Ununseptium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

At

Uus

LivermoriumUnunseptiumUnunoctium

  odhad [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 (založeno na astatu)
A Uus
117
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Obecné
Název (lat.), značka, číslo Ununseptium (Ununseptium), Uus , 117
Registrační číslo CAS 87658-56-8
Umístění v PSP skupina,

7. perioda, blok p

Char. skupina nespecifikováno
Hmotnostní zlomekzem. kůře {{{hmotnostní zlomek v zemské kůře}}} ppm
Konc. v mořské vodě {{{koncentrace v mořské vodě}}} mg/l
Počet přírodních izotopů {{{počet přírodních izotopů}}}
Vzhled {{{vzhled}}}
[[Soubor:|255px|]]
[[Soubor:{{{spektrum}}}|255px|Emisní spektrum]]
Atomové vlastnosti
Rel. at. hmotnost pro 292Uus vypočítáno 292,20773(89)
Atomový poloměr pm
Kovalentní poloměr {{{kovalentní poloměr}}} pm
van der Waalsův poloměr {{{van der waalsův poloměr}}} pm
Elektronová konfigurace odhad [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 (založeno na astatu)
Elektronů v hladinách {{{elektronů ve slupkách}}}
Oxidační číslo {{{oxidační čísla}}}
Fyzikální vlastnosti
Skupenství Pravděpodobně pevné
Krystalová struktura {{{krystalová struktura}}}
Hustota
Kritická hustota {{{kritická hustota}}} g cm−3
Tvrdost (Mohsova stupnice)
Magnetické chování {{{magnetické chování}}}
Měrná magnetická susceptibilita {{{magnetická susceptibilita}}}
Teplota tání °C ( K)
Teplota varu °C ( K)
Kritická teplota {{{kritická teplota c}}} °C ({{{kritická teplota k}}} K)
Teplota trojného bodu {{{teplota trojného bodu c}}} °C ({{{teplota trojného bodu k}}} K)
Teplota přechodu do supravodivého stavu {{{teplota supravodivosti}}}
Teplota změny krystalové modifikace {{{teplota změny modifikace}}}
Tlak trojného bodu {{{tlak trojného bodu}}} kPa
Kritický tlak {{{kritický tlak}}} kPa
Molární objem {{{molární objem}}} · 10−6 m3/mol
Dynamický viskozitní koeficient {{{dynamický viskozitní koef.}}}
Kinematický viskozitní koeficient {{{kinematický viskozitní koef.}}}
Tlak nasycené páry {{{tlak nasycené páry}}}
Rychlost zvuku {{{rychlost zvuku}}} m/s
Index lomu {{{index lomu}}}
Relativní permitivita {{{relativní permitivita}}}
Elektrická vodivost {{{elektrická vodivost}}} S·m−1
Měrný elektrický odpor {{{elektrický odpor}}}
Teplotní součinitel el. odporu {{{součinitel elektrického odporu}}}
Tepelná vodivost {{{tepelná vodivost}}} W·m−1·K−1
Povrchové napětí {{{povrchové napětí}}}
Termodynamické vlastnosti
Skupenské teplo tání
Specifické teplo tání {{{spec. teplo tání}}}
Skupenské teplo varu
Specifické teplo varu {{{spec. teplo varu}}}
Molární atomizační entalpie {{{molární atomizační entalpie}}}
Entalpie fázové přeměny modifikace {{{entalpie fázové přeměny modifikace}}}
absolutní entropie {{{absolutní entropie}}}
Měrná tepelná kapacita {{{měrná tepelná kapacita}}}
Molární tepelná kapacita
Spalné teplo na m³ {{{spalné teplo na m3}}}
Spalné teplo na kg {{{spalné teplo na kg}}}
Různé
Van der Waalsovy konstanty {{{van der Waalsovy konstanty}}}
Teplotní součinitel délkové roztažnosti {{{součinitel délkové roztažnosti}}}
Redoxní potenciál {{{elektrodový potenciál}}} V
Elektronegativita (Paulingova stupnice)
Ionizační energie
Iontový poloměr {{{iontový poloměr}}} pm
Bezpečnost


R-věty {{{R-věty}}}
S-věty {{{S-věty}}}
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP.

Ununseptium, chemická značka Uus, (lat. Ununseptium) je transuranprotonovým číslem 117.

Prvek byl připraven v laboratořích v ruském městě Dubna sloučením atomových jader izotopů vápníku 48
20
Ca a berkelia 249
97
Bk: [1][2]

48
20
Ca + 249
97
Bk → 297
117
Uus → 294
117
Uus + 3 1
0
n

Předpokládané rozpadové řady jader ununseptia končí izotopy lawrencia a vypadají následovně:

Vypočtená rozpadová řada pro izotopy jader 293Uus a 294 Uus


IUPAC dosud Uus neuznala jako dostatečně prokázané.

Izotopy[editovat | editovat zdroj]

V r. 2012 objevitelé považují za průkaznou syntézu 2 izotopů: 293
117
Uus a 294
117
Uus. U 293
117
Uus bylo registrováno 10 rozpadů alfa, u 294
117
Uus pak 3 rozpady alfa, které jsou hlavním rozpadovým kanálem (podíl ~ 100%).[3]

Vlastnosti shrnuje tabulka:[4]

Izotop Kanál rozpadu Podíl Poločas rozpadu (ms) Energie rozpadu Eα (MeV)
293Uus α ~100% 27+12
−6
10,6 - 11,14
294Uus α ~100% 50+60
−18
10,81 - 10,97

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Flerov Lab.
  2. http://www.nanowerk.com/news/newsid=11478.php
  3. GREINER, Walter. Viewpoint: Heavy into Stability. Physics [online]. , 15. říjen 2012, svazek 5, čís. 115. Dostupné online. PDF: [1].ISSN 1943-2879. DOI:10.1103/Physics.5.115.  (anglicky) 
  4. OGANESSJAN, Ju. C., et al. Production and Decay of the Heaviest Nuclei 293,294117 and 294118. Physical Review Letters [online]. , 19. říjen 2012, svazek 109, čís. 16, e162501. Dostupné online. PDF: [2].ISSN 1079-7114. DOI:10.1103/PhysRevLett.109.162501.  (anglicky)