Ununpentium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Bi

Uup

FleroviumUnunpentiumLivermorium

  odhad [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3 (založeno na bismutu)
A Uup
115
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Obecné
Název (lat.), značka, číslo Ununpentium (Ununpentium), Uup , 115
Registrační číslo CAS 54085-64-2
Umístění v PSP skupina,

7. perioda, blok p

Char. skupina nespecifikováno
Hmotnostní zlomekzem. kůře {{{hmotnostní zlomek v zemské kůře}}} ppm
Konc. v mořské vodě {{{koncentrace v mořské vodě}}} mg/l
Počet přírodních izotopů {{{počet přírodních izotopů}}}
Vzhled {{{vzhled}}}
[[Soubor:|255px|]]
[[Soubor:{{{spektrum}}}|255px|Emisní spektrum]]
Atomové vlastnosti
Rel. at. hmotnost (288)
Atomový poloměr pm
Kovalentní poloměr {{{kovalentní poloměr}}} pm
van der Waalsův poloměr {{{van der waalsův poloměr}}} pm
Elektronová konfigurace odhad [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3 (založeno na bismutu)
Elektronů v hladinách {{{elektronů ve slupkách}}}
Oxidační číslo {{{oxidační čísla}}}
Fyzikální vlastnosti
Skupenství Pravděpodobně pevné
Krystalová struktura {{{krystalová struktura}}}
Hustota
Kritická hustota {{{kritická hustota}}} g cm−3
Tvrdost (Mohsova stupnice)
Magnetické chování {{{magnetické chování}}}
Měrná magnetická susceptibilita {{{magnetická susceptibilita}}}
Teplota tání °C ( K)
Teplota varu °C ( K)
Kritická teplota {{{kritická teplota c}}} °C ({{{kritická teplota k}}} K)
Teplota trojného bodu {{{teplota trojného bodu c}}} °C ({{{teplota trojného bodu k}}} K)
Teplota přechodu do supravodivého stavu {{{teplota supravodivosti}}}
Teplota změny krystalové modifikace {{{teplota změny modifikace}}}
Tlak trojného bodu {{{tlak trojného bodu}}} kPa
Kritický tlak {{{kritický tlak}}} kPa
Molární objem {{{molární objem}}} · 10−6 m3/mol
Dynamický viskozitní koeficient {{{dynamický viskozitní koef.}}}
Kinematický viskozitní koeficient {{{kinematický viskozitní koef.}}}
Tlak nasycené páry {{{tlak nasycené páry}}}
Rychlost zvuku {{{rychlost zvuku}}} m/s
Index lomu {{{index lomu}}}
Relativní permitivita {{{relativní permitivita}}}
Elektrická vodivost {{{elektrická vodivost}}} S·m−1
Měrný elektrický odpor {{{elektrický odpor}}}
Teplotní součinitel el. odporu {{{součinitel elektrického odporu}}}
Tepelná vodivost {{{tepelná vodivost}}} W·m−1·K−1
Povrchové napětí {{{povrchové napětí}}}
Termodynamické vlastnosti
Skupenské teplo tání
Specifické teplo tání {{{spec. teplo tání}}}
Skupenské teplo varu
Specifické teplo varu {{{spec. teplo varu}}}
Molární atomizační entalpie {{{molární atomizační entalpie}}}
Entalpie fázové přeměny modifikace {{{entalpie fázové přeměny modifikace}}}
absolutní entropie {{{absolutní entropie}}}
Měrná tepelná kapacita {{{měrná tepelná kapacita}}}
Molární tepelná kapacita
Spalné teplo na m³ {{{spalné teplo na m3}}}
Spalné teplo na kg {{{spalné teplo na kg}}}
Různé
Van der Waalsovy konstanty {{{van der Waalsovy konstanty}}}
Teplotní součinitel délkové roztažnosti {{{součinitel délkové roztažnosti}}}
Redoxní potenciál {{{elektrodový potenciál}}} V
Elektronegativita (Paulingova stupnice)
Ionizační energie
Iontový poloměr {{{iontový poloměr}}} pm
Bezpečnost


R-věty {{{R-věty}}}
S-věty {{{S-věty}}}
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP.

Ununpentium, chemická značka Uup, (lat. Ununpentium) je transuranprotonovým číslem 115.

Historie[editovat | editovat zdroj]

1. února 2004 publikoval tým ruských a amerických vědců zprávu o přípravě ununpentia a ununtria.[1][2] 28. září tyto výsledky potvrdili japonští vědci.

48
20
Ca + 243
95
Am → 291
115
Uup → 288
115
Uup + 3 1
0
n

Atomy americia byly bombardovány atomy vápníku. Produktem byly čtyři atomy ununpentia. Tyto atomy se během sekundy rozpadly na ununtrium. Vzniklé ununtrium existovalo po dobu 1,2 sekundy, poté rozpad pokračoval.

V r. 2013 byla existence ununpentia prokázána spektroskopicky.[3][4]

Známé izotopy[editovat | editovat zdroj]

Doposud jsou známy následující izotopy ununpentia:

Izotop Rok objevu Použitá reakce Poločas rozpadu
287Uup 2003 243Am(48Ca,4n) 32 ms
288Uup 2003 243Am(48Ca,3n) 87,5 msReference[editovat | editovat zdroj]

  1. Oganessian, Yu. Ts.. Experiments on the synthesis of element 115 in the reaction 243Am(48Ca,xn)291?x115. Physical Review C. 2004, roč. 69, s. 021601. DOI:10.1103/PhysRevC.69.021601.  
  2. Oganessian et al.. “Experiments on the synthesis of element 115 in the reaction 243Am(48Ca,xn)291−x115”]. JINR preprints. 2003. Dostupné online.  
  3. RUDOLPH, D., et al. Spectroscopy of element 115 decay chains. Physical Review Letters [online]. 2013. Akceptovaný článek před vydáním. Dostupné online. ISSN 1079-7114.  (anglicky) 
  4. Existence of new element confirmed. PhysOrg, 27. srpen 2013. Dostupné online (anglicky).