Přeskočit na obsah

Pamětní dvoueurové mince roku 2008

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
     stát, který v roce 2008 vydal pamětní dvoueurovou minci
     stát, který v roce 2008 nevydal pamětní dvoueurovou minci
     členský stát EU, který euro nezavedl
     jiný evropský stát

Pamětní dvoueurové mince jsou speciální mince měny euro, které v roce 2008 vydalo deset států.

Evropská unie povolila od roku 2004 členským státům eurozóny (a Monaku, San Marinu a Vatikánu) vydávat omezený počet vlastních pamětních euromincí, ale pouze v hodnotě dvou eur. Mince jsou oběžné, v běžném platebním styku se však vyskytují jen výjimečně (na rozdíl od běžných dvoueurových mincí) kvůli tomu, že jsou vyhledávány sběrateli. V roce 2008 (už pátý rok) této možnosti využily Německo, Lucembursko, San Marino, Slovinsko, Belgie, Francie, Portugalsko, Vatikán, Finsko a Itálie.

Německo Německo[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
Hlavní hamburský chrám sv. Michaela,
třetí ze série německých
spolkových zemí
30 milionů mincí [1] 1. únor 2008
Popis: Mince znázorňuje barokní chrám sv. Michaelise známý také pod názvem „Michel“. Jak naznačuje i text pod motivem, symbolizuje mince město a spolkovou zemi Hamburk. V mezikruží je vyznačen rok emise 2008, dvanáct hvězd Evropské unie a slova „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“ (německy Spolková republika Německo). V horní pravé části mincovního pole je uvedena značka mincovny.

Lucembursko Lucembursko[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
Château de Berg
Hlavní rezidence velkovévody
1,3 milionu mincí [2] 1. únor 2008
Popis: Na pravé polovině mince je vyobrazen Château de Berg – hlavní sídlo lucemburských velkovévodů. Nalevo je vyryta podobizna velkovévody Jindřicha I. V dolní části je nápis „LËTZEBUERG“ (lucembursky Lucembursko). V horní části najdeme rok vydání mince. V mezikruží je obvyklých 12 hvězd Evropské unie

San Marino San Marino[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
Evropský rok mezikulturního dialogu 130 000 mincí [3] 20. květen 2008
Popis: Na vnitřní straně mince jsou symbolickým vyobrazením pěti lidských postav a svatých knih různých společenství představeny kultury pěti světadílů, které jsou přítomny na evropském kontinentu. V dolní části mince je napsáno „ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE“ V mezikruží je obvyklých 12 hvězd Evropské unie.

Slovinsko Slovinsko[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
500 let od narození Primože Trubara 1,0 mil. mincí [4] 26. květen 2008
Popis: Ve vnitřní části mince je z levého profilu zobrazena tvář Primože Trubara. Na levé straně jsou ve dvou půlkruzích nápisy „PRIMOŽ TRUBAR“ a „1508–1586“. Dole na pravé straně se v půlkruhu nachází nápis „SLOVENIJA 2008“. Vnější obvod mince lemuje dvanáct hvězd evropské vlajky.

Belgie Belgie[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
60 let od podepsání
Všeobecné deklarace lidských práv
5 milionů mincí [5] 4. červen 2008
Popis: Na vnitřní části mince jsou vyobrazeny křivky okolo obdélníku, do kterého je vepsána číslice 60. Nad tímto motivem je vyznačen letopočet 2008, pod motivem pak nápis „UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS“. Název státu v jeho třech úředních jazycích „BELGIE – BELGIQUE – BELGIEN“ tvoří půlkruh ve spodní části mince.

Francie Francie[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
Francouzské předsednictví Radě Evropské unie v 2. pololetí 2008 20 milionů mincí [6] 2. červenec 2008
Popis: Ústředním motivem je nápis „2008 PRÉSIDENCE FRANÇAISE UNION EUROPÉENNE“ (francouzsky Francouzské předsednictví Evropské unii). V dolní části mince je zkratka vydávající země (RF – République française), mincovní značka a značka designéra.

Portugalsko Portugalsko[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
60 let od podepsání
Všeobecné deklarace lidských práv
1,035 milionu mincí [7] 15. září 2008
Popis: V horní polovině mince je vyobrazen portugalský státní znak, slovo PORTUGAL a rok ražby 2008. V dolní části mince je geometrické vyobrazení a nápis „60 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS“.

Vatikán Vatikán[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
rok svatého Pavla 100 000 mincí [8] 16. říjen 2008
Popis: Ústředním motivem je scéna obrácení svatého Pavla na křesťanství. Při své cestě do Damašku byl oslepen světlem z nebes, ze kterých na něj promluvil Bůh. Po obvodu mince jsou nápisy „CITTÀ DEL VATICANO“ a „ANNO SANCTO PAULO DICATO“.

Finsko Finsko[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
60 let od podepsání
Všeobecné deklarace lidských práv
1,5 milionů mincí [9] 24. říjen 2008
Popis: Na vnitřní straně mince je znázorněna postava člověka viděna otvorem v kamenné stěně, který má tvar srdce. Pod srdcem je vyryt nápis „HUMAN RIGHTS“. V horní části mince je letopočet 2008 a v dolní zkratka vydávajícího státu FI a značka mincovny.

Itálie Itálie[editovat | editovat zdroj]

Znázornění Událost Množství Datum
60 let od podepsání
Všeobecné deklarace lidských práv
2,5 milionů mincí [10] 10. prosinec 2008
Popis: Na vnitřní straně mince jsou zobrazeni muž a žena se symboly práva na mír, výživu, práci a svobodu znázorněnými olivovou ratolestí, obilným klasem, ozubeným kolem a ostnatým drátem a dále číslo „60“ v podobě článků zpřetrhaného řetězu.

Reference[editovat | editovat zdroj]