska v OSN 2 miliony mincí [6] 25. říjen 2005
Popis: Střed mince se skládá z části skládačky, na které je zobrazena holubice - symbol míru. V dolní části prostředku mince je nápis „FINLAND — UN“ a rok vydání. Nad rokem vydání je umělcova iniciála („K“) a značka mincovny („M“) je zobrazena mezi nápisem a holubicí. Vnější mezikruží tvoří pouze 12 hvězd Evropské unie.

Itálie Itálie[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
1. výročí podpisu Evropské ústavy 18 milionů mincí [7] 29. října 2005
Popis: Uprostřed mince je Európa a býk (Zeus) společně s Evropskou ústavou. Európa nad ní drží pero symbolizujíc její podepsání. Značka mincovny („R“) je umístěna vlevo nahoře, rytcovy (Maria Carmela Colaneriová) iniciály („MCC“) vlevo dole a rok vydání vpravo nahoře. Monogram Italské republiky („RI“) je v dolní části, mírně vlevo. Na vnějším kruhu je do půlkruhu nápis „COSTITUZIONE EUROPEA“ a 12 hvězd.

Vatikán Vatikán[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
XX. světové dny mládeže v Kolíně nad Rýnem v srpnu 2005 100 000 mincí [8] 6. prosinec 2005
Popis: Ve středu mince je vyobrazení kolínské katedrály a kometa letící na obloze. Nápis „XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU“ je napsán nahoře. Ve vnějším mezikruží je napsáno „CITTA DEL VATICANO“ (v dolní polovině) a také zobrazeno 12 hvězd (v horní polovině). Rok vydání a značka mincovny („R“) se nacházejí nahoře mezi hvězdami.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Úřední věstník EU 2005/C 11/03. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2007-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-11. 
  2. Úřední věstník EU 2005/C 61/07. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2007-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-11. 
  3. Úřední věstník EU 2005/C 61/08. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2007-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-11. 
  4. Úřední věstník EU 2005/C 131/09. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2007-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-11. 
  5. Úřední věstník EU 2005/C 244/03. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2007-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-11. 
  6. Úřední věstník EU 2005/C 244/04. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2007-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-11. 
  7. Úřední věstník EU 2005/C 283/06. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2007-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-11. 
  8. Úřední věstník EU 2005/C 283/07. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2007-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-11.