Ununtrium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Tl

Uut

KoperniciumUnuntriumFlerovium

  odhad [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (založeno na thaliu)
A Uut
113
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Obecné
Název (lat.), značka, číslo Ununtrium (Ununtrium), Uut , 113
Registrační číslo CAS 54084-70-7
Umístění v PSP skupina,

7. perioda, blok p

Char. skupina nespecifikováno
Hmotnostní zlomekzem. kůře {{{hmotnostní zlomek v zemské kůře}}} ppm
Konc. v mořské vodě {{{koncentrace v mořské vodě}}} mg/l
Počet přírodních izotopů {{{počet přírodních izotopů}}}
Vzhled {{{vzhled}}}
[[Soubor:|255px|]]
[[Soubor:{{{spektrum}}}|255px|Emisní spektrum]]
Atomové vlastnosti
Rel. at. hmotnost (284)
Atomový poloměr pm
Kovalentní poloměr {{{kovalentní poloměr}}} pm
van der Waalsův poloměr {{{van der waalsův poloměr}}} pm
Elektronová konfigurace odhad [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (založeno na thaliu)
Elektronů v hladinách {{{elektronů ve slupkách}}}
Oxidační číslo {{{oxidační čísla}}}
Fyzikální vlastnosti
Skupenství Pravděpodobně pevné
Krystalová struktura {{{krystalová struktura}}}
Hustota
Kritická hustota {{{kritická hustota}}} g cm−3
Tvrdost (Mohsova stupnice)
Magnetické chování {{{magnetické chování}}}
Měrná magnetická susceptibilita {{{magnetická susceptibilita}}}
Teplota tání °C ( K)
Teplota varu °C ( K)
Kritická teplota {{{kritická teplota c}}} °C ({{{kritická teplota k}}} K)
Teplota trojného bodu {{{teplota trojného bodu c}}} °C ({{{teplota trojného bodu k}}} K)
Teplota přechodu do supravodivého stavu {{{teplota supravodivosti}}}
Teplota změny krystalové modifikace {{{teplota změny modifikace}}}
Tlak trojného bodu {{{tlak trojného bodu}}} kPa
Kritický tlak {{{kritický tlak}}} kPa
Molární objem {{{molární objem}}} · 10−6 m3/mol
Dynamický viskozitní koeficient {{{dynamický viskozitní koef.}}}
Kinematický viskozitní koeficient {{{kinematický viskozitní koef.}}}
Tlak nasycené páry {{{tlak nasycené páry}}}
Rychlost zvuku {{{rychlost zvuku}}} m/s
Index lomu {{{index lomu}}}
Relativní permitivita {{{relativní permitivita}}}
Elektrická vodivost {{{elektrická vodivost}}} S·m−1
Měrný elektrický odpor {{{elektrický odpor}}}
Teplotní součinitel el. odporu {{{součinitel elektrického odporu}}}
Tepelná vodivost {{{tepelná vodivost}}} W·m−1·K−1
Povrchové napětí {{{povrchové napětí}}}
Termodynamické vlastnosti
Skupenské teplo tání
Specifické teplo tání {{{spec. teplo tání}}}
Skupenské teplo varu
Specifické teplo varu {{{spec. teplo varu}}}
Molární atomizační entalpie {{{molární atomizační entalpie}}}
Entalpie fázové přeměny modifikace {{{entalpie fázové přeměny modifikace}}}
absolutní entropie {{{absolutní entropie}}}
Měrná tepelná kapacita {{{měrná tepelná kapacita}}}
Molární tepelná kapacita
Spalné teplo na m³ {{{spalné teplo na m3}}}
Spalné teplo na kg {{{spalné teplo na kg}}}
Různé
Van der Waalsovy konstanty {{{van der Waalsovy konstanty}}}
Teplotní součinitel délkové roztažnosti {{{součinitel délkové roztažnosti}}}
Redoxní potenciál {{{elektrodový potenciál}}} V
Elektronegativita (Paulingova stupnice)
Ionizační energie
Iontový poloměr {{{iontový poloměr}}} pm
Bezpečnost


R-věty {{{R-věty}}}
S-věty {{{S-věty}}}
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP.

Ununtrium, chemická značka Uut, (lat. Ununtrium) je transuran připravený alfa rozpadem ununpentia.

Historie[editovat | editovat zdroj]

1. února 2004 publikoval tým ruských fyziků z Dubny a amerických vědců z Lawrence Berkeley National Laboratory zprávu o přípravě ununtria a ununpentia.[1][2]

48
20
Ca + 243
95
Am → 287,288
Uup → 283,284
Uut

29. září existenci prvku potvrdili japonští vědci, kteří provedli jadernou syntézu atomů zinku a bismutu.[3]

70
30
Zn + 209
83
Bi → 279
113
Uut → 278
113
Uut + 1
0
n

Detekce 278
113
Uut však vycházely z jeho rozpadových řad, ve kterých se jeden z produktů kaskády rozpadů alfa, dubnium 262, rozpadal spontánním štěpením, což neumožňovalo jeho jednoznačnou identifikaci a tedy i identifikaci Uut. Proto společná komise IUPAC a IUPAP dosud Uut jako nově objevený prvek neuznala. Až v roce 2012 se však vědeckému týmu japonského výzkumného ústavu RIKEN podařilo vzniklé 278
113
Uut dostatečně dobře identifikovat postupnou kaskádou rozpadů alfa až na mendelevium 254 a je proto velká naděje, že Uut bude uznáno za objevené a bude mu přidělen konečný název.[4][5][6] Tým RIKEN navrhuje názvy japonium (podle Japonska, země kde byla existence prvku potvrzena) a rikenium (podle názvu vědeckého ústavu, který ji potvrdil),[7] tým z Dubny becquerelium na počest francouzského fyzika Henriho Becquerela.[8]

Známé izotopy[editovat | editovat zdroj]

Doposud jsou známy následující izotopy ununtria:

Isotop Rok objevu Použitá reakce Poločas rozpadu
278Uut 2004 209Bi(70Zn,n) 0,34 ms
282Uut 2006 237Np(48Ca,3n) 73 ms
283Uut 2003 243Am(48Ca,4n) 0,10 s
284Uut 2003 243Am(48Ca,3n) 0,49 s


Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. “Experiments on the synthesis of element 115 in the reaction 243Am(48Ca,xn)291-x115”, Oganessian et al., JINR Preprints, 2003. Retrieved on 3 March 2008
  2. Oganessian, Yu. Ts.. Experiments on the synthesis of element 115 in the reaction 243Am(48Ca,xn)291-x115. Physical Review C. 2004, roč. 69, s. 021601. DOI:10.1103/PhysRevC.69.021601.  
  3. Morita, Kosuke. Experiment on the Synthesis of Element 113 in the Reaction 209Bi(70Zn, n)278113. Journal of the Physical Society of Japan. 2004, roč. 73, s. 2593. DOI:10.1143/JPSJ.73.2593.  
  4. MORITA, Kosuke, et al. New Result in the Production and Decay of an Isotope, 278113, of the 113th Element. J. Phys. Soc. Jpn., ročník 81 (2012), e103201 Dostupné online PDF DOI:10.1143/JPSJ.81.103201 (anglicky)
  5. Search for element 113 concluded at last (tiskové prohlášení k předchozí referenci). RIKEN Press Release, 27. září 2012 (anglicky)
  6. WAGNER, Vladimír: Existence prvku s protonovým číslem 113 potvrzena (popularizační článek k předchozím referencím). O.S.E.L., 27. září 2012
  7.  "Discovering element 113"(November 2004). Riken News 11 (281). 
  8. HELMENSTINE, Anne Marie: New Element Discovery - Proposed Names for Element 113. About.com Chemistry, 30. září 2012. [Dostupné online]. (anglicky)