Enkláva

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tento článek pojednává o významu v politické geografii. O významu v biologické geografii pojednává článek Areálová enkláva.

Enkláva je v kontextu mezinárodní politické geografie cizí území nebo jeho část, které je zcela obklopené územím vlastního státu. Pojem byl převzat z francouzského enclave, původně pochází z latinského en (v) a clavis (mísa).

Definice mezinárodního práva[editovat | editovat zdroj]

Na území státu B se nachází enkláva x (patřící státu A, zároveň exkláva státu A). Další zde znázorněná území nejsou enklávami: území y hraničí i se státem C (je však exklávou státu A), území z je pak spojeno se státem A a tedy enklávou ani exklávou z hlediska definice není.

V politické geografii je enkláva teritorium, jehož zeměpisné hranice leží kompletně uvnitř hranic jiného teritoria.[zdroj?] Na druhou stranu exkláva je teritorium právně spojené s jiným teritoriem, se kterým není spojeno fyzicky.[zdroj?] Enkláva musí být obklopena územím jediné cizí entity, tudíž se jako enkláva nebere stát, jenž leží mezi více státy (jako např. Andorra nebo Lichtenštejnsko a potažmo jakýkoli další vnitrozemský stát).[zdroj?] Zároveň se jako enkláva také nebere území, jež je sice obklopeno územím jediného cizího státu, ale zároveň má přístup k moři.[zdroj?] Z tohoto důvodu není Portugalsko enklávou Španělska nebo Monako enklávou Francie. Enkláva přitom nemusí být vždy i exklávou z hlediska státu, jemuž náleží.

Další příklady:

Dále se enkláva nesmí zaměňovat se statusem exteritoriálního území.[zdroj?]

Ke krajním případům se počítají[zdroj?] následující příklady:

  • Území, ležící na mořském pobřeží a jinak obklopená územím jediného státu, se nepovažují za enklávy, pokud je z jejich výsostných vod možno dosáhnout mezinárodní vody. Státy jako Monako, Gambie nebo Brunej proto enklávami nejsou. Někdy se pro ně užívá termínu poloenkláva.[1]
  • U ostrovů platí ve většině případů totéž. Výjimkou je např. argentinský ostrůvek Martin Garcia, ležící v uruguajské části ústí řeky Río de la Plata.
  • Sporné[zdroj?] je označování rakouské obce Kleinwalsertal jako enkláva: důvodem je, že jediné schůdné spojení do Rakouska je silnice vedoucí přes německé území. Jedná se tedy o enklávu de facto, nikoliv ale de iure.

Státy mající ve svém území enklávy[editovat | editovat zdroj]

Uvedeny státy s enklávami nesporně náležejícími jinému státu. Vedle toho existují sporné případy jako Ázerbájdžán s enklávou Náhorní Karabach. Dále nejsou zahrnuty státy s enklávami svých autonomních republik, jako je Rusko.

Jiné enklávy ve správním členění[editovat | editovat zdroj]

Za enklávu může být považována též obec nebo její místní část, které je zcela obklopená územím jiné obce. Nynější zákon o obcích stanoví zásady, které by vzniku nových enkláv a exkláv na úrovni obcí měly bránit. V současnosti je na území České republiky šest takovýchto případů:

  1. V okrese Blansko: Malá Roudka je pravou enklávou Velkých Opatovic
  2. V okrese Jihlava: Hrutov je pravou enklávou Kněžic
  3. V okrese Liberec: Stráž nad Nisou je pravou enklávou Liberce
  4. V okrese Pardubice: Spojil je pravou enklávou Pardubic
  5. V okrese Strakonice: Mačkov je pravou enklávou Blatné
  6. V okrese Vyškov: Podivice jsou pravou enklávou Vojenského újezdu Březina

Praha jako kraj tvoří enklávu ve Středočeském kraji. Bruselský region je enklávou ve Vlámském regionu.

Enklávu na úrovni místních částí či katastrálních území v některých městech tvoří historické jádro města, například katastrální území Opava-Město je enklávou v katastrálním území Opava-Předměstí.

Další použití[editovat | editovat zdroj]

V občanském právu se tohoto termínu používá analogicky pro pozemek, který není přístupný přes veřejnou cestu, ale pouze přes cizí pozemek.

V etnologii a potažmo například lingvistice se enklávou nazývá území, kde žije nějaký národ a které je zcela obklopeno územím, na kterém žije národ jiný. Příkladem je Sedmihradsko v Rumunsku, kde žije maďarské obyvatelstvo obklopené obyvatelstvem rumunským.

V ekologii se používá pro označení areálové enklávy.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. CoJeCo - enkláva

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]