Domestikace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pes je možná jeden z nejdéle domestikovaných druhů živočichů, někdy se udává až před 15000 lety.[1] Domestikace byla zaznamenána před 11500 lety v Jihozápadní Asii, ale mtDNA analýza stanovuje nejzazší mez pro společného předka současných psů na 16300 let.[2] Nová studie ukazuje na starší oddělení od vlka.[3] Překvapivě jeho jídelníček tvořily rostliny více, než se předpokládalo.[4]

Domestikace (též zdomácnění) je postupné cílevědomé přetváření divoce žijících druhů organismů (živočichů, ale i rostlin, bakterií, ...) v druhy domestikované, vhodné k chovu. Jedná se o vícegenerační proces, který spočívá v trvalé genetické modifikaci zvířecího druhu, která vede k vrozené adaptaci na člověka. Člověk o zvíře pečuje, má značný vliv na jeho reprodukci a získává potřebné suroviny (mléko, kůži aj.). Tyto faktory přispěly k populační explozi.

Za domestikovaný organismus je považován takový druh nebo poddruh, který se rozmnožuje pod kontrolou člověka. Domestikované organismy se nemnoží ve volné přírodě, buď proto, že toho nejsou schopny, nebo proto, že byla volně žijící forma vyhubena. Pokud se domestikovaný organismus dostane do volné přírody a začne se množit nezávisle na člověku, označujeme ho za zdivočelý (např. mustang, pes dingo, městský holub).

Některé druhy byly domestikovány už v dávné minulosti (neolitická revoluce), některé druhy teprve v nedávno uplynulých desetiletích, jako např. některá kožešinová zvířata. Za domestikované druhy musíme považovat také některé druhy ptáků chovaných v klecích, např. papouška andulku, japonskou křepelku, kanára apod., stejně tak jako některé druhy akvarijních ryb, např. paví očko (gupka), mečovka, rájovec, a podobně.

Během domestikace došlo k fyzickým změnám domestikovaných zvířat, např.: délka končetin, změna osrstění, tvar lebky, změny v CNS (hlavně omezení činnosti smyslového a pohybového aparátu), v rozmnožování nebo produkci mléka. Došlo také ke zmenšení velikosti mozku. Asi o 40% se zmenšila část mozku ovlivňující chování jako agresi, reakce na stres aj.

Toto soužití člověka se zvířetem způsobilo změny i u lidí. Tělo se muselo přizpůsobit na trávení živočišných produktů s velkým obsahem ochranných látek (např. tolerance laktózy).

Historie[editovat | editovat zdroj]

Domestikace pravděpodobně začala před 10 000 lety v oblasti mezi řekami Eufrat a Tigris. Je spojena s neolitickou revolucí, kdy lidé postupně přecházeli od kočovného způsobu života k usedlému. Přisvojovací hospodářství (lov a sběr) se změnilo ve výrobní hospodářství a lidé se začali živit zemědělstvím. Zvířata využívali k zemědělské práci, transportu, nebo jako zdroj potravy.

Prvním domestikovaným zvířetem byl pravděpodobně vlk, z něhož se stal pes domácí (Canis lupus familiaris). Následovala domestikace dalších zvířat (např. krav, ovcí, koz a koní.) Lidé je dříve lovili stejně, jako ostatní zvěř a v silných letech si je chtěli uchovat na léta slabší. Při svých nomádských cestách je samozřejmě potřebovali mít zavřené, aby neutekli. Postupem času potřebovali také nějaké krmivo, protože v omezeném prostoru se potenciál původní země s čerpáním velkým stádem rychle vyčerpal. Domestikace tedy stojí vůbec v počátcích odklonu od lidského nomádského způsobu života, protože s permanentním zdrojem potravin lidé přestali být závislí na sledování zvěře. Domestikace se stala postupem času i zodpovědná za přeměnu lidského fenotypu při vývoji mnoha modifikací souvisejících s potřebou mít nástroje na trávení živočišných produktů, které obsahují často mnoho ochranných látek (například toleranci laktózy).[5]

Základní podmínka domestikace[editovat | editovat zdroj]

Domestikace je procesem, kterým se nahrazuje přirozený výběr výběrem hospodáře. Může trvat jen několik generací.[6] S metodou CRISPR ale i jen pár let.[7]

Za domestikovaný se považuje takový druh, který je za uvedených podmínek chován po dobu 30 let nebo po dobu 30 generací.[zdroj?] Základní podmínkou domestikace však je, že člověk kontroluje rozmnožování (tj. připouštění u zvířat), tím z chovu vyřazuje pro člověka nevýhodné jedince a takto mění (šlechtí) genofond šlechtěného druhu. Ovšem domestikace přináší i genetické problémy.[8]

Příklad: Mandle[editovat | editovat zdroj]

Plody divokých mandlí jsou nesnesitelně hořké a navíc obsahují jed, který by zabil kohokoliv dostatečně hloupého, aby ignoroval jejich příšernou chuť. Avšak v přírodě se vyskytovaly mandlovníky, které vlivem mutace postrádaly hořkost a jedovatost. Tyto byly přednostně konzumovány lidmi. Pravěký hospodář výběrem těchto mandlovníků nevědomky změnil genofond domestikovaného druhu.

Příklad: Hrách[editovat | editovat zdroj]

Divoký hrách se množí tak, že po dozrání lusk náhle praskne a plody jsou vymrštěny do daleka. Tato vlastnost je pro člověka problematická, neboť sběr hrachu, pokud lusk při dotyku praskne a vymrští plody, je obtížný. V přírodě se však vyskytovali mutanti, kteří tuto vlastnost postrádali. Bez člověka byla tato rostlina odsouzena k nerozmnožení, neboť semena shnila v lusku. Pokud na ně pravěký člověk narazil, jistě preferoval jejich neskonale snazší sběr a přispěl tak ke změně genofondu.

Domestikace versus zkrocení[editovat | editovat zdroj]

Například slon indický je v asijských zemích používán jako hospodářské zvíře, nebyl však nikdy domestikován, neboť nikdy nebyl v zajetí množen.[zdroj?] Trvá totiž cca 12 let, než slon dosáhne pohlavní dospělosti, takže se jeho chov nevyplatí a hospodářští sloni byli odjakživa divocí sloni, odchycení a zkrocení z přírody.

V průběhu dějin lidstva byla téměř jistě vyzkoušena domestikace všech zvířat, z kterých mohl plynout libovolný užitek, a jistě všech, která byla lovena. Lidstvu je rovněž obecně vlastní záliba v chování domácích mazlíčků, která byla pozorována i u přírodních národů. Lze předpokládat, že u řady zvířat bylo odchycení mláďat a jejich chov jako domácích mazlíčků prvním krokem k domestikaci.

Podmínky domestikace[editovat | editovat zdroj]

Jen nepatrná hrstka zvířat však úspěšně prošla testem domestikace, většina jich nikdy domestikována nebyla, protože jsou z jednoho nebo více důvodů nedomestikovatelná. Mezi hlavní příčiny neúspěchů patří zejména složitost krmení, malá rychlost růstu, problematické rozmnožování, agresivita, panikaření a sociální struktura stáda.

Princip Anny Kareniny[editovat | editovat zdroj]

Problémem, proč drtivá většina zvířat nikdy domestikována nebyla, se zabývá Jared Diamond ve své knize Osudy lidských společností. Jako příklad definuje princip Anny Kareniny.

Domestikace rostlin[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku plodiny.

Domestikace rostlin začala před více než 12 tisíci lety[9] a již se týkala více druhů.[10] Šlechtění rostlin má několik základních cílů: zvýšení velikosti semen (např. obilí), hlíz (brambory, topinambur), úprava chuťových vlastností a chemického složení plodů (s malými semeny), rezistence či alespoň odolnost chorobám a škůdcům, mrazuvzdornost, bezostnost (bez ostnů), beztrnost (bez trnů), bez osin (obilí) uvolňování semen až při sklizni (obilí), dozrávání (malvice, peckovice, bobule, skořápkaté, oříšky atd.), tuhost slupky plodu (dle určení ke zpracování), a podobně.

Přibližná doba domestikace rostlin
Druh Doba domestikace
(př. n. l.)
Místo domestikace
pšenice 12 000 let Úrodný půlměsíc (Karaca Dağ)[11]
rýže 11 000 let[12] Čína (Perlová řeka)[13]

Domestikace živočichů[editovat | editovat zdroj]

Průběh domestikace základních druhů živočichů[editovat | editovat zdroj]

Přibližná doba domestikace velkých savců (tj. nad 45 kg)
Druh Divoký předek Doba domestikace
(př. n. l.)
Místo domestikace Účel, užitek
ovce muflon asijský, argali 8 000 let[14] jihozápadní Asie Vlna, maso, mléko, kožešina, hnůj, rituály, zápasy, údržba krajiny
koza domácí koza bezoárová 8 000 let[14] Írán (pohoří Zagros) Mléko, maso, kůže, kožešina, srst, rituály, závody, výstavy
prase prase divoké 8 000 let[14] jihozápadní Asie, Čína Maso, kůže, tuk, laboratorní zvíře, pomocník, domácí mazlíček
skot, zebu pratur - evropský a indický poddruh 6 000 let[14] jihozápadní Asie, Indie, severní Afrika práce (zápřah, soumar), maso, mléko, kůže, krev, trus, zápasy, rituály, údržba krajiny.
kůň tarpan, kůň Převalského 4 000 let[14] stepi Eurasie práce (tah, soumar, jízda), společník, kůže, maso, mléko, žíně, rituály, závody, výstavy, terapie, křížení s oslem
osel osel núbijský 4 000 let[14] Egypt práce (tah, soumar, jízda), společník, kůže, maso, mléko, rituály, křížení s koněm
buvol domácí arni 4 000 let[14] Indie, Jihovýchodní Asie práce (tah, jízda), mléko, kůže, maso, rituály, zápasy, závody
lama krotká a lama alpaka guanako a vikuňa 3 500 let[14] Andy práce (soumar), vlna, kůže, maso, rituály, společník, trus, údržba krajiny
velbloud jednohrbý divoký velbloud jednohrbý 2 500 let[14] Arábie práce (jízda, soumar), závody, rituály, vlna, kůže, mléko, maso, trus
velbloud dvouhrbý divoký velbloud dvouhrbý 2 000 let[14] střední Asie práce (jízda, soumar), rituály, vlna, kůže, mléko, maso, trus
sob polární divoký sob 4000-2000 let Sibiř, severní Skandinávie práce (tah, soumar, jízda), kožešina, maso, mléko, trus, krev, parohy, rituály, závody
jak domácí jak divoký 3000-2000 let Tibet práce (tah, soumar, jízda), kožešina, vlna, maso, mléko, trus, rituály, závody, zápasy
tur domácí baliský Banteng 1500 let Indonésie - ostrovy Jáva a Bali práce (tah), maso, kůže, rituály, závody, křížení s turem domácím
gayal gaur 1000 let severovýchodní Indie, Barma rituály, reprezentace, maso, kůže, práce (tah)
Přibližná doba domestikace menších zvířat[14]
Druh Divoký předek Doba domestikace
(př. n. l.)
Místo domestikace Účel domestikace
myš domácí myš 15 000 let[15] Jihozápadní Asie škůdce
pes Vlk obecný 14 000 let-9 000 let[16] Středomoří, Jihozápadní Asie, Čína[17] Společník, pomocník, domácí mazlíček, práce (tah, hlídání), maso, kožešina, závody, zápasy, výstavy, laboratorní zvíře, terapie
kočka domácí kočka plavá 8 000 let[18] Jihozápadní Asie, Egypt Lov hlodavců (myší), společník a domácí mazlíček, výstavy, laboratorní zvíře, terapie, rituály, kožešina, maso
včela medonosná volně žijící včely 7 000 let Egypt, Jihozápadní Asie Opylování, med, vosk, propolis, jed, rituály
kur domácí kur bankivský 5 000 let Indie a Jihovýchodní Asie Maso, vejce, peří, zápasy, okrasné využití, měření času, trus, výstavy, rituály
holub domácí holub skalní 5 000 let Jihozápadní Asie Maso, vejce, peří, rituály, přenášení zpráv, závody, výstavy, trus
morče domácí morče divoké 5 000 let Andy Domácí mazlíček, laboratorní zvíře, maso, rituály, krmení jiných živočichů
bourec morušový bourec mandarínský 3 000 let Čína hedvábí, potravina, krmení jiných živočichů
husa domácí husa velká, husa labutí 4 000 let-2 000 let Čína, Evropa, Egypt Maso, peří, tuk, játra, vejce, hlídání, údržba krajiny, výstavy, společník
krůta domácí krocan divoký 2 000 let Mexiko, jihozápad severní Ameriky Maso, peří, okrasné využití, výstavy
perlička domácí perlička kropenatá 1 500 let Severní Afrika okrasné využití, rituály, maso, peří, vejce, hlídání, ničení škůdců
kachna domácí kachna divoká 1 500 let Středomoří, jihovýchodní Asie okrasné využití, maso, peří, tuk, krev, játra, vejce, ničení škůdců
bílá myš, myška tanečnice myš domácí 1 000 let Čína Domácí mazlíček, laboratorní zvíře, krmení jiných živočichů
hrdlička chechtavá hrdlička palmová 500 let Egypt, Palestina Domácí mazlíček, rituály, okrasné využití
pižmovka domácí pižmovka velká 1 000 let Mexiko, Amazonie Maso, peří, tuk, okrasné využití
fretka tchoř tmavý 500 let Středomoří Domácí mazlíček, pomocník při lovu
Druh Divoký předek Doba domestikace
(n. l.)
Místo domestikace Účel domestikace
králík domácí králík divoký 100-500  Středomoří Maso, kožešina, srst, trus, domácí mazlíček, výstavy, laboratorní zvíře, krmení jiných živočichů
kapr, kapr koi kapr obecný 450  Čína, Japonsko, Středomoří Maso, okrasné využití, výstavy
kanár[19] kanár divoký 1560  Kanárské ostrovy, Španělsko Domácí mazlíček, zpěv, výstavy, jiné (indikátor čistoty vzduchu v dolech)
křepelka japonská křepelka japonská 1600  Japonsko Vejce, maso, laboratorní zvíře, okrasné využití
Chůvička japonská amadina bronzová 1760  Japonsko Domácí mazlíček, zpěv, výstavy, jiné (odchov mláďat jiných druhů pěvců)
potkan laboratorní potkan počátkem 20. stol.[14] Velká Británie, USA Laboratorní zvíře, domácí mazlíček, krmení jiných živočichů
nutrie, činčila, norek nutrie říční, činčila vlnatá,norek americký počátkem 20. stol.[14] Velká Británie, USA Kožešina, domácí mazlíček, výstavy
křeček zlatý divoký křeček zlatý 30. léta 20. stol.[14] USA Laboratorní zvíře, domácí mazlíček, krmení jiných živočichů

Domestikované houby[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. McGourty, Christine (2002-11-22). Origin of dogs traced. BBC News. Retrieved on 2006-11-29.
 2. http://mbe.oxfordjournals.org/content/26/12/2849.abstract - mtDNA Data Indicate a Single Origin for Dogs South of Yangtze River, Less Than 16,300 Years Ago, from Numerous Wolves
 3. https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.cub.2015.04.019 - Ancient Wolf Genome Reveals an Early Divergence of Domestic Dog Ancestors and Admixture into High-Latitude Breeds
 4. http://phys.org/news/2016-03-caveman-friends-ice-age-puppies.html - Caveman's best friends? Preserved Ice Age puppies awe scientists
 5. NAVRÁTILOVÁ, Hana. Homo adaptabilis. [s.l.]: [s.n.] 
 6. http://phys.org/news/2016-09-russian-geneticist-dog-domestication-foxes.html - Russian geneticist repeats dog domestication with foxes in just fifty years
 7. https://phys.org/news/2018-10-wild-strawberry.html - This wild plant could be the next strawberry
 8. http://phys.org/news/2015-12-domestication-dogs-genetic.html - Study shows domestication of dogs led to an increase in harmful genetic changes
 9. http://sciencemag.cz/pocatky-domestikace-obilnin-aspon-o-10-000-let-starsi/ - Počátky domestikace obilnin aspoň o 10 000 let starší
 10. http://phys.org/news/2016-12-prehistoric-highlight-diverse-cereal-domestication.html - Prehistoric plant remains highlight diverse origins of cereal domestication
 11. https://www.ndsu.edu/pubweb/~mcclean/plsc731/homework/papers/huen%20et%20al%20-%20site%20of%20einkorn%20wheat%20domestication%20identified%20by%20DNA%20fingerprinting.pdf - Site of Einkorn Wheat Domestication Identified by DNA Fingerprinting
 12. http://www.pnas.org/content/108/20/8351 - Molecular evidence for a single evolutionary origin of domesticated rice
 13. http://www.nature.com/nature/journal/v490/n7421/full/nature11532.html - A map of rice genome variation reveals the origin of cultivated rice
 14. a b c d e f g h i j k l m n DIAMOND, Jared. Osudy lidských společností. Praha: Columbus, 2000. S. 170, 177. 
 15. https://phys.org/news/2017-03-ancient-mice-teeth-villages-ecological.html - Ancient mice teeth show settled villages made ecological impact long before agriculture
 16. http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1004016 - Genome Sequencing Highlights the Dynamic Early History of Dogs
 17. http://phys.org/news/2016-06-dogs-domesticated-world.html - Dogs were domesticated not once, but twice... in different parts of the world, research shows
 18. https://phys.org/news/2017-06-ancient-dna-reveals-role-east.html - Ancient DNA reveals role of Near East and Egypt in cat domestication
 19. Wiener, W., Cizokrajní ptáci v klecích - Kanáři a jejich kříženci, Praha: SZN, 1981

Související články[editovat | editovat zdroj]