Mezinárodní vodstvo Evropy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Ilustrační foto: Hraniční přechod přes Dunaj v Komárně
Ilustrační foto:Labe v Hřensku
Ilustrační foto: Bodamské jezero, pohled ze švýcarské strany

Mezinárodní vodstvo je:

Níže je uveden seznam pro uložení základních informací o řekách, potocích, jezerech, rybnících, přehradních nádržích, různých říčních ramenech (slepá, ramena říčních delt) a podobně, zálivech a dalších vodních ploch, tvořících hranice mezi státy v Evropě, tyto hranice protínající a vodních ploch, kterými prochází, a/nebo se jich dotýká státní hranice více států. Tento článek je volně doplnitelný seznam, umožňující rychlejší vyhledávání případně rychlou informaci o tom, že příslušný článek dosud neexistuje (pokud je daný pojem červený). Pro značný rozsah budou utvořeny ještě články Mezinárodní vodstvo Asie, Mezinárodní vodstvo Afriky a Mezinárodní vodstvo Amerik. Státy, jichž se seznam týká, jsou seřazeny následovně: 1. Česko, dále podle abecedy: 2. Albánie 3. Andorra 4. Arménie 5. Ázerbájdžán 6. Belgie 7. Bělorusko 8. Bosna a Hercegovina 9. Bulharsko 10. Černá Hora 11. Dánsko 12. Estonsko 13. Finsko 14. Francie 15. Gruzie 16. Chorvatsko 17. Irsko 18. Island 19. Itálie (Kaliningradská oblast Ruska) 20. Kazachstán 21. Kosovo 22. Kypr 23. Lichtenštejnsko 24. Litva 25. Lotyšsko 26. Lucembursko 27. Maďarsko 28. Makedonie 29. Malta 30. Moldavsko 31. Monako 32.Německo 33. Nizozemsko 34. Norsko 35. Polsko 36. Portugalsko 37. Rakousko 38. Rumunsko 39. Rusko 40. Řecko 41. San Marino 42. Slovensko 43. Slovinsko 44. Spojené království 45. Srbsko 46. Španělsko 47. Švédsko 48. Švýcarsko 49. Turecko 50. Ukrajina 51. Vatikán.

Obsah

Vodstvo tvořící státní hranici Česka[editovat | editovat zdroj]

Česko sousedí s těmito státy: s Německem, s Polskem, se Slovenskem a s Rakouskem.

Vodstvo tvořící státní hranici Česka s Německem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo protínající státní hranici Česka s Německem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Česka s Polskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo protínající státní hranici Česka s Polskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Česka se Slovenskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Česka s Rakouskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo protínající státní hranici Česka s Rakouskem[editovat | editovat zdroj]

(Andorra viz Francie a Španělsko)

Vodstvo tvořící státní hranici Albánie[editovat | editovat zdroj]

Albánie sousedí s těmito státy: s Černou Horou, s Kosovem, s Makedonií a s Řeckem.

Vodstvo tvořící státní hranici Albánie s Černou Horou[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo protínající státní hranici Albánie s Kosovem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Albánie s Makedonií[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo protínající státní hranici Albánie s Makedonií[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Belgie[editovat | editovat zdroj]

Belgie sousedí s těmito státy: s Francií (seznam viz Francie), s Lucemburskem (seznam viz Lucembursko), s Německem (seznam viz Německo) a s Nizozemskem.

Vodstvo tvořící státní hranici Belgie s Nizozemskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Běloruska[editovat | editovat zdroj]

Bělorusko sousedí s těmito státy: s Litvou (seznam viz Litva), s Lotyšskem (seznam viz Lotyšsko), s Ruskem, s Ukrajinou a s Polskem (seznam viz Polsko).

Vodstvo tvořící státní hranici Bosny a Hercegoviny[editovat | editovat zdroj]

Bosna a Hercegovina (dále jen BIH) sousedí s těmito státy: s Chorvatskem (seznam viz Chorvatsko), se Srbskem (seznam viz Srbsko) a s Černou Horou.

Vodstvo tvořící státní hranici Bulharska[editovat | editovat zdroj]

Bulharsko sousedí s těmito státy: s Rumunskem (seznam viz Rumunsko), se Srbskem (seznam viz Srbsko), s Makedonií, s Řeckem a s Tureckem.

Vodstvo tvořící státní hranici Černé Hory[editovat | editovat zdroj]

Černá Hora sousedí s těmito státy: s Chorvatskem (seznam viz Chorvatsko), Bosnou a Hercegovinou (seznam viz Bosna a Hercegovina), Srbskem (seznam viz Srbsko), Albánii (seznam viz Albánie) a s Kosovem.

Vodstvo tvořící státní hranici Dánska[editovat | editovat zdroj]

Dánsko sousedí s těmito státy: jedinou suchou hranici má Dánsko s Německem (seznam viz Německo).

Vodstvo tvořící státní hranici Estonska[editovat | editovat zdroj]

Estonsko sousedí s těmito státy: s Ruskem a s Lotyšskem (seznam viz Lotyšsko).

Vodstvo tvořící státní hranici Estonska s Ruskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Finska[editovat | editovat zdroj]

Finsko sousedí na souši s Ruskem, Švédskem a s Norskem.

Vodstvo tvořící státní hranici Francie (EU)[editovat | editovat zdroj]

Francie sousedí (území na Evropském kontinentu) suchou hranicí s těmito státy: s Německem (seznam viz Německo), se Švýcarskem (seznam viz Švýcarsko), s Itálií, s Monakem (žádné významnější vodstvo hranici netvoří), se Španělskem, s Andorrou (žádné významnější vodstvo hranici netvoří), s Belgií a s Lucemburskem.

Vodstvo protínající státní hranici Francie s Belgií[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Chorvatska[editovat | editovat zdroj]

Chorvatsko sousedí s těmito státy: se Slovinskem (seznam viz Slovinsko), s Maďarskem (seznam viz Maďarsko), se Srbskem, s Bosnou a Hercegovinou a s Černou Horou.

Vodstvo tvořící státní hranici Chorvatska se Srbskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Irska[editovat | editovat zdroj]

Irská republika má suchou hranici pouze se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska.

Island[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Itálie[editovat | editovat zdroj]

Itálie sousedí s těmito státy: s Francií, se Švýcarskem (seznam viz Švýcarsko), s Rakouskem a se Slovinskem. Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán (žádné významné vodstvo hranici netvoří) a San Marino (žádné významné vodstvo hranici netvoří).


Kaliningradská oblast je ruská exkláva ve východní Evropě, hraničící s Litvou (seznam viz Litva) a s Polskem (seznam viz Polsko).

Vodstvo tvořící státní hranici Kosova[editovat | editovat zdroj]

Kosovo je území, o jehož postavení se stále vedou spory na mezinárodní půdě. Kosovo sousedí s Albánií (seznam viz Albánie), Makedonií (seznam viz Makedonie), Černou Horou (seznam viz Černá Hora) a Srbskem (seznam viz Srbsko).

Vodstvo tvořící státní hranici v Kypru[editovat | editovat zdroj]

Ostrov Kypr je fakticky rozdělen na čtyři části:

  1. území skutečně ovládané mezinárodně uznávanou Kyperskou republikou (jižní část ostrova),
  2. území ovládané pouze Tureckem uznanou Severokyperskou tureckou republikou (severní část ostrova),
  3. Nárazníkovou zónu OSN, táhnoucí se okolo tzv. Zelené linie, pod kontrolou OSN a oddělující území skutečně ovládané Kyperskou republikou od Severokyperské turecké republiky, a
  4. dvě vojenské základny Akrotiri a Dhekelia, které jsou součástí Spojeného království (jižní část ostrova).

Vodstvo protínající státní hranici Kyperské republiky se Severokyperskou tureckou republikou[editovat | editovat zdroj]

Poznámka: v souvislosti se zhoršenou ekologickou situací (vykácení lesů v minulosti) v současné době řeky na Kypru mimo zimní období vysychají.

Vodstvo tvořící státní hranici Lichtenštejnska[editovat | editovat zdroj]

Lichtenštejnsko hraničí se Švýcarskem (seznam viz Švýcarsko) a s Rakouskem (seznam viz Rakousko).

Vodstvo tvořící státní hranici Litvy[editovat | editovat zdroj]

Litva sousedí s těmito státy: s Lotyšskem, s Běloruskem, s Polskem a ruskou Kaliningradskou oblastí.

Viz článek Mezinárodní vodstvo v Litvě

Sledujte také[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Lotyšska[editovat | editovat zdroj]

Lotyšsko sousedí s těmito státy: s Litvou (seznam viz Litva), s Běloruskem, s Ruskem a s Estonskem.

Vodstvo tvořící státní hranici Lotyšska s Běloruskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Lotyšska s Estonskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo protínající státní hranici Lotyšska s Estonskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Lucemburska[editovat | editovat zdroj]

Lucembursko sousedí s těmito státy: s Belgií, s Německem (seznam viz Německo) a s Francií (seznam viz Francie).

Vodstvo protínající státní hranici Lucemburska s Belgií[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Maďarska[editovat | editovat zdroj]

Maďarsko hraničí s Rakouskem (seznam viz Rakousko), se Slovinskem, s Chorvatskem, se Srbskem, s Rumunskem, s Ukrajinou a se Slovenskem (seznam viz Slovensko).

Vodstvo tvořící státní hranici Makedonie[editovat | editovat zdroj]

Makedonie hraničí s Kosovem, se Srbskem (seznam viz Srbsko), s Bulharskem (seznam viz Bulharsko), s Řeckem (seznam viz Řecko) a s Albánií (seznam viz Albánie).

Vodstvo protínající státní hranici Makedonie se Kosovem[editovat | editovat zdroj]

  • Malta je ostrovní stát.
  • Monako: žádné významné vodstvo suchozemskou hranici netvoří ani neprotíná.

Vodstvo tvořící státní hranici Moldavska[editovat | editovat zdroj]

Moldavsko hraničí s Rumunskem (seznam viz Rumunsko) a s Ukrajinou (seznam viz Ukrajina).

Vodstvo tvořící státní hranici Německa[editovat | editovat zdroj]

Německo hraničí s Polskem (seznam viz Polsko), s Českem (seznam viz Česko), s Rakouskem, se Švýcarskem, s Francií, s Lucemburskem, s Belgií, s Nizozemskem a s Dánskem.

Vodstvo tvořící státní hranici Německa s Rakouskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Německa se Švýcarskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Německa s Francií[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Německa s Lucemburskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Německa s Belgií[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo protínající státní hranici Německa s Nizozemskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Nizozemska[editovat | editovat zdroj]

Nizozemsko hraničí s Německem(seznam viz Německo) a s Belgií (seznam viz Belgie).

Vodstvo tvořící státní hranici Norska[editovat | editovat zdroj]

Norsko hraničí se Švédskem (seznam viz Švédsko), s Ruskem, a s Finskem (seznam viz Finsko).

Vodstvo tvořící státní hranici Polska[editovat | editovat zdroj]

Polsko hraničí s Německem, s Českem (seznam viz Česko), se Slovenskem (seznam viz Slovensko), s Ukrajinou, s Běloruskem, s Litvou (seznam viz Litva) a Ruskem (Kaliningradská oblast).

Vodstvo tvořící státní hranici Polska s Německem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Polska s Ukrajinou[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Polska s Běloruskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Polska s Kaliningradskou oblastí[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Rakouska[editovat | editovat zdroj]

Rakousko hraničí s Německem (seznam viz Německo), s Českem (seznam viz Česko), se Slovenskem (seznam viz Slovensko), s Maďarskem, se Slovinskem, s Itálií, se Švýcarskem a s Lichtenštejnskem (žádné významnější vodstvo hranici netvoří).

Vodstvo tvořící státní hranici Rakouska s Švýcarskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo protínající státní hranici Rakouska s Lichtenštejnskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Rumunska[editovat | editovat zdroj]

Rumunsko hraničí s Maďarskem (seznam viz Maďarsko), se Srbskem (seznam viz Srbsko), s Bulharskem, s Ukrajinou (seznam viz Ukrajina) a s Moldavskem.

Vodstvo tvořící státní hranici Rumunska s Bulharskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo protínající státní hranici Rumunska s Moldavskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Řecka[editovat | editovat zdroj]

Řecko hraničí s Albánií (seznam viz Albánie), s Makedonií, s Bulharskem (seznam viz Bulharsko) a s Tureckem.

Vodstvo protínající státní hranici Řecka s Tureckem[editovat | editovat zdroj]

San Marino: žádné významné vodstvo suchozemskou hranici netvoří ani neprotíná.

Vodstvo tvořící státní hranici Slovenska[editovat | editovat zdroj]

Slovensko hraničí s Českem (seznam viz Česko), s Rakouskem, s Maďarskem, s Ukrajinou (žádné významnější vodstvo hranici netvoří) a s Polskem.

Vodstvo tvořící státní hranici Slovenska s Rakouskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Slovenska s Maďarskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Slovenska s Polskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo protínající státní hranici Slovenska s Ukrajinou[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Slovinska[editovat | editovat zdroj]

Slovinsko hraničí s Rakouskem (seznam viz Rakousko), s Maďarskem (seznam viz Maďarsko), s Chorvatskem a s Itálií (seznam viz Itálie).

Vodstvo tvořící státní hranici Spojeného království[editovat | editovat zdroj]

Spojené království Velké Británie a Severního Irska má v Evropě suchou hranici pouze s Irskou republikou (seznam viz Irsko).

Vodstvo tvořící státní hranici Srbska[editovat | editovat zdroj]

Srbsko hraničí s Maďarskem (seznam viz Maďarsko), s Rumunskem, s Bulharskem, s Makedonií, s Černou Horou, s Albánií nebo mezinárodně plně neuznaným Kosovem, s Bosnou a Hercegovinou a s Chorvatskem (seznam viz Chorvatsko).

Vodstvo tvořící státní hranici Srbska s Rumunskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Španělska[editovat | editovat zdroj]

Španělsko hraničí s Portugalskem, s Andorrou, s Francií (seznam viz Francie) a s Gibraltarem (žádné významnější vodstvo hranici netvoří).

Vodstvo protínající státní hranici Španělska s Andorrou[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Švédska[editovat | editovat zdroj]

Švédsko hraničí s Norskem a s Finskem (seznam viz Finsko).

Vodstvo tvořící státní hranici Švýcarska[editovat | editovat zdroj]

Švýcarsko hraničí s Lichtenštejnskem, s Rakouskem (seznam viz Rakousko), s Německem (seznam viz Německo), s Francií a s Itálií.

Vodstvo tvořící státní hranici Švýcarska s Lichtenštejnskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Ukrajiny[editovat | editovat zdroj]

Ukrajina hraničí s Maďarskem (seznam viz Maďarsko), Slovenskem(seznam viz Slovensko), s Polskem(seznam viz Polsko), s Běloruskem (seznam viz Bělorusko), s Ruskem, s Moldavskem, a s Rumunskem.

Vodstvo tvořící státní hranici Ukrajiny s Moldavskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo tvořící státní hranici Ukrajiny s Rumunskem[editovat | editovat zdroj]

Vodstvo protínající státní hranici Ukrajiny s Rumunskem[editovat | editovat zdroj]


Vatikán: žádné významné vodstvo suchozemskou hranici netvoří ani neprotíná.

Vodstvo, kterým prochází, a/nebo se jej dotýká státní hranice více států[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]