Wikipedie:Pod lípou/Archiv 2009/06

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Archiv diskuse Pod lípou
Předchozí: Následující:
2009/05 2009/06 2010/01

Reforma hlasování o smazání[editovat | editovat zdroj]

Ahoj, v souladu s výsledky žádosti o komentář VfD: změna na AfD jsem si dovolil připravit novou stránku Wikipedie:Diskuse o smazání (a příslušející podstránky /šablona a /návod. Související návrh doporučení Vyhodnocování konsenzu je už bez větších změn připraven delší dobu.

Nepředpokládám, že je navržená podoba dokonalá, takže bych rád vyzval k jejich kolektivním úpravám, pokud možno v duchu Miracetiho návrhu v původní žádosti o komentář. Nebudou-li zásadní námitky proti podobě tak bychom ji posléze přehodili místo současného VfD.

Současně s tím, by asi bylo vhodné umožnit potvrzení správců z hlediska uzavírání diskusí o smazání, jak vyplynulo z žádosti o komentář. Navrhuji toto uspořádat následujícím způsobem (převážně opsáno od Okina):

 1. Nevěříte-li že je nějaký správce dostatečně důvěryhodný k uzavírání diskusí o smazání, vyzvěte jej k potvrzení za tímto účelem, nejlépe na jeho diskusní stránce a pro přehled i na Wikipedie:Žádost o práva správce/Potvrzení k DoS.
 2. Cílem není automatické potvrzování všech správců, požadavek má být vyjadřován pouze pro správce, u kterých má žadatel oprávněné námitky k jejich schopnosti vyhodnocovat konsenzus ohledně mazání článků. Do hromadného potvrzení správců budou zařazeni ti správci, u kterých o to požádá aspoň pět wikipedistů.
 3. Správci, kteří nebudou o potvrzení požádáni, získají automaticky právo vyhodnocovat diskuse o smazání.
 4. Potvrzení probíhá hlasováním s otázkou: "Souhlasíte s tím, aby správce (správce) získal pravomoc vyhodnocovat diskuse o smazání?".
 5. Potvrzení vyhodnocuje podle běžných zásad pro žádosti o práva správce byrokrat, který bude přiměřeně dbát na to, zda zdůvodnění hlasů proti souvisí s položenou otázkou. (Příkladem nerelevantního zdůvodnění může být "správci nevěřím, že bude správně vyhodnocovat konsenzus o mazání článků, protože se často dopouští osobních útoků v diskusích o názvech článků").

Tolik asi k návrhům, samozřejmě i stránka /Potvrzení k DoS je zatím spíše koncept vzešlý z žádosti o komentář, takže vylepšovat je jistě co. Věřím že se nám to společně podaří zavést tak aby se řešení otázky smazat/ponechat na Wikipedii stalo o něco smysluplnější :-) --che 26. 10. 2009, 23:17 (UTC)

tohle jsou všichni současní správci nebo ne?--H11 27. 10. 2009, 10:30 (UTC)
Ano--Faigl.ladislav slovačiny 27. 10. 2009, 10:54 (UTC)

Navazující diskuse přemístěna na stránku Diskuse k Wikipedii:Diskuse o smazání. --ŠJů 29. 10. 2009, 05:17 (UTC)

Hlásím že jsem to "přepnul" (tj. napsal na hlasování o smazání prosbu aby byly nové žádosti směřovány již na Wikipedie:Diskuse o smazání, a přehodil přesměrování a podobné věci. --che 3. 11. 2009, 16:36 (UTC)

Šablony jazyků[editovat | editovat zdroj]

Ahoj, nebylo by možné přidat do šablon typu {{en}} odkaz na článek o daném jazyce, pro ty co neznají zkratky, aby to vypadalo takhle nějak: (en)? --Ria 28. 10. 2009, 16:39 (UTC)

To, že lidé neznají zkratky není v tomto případě argument, (anglicky) po najetí na něj ukazuje v bublině název jazyka. To, jestli by měl být odkaz na angličtinu považuji nejen z hlediska odkazuje sem za nedobré. Čtenář se jazyk dozví, my čtenáře nechceme informovat o daném jazyce, aby si nastudoval víc, protože jde o označení cíle odkazu, takže buď ten jazyk umíš a k něčemu Ti daná stránka bude nebo ne. --Elm 28. 10. 2009, 16:50 (UTC)
To pak jo, nevěděl jsem, že to ukazuje jazyk při najetí kurzoru... --Ria 28. 10. 2009, 17:13 (UTC)

Diskusní stránka u Caliguly[editovat | editovat zdroj]

Mám otázku týkající se diskusní stránky u článku Caligula – vznikla v souvislosti se sporem o pravopis a s dnešním článkem (zcela přepracovaným a rozšířeným kolegou Decebalem) nemá nic společného (náhodný čtenář nebude vůbec chápat, oč jde). Ptám se, zda stránku nějakým způsobem archivovat a u článku ji smazat, či ji vůbec smazat jako dnes neaktuální, nepotřebnou. Jirka O. 28. 10. 2009, 17:16 (UTC)

smazat --Chmee2 28. 10. 2009, 18:02 (UTC)

Šablony Urgentně ověřit a Významnost: Návrh na zpřesnění[editovat | editovat zdroj]

Milí kolegové, navrhuji, abychom výše zmíněné šablony doplnili instrukcí přibližně tohoto znění:

Šablony Urgentně ověřit a Významnost nepoužíváme, jsou-li zároveň splněny následující dvě podmínky: 1. Předmět článku patří do skupiny, jejíž představitelé často mívají články ve Wikipedii (například jde o nositele vysokého státního vyznamenání, střední školu, šlechtický rod, vlivnou organizaci s celostátní působností a tak dále) 2. Google test potvrdí existenci předmětu článku a jeho zařazení do uvedené skupiny.

Namísto toho se v takovém případě používají šablony, které nemají automatický mazací účinek po uplynutí lhůty, například Neověřeno nebo šablony pahýlů. V případě, že existují rozumné pochybnosti o zařazení článku do Wikipedie, používá se v takovém případě Hlasování o smazání.

Odůvodnění: Zmíněné šablony se dost často objevují u článků, které sice nelze snadno podepřít Wikipedie:2NNVZ, pokud by člověk nechtěl zabít celý den po knihovnách, ale na druhou stranu řada indicií napovídá, že předmět není tak nevýznamný, aby bylo rozumné nechat články jednoduše zmizet. Snahou instrukce tedy je, aby podobné články měly zaručen dostatek času a případně pozornost celé komunity, pokud by se měly mazat. Co si o tom myslíte?--Ioannes Pragensis 29. 10. 2009, 22:22 (UTC)

Byl bych velmi pro. --Mmh 29. 10. 2009, 22:41 (UTC)
Jsem proti. Přijde mi, že Váš návrh minimálně u {{Urgentně ověřit}} odporuje závaznému pravidlu Wikipedie:Ověřitelnost. UO vlastně v současné podobě dává článku bez zdrojů měsíc navíc proti tomuto závaznému pravidlu. A pak se mi nelíbí vágní definice vlivná organizace s celostátní působností. Právě podobné vlastnosti je třeba doložit nezávislým a věrohodným zdrojem. --Tlusťa 29. 10. 2009, 22:46 (UTC)
Myslím si, že pravidlu Ověřitelnost můj návrh neodporuje. Pouze požaduje, aby tam, kde je pravděpodobné, že Ověřitelnost lze splnit, nebylo posouzení ponecháno na jednom náhodném editorovi, který umístí mazací šablonu. Chci, aby splnění pravidla Ověřitelnost mohla posoudit celá komunita v řádném Wikipedie:AfD. Několikrát jsem se tady totiž setkal s tím, že byly mazány články, které se po dvaceti minutách bádání s Googlem daly poměrně snadno ověřit, a tak mám podezření, že se tady plýtvá prací a dobrou vůlí našich přispěvatelů. Proces mazání pomocí UO probíhá v pozadí, nikde na něj nejsou vidět upozornění, a tak chci, aby byl rezervován jen pro případy, u nichž nejsou o mazání rozumné pochybnosti.--Ioannes Pragensis 30. 10. 2009, 05:59 (UTC)
Vámi uváděné pravidlo ale potřebuje netriviální zdroje. To, co požadujete ověřit lze ověřit i zdroji triviálními (zprávičky, ...). Pokud by toto bylo ověřeno alespoň těmi triviálními, jsem pro tento návrh. Je totiž pravděpodobné, že nějaká škola v horní dolní na tato pravidla jinak nedosáhne. Palu 29. 10. 2009, 23:09 (UTC)

Jsem proti. Zdá se mi, že současný systém funguje a co funguje, do toho nevidím důvod zasahovat. Alespoň já články neoddiskutovatelně významné a přitom oblepené těmito šablonami často nepotkávám a to se docela často novými články probírám. --Tchoř 29. 10. 2009, 23:33 (UTC)

Myslím, že návrh je dost nesystémový. Spíš bych byl pro, aby se u pravidla 2NNVZ víc používal selský rozum. --Packa 30. 10. 2009, 00:07 (UTC)

Jsem proti této změně. --Ragimiri 30. 10. 2009, 02:19 (UTC)

Jsem pro, současný systém nefunguje dobře, viz časté zbytečné lepení významnosti tam, kde to je proti zdravému rozumu. --Cinik 30. 10. 2009, 02:40 (UTC)

TO kolega Packa - právě proto, že se tak neděje, jsem pro--Zákupák 30. 10. 2009, 03:08 (UTC)
Také jsem pro, odválavat se na tzv. selký rozum je zjevně nesmysl, některým lidem se ho jasně nedostává vůbec (pro mě osobně je každá škola, včetně těch základních, velmi významná) --MiroslavJosef 30. 10. 2009, 05:38 (UTC)

Jsem proti. I když chápu záměr navrhovatele, jen by to "uvolnilo" ruce různým "lobbistům" a přineslo zvýšený počet rozhodování o smazání. --Lenka64 30. 10. 2009, 05:52 (UTC)

Tento Ioannův návrh je, alespoň pro mě, upozorněním na problém, který jsem prozatím až tak nesledoval (nebo mi to jako problém nepřipadalo). Když jsem si teď prošel články v kategorii UO, našel jsem několik, které by tam asi být nemusely (třeba hudební skupina s několika odkazy interwiki atd.) Háček vidím v tom, že třeba navrhované doplnění šablony o konkrétní typy článků (některé osoby, školy, atd.) se netýká ani jednoho z článků, kterým bych teď aktuálně šablonu UO odebral. --Ladin 30. 10. 2009, 07:06 (UTC)

Protože už jsem to před Vámi procházel já a pár jsem tam takových sporných našel a šablony odebral. Koukněte na mou editační historii. To je taky motiv tohoto návrhu.--Ioannes Pragensis 30. 10. 2009, 08:27 (UTC)

Jsem proti návrhu. Významnost a ověřitelnost je třeba mít u každého předmětu hesla zvlášť, není možné posuzovat ověřitelnost jednoho ověřitelností něčeho jiného. Bez ověřitelnosti není možné napsat smysluplné heslo a pokud zdroje jsou, lze je po šablonované výzvě doplnit. V podstatě mi návrh připadá jako legalizace přístupu "když tu máme tenhle nesmysl, proč bychom tu nemohli mít ještě tenhle," což je mi zcela cizí. --egg Ostatně soudím, že VfD musí být zničeno. 30. 10. 2009, 13:00 (UTC)

Možná jsme se nějak minuli, pane kolego. Nenavrhuji zde žádná odlišná kritéria posuzování významnosti a ověřitelnosti a tím spíš ani její posuzování nějakým paušálním způsobem. Naopak si myslím, že u některých článků by se na tomto posuzování mělo podílet více lidí, ne pouze jeden náhodný wikipedista (který zrovna nemusí mít znalost předmětu nebo šťastnou ruku). Tím se podle mého názoru toto rozhodování právě stane přesnějším.--Ioannes Pragensis 30. 10. 2009, 13:19 (UTC)

Ty šablony říkají něco o jednom wikipedistovi? To snad ne. A rozhodování se stane přesnějším tak, že nevložíme urgentní požadavek na upřesnění? To snad ne. Přijde mi, že váš návrh říká něco jiného, než co zde deklarujete. --egg Ostatně soudím, že VfD musí být zničeno. 30. 10. 2009, 13:42 (UTC)

Problém je, že podle mého odhadu asi 20 nebo 30 % těch článků, které tu dostanou šablonu UO nebo V, je označeno poněkud lehkomyslně (tj. zdá se, že zdroje by se snadno našly, kdyby je někdo opravdu chtěl hledat, a v mnoha případech by se našly dokonce na internetu pomocí Googlu). Je to asi vždy dílo jednoho wikipedisty, po kterém to pak nikdo nekontroluje. A není tady na české Wikipedii žádný funkční mechanismus, který by zabránil omylům tohoto druhu - zbytečné smazání něčeho, co by mohlo být užitečné. Proto si myslím, že rozhodování by se stalo přesnějším, kdyby se tyto sporné případy dostaly na AfD, kde většinou už někdo zareaguje a snadno dohledatelné zdroje doplní. – Z Vašeho podpisu soudím, že jste nepřítelem AfD, já nad ním ostatně také nadšením nehýřím, ale na druhou stranu je AfD podle mého názoru stále lepší než mazání článků bez řádného uvážení všech pro a proti.--Ioannes Pragensis 30. 10. 2009, 13:57 (UTC)
Jsem odpůrcem hlasování o smazání (VfD), ale podporuji přeměnu tohoto mechanismu na tzv. AfD, kde mají argumenty větší váhu než prosté počty, viz Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD. „Lehkomyslné“ použití, které zmiňujete, se typicky týká nově vložených článků a myslím si, že na takové výzvy by měl reagovat především autor hesla. Myslím, že v tom není velký problém. Nicméně až dojde k přeměně VfD na AfD, může být založení diskuse o smazání způsobem, jak zapojit více lidí. Kvůli tomu se ale podle mě nemusí měnit instrukce k užití těchto šablon. Máte-li zájem se zapojit do hledání zdrojů a ověřování informací, je to skvělé a třeba na to založe Wikiprojekt, dám vám s radostí wikikytku. Problém je, když se podezřelým článkům nikdo nevěnuje. Vy navrhujete zmírnit tlak na to, aby se jim autoři věnovali, proto návrh nepodporuji. --egg Ostatně soudím, že VfD musí být zničeno. 30. 10. 2009, 15:24 (UTC)

V případě šablony Významnost (vztahujeme-li to její současné svévolně "samomazací" podobě) souhlasím s tím, aby nebyla vůbec používána v jiných než naprosto jasných případech, kritéria významnosti mají z principu povahu doporučení (což není důvod měnit) a pokud článek nesplňuje kritéria pro rychlé smazání, může o jeho smazání rozhodnout jen komunita. V případě šablony Urgentně ověřit nesouhlasím s úlevami, je legitimní striktně požadovat alespoň jeden důvěryhodný zdroj, byť může být triviální i závislý. Podle pravidel však samozřejmě i smazání takového článku podléhá řádnému procesu, pokud článek po odstranění neověřených a rozumně zpochybněných informací nesplňuje kritéria pro rychlé smazání. Nesouhlasím s tím, aby se do údržbových šablon vkládaly nějaké rozsáhlé návody nebo kritéria posuzování, která mají své místo v příslušných pravidlech. Souhlasím s tím, aby tyto dvě šablony velmi zdůraznily, že je nemá do článku vkládat ten, kdo se předtím nepokusil článek ověřit alespoň tím Googlem a nedostatky odstranit.

Zásadním problém tu ale je, že části kolegů wikipedistů je tu již nějakou dobu tolerována praxe mazání hrubě odporující pravidlům (třeba i na základě názoru jednoho wikipedisty nebo názorové skupiny s větší revertovací a zamykací silou, bez prokázání konsensu) a že dosud nemáme dostatečně účinné mechanismy pro včasné řešení sporů o oprávněnost vložení šablon (respektive ten mechanismus zatím ještě máme, HoS, ale pokud část kolegů jeho autoritu nerespektuje a navíc se jej snaží odbourat, tak je řešení případného sporu nemožné. --ŠJů 30. 10. 2009, 14:30 (UTC)

No já jen ještě jednou opakuji, že žádné úlevy u žádné šablony nepožaduji. "Google test" ve druhém bodě znamená právě nalezení nějakých aspoň triviáolních, ale dostatečně důvěryhodných zdrojů, které bez pochybností prokáží, že předmět článku vskutku existuje a patří do příslušné kategorie (např. středních škol). A ani pozitivní závěr neznamená podle mého návrhu to, že by se článek nemohl smazat, ale pouze to, že by jej nemělo být možno mazat jen na základě dobrozdání jednoho člověka, který navíc ani není nucen hledat sám příslušné zdroje.--Ioannes Pragensis 30. 10. 2009, 14:36 (UTC)

Pokud bude nalezen alespoň triviální důvěryhodný zdroj, tak je možno šablonu Urgentně ověřit odstranit okamžitě a zcela legitimně, to myslím není třeba zvlášť připomínat. Co se týče významnosti, především jsem pro obnovení normální šablony neurgentně zpochybňující významnost, o kterou nás Miraceti s H11 svými svévolnými editacemi připravili (všechny srovnatelné urgentní šablony mají i neurgentní verzi, copyvio není srovnatelná). --ŠJů 30. 10. 2009, 14:48 (UTC)

Triviální důvěryhodná zmínka je tel. číslo a bydliště ve zlatých stránkách, takže v podstatě neexistují osoby o kterých bys trivialní důvěryhodné zmínky nenašel (třeba matrika)....když nebudou urgentní šablony a Šjůovi se splní sen (on mě taky zminuje) , tak to budu podle Wikipedie:ověřitelnost mazat rovnou cele. Myslím , že měsíc na doplnění alespoň 2NNVZ zdrojů je rozumný kompromis mezi inkluzinisty a delecionisty.
Samozřejmě proti..jinak ke zdravému rozumu, já postupuji vždy podle pravidel, byt se příčí zdravému rozumu (zdravý rozum je subjektivní kritérium které nemá v posuzování encyklopedické významnosti co dělat) vcelku často. Spíš chce do pravidel doplnit vyjímky jako jsou střední školy. Základní bych slučoval s městy nebo do souhrných článků školství v Praze apod. PS:Jinak co na to systému s urgentními šablonami nefunguje mě to zastavilo...i když mě šlo právě do toho nacpat výjímku a nečekal jsem že všichni zahlasují podle subjektivního názoru že je to význmané --H11 30. 10. 2009, 16:21 (UTC)

Šablona pro NK ČR - číslo přiděleno, zatím bez záznamů[editovat | editovat zdroj]

Na Wikipedii existuje sablona {{NK ČR|xxxxx}} s odkazem na seznam praci daneho autora / na dane tema v Narodni knihovne. Zkusenost mi ukazala, ze zhruba do 1 - 2 pracovnich dnu po vlozeni teto sablony do clanku se v autoritni databazi objevi u dane osoby zpetny odkaz na prislusny clanek (priklady: Antonín Skřivan, Dominik František Kynský aj.). Obcas se ale stane, ze v NK maji pro danou osobu autoritni zaznam s prazdnym seznamem praci (priklady: Alfred Seifert, Antonín Lhota). Kdyz jsem o takovych lidech psal clanek, vzdycky jsem tam prislusnou sablonu umistil, prave kvuli zpetnemu odkazu. Nicmene, vcera mi jeden takovy odkaz kolega Gumruch zakomentoval (viz rozdil) a nasledkem toho, opet se stejnou zeleznou logikou, Narodni knihovna smazala odkaz na prislusny clanek z jejich strany. Jak bychom meli v takovem pripade postupovat? Souhlasim s Gumruchem, ze odkazovat na prazdny seznam neni prilis hezke. Na druhou stranu se takto pripravujeme o navstevniky. Vi nekdo, jak to s NK funguje (je zarazovani a mazani odkazu automaticky proces, nebo to nekdo vyhledava rucne)? Nebo by se mela v takovem pripade vytvorit jina sablona, vedouci na autoritni zaznam? Diky predem! (Omlouvam se za psani bez hacku a carek, mam jen anglickou klavesnici.) Sapfan 30. 10. 2009, 09:10 (UTC)

Ano, už jsem o tom psal na Diskuse:Josef Rejsek: Asi ideálním řešením bude doplnit šablonu NK ČR o možnost uvedení parametru, který zajistí nezobrazování rámečku v článku, zatímco bude stále zajišťovat provázání s autoritním záznamem.
Technické poznámky k funkci (aneb ano, vím o tom všechno): provazování se děje zcela automaticky, ba dokonce zcela okamžitě, v reálném čase – to, že se vám odkaz objeví či zmizí „za pár pracovních dnů“, je jen zdánlivé, je to dáno kešováním.
--Mormegil 30. 10. 2009, 12:21 (UTC)
P.S. Hmmm… nebo místo „nezobrazovat v takovém případě nic“ zobrazit normální externí odkaz (ne v rámečku) vedoucí na autoritní záznam v databázi? To by asi opravdu bylo ještě lepší řešení! --Mormegil 30. 10. 2009, 12:22 (UTC)

Myslím, že spamovat reklamou na Wikipedii nějakou prázdnou stránku v knihovní databázi nemáme zapotřebí. Gumruchovo zakomentování je ideálním řešením. --ŠJů 30. 10. 2009, 14:44 (UTC)

WTF? Četl jste vůbec příspěvky, na které reagujete? Jistěže zobrazení odkazu, který nikam nevede, není dobře, to je premisa téhle debaty. Jenže vložením šablony NK ČR do článku se dosahuje i dalších věcí, o které zakomentováním té šablony přijdeme taky. Tudíž se hledá nějaké řešení, které odstraní původní problém, aniž by s vaničkou vylévalo i dítě. --Mormegil 30. 10. 2009, 15:06 (UTC)
To ŠJů: ono často ten záznam není prázdný, ale ty publikace jsou v jiné kategorii, v které už ta wikišablona nehledá, proto by to řešení odkazem na záznam autorit mohlo být nakonec aplikováno u všech lidí obecně (na druhou stranu ve většině případů to nemá cenu, takže alespoň u těch co nemají nic to smysl má). --marv1N 30. 10. 2009, 15:14 (UTC)

Náhodou jsem zjistil, že v databázi NK ČR jsou osoby, o kterých by se to nečekalo, např. Halle Berry. Nevím, jak je udělaná šablona, ale při odkazování do databáze to záznam nenajde, ale při změně na Všechna pole to najde 2 plakáty k filmům. Osobně mi připadá divné uvádět šablonu u takovéto kategorie hesel (Americká herečka) odkaz na NK ČR, byť se „za odměnu“ v jejich databázi objeví link na Wiki… --Gumruch 1. 11. 2009, 05:17 (UTC)

Abychom tu diskusi uzavreli: Nejlepsi moznost se mi zda ta, kterou navrhl Mormegil - upravit sablonu tak, aby mohla alternativne mirit na databazi autorit. Dival jsem se, nejaky parametr tam pribyl, ale nejsem programator, takze nevim, jak ji pouzit. Pokud skutecne funguje, mohl by nekdo ulozit priklad (treba zrovna na teto strance), ktery by se pak dal pouzivat jako vzor pro dalsi? Diky -Sapfan 4.11.2009 19:22
Přemýšlel jsem, jestli je vhodné pro obojí používat přímo šablonu NK ČR, pak jsem se rozhodl spíše založit na to šablonu oddělenou. Takže teď se místo {{NK ČR|xyz1234}} dá použít {{ID autority|nkp=xyz1234}}, což se v článku nijak vizuálně neprojeví. Několik článků jsem teď upravil. --Mormegil 5. 11. 2009, 11:43 (UTC)
Diky Mormegilovi za neviditelnou sablonu, budu ji pouzivat.Sapfan 5.11.2009 21:40
Děkujeme moc Mormegilovi, jen mě teď napadá... k čemu nám takováto [neviditelná] šablona je? A potažmo, jak takovouto skvělou šablonu může využít čtenář? --marv1N 5. 11. 2009, 21:55 (UTC)
Četl jste příspěvky výše? Když se někdo podívá v databázi Národní knihovny ČR na autoritní záznam, například Halle Berryové (když už se tu o ní mluvilo…), uvidí tam odkaz na odpovídající článek na Wikipedii. No, a samo se to neudělalo, někdo musel do článku o ní vložit identifikátor, kterým se to pak páruje. Tak přesně k tomu to „pro čtenáře“ slouží. --Mormegil 5. 11. 2009, 22:23 (UTC)
Četl, dokonce psal. Pro čtenáře mělo být čteno „pro čtenáře Wikipedie“. Když jsem podporoval „nové řešení“, myslel jsem, že to bude regulérně viditelné a čtenář bude odkázán na aut. zázn., odkud bude moct hledat ty nedostupné publikace a nedostupné plakáty a jiné nedostupnosti (tohle bych nutno dodat uvítal někdy u osobností a témat i s dostupnýma věcma). Takhle mi přijde, že to přináší výhodu pouze „čtenáři aut. záznamů“ a ne „Wikipedie“, a vzhledem k tomu, že tyhle srandy platí Wikimedie, přišlo mi správné se ozvat (můžeme říct, že to je reklama, ale všichni víme, že není). --marv1N 5. 11. 2009, 22:36 (UTC)
Aha, no tak pokud takhle striktně rozlišujete „čtenáře, který čte články Wikipedie na našich serverech“ a „ostatní“, tak máte jistě pravdu. Ano, o odkazech na autoritní záznam jsem přemýšlel a při úpravě té základní vnitřní šablony jsem to tam přidal. Ale na druhou stranu si nejsem jist, jak to používat. Původně jsem chtěl přidat nějaký parametr přímo do {{NK ČR}}, ale to mi nepřijde správné. Určitě by šlo k dvojici {{NK ČR}} a {{ID autority}} přidat třeba {{Autoritní záznam NK ČR}} nebo něco. Ale otázkou je, jestli to má být spojeno se svázáním na autoritní záznam – je zcela klidně možné odkazovat na autoritní záznam třeba jako referenci a dokážu si představit, že takto budu chtít odkázat na jiný autoritní záznam (třeba na záznam nějakého příbuzného, spoluautora atp.)… Takže přemýšlím, že vhodnější je do článku ručně vložit {{ID autority}} a jestli kamkoli do referencí či jinam napíšu navíc [http://aut.nkp.cz/xxxxx ...], to je fuk (a klidně se na to dá případně založit klasická primitivní šablona ve stylu {{imdb osoba}}, která nebude žádnou magii dělat). --Mormegil 6. 11. 2009, 09:21 (UTC)
@Mormegil: K lepšímu pochopení pro nás ostatní by pomohlo, kdybys nebyl tak tajemný a trochu nám nastínil, jak to provázání vzniká, když se nikam nekliká a jen je ve zdrojáku vlepená nějaká šablona. Máš puštěného bota, který sedí na posledních zmenách a grepuje zdrojáky změněných článků? Nebo spouštíš skript, který třikrát do měsíce projede dump nový databáze? Díky. --Milda 5. 11. 2009, 23:50 (UTC)
Tajemný? Já nic netajím, nikdo se na to neptal (a je to přímo napsáno na stránce kategorie); děje se to prostřednictvím (skryté) Kategorie:Monitoring:Články s odkazem na autoritní záznam, do které se každý článek vkládá pod řadicím klíčem odpovídajícím svému identifikátoru. A zpětně se pak (pomocí MediaWiki API) k danému identifikátoru hledá, zda v této kategorii pod příslušným klíčem něco existuje. --Mormegil 6. 11. 2009, 09:21 (UTC)

Konečné sloučení infoboxů pro sídla[editovat | editovat zdroj]

Diskuse přesunuta na stránku Diskuse k Wikipedii:WikiProjekt Šablony#Infoboxy pro sídla a obce.

Šablona provincie[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den všem. S některými kanadskými provinciemi je také spjato motto dané provincie. Chtěl bych ho přidat např. k provincii Ontario, ale nevím jak. Když se dám editovat stránku, tak nevím, co bych měl napsat, aby se mi motto objevilo jak je tomu např. na anglické wiki (edit stránky s mottem viz. zde [1]). Chtěl bych tedy poprosit všechny, jestli neví, jak do této šablonky (resp. tohoto infoboxu) přidat pododdíl "Motto" pokud je to samozřejmě možné a cz Wiki to umožňuje. Děkuji, --W.Y.Z. 2. 11. 2009, 17:04 (UTC)

Když se mrkneš na Šablona:Infobox region, tak do šablony v článcích můžeš přidávat jakékoliv další řádky, které jsou uvedeny v tom šedém rámečku Dokumentace. A jelikož tam motto je, stačí do šablony v článku přidat řádek
| motto = Ut Incepit Fidelis Sic Permanet
a je hotovo. --Harold 2. 11. 2009, 17:10 (UTC)
Á, děkuji mnohokrát. :D --W.Y.Z. 6. 11. 2009, 15:55 (UTC)

Jiné jazykové šablony[editovat | editovat zdroj]

Zdravím všechny wikipedisty,

jsem tu nový a rád bych se zapojil do dění na wiki. Chtěl bych začít z rozšířením již existujícího článku zde na wiki. Rád bych vložil šablonu,která by odpovídala tématu. Bohužel mezi "českými" šablonami jsem vyhovující nenašel a rád bych vložil šablonu použitou na anglických stránkách wiki s patřičnými úpravami

{{Infobox Military Structure
| jméno       = Atlantický val
| umístění     = [[Západní Evropa|Pobřezí západní Evropy]]
| coordinates    = 
| image       = [[celkovprbhatlantickhova.jpg/]]
| caption      = Atlantický val, označen červenou barvou
| type       = 
| code       = 
| výstavba     = 1942 - 1944
| occupants     = 
| bitba       = [[Druhá světová válka]]
| events      = 
}}

Bohužel ať zkouším jak zkouším na pískovišti tuto šablonu, nelze jí zobrazit. Musím tedy vytvořit novou? Díky za pomoc.

Šablonu nemůžete udělat na pískovišti. Ta musí už existovat, aby s ní šlo jakkoli laborovat v dalším textu. Jak se má Vaše šablona jmenovat česky? Nabízelo by se {{Infobox vojenská stavba}}. Tak-li? --Mmh 2. 11. 2009, 18:59 (UTC)
Aha, teď vidím, že jste se souběžně zeptal i v Potřebuji pomoc, a tam už Vám poradili více. (Příště se prosím nejprve ptejte jen na jednom místě, a teprve, když se odpovědi nedočkáte, tak i na jiném.) --Mmh 2. 11. 2009, 19:07 (UTC)
Také se zrovna dívám, že je to i zde. --Ria 2. 11. 2009, 19:29 (UTC)

Vietnamština[editovat | editovat zdroj]

Kolegové, mám otázku. Mají být názvy článků o Vietnamcích, vietnamském místopise atd. ve vietnamštině s využitím všech jejích diakritických značek, nebo osekaně bez nich (tedy Trần Nhân Tông či Tran Nhan Tong; Thích Quảng Đức či Thich Quang Duc)? S tím, že upozaděná varianta by byla samozřejmě přesměrováním. Osobně se přikláním k vietnamskému zápisu dle vietnamské Wikipedie. --Petr C. 5. 11. 2009, 09:06 (UTC)

Doporučení Název článku toto explicitně nezmiňuje, já se také přikláním k použití diakritiky. Názvy článků (osob) obsahují běžně i nečeskou diakritiku, viz Novak Đoković, Petru Cimpoeşu atd. Pro mě je vždy vodítkem forma interwiki, podle nich se většinou při zakládání článku řídím. --Kacir 5. 11. 2009, 09:15 (UTC)
Já se stavím za transkripci bez diaktitiky, tak, jak to je běžné v literatuře. Jméno s diakritikou bych dal do závorky, jako tomu je u Thich Quang Duc. --Podzemnik 7. 11. 2009, 22:46 (UTC)
Jenže v literatuře taky není běžné používat odkazy na každé druhé slovo… Prostě narážíme na rozdíl mezi psaným textem (ještě donedávna často na stroji s velmi omezeným počtem znaků) a moderní výpočetní technikou. Myslím, že v době Unikódu je vhodné tuto možnost využít, pokud to nezhorší čitelnost. K tomu snad u diakritiky nedochází, problém může být jen s jinými abecedami. Jméno bez diakritiky by samozřejmě mělo být přesměrováním. --Melebius 8. 11. 2009, 10:51 (UTC)
Myslím, že při pojmenování článků je třeba především brát v úvahu to, co čeští čtenáři očekávají, co je u nás nejběžnější jméno předmětu. "Jméno článku by mělo být takové, jaké by čtenář nejspíše čekal." (Wikipedie:Název článku) Z čehož plyne, že pokud se u nás dané jméno běžně používá bez diakritiky (ať už vinou psacích strojů či jakkoli jinak), tak je potřeba se toho držet. Kdybychom argumentovali pouze možnostmi dnešní výpočetní techniky, tak bychom museli psát i čínská a arabská jména v originále, protože počítač by zvládl i to. Akorát že by taková encyklopedie byla k nepotřebě.--Ioannes Pragensis 8. 11. 2009, 10:57 (UTC)
Já se stavím za to, aby byla psána i s diakritikou - pokud tomu nebrání technické možnosti, pak je tak zvykem zapisovat všechna jména z oblastí užívajících varianty latinské abecedy (polskou, francouzskou, španělskou, německou, slovenskou, maďarskou atd.), nevím proč by se měla dělat výjimka jenom proto, že se jedná o méně obvyklý jazyk. Ony znaky totiž mohou být významotvorné a odstraněním diakritiky vytvoříte slovo jiného významu. Na druhou stranu, pokud je zjednodušovnání běžné, pak bych rozhodně uvedl zmínku o obvykle užívaném tvaru (včetně informací o jeho případné nesprávnosti či důvodech rozšíření této verze). Co se týče jiných znakových systémů (například jazyků užívajících abecedy odvozené z azbuky), pak se Ioannes Pragensis trochu plete, protože zde existuje kodifikovaná transkripce a transliterace (jednak česká na kterou se pod vlivem globalizace asi pomalu zapomíná, jednak anglická která je z téhož důvodu považována za mezinárodní) a tam bych rozhodně uváděl na prvním místě přepis který kodifikují Pravidla českého pravopisu (akademické vydání) (případné užití v původním znakovém systému jako zajímavost). --ThomasMorta 11. 11. 2009, 20:06 (UTC)
Jen poznámka: to co považuješ za "anglickou" transkripci, většinou toho s angličtinou moc společného nemá. To platí jak pro ruštinu (v ruských přepisech do latinky panuje slušný chaos, třeba jména do pasů ruské úřady píšou (nebo aspoň psávaly) prakticky libovolně), arabštinu, čínštinu (pinyin není přepis, který by Angličanovi usnadňoval výslovnost čínských jmen) i japoštiny. Samozřejmě díky tomu, že angličtina využívá (dost nepravidelně, ale přeci) spřežkový pravopis a zároveň velmi omezenou sadu písmen dostupnou prakticky všude, tak je řada spřežek inspirována angličtinou. Nevyslovují se však vždy stejně (díky té nepravidelnosti v angličtině to ani není principiálně možné). U pinyinu je to velmi markantní. Obecně platí, že české přepisy jsou, co se týče výslovnosti, podstatně přesnější, než když se laik snaží napasovat nějakou transkripci na angličtinu. Miraceti 4. 1. 2010, 14:09 (UTC)
Myslím, že lepší je to i s diakritikou, ale musí existovat redirekty z verzí bez diakritiky. Tohle není problém jen vietnamštiny, ale třeba i rumunštiny. Verzi bez vietnamské diakritiky bych upřednostňoval až v případech, kdy je takový zápis Čechovi výrazně bližší, třeba Ho Či Min. Miraceti 4. 1. 2010, 14:01 (UTC)

Takže tu máme zase tapetáž všech stránek nějakou reklamou na veletrhy?--Kozuch 5. 11. 2009, 17:06 (UTC)

Wikipedie:Pod lípou/Archiv 2009/02#Odstranění reklamy na LinuxExpo --Milda 5. 11. 2009, 19:07 (UTC)
Prosíme, nekrmte internetové trolly. Prosíme, nekrmte internetové trolly. Díky za pochopení. Prosíme, nekrmte internetové trolly.
Hele mě to nefunguje (nejde to uložit)? --Wikipedista:BobM d|p 5. 11. 2009, 19:11 (UTC)
Nápodobně.--Kozuch 5. 11. 2009, 20:43 (UTC)

Ano, v udělátkách je nějaký bug. Jestli vám to tolik vadí, vložte si do svého stylového předpisu následující řádek: #wmcz_libri-schola-mea {display: none;} --Reaperman 5. 11. 2009, 20:51 (UTC)

Definici skrývacího udělátka jsem opravil, už by to mělo fungovat.
(Přičemž se nemohu zdržet poznámky, že by bylo zejména potřeba zprovoznit skrývání jediným kliknutím, tak, jak funguje pro běžná globální oznámení.)
--Mormegil 5. 11. 2009, 21:17 (UTC)

Učím na Střední škole ICT a mám takový nápad a nevím, jak s realizací. Chtěl bych moje žáky jednak naučit pracovat technicky s wikipedií, a jednak bych chtěl, aby i pak konkrétně přispěli z odborných předmětů, které se na škole učí.

Já si to představuji tak, že jednu hodinu bychom si založili účet, vysvětlil jsem jim filozofii projektu, projeli si technické kličky a základní možnosti. No a aby to nebylo "jenom jako", aby cítili, jaké to, že by přidali znalosti z odborných předmětů. Nejsem si tedy moc jist tou odborností, aby tam nenaflákali nějaké hlouposti. Také nevím, jestli odborných věcí bude dost, abych to mohl dělat s vícero skupinami. Leda, že bych to vždy pak smazal ;-)

Vidíte prosím nějaké zádrhele? Nějaká doporučení?

Děkuji --péká 7. 11. 2009, 09:36 (UTC)

Dobrý den, myslím, že právě pro tyto případy vznikla esej Wikipedie:Pro učitele, kde se někteří wikipedisté pokusili sesumírovat zásadní otázky a odpovědi pro takovýto projekt. Snad Vám pomůže. --marv1N 7. 11. 2009, 10:57 (UTC)
Dobře, a nemůže vzniknout nějaký technický nebo jiný problém, když bude editovat deset lidí jednu stránku několikrát za 45 minut? --péká 8. 11. 2009, 09:35 (UTC)
V takovém případě může dost pravděpodobně dojít k tzv. editačnímu konfliktu, a to nejen mezi žáky ale také s ostatními wikipedisty, kteří by se mohli pokoušet okamžitě napravovat některé nedostatky. --Reaperman 8. 11. 2009, 10:03 (UTC)
Myslím si ale, že to nebezpečí se dá snížit umístěním šablony Šablona:Pracuje se na počátek článku, který budete zpracovávat, a koordinací studentů, aby si nelezli do zelí a nechtěli editovat stejnou věc ve stejnou chvíli. Články se také dají editovat po kapitolách, a to opět riziko konfliktu snižuje. Zkušenosti jsou takové, že při dobrém vedení studentů je možné připravit docela zajímavý a užitečný kurs s využitím práce na Wikipedii. Kdybyste měl nějaké otázky, klidně se obracejte sem a věřím, že vše půjde zvládnout.--Ioannes Pragensis 8. 11. 2009, 10:44 (UTC)
Ano, přesně něco takového Šablona:Pracuje se jsem měl na mysli. Budu se snažit si hlídat, aby každý editoval jinou kapitolu stejného článku. Děkuji za nabídku. Plánuji trochu dopředu, trochu více dopředu, takže před Vánocemi se k této práci jistě nedostanu. Spíše až ve druhém pololetí. --péká 8. 11. 2009, 12:20 (UTC)
Možná by Vás mohlo zajímat: v:Práce na Wikipedii. --Podzemnik 8. 11. 2009, 11:06 (UTC)

Jak správně přidat kategorii? Dnes jsem upravoval článek Kronberg im Taunus, a změnil jsem kategorii Kategorie:Města v Německu na kategorii Kategorie:Města v Hesensku, protože kategorie Města v Hesensku je stejně podřazená kategorie kategorie Města v Německu. Ale potom, má se k tomu článku také přidávat kategorie Kategorie:Hesensko (v tomto případě)? Protože v kategorii Hesensko se už nachází podřazená kategorie Města v Hesensku. Navíc na německé wikipedii se tato kategorie nazývá překladu Města a obce v Hesensku. Budou se tety na čské wiki kategorie dělit na Města v Hesensku a Obce v Hesensku? Je to tady trochu podivné. Netýká se to samozřejmě jen Hesenska, ale všech měst. Může mi to někdo objastnit, abych to dělal správně. --zipAcna 9. 11. 2009, 09:59 (UTC)

Když Města v Hesensku, tak už ne Hesensko (to je nadřazená kategorie a rozumí se to samo sebou). S interwiki nesouladem je to problém, nedá se bohužel všechno spárovat. Jak to mají jiné jazykové verze? A jak to máme tady na české Wikipedii u jiných zemí (například u Estonska máme dvoje různé kategorie, jednak podle správního členění, tedy obce a statutární města, jednak podle typu sídla, tedy vesnice, městečka, městyse, obce)? --Mmh 9. 11. 2009, 10:15 (UTC)
Dobře. A co s tím problémem měst, obcí a vesnic. Všechno do jedné kategorie Kategorie:Města v Hesensku, nebo zvlášt Města v Hesensku, Obce v Hesensku, Vesnice v Hesensku? --zipAcna 9. 11. 2009, 10:27 (UTC)
Jak je to v jiných verzích a u dalších zemí? --Mmh 9. 11. 2009, 10:34 (UTC)
Na německé wiki je to jedna kategorie Města a obce v Hesensku a Vesnice v Hesensku.--zipAcna 9. 11. 2009, 10:37 (UTC)
Podíval jsem se také k těm Němcům, a nenalézám to tak, jak píšete. Mají tam třeba u Marburku kategorie Obec v Hesensku (kam patří i města) a Sídlo v okrese Marburg-Biedenkopf (kde jsou města, vesnice atd. okresu). --Mmh 9. 11. 2009, 10:40 (UTC)
Máte pravdu. Četl jsem tutu stránku, a popletl jsem to. Ale stejně to můj problém neřeší. Němci používají slova Gemeinde=obec. Obce jsou vlastně jak obce, tak města i vesnice. Ale zde na české wiki je kategorie Města v Hesensku, a vesnice a obce nejsou města. --zipAcna 9. 11. 2009, 10:46 (UTC)
Pozor, musíte rozlišovat "obec" jako obecný pojem, a "obec" v běžném českém úzu. Wikipedie musí vycházet z obecných pojmů, a "obec" může být i město, ba město může být i pouhou částí obce. "Vesnice" není automaticky "obec", vesnice může být (ba většinou bývá) pouhou součástí obce. Tedy bych navrhoval udělat tu kategorii Obce v Hesensku, kde by byly všechny obce v německém pojetí (jsou to informace o Německu), a zvlášť kategorie Města v Hesensku (pouze města), Vesnice v Hesensku (pouze vesnice) atd. --Mmh 9. 11. 2009, 10:50 (UTC)
Takto jsem to měl na mysli. Tímto systémem budu tedy pokračovat. Díky. --zipAcna 9. 11. 2009, 19:50 (UTC)
To by znamenalo, že třeba ten Kronberg im Taunus bude jednak v kategorii Obce v Hesensku, jednak v kategorii Města v Hesensku. Jinak, ohledně kategorií pro okresy: Nebylo by lepší místo "zemský okres" psát jen "okres"? Ono "zemský" je v češtině nadbytečné, hovoříme běžně o "okresech", nikoli o "zemských okresech". V němčině se říká "Landkreis" v odlišení třeba od "Gerichtskreis", tedy "soudního okresu", což je v češtině zbytečně takhle odpalovat. --Mmh 9. 11. 2009, 22:32 (UTC)
Já myslel, že města (Stadt) by se dávali do kategorie Města v Hesensku, obce (Gemeinde) a tržní obce (Markt) by se dávali do kategorie Obce v Hesensku, a vesničky (Ort) by se dívali do kategorie Vesnice v Hesensku. Co se týče toho odstranění slova "zemský" z kategorií Zemský okres..., to už je jen na domluvě mezi wikipedisty. --zipAcna 10. 11. 2009, 08:21 (UTC)
Jenže to město je také "Gemeinde"; "Ort" vůbec není "vesnička", nýbrž jakékoli "sídlo" (všimněte si, že i Marburk je "Ort im Landkreis Marburg-Biedenkopf"), a každý "Ort" je zároveň buď "Gemeinde", nebo součást nějaké "Gemeinde".
Musíme vždycky — řekl bych přinejmenším já — vycházet z toho, jak je to uspořádáno v té zemi, o které píšeme. Tak musím třeba já, když píšu o Estonsku, důsledně rozlišovat pojmy "městečko" a "městys", protože tam je důsledně rozlišují, zatímco v Česku to nerozlišujeme. --Mmh 10. 11. 2009, 11:03 (UTC)

jak přidat obrázek[editovat | editovat zdroj]

prosím o pomoc, operuji ze střední školy, kde teď vyučuji, vytvořili jsme nový článek o americkém pilotovi, který byl 16.4.1945 sestřelen při útoku na Ruzyňské letiště, které bylo v rukou nacistů

Robert B. Holmes

na Commons jsem nahrál obrázek americký pilot 1.jpg

ale v textu se neobjevil

kde se stala chyba?

--Jan Pospíšil 9. 11. 2009, 12:46 (UTC)

Obrázek byl nahrán s příponou s velkými písmeny. Tedy "JPG" a ne "jpg". Opravil jsem to v článku. --Beren 9. 11. 2009, 12:54 (UTC)


jak na upload na mediawiki?[editovat | editovat zdroj]

prosím pomozte mi, k článku http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_B._Holmes mám 2 obrázky, ze školního PC http://www.soscl-ruzyne.cz/%28S%28zirpci551vs2b5yvrmoadjin%29%29/Default.aspx se nedařilo upload na mediawiki, (IP adresa školy je na anglických stránkach zabanovaná) tedy uploudnul jsem jednu fotku na českou wiki teď mám anglickou verzi a snažím se najít návod, jak dát ty dvě vlastní fotky k článku http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_B._Holmes

Berene díky za předchozí pomoc

díky předem --Jan Pospíšil 16. 11. 2009, 18:28 (UTC)

Na českou wiki se nic nenahrává, pokud se chce, aby to bylo i jinde. V tom případě je nutno fotku nahrát na Commons. --Ragimiri 16. 11. 2009, 19:20 (UTC)

Koukám v časopise Sedmička do televizního programu na dnešek a vidím tam svoji fotku...! --Ben Skála 10. 11. 2009, 14:29 (UTC)

Tak to gratuluji, potěší to. Uvedli Tě jako autora? --Podzemnik 10. 11. 2009, 22:13 (UTC)
Ne. :)--Ben Skála 11. 11. 2009, 16:33 (UTC)
Budeš to nějak řešit? Osobně bych jim napsal, uvést autora je přece to nejmenší, co se od nich žádá. Jinak Wikipedie:Pod lípou (práva)#Fotka z Wikimedia Commons na titulce Reflexu. --Podzemnik 11. 11. 2009, 17:01 (UTC)
Taky napsal bych; buď můžou vydat opravu s uvedením autora nebo zaplatit honorář (asi by se dal chtít i dvojnásobek "obvyklého", vzhledem k tomu že fotku použili neoprávněně). --che 11. 11. 2009, 17:18 (UTC)
Je to jen mrňavá fotka v rámci televizního programu...--Ben Skála 11. 11. 2009, 18:33 (UTC)
Je to tvoje fotka a je to na tobě; pro mě osobně je pořízení fotky pracné i když vyjde mrňavá. --che 11. 11. 2009, 19:04 (UTC)
Tak jsem jim poslal e-mail podobného znění jako ten dopis o koláži v Reflexu a neodpověděli mi.--Ben Skála 18. 11. 2009, 16:59 (UTC)

Tak šup na policajty. :) --Ragimiri 18. 11. 2009, 17:46 (UTC)

Ale no tak, s tím nemá policie nic společného, případným posledním krokem by byla soukromoprávní žaloba. Pokud to chcete řešit (což podporuji), asi bude nejlepší napsat jim klasický dopis, zopakovat obsah e-mailu, ale formálněji upozornit, že porušují autorská práva a pokud chybu nenapraví, podáte na ně žalobu. Přátelštější variantou by mohlo být zatelefonovat jim a zeptat se, zda e-mail dostali, a upozornit na případné následky. --Mormegil 18. 11. 2009, 18:51 (UTC)

Nepletu-li se, porušení AZ je buď přestupek (§ 32 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích) nebo trestný čin (§ 152 trestního zákona), takže policie v tomto ohledu má co dělat. --Ragimiri 18. 11. 2009, 19:10 (UTC) Nebo § 105a autorského zákona, nevím přesně, co teď platí. --Ragimiri 18. 11. 2009, 19:12 (UTC)

Ano, jistě, porušování autorského práva může být i trestným činem, ale pochybuji, zda by toto konkrétní jednání jako trestný čin mohlo být hodnoceno; také si hlavně nejsem jist, čeho byste případným trestním postihem (a koho) chtěl dosáhnout. Zde se bezpochyby jedná o problém soukromoprávní, nikoli trestněprávní. Koneckonců vizte např. [2]. --Mormegil 18. 11. 2009, 20:29 (UTC)
Problém je v tom, že časopis Sedmička, který patří pod skupinu Mladá fronta, nemá nikde tiráž (aspoň jsem ji nenašel) a spojení na redakci není ani na webu http://www.sedmicka.cz --Ben Skála 18. 11. 2009, 20:43 (UTC)
Kontakty jsou tady. — Jagro 18. 11. 2009, 21:19 (UTC)
(S EK.)
To se mi nechce věřit, informace o vydavateli musí být podle tiskového zákona povinně uvedena v každém vydání periodického tisku. Ale budiž: vydavatelem je Mladá fronta, a. s. (kontakty), časopis je registrován MK ČR pod číslem E 18867. --Mormegil 18. 11. 2009, 21:35 (UTC)
Jojo, díky. Myslel jsem to spíš tak, ža na redakci Sedmičky (ani na šéfredaktora, který byl podepsán pod úvodníkem a tak jsem se ho snažil vygooglovat) není nikde e-mail, pouze na inzerci či marketingové oddělení.--Ben Skála 18. 11. 2009, 22:33 (UTC)
Možná relevantní info o kradení fotografií na blogu fotobanka.cz. --che 18. 11. 2009, 23:13 (UTC)


Tak se mi ozvali. Ten televizní program pro ně dělá jiná společnost, takže asi chvíli trvalo, než si moji stížnost předali. Dokonce se se mnou chtějí finančně vyrovnat – chtějí "fakturační údaje", aby mi mohli zaplatit "částku převodem". Myslíte, že stačí číslo účtu? Díky moc za pomoc.--Ben Skála 26. 11. 2009, 21:36 (UTC)

Pokud nemáš na fotografické práce živnostenský list doporučuji jim říci že nemáš IČO a ať ti to pošlou coby autorský honorář. Číslo účtu samozřejmě zahrň. --che 27. 11. 2009, 15:03 (UTC)
Hm. Tak po mně chtějí i rodné číslo a bydliště. A prve mi napsal Miroslav Drozda a teď Miroslava Drozdová. Přijde mi to trochu divné.--Ben Skála 1. 12. 2009, 13:08 (UTC)
Na RČ nemají nárok, musí stačit datum narození. --Ragimiri 1. 12. 2009, 22:10 (UTC)
Na co mají právně nárok netuším, ale kdyby mi nabízeli peníze tak jim ty údaje asi spíše pošlu :-) --che 3. 12. 2009, 15:25 (UTC)

Grant focení českých obcí[editovat | editovat zdroj]

Ilustrativní mapka nafocených oblastí od začátku grantu. Zdroj: Packa

Ahoj, chtěl bych tímto oznámit, že k 18.11.2009 k 20:00 SEČ bude uzavřen první turnus tohoto grantu. Pokud máte zájem čerpat peníze k této době, je potřeba zaslat na email grantu cestovní zprávu a nahrát veškeré fotografie na Commons ke kontrole. Pro ty, kteří to nestihnou, bude případně cesta v případě úspěchu proplacena až v dalším zúčtování. Od 19.11. je možné se se mnou domluvit, jak si peníze předáme (ale předpokládám, že s většinou jsem už domluven :))

Jinak taktéž chci pozvat všechny další wikipedisty do focení pro tento grant! Vaše pomoc by se nám hodila. Zde jsou i nějaké výsledky a přiložená mapka, ukazující stav focení k 10. listopadu (děkuji Packovi za udržování). Jak je vidět, postupně se nám nějaká místa plní, jiná (hlavně příhraniční oblasti) jsou zcela nenavštívená. Budeme velice rádi tedy, pokud se rozhodnete k nám přidat.

Celkem se v rámci grantu pořídilo 1509 fotografií, nafoceno bylo celkem 206 objektů (vesnic, měst, památek, rybníků atd.) po různých částech republiky a využito 7 478 Kč z grantu. Stále disponujeme dalšími prostředky, které čekají právě na proplacení Vašich cest! :) Join us now, big Wikipedia needs your help :] --Chmee2 10. 11. 2009, 21:06 (UTC)

Jeskyně patriarchů[editovat | editovat zdroj]

Zdravím kolegové, měl bych dotaz na nějakého zdatnějšího češtináře. Napsal jsem včera článek Masakr v jeskyni patriarchů a začala mi hlavou vrtat otázka, jak je to s velkými písmeny v tomto názvu. Google test mi situaci moc neulehčil. Na aglické wiki to píšou Cave of the Patriarchs, jenže angličtina má odlišnou gramatiku, co se velkých písmen týče. Napadly mě čtyři možnosti:

 1. Název je správný a nemusím tedy nic řešit
 2. nebo je to Jeskyně patriarchů ?
 3. nebo jeskyně Patriarchů ?
 4. anebo Jeskyně Patriarchů ? :-D

Fakt si nejsem vůbec jistý. Díky za radu --Gothic2 11. 11. 2009, 10:38 (UTC)

Masakr v jeskyni patriarchů je stejně jako "Masakr v jeskyni bohů", pouze pokud by byl název "Masakr v jeskyni Boha" nebo "Masakr v jeskyni Mohameda" tak velké. --Hapesoft 11. 11. 2009, 10:59 (UTC)

Správná odpověď je podle mne Jeskyně patriarchů. Protože je to název (neznamená to, že by patřila patriarchům, nebo v ní patriarchové momentálně žili, nebo něco podobného, byť historicky asi tak název vznikl), tak to musí mít první písmeno velké. Ale není důvod psát s velkým ty patriarchy. --Tchoř 11. 11. 2009, 11:00 (UTC)
Beru svůj názor zpět, myslel jsem, že to ve skutečnosti není jeskyně, ale umělé podzemí. V tom případě si už nejsem jist a také se rád nechám poučit. --Tchoř 11. 11. 2009, 11:04 (UTC)
Tipuju variantu číslo dvě, tedy velké J, malé p. Důvod: název konkrétního významného objektu (vlastní jméno) a ne obecné označení jeskyně nějakého typu, patriarchové jako obecné označení prapředchůdců a ne národa nebo kmene. Takto je to užito i v článku Jeskyně patriarchů v šesté větě a také v titulku jednoho z externích odkazů tamtéž (Hebron: Nová schránka na Tóru v Hrobce patriarchů). --Milda 11. 11. 2009, 11:08 (UTC)
P.S. Nezřídíme v naší hospůdce jazykový stůl po vzoru třeba slovenské Wikipedie?
Jak píše Tchoř - Jeskyně patriarchů. Jde evidentně o vlastní název jedinečné jeskyně (proto Jeskyně) a patriarchové jsou zde použiti v obecném významu (proto malé p).
Ještě by to však chtělo vysvětlit, co to vlastně Jeskyně patriarchů je. Píše se zde o mešitě, ale v článku Jeskyně patriarchů je tímto pojmem označována jeskyně a nad ní postavené mauzoleum. --Packa 11. 11. 2009, 11:17 (UTC)

Pokud jde o jeskyni, pak by se mělo psát malé j (obecný název) a velké P... alespoň tak to chápu z [3] (podobně jako údolí Gejzírů) --Puppenbenutzer 11. 11. 2009, 23:16 (UTC)

Jen podotknu, že jeskyně patriarchů (raději píši malými) se to jmenuje proto, že tam jsou patriarchové pochováni (alespoň by měli být), což by na to asi mělo vliv, což? --Faigl.ladislav slovačiny 11. 11. 2009, 23:21 (UTC)

Zmýlená neplatí - asi má Puppenbenutzer pravdu, podobně jako náměstí Míru. Hmm, co všechno člověk od školy zapomene :) Plus malé podotknutí jako F.l.: ten masakr se neudál v jeskyni, ale v budově podle ní pojmenované. Jestli tento fakt mění velikost písmen, už raději neodhaduji. --Packa 12. 11. 2009, 00:45 (UTC)

"Stojí-li na začátku souslovného pojmenování obecné jméno druhové, které se v názvech podobných jevů často opakuje, píše se s písmenem malým, velké počáteční písmeno má až rozlišující bližší určení…" (Akademická pravidla českého pravopisu, 1993, str. 41) A v poznámce 1: „V nejasných případech je vhodné dát přednost psaní s velkým písmenem v slově prvním.“ Možnosti 1 a 4 jsou samozřejmě špatně, možnosti 2 a 3 přicházejí v úvahu a obě mohou být správně, přičemž je třeba přihlédnout k okolnostem, zvyklostem, analogiím atd. Obecná pravidla by pro takový název jeskyně vedla k variantě 3. Pokud však dotyčný objekt sice je komplexem jeskyní, ale fakticky je známý především pro svou funkci svatyně, navíc velmi mimořádné a jedinečné, a navíc označení zahrnuje i navazující nadzemní části stavby (jak je patrno z popisu obrázku), tak by to svědčilo spíše pro variantu 2 (obecný význam slova „jeskyně“ nedpovídá plně jeho užití v souslovném jménu, ale je v něm posunut, rozšířen), stejně jako fakt, že podobný typ názvů jeskyní není v češtině příliš obvyklý. --ŠJů 18. 11. 2009, 21:51 (UTC)

Jak s botem[editovat | editovat zdroj]

Diskuse přesunuta na stránku Wikipedista diskuse:Honeybanny.

Program konference před uzávěrkou[editovat | editovat zdroj]

Milí kolegové, Wikimedia Česká republika a Městská knihovna v Praze pořádají 5. prosince 2009 první českou Wikikonferenci, o které naleznete aktuálně dostupné podrobnosti na stránce Wikipedie:Konference. Do pondělí proběhne uzávěrka jejího programu, jeho aktuální přibližnou podobu najdete rovněž na příslušné stránce. Pokud chcete program doplnit nějakým vlastním vystoupením, prosím informujte pořadatele buď na příslušné stránce nebo prostřednictvím kontaktů na sdružení Wikimedia Česká republika. Zájem o diváckou účast můžete projevit na stránce pro wikisrazy Wikipedie:Pod reálnou lípou. Těšíme se na setkání na konferenci. Okino 13. 11. 2009, 16:01 (UTC)

Kategorie indiánských kmenů[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den všem. Nějakou dobu se budu zabývat články o amerických Indiánech a proto se mi zdá, že některé z nich nejsou nejvhodnější. Mám v plánu vytvořit články o kmenech Irokézů, Algonkinů a Huronů, jenže kategorie "Indiáni Severní Ameriky" nebo "Indiánské kmeny Severní Ameriky" se mi zdají jako příliš široký pojem. Proto bych chtěl vytvořit v kategorii "Indiánské kmeny Severní Ameriky" podkategorie "Irokézové", "Huroni" , "Algonkinové" a potom i další kmeny které tam nejsou a následně je takto roztřídil. Je tu však jediný problem: je můj postup správný, jelikož si nejsem jistý, zda je všechno v pořádku (neodporuje to nějakému systému a abych nespletl dohromady nějaké věci, které k sobě nejdou) a před vytvářením kategorií nechci udělat nějakou velkou chybu. Proto bych to tady veřejně raději projednal... Díky všem --W.Y.Z. 14. 11. 2009, 09:39 (UTC)

Váš záměr je naprosto v pořádku. Když se spletete, další lidé to prostě opraví. V případě sporu nad konkrétní věcí se tato může probrat v diskusi. Držím Vám palce, editujte s odvahou.--Beren 14. 11. 2009, 15:50 (UTC)
Děkuji za podporu ;D. No a když jsem u toho, jedna technická: jak udělat v kategorii "Indiánské kmeny Severní Ameriky" podkategorii "Irokézové" kde by byly další podpodkategorie "Mohawkové", "Senecové" a další tři kmeny...? Je toto až příliš spletitá siť (=můžu jí udělat a popřípadně jak...)? Díky všem za odpovědi. --W.Y.Z. 14. 11. 2009, 19:33 (UTC)
Strom kategorií se vytváří tak, že do podkategorie vložíš odkaz na nadkategorii. Tj. do Kategorie:Irokézové vlož text [[Kategorie:Indiánské kmeny Severní Ameriky]], do Kategorie:Mohawkové zase vlož text [[Kategorie:Irokézové]] atd. --Milda 14. 11. 2009, 20:31 (UTC)
Edit: má se to vložit na stránku Mohawkové, ne do kategorie Mohawkové - asi překlep, ale pochopil jsem to, O.K.... ;D Děkuji za radu. --W.Y.Z. 14. 11. 2009, 21:12 (UTC)
Ne, právě že do kategorie. EDIT: Tak jsem se do toho taky zamotal, beru zpět. --Melebius 15. 11. 2009, 19:47 (UTC)
I když Milda poradil velmi dobře, odkazuji ještě na text Wikipedie:Kategorizace, kde lze najít spoustu dalších podrobností ke kategorizaci. --Beren 15. 11. 2009, 20:04 (UTC)

Prosím, jsem 79 dní starý nováček, který potřebuje VELKOU radu k přidávání infoboxů k městu ve vietnamu. Děkuji za radu --Radek555 14. 11. 2009, 19:18 (UTC).

A co bys tak potřeboval vědět?--frettie.net 14. 11. 2009, 20:01 (UTC)

Chyba byrokrata[editovat | editovat zdroj]

Takže jsem udělal právě byrokratickou botu. Popletl jsem si data a udělal jsem Riu správcem v termínu, kdy původně měl být a zapomněl jsem na prodloužení hlasování, které jsem udělal. Byl jsem na to upozorněn na IRC, jak jsem to uzavřel a udělal Riu správcem. Takže otázka je teďka, co s tím? Dva dni jsem svojí chybou ubral z kandidatury. Nemůžu tento svůj krok revertovat, na to práva nemám. Omlouvám se za komplikace a jsem připraven se vzdát práv byrokrata za tuto chybu (či se nechat potvrdit). Bohužel se stalo, teďka co s tím? --Chmee2 16. 11. 2009, 19:24 (UTC)

Počkal bych, jak kandidatura dopadne. Pokud úspěšně, pak se nic neděje, pokud neúspěšně, požádá se nějaký steward o odebrání. Do ukončení kandidatury by Ria samozřejmě neměl práva používat. Jinak bych z toho nedělal aféru, splést se může i byrokrat. --Ragimiri 16. 11. 2009, 19:29 (UTC)
Souhlasím, rozumné řešení. --Tchoř 16. 11. 2009, 19:30 (UTC)
Splést se může každý, vzdávat práv by ses měl, kdybys omylem smazal celou Wikipedii. ;) Jinak souhlasím s ostatními – chtěl bych požádat Riu, aby nově nabytá práva nepoužíval do oficiálního konce hlasování. — Jagro 16. 11. 2009, 20:24 (UTC)
Nechat dojet hlasování a práva si ponechat. Tohle se stává „každému“ ... :) Nic víc není třeba činit. --Kacir 16. 11. 2009, 20:32 (UTC)
To hlavní, cos měl po té botě udělat, je napsat to sem pod lípu. Tos udělal a teď už tento problém žije svým životem. Vypadá to, že za chvíli "chcípne" a už po něm neštěkne ani pes. --Packa 16. 11. 2009, 20:46 (UTC)

Smazání Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

Zdá se, že máte všichni pravdu. Chtěl bych se jen zeptat už trochu off topic: Může fakt někdo (třeba třeba Jimbo) smazat celou Wikipedii, nebo je to už nějak ošetřený, a byl by pro to potřeba souhlas víc lidí (kolika?)? --Jiří Janíček 19. 11. 2009, 13:44 (UTC)

Wikimedia Foundation samozřejmě může kdykoli všechny servery hodit na hromadu a podpálit. Libovolný vývojář s přístupem k serverům může zformátovat všechny disky. Libovolný správce může smazat (botem) všechny články. Libovolný uživatel může odstranit (botem) text všech článků. Všechno je to technicky možné s různou úrovní toho, jak tomu lze zabránit, resp. jak případnou škodu odstranit. Tak jako tak si ale může kdokoli obsah Wikipedie v bezpečí zálohovat, když si stáhne databázové dumpy z download:, takže ani případné zešílení Nadace (či pravděpodobnější katastrofy typu bankrot) by nemuselo znamenat konec Wikipedie (resp. vytvořeného obsahu). --Mormegil 19. 11. 2009, 15:16 (UTC)
no zachránil:-) sem u sebe českou verzi z 07-Jun-2008 novější se nedá sehnat?--H11 19. 11. 2009, 15:28 (UTC)
Dá. --Tchoř 19. 11. 2009, 15:31 (UTC)

Technologie použité v procesoru[editovat | editovat zdroj]

Dobrý večer, chtěl bych založit nový článek (nenašel jsem ekvivalent na EN-WIKI) a to Technologie použité v procesoru (redict z Technologie použité v CPU). Ale nejsem si jist názvem článku, měl by to být seznam/popis technologií použítých v CPU a jejich odkaz na články (z toho důvodu pouze krátké popisy pro pochopení). --Paxan 16. 11. 2009, 19:56 (UTC)

Co jsem si všiml, stránky se seznamy mají nadpis uvozený slovem Seznam. Takže by to asi měl být Seznam technologií použitých v procesoru. Já bych to tedy trochu přeformuloval na Seznam technologií používaných v procesorech. Ale jsem jen obyčejný Wikipedista a tohle není nic víc než můj názor. --Melebius 17. 11. 2009, 06:12 (UTC)

Projekt Literatura[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den,

Hledám dobrovolníky, kteří by se mnou utvořili projekt Literatura, jehož cílem by bylo uvést stránky týkající se literatury do stavu, kdy alespoň nebudou obsahovat kardinální chyby. Původně jsem zde začal doplňovat překlady současných autorů, ale když chci odkázat na nějaký specifičtější žánr, tak zjišťuji, že buď neexistuje, nebo jsou v něm špatné informace. Rád bych pomohl Wikipedii zlepšit se v této podceňované oblasti (uvědomme si, že literární sekce má obrovský vliv na středoškolské vzdělání, ale i na média - nedávno jsem přistihl, že i projekt "Kniha mého srdce" vykradl špatnou bibliografii Umberta Eca z české Wikipedie /bibliografii jsem již uvedl do stavu více odpovídajícímu realitě/). Navíc studentům v této oblasti anglická Wikipedie (která mimochodem v článcích popisující velmi specializované jevy má také chyby) příliš život neusnadní, protože a) anglická literárněvědná terminologie je trochu jiná než naše b) nedozví se tam tradiční jména knih v češtině ani přehled o vydaných překladech. Nechci žádné zázraky, jakákoliv spolupráce je užitečná (překlady z různých jazyků, kontroly překladů, doplňování informací z českých zdrojů, kritika už vystavených článků...) - i kdyby se jednalo třeba o jediný článek. Ocením jakoukoliv pomocnou ruku, ale potřebuji především dobrovolníky splňující alespoň jeden z následujících předpokladů:

 • orientace v literárněvědné terminologii (ideálně dvojjazyčně, ale není nutné)
 • schopnosti překládat články z jiných jazyků (ideálně i z jiných než angličtina)
 • orientace v některé konkrétní literární oblasti (ať už jazykové či žánrové)
 • okrajově se též hodí znalosti lingvistické, neboť nekteré pojmosloví stojí na rozhraní literární vědy a lingvistiky; připadně i folkloristika

Sám jsem pouhým studentem Literární akademie a od všeh znalostí mám jenom trochu, takže pokud by se našel někdo erudovanější, kdo by projekt zaštiťoval, byl neskonale vděčný. (Taktéž jsem relativně začínajícím Wikipedistou, který se učí za chodu, takže kdyby se mě ujmul nějaký správce, který by mě zasvětil do vnitřního fungování Wikipedie, budu také rád - ideální komunikace je přes ICQ v noci, kdy se mi nejlépe pracuje.)

Na podrobnosti se mě ptejte zde, dobrovolníky prosím o přihlášení se na mé diskusi. --ThomasMorta 17. 11. 2009, 01:48 (UTC)

Šablona kmene[editovat | editovat zdroj]

Dobrý (pod)večer všem. Jak již název vypovídá chtěl bych vytvořit šablonu pro kmen Irokézů, ale jaksi mi to dělá problém. Měl bych zmínit, že podobná šablona neexistuje a tudíž je možné jí vytvořit. Na stránce Nápověda: Šablony jsem toho moc nevyčetl (teda vyčetl, ale nepochopil) a nemohl jsem tedy vytvořit šablonu. Mám na mysli něco podobného co jsem viděl na stránkách týkajících se Bosnu a Hercegoviny a podobná by, myslím, mohla projít i pro kmeny. Mohl by mi někdo ochotný pomoct, jelikož si sám nevím rady...? Mockrát děkuji, --W.Y.Z. 19. 11. 2009, 18:22 (UTC)

Něco takového? --Jann 19. 11. 2009, 19:10 (UTC)
Ano, výtečně, mockrát děkuji, jsem Vám velice vděčný. ;DD. --W.Y.Z. 20. 11. 2009, 14:13 (UTC)

Seznamy narozených a zemřelých podle let[editovat | editovat zdroj]

Nevím zda se to tu již někdy v minulosti neřešilo, ale zajímal by mě názor na to jaké osoby zařazovat do seznamu narozených a zemřelých v článcích věnovaných jednotlivým rokům. Zda všechny o kterých zde máme článek a duplikovat tím Kategorie Narození a úmrtí či zda podle nějakého klíče vybírat jen ty významnější z encyklopedicky významných. Zatím v tom panuje velká nejednota, někde je jich mnoho, někde zase jen pár, někde dokonce je jen pár těch méně významných a ty nejznámnější chybí. Myslím že by to chtělo aspoň trochu sjednotit. Totéž platí o článcích o datumech. --Jowe 19. 11. 2009, 23:15 (UTC)

Jsem pro uvádění všech. Duplikace je jen částečná, protože se nekategorizuje podle celého data. Dnes se nezařazuje podle klíče, v článcích rok/den to chybí, protože to tam málokdo doplňuje. --Lenka64 20. 11. 2009, 07:08 (UTC)
Problém však může být v tom že to seznam může být značně dlouhý obsahující až stovky jmen a dále se bude rozšiřovat. Mě osobně by se nejvíc líbilo vyčlenění do samostaných článků např. s názvem Seznam osob narozených v roce 1948 (při velkém množství jmen i klidně rozdělit). V článku o roku by mohly být uvedeni jen ty skutečně nejznámnější + odkaz na ten samostaný článek. --Jowe 20. 11. 2009, 08:05 (UTC)
K čemu nahrazovat kategorie ručně udržovanými seznamy? Já byh do článků o letech dávat jen ty nejvýznamnější, tak kolem 20...--H11 20. 11. 2009, 08:27 (UTC)
Rozhodně by se nejednalo o nahrazování kategorií. Tento seznam by narozdíl od kategorií které nesou informaci jen o jméně a roku narození obsahoval i další informace. Přesný datum narození, informaci o koho se jednalo, přesný datum úmrtí, věk v době úmrtí. --Jowe 20. 11. 2009, 08:39 (UTC)
No dnes si čtenář najde kategorie:úmrtí 1988 najde tukne tam na toho koho hledal a na něm ty informace najde, nevidím moc velký přínos v seznamu. Možná by stačilo by nějak dávat kategorie úmrtí a narození k článkům o letech. Pohybuji , že se do seznamu podaří napsat tolik informací aby se práce do to investovaná vyplatila...existuje třeba {{kategorie úmrtí|1988}} , podobná kdyby odkazovala do kategorií, by u článků o letech stačila--H11 20. 11. 2009, 08:47 (UTC)
Plně souhlasím s Jowem, pokud bych měl klikat víckrát, na co by mi to bylo. Navíc, uživatel to zvládne, ale třeba googlu by to dělalo problémy.--frettie.net 20. 11. 2009, 09:58 (UTC)

A také by ten seznam mohl obsahovat i hodně červených odkazů na významné lidi o kterých tu článek zatím nemáme. A červené odkazy jsou prý hodně motivující k vytvoření článku... --Jowe 20. 11. 2009, 08:53 (UTC)

Podle mě je to mýtus že červené seznamy někoho motivují k sepsání těch článků, myslím že k tomu je vhodnější se držet Wikipedie:požadované články :-)--H11 20. 11. 2009, 08:57 (UTC)
Mýtus to rozhodně není, protože jsem sám byl už několikrát takto motivován :-) Palu 20. 11. 2009, 09:17 (UTC)
Jo, taky si myslím, taky už jsem pár článků sepsal. :)--frettie.net 20. 11. 2009, 09:58 (UTC)

Červené odkazy se dají přidávat i do stávajících článků, aspoň já to tak dělám (1768) a seznamy bych řešila až od 20. století, kdy ten nárůst biografií je markantní. --Lenka64 20. 11. 2009, 09:57 (UTC)

Přechylování[editovat | editovat zdroj]

Náhodou jsem narazil na článek, kde bylo jméno zahraniční osobnosti ženského pohlaví uvedeno v nepřechýlené podobě. Když jsem se podíval co na ni odkazuje, objevil jsem celou síť odkazů v nepřechýlené podobě. To na české Wikipedii řádí klub Frustrovaných feministek za genderovou lingvistiku, nebo to nikdo nekontroluje? Čeština potřebuje skloňovat a proto je přechýlená podoba základní (s tím, že existují výjimky, jako je Gina Lolobrigida či Christina Aquilera, ale všiměte si, že vždy končí na samohlásku a tudíž je možno je nenásilně skloňovat), pouze některé umělkyně si vyhradily, že jejich jméno bude v médiích nesklonné (Danielle Steel, Sandra Brown) a pak je tu ještě pár bojovnic za lingvistickou rovnoprávnost s muži (čehož opravdu nedosáhnou tím, že svého příjmení udělají nesklonné, když jejich muž má příjmení normálně sklonné), což jsou ovšem doložitelné výjimky. Prosím proto všechny wikipedisty: Přechylujte, přechylujte, přechylujte. --ThomasMorta 20. 11. 2009, 04:48 (UTC)

Ech, tak jsem si přečetl diskuse, na které jsem byl upozorněn a které tu proběhly před lety, ale mám pocit, že se v nich nakonec nic nevyřešilo. Tak alespoň dodržujme konsenzus, že se tu budou vyskytovat obě varianty - přechýlená i původní - a pak si můžeme roztrhat občanky, až se budeme hádat, která podoba je základní a kam hodit redirect. --ThomasMorta 20. 11. 2009, 05:19 (UTC)
Kolego, příště prosím pište přímo k věci a "šovinistické" poznámky vynechte. --Lenka64 20. 11. 2009, 07:03 (UTC)
Pokud je nutno uvádět přechýlení, mělo by být uvedeno i jméno nepřechýlené, např. v závorce a naopak, alespoň jednou na začátku článku. Je třeba respektovat národní zahraniční zvyklosti v zápisu jmen, při zadání jména (zahraničního, nepřechýleného) by toto mělo být dohledatelné ve všech článcích. (Pak jmenované kluby přijdou o práci.) --Hapesoft 20. 11. 2009, 13:46 (UTC)
Naprosto souhlasím s kolegou Hapesoft ale možná (pokud to ovšem nebude vadit "přechylovačům") aby se přechylovala pouze česká a slovenská příjmení (pro která je to běžné) a všechny ostatní nechat v původním stavu (což se mě osobně zdá jako ta lepší cesta; snad ani není třeba uvádět příklady typu C. Z. Jonesová, K. Minogová, J. Robertsová apod. mě osobně to zní dost proti srsti a nepřirozeně...). Ale samozřejmě, hlas většiny je hlas většiny... --W.Y.Z. 20. 11. 2009, 14:19 (UTC)
Je třeba respektovat především zvyklosti jazyka, v kterém pracujeme. Čeština přechyluje i cizí jména, taková pak znějí obvykle přirozeně (pokud ne, přechylovat není nutné) a lze je přirozeně skloňovat. V duchu tohoto bylo po rozličných rozporech zavedeno i doporučení, podle kterého je vhodné postupovat. Přechýlení původních českých a slovenských jmen je kapitola jiná, tam je přechýlení povinné (nepřechylovat je povoleno zákonem ve specifických případech teprve krátkou dobu). Palu 20. 11. 2009, 14:58 (UTC)
Zde nejde o hlas většiny, ale o závazná pravidla českého pravopisu a jasné stanovisko Ústavu pro jazyk český - to jsou ty správné autority přes které, obrazně řečeno, "vlak nejede" ** Jinak by to totiž byl "vlastní výzkum" Serval 20. 11. 2009, 15:03 (UTC)
Souhlasím s Hapesoftem, ale nesouhlasím s W.Y.Z. - přechylování je strukturní záležitost češtiny, která nám umožňuje jména skloňovat. Zůstaňme prosím u věcné argumentace a vyhněme se dojmologii typu "tohle se mi líbí, tohle bych už nedělal, protože to vypadá ošklivě", protože čeština z historických i jiných důvodů povoluje tolik tvarů, které by málokdo označil za spisovné natož za hezké (jmenujme například stádo ovec, chyruržku, již /což je jediný spisovný tvar 1. p, č. mn., r. m. živ. od zájmena jenž/). Upřímně - já bych byl také raději, kdyby základní tvar příjmení (tedy 1. p.) zachovával původní tvar, leč čeština pro to zatím nemá jinou variantu, než udělat z příjmení nesklonný pahýl. Jeden s paradoxů, který pak nastane je již zmiňovaná situace, kdy přijedete za paní Smiths a panem Smithsem (česká nesklonná příjmení jsou nesklonná v obou rodech). Další nevýhody zmiňuje stručné vyjádření ÚJČ k přechylování, které mimo jiné doporučuje toto (projistotu ztučním důležité podmínky v textu uvedené): „Kromě uvedených tradičních a racionálních hledisek hraje roli ještě heslovitý charakter textu. Proto najde-li uživatel v nějaké encyklopedii např. heslo Sharon Stone, tedy tradičně nepřechýlené jméno, navíc bez začlenění do větného kontextu a s výkladem dejme tomu ‚slavná herečka‘, odpadají důvody pro přechýlení uvedené výše. V encyklopediích je namístě, aby se uživatelům dostalo informace o původní podobě nositelova (resp. nositelčina) jména.“ Poslední věta, se kterou nevím proč bych nesouhlasil, je dost vágní a neříká, jakým způsobem má heslo onu informaci uvádět.
Omlouvám se za počáteční emotivní reakci, ale čeština zatím stále považuje přechýlenou podobu za základní právě kvůli potřebě skloňovat. Nejčastěji tím trpí emancipované zastánkyně genderové lingvisty z jazyků které neskloňují, ale jejich argumentace mi přijde asi stejná, jako kdybych prohlásil, že já v angličtině nebudu používat členy, protože mi v našem jazyku členy nepotřebujeme a považuji za ponižující u každé věci určovat jestli je to nějaká konkrétní instance, nebo mluvím obecně.
Já tedy navrhuji uvádět jak přechýlený tak nepřechýlený tvar a s výjimkou tradičně jmen s tradičně nesklonnou podobou bych považoval za základí podobu přechýlenou. V hesle se potom uvede tvar v původní podobě (v případě jiných znakových systémů jak původní znaky, tak českou kodifikovanou transkripci) --ThomasMorta 20. 11. 2009, 16:01 (UTC)
Nechtěl jsem nikoho pobouřit; ano souhlasím s Vámi co se týče částečného přechylování. Víte, já neměl na mysli až takovéto detaily jak tady uvádíte. V podstatě mi jen šlo o přijmení samotné, že mi to znělo divně a tudíž i (když už jsem znal příjmení jen v originále ) nepřirozeně. --W.Y.Z. 20. 11. 2009, 21:11 (UTC)

Články do Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

I když chovám respekt ke snaze o uniformní způsob psaní článku domnívám se (a něco mám napublikováno v knižní formě i odborném periodickém tisku), že to může být u množství autorů a oborů za cenu kvality (bylo pro mě překvapení zjistit, že penis má 3 topořivá tělesa, absence zmínky o komunikaci kavernózních těles, absence základních dat o výzkumu a anatomických prací, které byly podkladem studia erekce atd). Ale bylo to napsáno moc pěkně a já velmi cením snahu. Snad by stálo za to, není-li jiná forma akceptabilní, aby někdo se zkušeností formální úpravu provedl. Dovoluji si jen upozornit, že pojme-li se W. jako odborný encyklopedický text, pak není nutno hledat formy, neboť jsou obecně přesně stanoveny, včetně způsobů citací a psát text (závorky, dvojité atd.) vyřazují neinternové publicisty z práce a nemusíme mít zrovna hloupé témata, nápady i nulové znalosti. Děkuji. ZbV. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) ZbV (diskuse)

Nejsem si zcela jist, oč vám vlastně jde. --Ragimiri 22. 11. 2009, 15:35 (UTC)
Dle mého se sem hodí, rozšiřujte a editujte s odvahou --Chmee2 22. 11. 2009, 15:43 (UTC)
Kolegovi jde zřejmě o to, že vložil na Wiki dva články a byly označeny "urgentními šablonami" a žádá o pomoc s formálními úpravami. --Puppenbenutzer 22. 11. 2009, 15:46 (UTC)
asi o Benigní hyperplazie prostaty a nesouhlasí se smazáním kvůli technické úpravě, ale nevim jestli nejsem věštec (editační konlikt)--H11 22. 11. 2009, 15:49 (UTC)
Pokud šlo opravdu o článek, který uvádí H11, tady skutečně "zvítězila" forma nad obsahem, na což naráží ve svém příspěvku ZbV. Ten článek byl podle mě už od počátku dost dobrý co se týká obsahu i zdrojů a šablona UU byla velmi velmi nepřiměřná. --Ladin 22. 11. 2009, 22:03 (UTC)
Tohle nemůže žádný rozumný člověk považovat za „už od počátku dost dobrý“ článek! S tím za mnou přijít některý z mých žáků, tak z kabinetu šupajdí s kopancem do zadku. Šablona UU byla naopak jediné možné řešení (kromě smazání). --Ragimiri 22. 11. 2009, 22:17 (UTC)
Co konkrétně se ti na obsahu původního článku nezdá? Když se podívám na první verzi ZbV a současný stav, až na pár slovíček tam zůstal jeho původní text nezměněn, je pouze doplněn o další informace a formálně zpracován (odstavce, písmo, odkazy atd., ale o tom jsem nepsal). V článku nebyla žádná faktická chyba, byly uvedeny zdroje, byl srozumitelný, psán možná trochu odborným stylem. Myslím že takový článek týkající se odborného tématu a od začátečníka je velmi dobrý začátek. „Odměnit“ ho šablonou, ve které figuruje slovo smazat mi nepřijde vhodné.--Ladin 23. 11. 2009, 07:01 (UTC)
Ale proč se ptáš na obsah? Šablona UU, tedy Urgentně upravit, se přece nevkládá kvůli obsahu, od toho je UO, tedy Urgentně ověřit. Urgentně upravit se do článků vkládá výhradně kvůli formálním nedostatkům, viz například věta v šabloně „Inspiraci k vylepšení lze hledat v radách na stránce Vzhled a styl…“. A pravdou je, že po formální stránce článek dostatečný nebyl, proto ona šablona. S obsahovou stránkou neměl nikdo žádný problém (zajímalo by mne jak jsi k tomu došel). --Faigl.ladislav slovačiny 23. 11. 2009, 07:17 (UTC)

@Ladislav: polemizoval jsem s Ragimiriho odpovědí na mou formulaci, že článek byl po obsahové stránce dost dobrý. Ragimiri odpověděl, že za dost dobrý by ho nemohl považovat žádný rozumný člověk. Je to sice jenom hra slovíček, ale důležitých. Stejně jako třeba šablona UU. Ta říká že článek je potřeba upravit, pokud vykazuje velké množství závažných vad po jazykové a slohové stránce nebo je celkově psán neencyklopedickým stylem. Já jsem tam nenašel prakticky žádnou. Důkazem je podle mě to, že tam zůstaly původní formulace až na nepatrné vyjímky doteď. Jaké konkrétní závažné jazykové vady jste našli vy? Podle mě takovému článku odpovídá šablona wikifikovat. --Ladin 23. 11. 2009, 07:32 (UTC)

Tedy navrhuješ vytvořit šablonu {{Urgentně wikifikovat}} ? :-) JAn 23. 11. 2009, 09:32 (UTC)
Šablona UU říká hned v první větě: „Tento článek urgentně potřebuje úpravy. Pomozte Wikipedii tím, že ho vhodně vylepšíte. Inspiraci k vylepšení lze hledat v radách na stránce Vzhled a styl, případně na diskusní stránce článku.“ Co se týče vzhledu a stylu, článek rozhodně nesplňoval základní požadavky na členění textu (jednalo se o slitý text ve dvou odstavcích) ani obecné požadavky na článek ve Wikipedii (kategorie, nadpisy, odrážky apod.). --Ragimiri 23. 11. 2009, 09:36 (UTC)
@Jan, Ragimiri: Já nenavrhuji nic, jenom upozorňuji na to, že šablona Urgentně upravit, podle definice na příslušné stránce i přímo v šabloně hovoří především o srozumitelnosti textu, případně o jeho slohu a stylu. Šablona UU se doporučuje v případě, že je článek z hlediska nezasvěceného čtenáře Wikipedie zcela nečitelný nebo obsahuje nesouvislou směs informací. Naopak, pokud se jedná o souvislý text s relativně srozumitelnou informací o jeho tématu, doporučuje šablonu Upravit. A v diskutovaném případě se bezpochyby jedná o tento poslední příklad. Členění článku na odstavce je také důležitá součást srozumitelnosti, ale pokud je text srozumitelný i jako nestrukturovaný, není to podle mě dostatečný důvod pro smazání článku.
Navíc připomínám, že se jedná o text nováčka, který zpracoval dosti odborné téma, ke kterému doložil celou řadu literatury. A pokud vím, wikipedie vždy tvrdí, že jí na nových editorech záleží. Kolik jich máme, kteří se věnují takovému odbornému tématu? Případá mi to, jako ve škole vyhodil učitel nějakou práci jenom proto, že nemá nalinkované okraje, a je celkem jedno, jestli je autor třeba Einstein, abych se vrátil k Ragimirimu příkladu výše. --Ladin 23. 11. 2009, 11:19 (UTC)
Z mého pohledu si nováček nevedel rady s formálními úpravami tak sem to udělal kdyby se tam ta sablona nedala tak to tu bylo vecne v tom původním stavu.....samozřejmě by bylo lepší kdyby místo šablony se to rovnou upravilo ..... mozna by bylo dobré přidat do textu urgentní šablon do wikipedistovi diskuze ....něco v duchu: Pokud nevíte jak, nebo neumíte naplnit požadavky na encyklopedické heslo, obraťte se na Wikipedie:Potřebuji pomoc--H11 23. 11. 2009, 11:32 (UTC)
No, ohledně té literatury také váhám. Dokládat vlastní článek vlastními pracemi mi moc košer nepřijde… --Ragimiri 23. 11. 2009, 14:02 (UTC)
Je sice tam potenciální konflikt zájmů, ale problém s významností tématu zde není, nezdá se, že by téma bylo nějak kontroverzní, autor článku se vztahem ke zdrojům netají a zdroje jsem sice přímo nekontroloval, ale vypadají velmi věrohodně, takže zde nevidím žádný problém. --Beren 23. 11. 2009, 14:40 (UTC)

Jak vidím, to že se šablona Urgentně upravit v rozporu s deklarovaným účelem používá fakticky k urychlení wikifikace článku nikoho moc nepálí. Zvyk je železná košile. Jenom by bylo dobré si uvědomit, že to občas může někoho zarazit, například nějakého nováčka, případně to může vést ke smazání obsahově dobrého článku a poklesu prestiže wikipedie. --Ladin 24. 11. 2009, 06:58 (UTC)

Řazení hlavního článku kategorie[editovat | editovat zdroj]

Zdravím, mám za to, že obyčejem zde na cs wiki je dáno správné řazení hlavního článku kategorie jako např. v článku Právo - [[Kategorie:Právo| ]] (Kategorie:Právo), prostě s mezerou. Třeba na en je zvykem "*" nebo i někdy "!", což však nepovažuji za řazení na cs wiki, které je tu zaběhlé. Kolega BobM vyjádřil pochybnosti toho, že výše uvedené řazení není zde zvykem a používá "!" s tím, že toho obyčeje si na cs wiki není vědom. Aby se předešlo dalším budoucím dohadům, navrhuji shodnouti se co je zde obyčejem či co by mělo být a pro příště to zmínit v Nápověda:Kategorie#Nastavení klíčů pro řazení. Krom toho, že si myslím, že výše uvedené je zde obyčejem, to řazení považuji za nejlepší, jedině mezera zajistí zařazení hlavního článku úplně nahoru bez toho aby nad ním byl zbytečný znak vykřičníku či hvězdičky. Prosím o vyjádření jako to vidíte. --Elm 22. 11. 2009, 18:52 (UTC)

Vím, že se v minulosti používaly všechno možnosti, včetně hvězdičky a vykřičníku, ale mám dojem, že poslední minimálně rok, ne-li dva, se preferuje mezera, která se i upravuje tam, kde dosud nebyla. Já osobně jsem rozhodně pro mezeru, kterou používám. --Faigl.ladislav slovačiny 22. 11. 2009, 19:03 (UTC)
Do nápovědy popisující možnosti Mediawiki to nepatří, spíš do příslušného doporučení Wikipedie:Kategorizace#Klíč pro řazení. I když se tam mezera striktně nepředepisuje, v této souvislosti se tam o ní mluví. S čímž v podstatě souhlasím, to zařazení mezerou není vhodné úplně vždy. Mělo by se používat spíš tam, kde hlavní článek je jiného druhu než ostatní články v dané kategorii (například Kategorie:Spisovatelé a hlavní článek Spisovatel). Pokud jsou stejného druhu (například Magnetismus v Kategorie:Magnetismus, tak by mezerou docházelo k nežádoucímu vytržení z logického umístění, šablona {{Hlavní článek}} na zvýraznění stačí. --Beren 22. 11. 2009, 19:13 (UTC)
Berene, nějak to nechápu, jednak ta dichotomie mi přijde jako zbytečná, jak to rozlišit? Podle toho, jestli je název hlavního článku zcela shodný s názvem kat.? Podle toho, co je v kategorii umístěno? To se pořád mění, takže jako charakteristika na dělení na 1. typ a 2. mi to nepřijde. Pokud se to má ošetřit, tak celistvě, tohle dělení jedině vyvolá spory o jaký případ jde. Zjednodušme si to. Samozřejmě, že hlavní článek na zvýraznění stačí, ale tak jako tak hlavní článek kategorie musí být do ní být zařazen. A v případě, že je článek shodný s názvem kat. tak i ten hlavní článek má mimořádnou pozici vůči ostatním článkům v té kategorii, imho ergo se hodí oddělit ho na top pozici. Wikipedie:Kategorizace#Klíč pro řazení: "Pokud je jako klíč uvedena mezera (tedy například [[Kategorie:Lokomotivy| ]]), článek je v kategorii uveden před všemi ostatními. Elegantnější řešení je ale využití šablony {{Hlavní článek}} na stránce dané kategorie (viz níže)." - Bych navrhl na to, že hlavní článek kategorii má být zmíněn šablonou Hl. článek a článek zařazen pomocí mezery nahoru, což je myslím v souladu se zavedenou praxí. ? --Elm 22. 11. 2009, 20:06 (UTC)
Vždyť jsem jasně uvedl, jak to rozlišit. Faktem je, že v kategorii Magnetismus vidím články Magnetizace, Magnetické pole apod. a očekávám, že tam bude i Magnetismus. Tam by zařazení na začátek a vytrhnutí článku z jeho přirozeného umístění působilo rušivě. Zařazení hlavního článku pomocí mezery není bezpodmínečně nutné, článek je jako hlavní dostatečně zvýrazněn šablonou. Souhlasím s tím, že hlavní článek má být obvykle zařazen mezerou, tímto směrem klidně doporučení upravme. Ale ne vždy, někdy to vhodné není, někdy je lepší ponechat jeho přirozené zařazení. --Beren 22. 11. 2009, 22:39 (UTC)
Já jen abych přidal slovo do pranice dodal, že například v taxonomických kategoriích je imho plně dostačující odkaz na hlavní článek a daný článek do kategorie není třeba vůbec řadit a stačí jej ponechat v nadřazené kategorii, což působí celkově systematičtěji. Ale je fakt, že u jiných kategorií to třeba nejde. :) --Reaperman 22. 11. 2009, 22:54 (UTC)
To ne, když je článek třeba Savci, tak je docela nepříjemné, když není řazen v kategorii Savci, odkaz na kterou je nejlogičtější právě v tomto článku hledat. Člověk místo aby se jedním kliknutím dostal na tuto kategorii, tak musí jít do nadřazené a tam se teprve dívat, jestli tam náhodnou není kategorie Savci, kterou je z článku Savci celkem přirozené hledat. Právě proto je u hlavních článků doporučeno řadit je jak do jejich vlastní kategorie, tak i do nadřazených. --Beren 22. 11. 2009, 23:39 (UTC)

Podle mě, když je v kategorie šablona "hlavní článek", tak ten článek jako takový /neřazený šablonou/ by tam měl být tak, jak je zařazován čístě technicky, teda abecedně. Nechápu, když je tam šablona, proč musí být navíc ještě mimo, vepředu, vždyť to nedává žádný smysl, naopak to výrazně snižuje orientaci. S Reapermanem nesouhlasím, když listuju v kategorii, chci mít kdykoliv přístup k jejímu přirozeně hlavnímu článku, jaká je systematičnost v tom, že tam nebude? Proč se tu pořád vymejšlí pseudopořádkumilovné /bůhvíproč/ systémy a nemyslí se na to, co dobré pro čtenáře? --Nolanus C 22. 11. 2009, 22:57 (UTC)

Jenže právě pro dobro čtenáře je to rozlišení, které zmínil Beren: Když se jedná o kategorii, do níž hlavní článek logicky nepatří (třeba ta kategorie "Spisovatelé" a článek "Spisovatel", nebo "Narození 1884" a článek "1884"), pak by neměl být umístěn abecedně. Pokud bude nějaký spisovatel psát pod pseudonymem Spisovatel, pak tam samozřejmě bude abecedně řazený "Spisovatel (Jan Novák)", obecný článek o spisovatelství by tam však být neměl. --Mmh 22. 11. 2009, 23:18 (UTC)
Tento komentář nechápu, podle mě článek "Spisovatel" do kategorie "Spisovatelé" logicky patří, souhlasím s tím, že druhý příklad "Narození 1884" a článek "1884" je nelogický, ale proto by tam také článek 1884 neměl být zařazen ani jako šablonou hlavní článek.
A "proč musí být navíc ještě mimo, vepředu"? No hlavní článek má v rámci kategorie (nezáleží jaké) výjimečné postavení vůči ostatním článkům, celou kategorii zastřešuje a proto jak šablonu, tak zařazení kategorie ↑ mi přijde jako nejlogičtější --Elm 23. 11. 2009, 12:40 (UTC)
Pročítám tuto diskusi a zcela souhlasím s Berenem. Nevím, co je na jeho postoji nepochopitelného.--Ben Skála 23. 11. 2009, 17:45 (UTC)

Konsenzus komunity je tedy doplnit: "Hlavní článek kategorie má být obvykle zařazen mezerou"? --Elm 24. 11. 2009, 10:47 (UTC)

Naprosto souhlasím s Nolanem. A k příkladům: článek spisovatel do kategorie spisovatelé dozajista patří. --Cinik 24. 11. 2009, 14:16 (UTC)
Pak jste si ale Ciniku zřejmě nevšiml, že debata je o to jak řadit, ne jestli řadit, protože to, že se hlavní článek řadí jinak než ostatní články je běžná praxe, která troufám si tvrdit funguje na všech Wikipediích (:en, :es, :de, :pl a mnohé další). Cílem této diskuze je ono řazení (běžná praxe) unifikovat. Pokud chcete získat podporu pro zrušení, tak si založte svou diskuzi, ale nenarušujte nalezení konsenzu pro unifikaci běžné praxe. --Elm 25. 11. 2009, 16:51 (UTC)
Ne, debata se vede o obou věcech a ani u jedné není konsenzus, zjevně. Co se týče ostatních Wikipedií, je otázka nakolik oni např. používají šablonu "hlavní článek" na cs.wiki mám dojem, že se to docela zavedlo, na en na ni moc často nenarážím.
A opakuju: jaký má smysl existence šablony v kategorii a zároveň článek ještě mimo abecedu vepředu? Jako kdyby někdo náhodou přehlídl tu šablonu, tak si všimne aspoň článku na začátku? IMHO absurdní. Opačně to význam má, kromě toho, co psal Beren je to logické a praktické i z jíných hledisek - např. kategorie může být na víc rozsáhlejší a někdo se z odkazu může dostat na neprvní stranu.--Nolanus C 25. 11. 2009, 23:04 (UTC)

Červené pozadí některých wikiodkazů[editovat | editovat zdroj]

U některých wikiodkazů se mi začalo objevovat čevené pozadí... co to má znamenat? Screenshot můžu dodat. --Kozuch 24. 11. 2009, 07:21 (UTC)

Není to růžové pozadí a nezatrhnul sis v udělátkách Zvýraznění redirectů? JAn 24. 11. 2009, 07:44 (UTC)
Záhada vysvětlena. Díky!--Kozuch 24. 11. 2009, 08:55 (UTC)

Mam k tomu jeste jeden dotaz. To zvyrazneni redirectu je dobra funkce, ale barva je fakt hnusna. Protoze tusim, co je CSS, tak jsem si zkusil ve svem css souboru (Wikipedista:Jx/monobook.css) tuhle ruzovou predefinovat na cernou. Pro jistotu jsem jeste zkusil zelene pismo a kurzivu. Pismo se mi dari zmenit, ale barvu pozadi ne. Zkousel jsem background i background-color, ale nedari se mi. Jak se to dela spravne? --Jx 27. 11. 2009, 18:40 (UTC)

Provizorne jsem to vyresil opakovanou bilou kostickou a barvu textu odkazu neco mezi modrou a cervenou, takze purple. :):
.mw-redirect { background-color: #EEEEEE; color: purple; background-image: url("http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Whitebox.GIF"); background-repeat: repeat; }
Na nic lepsiho jsem se nevzmohl.
--Jx 27. 11. 2009, 20:51 (UTC)

Autor obrázku[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je možné, že obrázky jsou vytvořeny mnou, tudíž se nemůže jednat o porušení autorských práv, a po načtení na Wikipedia Commons mi byly smazány pro porušení autorských práv? Jak je toto možné a jak by bylo možné tyto obrázky dostat zpět a moci je vložit do článků na Wikipedii.cz?

děkuji D-institut

Pro potvrzení prosím použijte mechanismus popsaný v článku Wikipedie:OTRS. --Tlusťa 25. 11. 2009, 12:51 (UTC)
Pokud jste obrázky sama vytvořila, a sama též nahrála na Wikipedia Commons, tak jste možná buď zapomněla uvést, že jsou Vaše a uvolňujete je pod licencí GFDL/CC, nebo jsou to obrázky děl jiných autorů (například když vyfotíte sochu vytvořenou někým jiným, pak ona fotografie není jen Vaše dílo). --Mmh 25. 11. 2009, 14:41 (UTC)

Obrázky se týkají stomatologie, je to víceméně animační obrázek zubů a zubních náhrad...Tudíž nic co by mohl někdo jiný vyfotit také. D-institut

Diskuse přesunuta na stránku Diskuse:Saturnin.

WP na titulní stránce Seznamu[editovat | editovat zdroj]

Dívám se, že jsme na titulní stánce Seznamu, akorát ta zpráva moc potěšující není, navíc mi přijde, že fakta v ní obsažená nemohou být až tak moc podložená... a pak podobná kritika: „Přispěvovatele podle nich také odrazují pravidla, která Wikipedia zavedla v poslední době a která mají převážně zabránit manipulacím s jejími hesly.“ Největší internetovou encyklopedii Wikipedii ohrožuje výrazný úbytek autorů --Ria 25. 11. 2009, 16:38 (UTC)

Mě mírně zaráží "..Chyby, ale i záměrné manipulace již přitom v minulosti několikrát podkopaly její důvěryhodnost. Encyklopedie je přesto stále velmi populární." Autor asi moc Wikipedii nezná a v uvedeném citátu mezi řádky cítím něco jako "to je zvláštní, že je tak populární, vždyť je přece nedůvěryhodná".--Ben Skála 25. 11. 2009, 16:46 (UTC)
Tak ten článek jen odkazuje na další zdroje, pochází to tuším z en.wiki.--frettie.net 25. 11. 2009, 23:31 (UTC)

Myslím, že to odpovídá nedávnému průzkumu. Zajímavé čtení je třeba zde. Bohužel se pokles netýká jen velkých Wikipedií, nevím jak je na tom konkrétně cs... --Puppenbenutzer 26. 11. 2009, 00:28 (UTC)

Já osobně to vidím tak, že spousta lidí by ráda přispěla. Ale když vám najednou na váš, třeba jen přeložený článek z jiného jazyka, začnou chodit ohlasy, že informace v článku jsou neověřené, potřebuje upravit, je to pahýl apod., tak každého to zamrzí. Pokud si svůj článek opravím podle požadavků, co Wikipedie na článek má, kdo mi má smazat tato upozornění?? Já sama, nebo nějaký správce? Proto je asi na Wikipedii přes 60tis. pahýlů. Jakmile běžný uživatel něco někde smaže, třeba jen duplicitu v článku, hned je označen za vandala. Myslíte, že tohle běžného uživatele baví? Honeybanny
Pahýl můžete odstranit i Vy a to (nejen) ze svých článků, pokud ho tam někdo vrátí, měl by mít tu slušnost a napsat co v článku chybí. --Puppenbenutzer 26. 11. 2009, 12:55 (UTC)

Reakce s pohledem z jiné strany na uvedené zprávy jsou zde anglicky (oficiální nadace Wikimedia Foundation) a zde (reakce na blogu Wikimedia Česká republika). Okino 26. 11. 2009, 11:10 (UTC)

Má česká WF nějaké přesnější údaje k české wiki ohledně např. poměru aktivních editorů k uživatelům atd.? Ono se sice může zdát, že úbytek uživatelů, kteří mizí po jedné editace, není nijak tragický. Pokud by se ale zjistilo kolik jich z české wiki zmizelo kvůli zdejšímu "wikilawyeringu" a frustrujícím formulacím formulacím v šablonách, které jim do článku někdo nalepil, situace by možná byla jiná... --Puppenbenutzer 26. 11. 2009, 12:55 (UTC)
Statistiky jsou tady. --Harold 26. 11. 2009, 13:00 (UTC)
(Všechno jen podle mých nikoli neomezených znalostí.) Existují údaje o poměrech počtu aktivních editorů k uživatelům, ale nejsou takové údaje, jaké získal nějakými vlastními speciálními nástroji Ortega - tedy údaje ohledně uživatelů, kteří už dále needitují. A u těch by pak bylo - a to je právě dílčí nedostatek Ortegovy studie - prakticky nemožné zjistit, proč needitují (nejen tedy fakt, proč odešli, ale i fakt, zda odešli, nebo jen mají z nějakých důvodů "wikidovolenou"), a bylo by sice možné, ale velmi pracné zjistit, kolik z nich jsou např. pouze jednorázové vandalské účty, u kterých jsme rádi, že dál needitují, co jsou editace provedené z IP před tím, než se editor zaregistroval atd. Myslím, že časem se pokusů o takové studie také dočkáme, ale bude to asi dlouho trvat, a pokud někomu přijdou např. frustrující formulace v šablonách, Puppenbenutzře, je nejvyšší čas pokusit se vlastními silami o jejich odfrustrování. :-) Okino 26. 11. 2009, 13:05 (UTC)

V tom článku to popsali velmi pěkně, decentně a zcela souhlasím s jejich názorem. --Hapesoft 26. 11. 2009, 22:13 (UTC)

Vyznamenání[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, dnes jsem se zamýšlel na smyslem vyznamenání (podle editací a doby na WIKI) a došel jsem z závěru, že vůbec o ničem nevypovídá. Když někdo bude mít 20 editací, ale co editace to třeba nový článek nebo podstatné rozšíření a potom bude druhý co bude mít 100 editací, ale bude hlavně opravovat gramatiku, odkazy,... má jeden právo na vyznamenání a druhý ne (čísla byla jenom jako příklad), když přitom v 1. případě bych řekl, že má větší hodnotu (editace vs. editace). --Paxan 26. 11. 2009, 10:33 (UTC)

Zatím jsem na wiki nenarazil na spor o to, že tento přispěvatel je víc než jiný (tedy u těch skutečně přispívajících). Pro chod wiki jsou důležití ti, co píšou skvělé články, ti co opravují kategorie nebo nefunkční linky i ti kdo hlídají vandaly a troly a otázku, kdo z nich je důležitější považuji za zcela nesmyslnou. Vyznamenání za počet a léta beru osobně spíše s humorem, i když oba údaje - myslím - o něčem přeci jen svědčí. Zdraví--Gampe 26. 11. 2009, 10:58 (UTC)
Já to nemyslel zle, jenom jako myšlenku na zamyšlení. Že ta vyznamenání ztrácí smysl podle nynějšího systému, lepší by bylo třeba bodový, promítnulo by se podstatně víc věcí do hodnocení. To že dnes vidím nějaký vyznamenání mě nic neřekne, nemá vůbec žádnout hodnotu a spíš je to zbytečné, mě osobně příjde. --Paxan 26. 11. 2009, 12:32 (UTC)
Já to vidím podobně jako Gampe. Ona třeba ta vyznamenání můžou motivovat nováčky, aby se více zapojili. A jsem rád, i když opraví sto překlepů. Na druhou stranu tady ale píšeš o vyznamenáních obecně, toto všechno se ale týká vyznamenání za věrnost, která si může každý udělit sám. Potom tu jsou ale uživatelská vyznamenání, která se právě udělují za významnou práci v nějakém tématu, případně za pěkný článek. --Harold 26. 11. 2009, 12:43 (UTC)
Jenže motivovat k čemu? K častým editacím pro vysoké množství editací? Já jenom ukazuju, že se tu stále řeší nesmyslnost některých článků, tak jsem se rozhodnul ukázat i na další věci. Které by bylo dobré budto zrušit (pro nesplnění smysluplnosti) nebo je pozměnit. --Paxan 26. 11. 2009, 14:21 (UTC)
Pokud budou ty editace smysluplné a wiki pomůžou, přivítám je, ať budou časté jakkoliv. Samozřejmě něco jiného je, když někdo nepoužívá náhled... Na druhou stranu, ten, kdo napíše kvalitní článek a tím získá jen jednu editaci, může být zase motivován a následně odměněn uživatelským vyznamenáním. Je mi jasné, že ostatní to můžou brát jinak, nicméně já to považuji jen za takové zpestření a nezáleží mi na tom, kolik metálů dostanu nebo nedostanu. :-)) --Harold 26. 11. 2009, 15:53 (UTC)

Nedávno to tu bylo diskutováno, obzvláště bych vypíchl svůj tamní příspěvek.
Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 26. 11. 2009, 12:50 (UTC)

Uznávám, že na té Paxanově myšlence něco je. Mě osobně ta vyznamenání vždy udělají velikou radost...udělá mi radost fakt, že si mé práce někdo všímá a oceňuje ji. Toť asi ale vše :-) --Gothic2 26. 11. 2009, 13:09 (UTC)
Ano na tvém příspěvku je hodně pravdy. --Paxan 26. 11. 2009, 14:21 (UTC)
Danny, obecně s tebou často souhlasím a tady musím pokývat hlavou. Je to pravda, nasekat tisíce editací se dá za měsíc, udělat spoustu článku .... je těžší.--frettie.net 27. 11. 2009, 11:17 (UTC)

Liga proti diletantismu?[editovat | editovat zdroj]

Mám cukání založit nový WikiProjekt, který by se zabýval vychytáváním diletantismu. V diskusi o kategorii Kategorie:Pseudověda vyšlo najevo, že diskutéři, kteří argumentují filosofií vědy a posílají jiné, aby si doplnili vzdělání v tématu, při odvolávce na Zdeňka Kratochvíla reagují otázkou, kdo že to je, což mi poněkud vyrazilo dech.

Nechci žádné další honění čarodějnic, spíše bych si představoval nějaké na ono místo soustředěné vzájemné upozorňování ve smyslu "tam a tam zuří diskuse, a podle jejího stylu je možno mít podezření, že ve hře je diletantismus; kdo o tom něco víte, pojďte tam říci rozumné slovo, zejména pokud ještě nejste z té diskuse tak rozčíleni".

Co si o tom kdo myslíte? Mohlo by to mít smysl, nebo je to od začátku nesmyslné, marné, zbytečné atd.? --Mmh 28. 11. 2009, 12:36 (UTC)

já bych navrhoval aby Mmh dával svou energii to tvorby wikipedie.--H11 28. 11. 2009, 12:43 (UTC)
Já bych zase navrhoval, aby někteří účastníci projektu Pseudověda věnovali méně energie do upalování čarodějnic! Podívám-li se například na náhodou objevený článek pseudoarcheologie, tak koukám, že se ani nesnažíte o zdrojování tvrzení - i kdyby článek nebyl založen účastníky projektu Pseudověda, tak když už ho sledují, tak jejich prvotní starostí mělo být jeho ozdrojování, nebo alespoň upozornění na to, že není absolutně nijak ozdrojovaný!!! Nijak nezpochybňuji obsah článku, nebo projektu, ale zpochybňuji metody některých účastníků, kteří se sami chovají pseudovědecky. --ThomasMorta 28. 11. 2009, 18:27 (UTC)

To právě dávám, milý kolego. Také nejsem na všechno odborník, ale snažím se k tomu přistupovat svědomitě. Svou energii nechci zbytečně ztrácet, a proto hledám možnosti, jak zefektivnit zbytečné diskusní války tam, kde se do článků z nějakého oboru začnou plést skuteční diletanti. --Mmh 28. 11. 2009, 12:45 (UTC)

takový obor na wiki nenajdete kde vám do toho nebudou kecat blbci--H11 28. 11. 2009, 12:51 (UTC)
Napadá mě jedno přísloví o potrefených husách... Ale snažme se prosím držet věcné argumentace a nesklouzávat k osobním útokům. Právě jste použil jeden z nejběžnějších pseudoargumentů a to argumetování (domněle) obecnou pravdou - mimochodem článek, který by pojednával o pseudoargumentech mi tu velmi chybí a projekt Pseudověda by se o něj mohl opřít jako o jeden ze svých pilířů. Pokud si chceme dát do čumáku, tak se dohodneme na čase a hospodě, která všem vyhovuje, opijeme, vynadáme si do všech užitkových zvířat, která známe a pak po sobě začneme házet všemi cizími slovy, která známe... Zde prosím argumentujme. --ThomasMorta 28. 11. 2009, 18:27 (UTC)

Neříkám "blbci", říkám "diletanti". Ani já nejsem odborníkem třeba na tu filosofii vědy, o kterou jsme se začali onde přít. Ale aspoň znám třeba zmíněného odborníka, kterého mohu ocitovat. Moje myšlenka byla, že by se na takové projektové stránce mohlo právě zjišťovat, kdo v daném oboru aspoň ví, kdo jsou odborníci. Vy budete určitě vědět, kdo jsou v Česku přední fyzici, ne? Já zase budu určitě vědět, kdo jsou přední religionisté, příp. teologové. Atd. Já bych si netroufl s Vámi debatovat o fyzice. O filosofii fyziky možná už trošičku ano, o teologických důsledcích fyziky však už velmi. Stejně můžete vy jako fyzik říci velmi mnoho k tomu, co tvrdí nějaký ňůejdžový vibrant o svých jemnohmotných silopolích, podstatně méně ale můžete říci o zařazení téhož na poli religionistickém.

Rozumíme si už trochu? --Mmh 28. 11. 2009, 13:46 (UTC)

Máte moji podporu kolego. --ThomasMorta 28. 11. 2009, 18:27 (UTC)
existuje Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Recenzenti podle oborů ale je to dost zastaralé a v podstatě se to moc nevyužívá, ja to pouzivam jen u clanku s kterými si nevím rady a vím že jejich téma je důležité--H11 28. 11. 2009, 23:08 (UTC)
Aha, vida. Neznal jsem. Pokud je to ale zastaralé a nepoužívá se, pak je to škoda. No, připsal jsem se k tomu, a uvidíme. --Mmh 28. 11. 2009, 23:19 (UTC)

Když už jste to tady načal, tak bych se přidal s dotazem. Mýlím se, když si myslím, že vydávání filozofa zabývajícího se především Hérakleitem a antickou přírodní filozofií vůbec za předního českého odborníka na filozofii vědy je diletantstvím? --Formol 29. 11. 2009, 03:15 (UTC)

Jak dále s pahýly[editovat | editovat zdroj]

Udělal jsem si statistiku pahýlů na české Wikipedii. Zaujaly mne na ní dvě věci:

 1. Přes 42 % obsahu Wikipedie je pahýlových.
 2. Obrovská nevyváženost v označování resp. v jemnosti třídění - na jedné straně značně obecné skupiny pahýlů čítající tisíce položek, na straně druhé desítky silně specializovaných skupin obsahujících jeden, dva, tři články.

I zamyslel jsem se, co s tím.

U prvního bodu to bude trochu složité, neboť chápání pahýlu, bez ohledu na jeho definici, je u ruzných lidí odlišné. Na Wikipedii jsem zaměřený spíše na oblast údržby, dataminingu, customizace a dalšího ulehčování práce čtenářům a editorům s Wikipedií, takže tu nebudu řešit věci čistě obsahové, na něž tu jsou povolanější. Domnívám se nicméně, že se zde na tu šablonu poněkud zapomíná. Že se už stala takovou standardní patičkou, kterou již prakticky nikdo nevnímá. Rád bych proto apeloval na ostatní, aby si při editacích článků vzpomněli a zvažovali, zda je nutné tam tu šablonu ponechat. Při náhodném průchodu jsem narazil na mnoho článků o délce jednu, dvě, ba i tři obrazovky, a i ty byly označeny jako pahýl.

Ale to je spíše bod na nové téma diskuse, není stěžejním tématem tohoto mého příspěvku, tím je bod druhý.

A u druhého bodu to bude snazší. Jako řešení současného neutěšeného stavu jsem vytvořil nový nástroj na vyhledávání pahýlů v kategoriích. Odkaz na něj se zobrazuje v každé kategorii, je tedy snadné si tak de facto ad hoc virtuálně vytvářet "specializované pahýly" dle vlastní potřeby, jako např. Pahýl - narození 1969, Pahýl - tramvaje UKVZ či třeba Pahýl - lední hokej v roce 2008. Není v našich silách provádět kvalitní kategorizaci pahýlů podle specializace ručně. V konečném důsledku by totiž svoji pahýlovou sestřičku musela mít každá z více než 34 000 kategorií, které tu máme. Vzhledem k existenci tohoto mnohem přesnějšího nástroje bych tedy navrhl, aby se články označovaly pouze jednou z trojice šablon, a to {{Pahýl}}, {{Pahýl část}} a {{Subpahýl}} a šablony specializovaných pahýlů tak mohou postupně zaniknout. Nebude tak zároveň docházet k situacím, kdy článek je označen třeba třemi šablonami pahýlů, aby se objevil v každé kategorii, do níž zapadá. Toto řešení má i řadu dalších, více či méně viditelných, výhod pro uživatele a editory do budoucnosti.

Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 28. 11. 2009, 16:10 (UTC)

Skvělá práce a velmi dobrý nápad, ale jak jsem si hned vyzkoušel, nedotažený — bylo by potřeba, aby to umělo vyhledávat nejen v kategorii, nýbrž (jako volbu) v kategorii a všech podkategoriích. Kupříkladu na nahrazní {{Pahýl - Estonsko}} by to muselo být všechno pahýlové, co je v kategorii "Estonsko" nebo v libovolné kategorii celého podstromu kategorií. --Mmh 28. 11. 2009, 16:14 (UTC)
Možná by bylo vhodné se před označením něčeho za nedotažené zkusit zamyslet, proč to nedělá to, co zrovna chci. V tomto konkrétním případě je to prosté - jsou dva hlavní důvody (a několik podružných): Na české Wikipedii kvůli některým kategorizátorům nemáme strom kategorií, ale obecný graf s cykly, takže podkategorie si tu jsou zároveň i nadkategoriemi. Druhá věc je výkonnost - jak jsem výše napsal, máme nějakých 34 tisíc kategorií. Nejdelší délka cesty od kořene do listu si pamatuji, že když jsem to asi před rokem měřil, byla kolem 30, dnes bych se nedivil, kdyby byla delší. Není proto možné získat taková data v uživatelsky přívětivém čase.
Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 28. 11. 2009, 16:32 (UTC)
No, pokud jsou v kategoriích cykly, je to samozřejmě průser.
Pak se ovšem objevuje hned druhá otázka: Existuje smysluplný případ, kdy jsou kategorie zacyklené, nebo je to vždy chyba? Pokud vždy chyba, pak by stálo za to ptát se, který bot by to zvládl přinejmenším odhalovat.
Bez ohledu na to by se ale dal stávající nástroj rozšířit aspoň na podkategorie do určité úrovně, pak by to cykly nenarušily. Protože takhle to má opravdu jen dílčí použitelnost. --Mmh 28. 11. 2009, 16:37 (UTC)
Dle mého názoru nemůže cyklus kategorií být nikdy smysluplný (je to totiž protimluv: pokud tu něčemu říkáme podkategorie, tak v grafu kategorií nemůžeme mít cykly, jinak místo rozlišování nad- a pod-kategorií z toho uděláme graf neorientovaný a říkáme tomu prostě související kategorie). Ovšem jiní(ý?) uživatel(é) mají jiný názor. --Mormegil 28. 11. 2009, 18:07 (UTC)
Jestli jsem to pochopil, nejde ani tak o vyhledávání , to je jiný problém. Ale o zjednodušení práce, vložím-li do pahýlu šablonu, obsahuje pokyn na nahrazení šablonou podrobnějšího pahýlu. A ty by se mohlo jako zbytečná práce navíc zrušit. Dělám sice obojí, ale to bych přivítal--Zákupák 28. 11. 2009, 16:40 (UTC)
Ano, to je jeden z těch benefitů - netřeba se nadále starat o vyhledávání správného pahýlu, což vkladatele zdržuje a někdy i odradí od toho, aby tam vůbec takovou šablonu dal. Dalším z přínosů je, že odpadnou zbytečné jednoúčelové editace měnící {{Pahýl}} na {{Pahýl - něco}},které jen zbytečně přidělávají práci serverům, natahují databázi a vůbec obecně jsou k ničemu, když je lze mnohem efektivněji suplovat nástroji jako je tento.
Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 28. 11. 2009, 18:09 (UTC)
V kategorizaci nemůže nikdy žádný cyklus mít smysl. Co se týče "stávající nástroj rozšířit aspoň na podkategorie do určité úrovně, pak by to cykly nenarušily" - no nevím, desetinnou hloubku to asi nezvládne. ;-) Aneb pakliže máte v kategorizaci i cykly o dvou prvcích (A je podkategorií B je podkategorií A), tak to s tou "určitou úrovní, kterou cykly nenaruší" zas tak horké nebude...
Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 28. 11. 2009, 18:09 (UTC)

Myslím, že Dannyho nástroj je - jako vůbec celá jeho práce - zajímavý a podnětný. Souhlasím s ním také v tom, že by stálo za to se nad pahýly zamyslet a zejména učinit přehlednější jejich strukturu a vzájemné vazby. Ale jsem silně proti tomu, abychom přijali jeho návrh na zrušení většiny kategorií pahýlů jen proto, že jeho nástroj dokáže vybrat libovolné pahýly. Mé dva hlavní důvody jsou:

 • Za prvé bychom byli závislí na externím nástroji, který může a nemusí fungovat, resp. může pracovat příliš pomalu a nespolehlivě, jak se u podobných pomůcek často vídá; a byli bychom namydlení, kdyby Danny z nějakého důvodu opustil projekt (což bych se vůbec nedivil při přítomnosti lidí jako jsem já, kteří mu pořád do všeho kafrají, a přitom tomu nerozumějí zdaleka tak dobře jako on); a také by pro náhodné návštěvníky Wikipedie nevyškolené Dannym bylo mnohem těžší se v tom vyznat, dokud by se nenaučili používat Dannyho nástroj.
 • Za druhé, pokud tomu dobře rozumím, je Dannyho pomůcka silně závislá na tom, aby pahýl byl řádně zařazen do kategorií. To je však u mnoha pahýlů jen zbožné přání. Takže by to stejně pořádně nefungovalo.

Můj závěr je, že Dannymu je třeba poděkovat (každý nový nástroj je skvělá věc), ale ponechat věci v zásadě při starém.--Ioannes Pragensis 28. 11. 2009, 16:46 (UTC)

No, šmahem něco smést ze stolu na základě chybných předpokladů a neznalosti hlubších souvislostí po půlhodině, která vůbec nemohla stačit k tomu, aby se nad tím člověk zamyslel, toť nepříliš dobrá vizitka člověka, který se stará o kvalitu článků. Od takového bych čekal, že se zamyslí, pozeptá, ověří své domněnky, apod. Tedy, pokud si to spíše nemám vyložit jako meziřádkovou výzvu k opuštění Wikipedie.
Nicméně abych vyvrátil ty nemístné spekulace:
1) Na projektech WMF se používá řada externích nástrojů, za všechny bych jmenoval např. CheckUsage u souborů. Co se rychlosti fungování týče, tak to si vyprošuji: funguje vzhledem k optimalizaci velmi rychle; pomalu by fungoval právě v případě, že by měl procházet celý podstrom (pokud by mu někdo zadal třeba hlavní kategorii). Samozřejmě, pokud by tady byla kvalitně udělaná kategorizace, v níž by nebyly cykly a vícekritériové kategorie, tak by šlo dělat efektivně jak průsečíky virtuálně libovolného počtu kategorií, tak procházení podstromů. Ale to by si lidé nejdřív museli uvědomit, co vlastně chtějí. Momentálně mají jen samé protichůdné požadavky a v souvislosti s nimi si stěžují, jak to či ono nejde. Nechápu, proč by měl být kdo namydlený, kdybych opustil projekt - např. první počítadlo editací, které se dodnes používá, je od člověka, který už několik let nepřispívá. Nebo kupříkladu já jsem adoptoval jistý tool po někom jiném, kdo odešel, abych ho ještě rozšířil. Poslední větu nelze označit jinak, než buď za zcela účelově hanící tezi nebo naprosté nepochopení (a zřejmě i nevyzkoušení si - ale hlavně že jsme rovnou kategoricky proti, že?) nástroje: nedovedu si představit jediného uživatele, který by nepochopil, že kliknutím na "Vypsat pahýly" v kategorii se mu vypíše takový seznam. A který by nepochopil, že může název kategorie zadávat přímo i do jediného vyhledávacího políčka. Co byste na tom chtěl, proboha, školit?
2) Řádné zařazení pahýlu do kategorií - no, nejdřív bych dodal že chybí zdroj k tak odvážnému tvrzení o mnoha pahýlech a zbožném přání. Jinak je ovšem celé tvrzení logický klam. Je přeci nasnadě řada faktů: O běžnou kategorizaci se tu (v různé kvalitě) stará řada lidí a článků nezařazených do žádné kategorie v hlavním stromě je tak minimum. Je rozhodně řádově větší pravděpodobnost, že článek bude zakategorizován v běžném stromě přesněji, než by byl ve skupině pahýlů. Jeden příklad za všechny: máme tu šablony pro Pahýl - hudba, hudební album, hudební skupina, hudební skladatel, hudební nástroj, hudební žánr, hudebník. Náhodný pohled do seznamu pahýlů - hudba mi ihned vyjede věci jako Brian May, Support Lesbiens, Houses of the Holy, Aleatorická hudba - tedy všechno články, které jsou kategorizovány do správných jemných kategorií, ale mají pořád ten Pahýl - hudba namísto některého z těch speciálnějších. Nehledě na fakt, že mi tam vyjedou i věci, které mají s hudbou jako takovou společné minimum - Audiokazeta, SoundFont, koneckonců i třeba MTV. Z čehož logicky vyplývá, že procházení kategorie pahýlů - hudba (a tím spíše, pokud by to mělo ještě pobrat podkategorie), je již po pár okamžicích editorovi spíše za trest a brzy od toho upustí nemaje možnosti nějaké filtrace. O jemnější kategorizaci pahýlů se tu nikdo nestará. A jak jsem podotkl i výše, není to v lidských silách možné, to by tu musel vzniknout nějaký úplný paralelní strom, aby to bylo k nějakému užitku. Kromě toho, aby to specializované pahýlování bylo skutečně k něčemu, musel by článek obsahující třeba pět kategorií (vezměme Briana Maye: Britští kytaristé | Britští multi-instrumentalisté | Narození 1947 | Žijící lidé | Queen) obsahovat týž seznam pahýlů (tedy na konci článku pět šablon pahýlů, možná i sedm s těmi, které tam jsou už teď), protože Hudební pahýly | Biografické pahýly je značně vágní a nepřesné. Co když jsem fanoušek Queen a chci rozšiřovat pahýly o Queen? Dnes, pomocí označování specializovanými pahýly, nemám šanci si takovou filtraci udělat. S pomocí nástroje hned vím, že jich je pět. Co když mám velmi dobrý přehled o britských kytaristech? Nebo i jen kytaristech obecně? Prodírat se bubeníky, baskytaristy, klávesisty a dalšími v pahýl - hudebník (kde stejně nejsou všichni, protože řada jich je v pahýl - hudba)? Ztráta času. Zajímá mne rovnou jejich seznam. Příjemným vedlejším efektem je, že na tom seznamu mohu najít mně doposud neznámé jméno britského kytaristy, aniž bych musel klikat v přehledu pahýlů - hudebník / hudba na každý článek a zjišťovat, jestli to není náhodou zrovna britský kytarista.
Shrnuto a podtrženo, než něco kategoricky zavrhnete, bylo by nanejvýš vhodné se zamyslet nad souvislostmi a důsledky do detailů a ověřit si své domněnky, zda se zakládají na realitě.
Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 29. 11. 2009, 14:18 (UTC)

Já musím souhlasit Ioannesem, podle mě se pahýly neměli ani zavádět, ale když už jsou, tak ponechat.--Mirek256 28. 11. 2009, 16:52 (UTC)

Ony jsou to dvě nezávislé otázky. Jedna je, co s Dannyho nástrojem (já jsem si ho hned hodil mezi oblíbené nástroje na svou stránku a určitě ho budu používat, byť neumí podkategorie). Druhá je ta, kterou Danny začal, byť to tenhle nástroj z popsaných důvodů zatím nevyřeší, a to je, co s pahýly obecně.
Pokud budeme sepisovat nápady na řešení této obecné otázky, tak bych měl jeden návrh, který by se dal zrealizovat bez viditelných změn: K pahýlové šabloně dodat nepovinný parametr, do něhož by se uvádělo, co konkrétně v článku chybí, tedy například {{pahýl|počet obyvatel}} nebo {{pahýl|princip fungování zařízení}} a pod. To by podle mého názoru mohlo hodně usnadnit cílené doplňování a případné odpahýlovávání. --Mmh 28. 11. 2009, 17:01 (UTC)
A hned dodávám: Kdyby měl tento nápad podporu, tak jsem myslím schopen a určitě ochoten ho v nejbližší době začít realizovat. --Mmh 28. 11. 2009, 17:03 (UTC)


Po vysvětlení na IRC nusín napsat, že Danny má pravdu, jedná se dobrou věc. --Mirek256 28. 11. 2009, 17:40 (UTC)
Je mi celkem jedno, jak se dohodnete, ale pokud chcete zrušit specializované pahýly, tak obecným šablonám dejte alespoň nějaký parametr, jak specifikovat, v čem spočívá pahýlovatost. Problém totiž nastane u článků, které spadají do více kategorií a někdo jednu odpahýluje - třeba taková erotická literatura je pahýl sexuality a literatury a kdyby někdo popsal jeden z těchto prvků, tak stále zůstává pahýlem v druhém případě. Nebo osobnosti, které jsou zároveň zpěváci a zároveň literáti (Nick Cave - i když ten je tuším odpahýlovaný) aj. Články mající více pahýlů nejsou až tak neobvyklé, jak by se na první pohled zdálo a odstranění specializovaných pahýlů by mohlo způsobit optický klam - někdo by odpahýloval jednu oblast a odstranil by šablonu, ačkoliv by ostatní nebylo dostatečně zmíněno. --ThomasMorta 28. 11. 2009, 18:04 (UTC)
Právě proto navrhuji ten parametr k pahýlové šabloně; ten by zároveň hned sloužil jako TODO-list. --Mmh 28. 11. 2009, 18:06 (UTC)

Informace o tom, co článku chybí patří do diskuse k tomu článku, ne přímo do něj a to ani prostřednictvím šablony. --Reaperman 28. 11. 2009, 18:11 (UTC)

Jenže je to klik navíc pro čtenáře a editace navíc pro vkladatele pahýlu. JAn 28. 11. 2009, 18:15 (UTC)
I@Reaperman: nformace by měly být obecné - na informační úrovni specializovaných pahýlů, jejichž praxi snad nehodláte zpochybňovat. --ThomasMorta 28. 11. 2009, 18:30 (UTC)
@Reaperman: Jednalo by se o stručný soupis, který by také lépe vysvětloval, co tam ta pahýlová šablona dělá. Co jinak v současnosti pahýlová šablona řekne uživateli? Že něco podstatného chybí, nebo je článek příliš stručný — už to je takové divné, slušná informace by byla buď jedno, nebo druhé, a ne obojí najednou — ale neprozradí, co chybí. Navíc tam zcela zbytečně dodává "tento biografický článek", "tento článek o Islandu" atd. Kdyby tam místo toho stálo "V tomto článku chybí informace o publikační činnosti. Pokud je můžete doplnit..." nebo něco podobného, možná bychom měli mnohem více vylepšujících editorů. --Mmh 28. 11. 2009, 18:17 (UTC)
Asi takhle, osobně mám k pahýlům a jejich užitečnosti veskrze skeptický postoj. Co se týče soupisu, aby to nerušilo článek, musela by se u toho soupisu dodržovat forma, u některých pahýlů by obecně soupis byl delší než článek samotný a v neposlední řadě, ani Nejlepší články nejsou zcela úplné, tak co bude rozhodovat o tom, že pokud chybí to a to, tak je to pahýl, zatímco pokud chybí něco jiného, tak to pahýl není? --Reaperman 28. 11. 2009, 18:54 (UTC)
No, to by záleželo přece na editorovi. Mohl by tam nechat pahýl bez parametrů (jako dosud), nebo by mohl doplnit (stručně), co chybí.
Víte co? Zkusím ten parametr udělat na ukázku u estonských pahýlů (o ty se asi nestará nikdo kromě mě, takže to nikoho rušit nebude), a pak postnu ukázku. Oukej? --Mmh 28. 11. 2009, 19:24 (UTC)

Ještě mě napadlo pár vylepšení, která by případně mohl Danny do svého nástroje zabudovat, a tím ještě výrazně vylepšit jeho využitelnost:

 1. Kdyby se dal udělat jakýsi průsečík či průnik více kategorií (např. vypsat všechny české spisovatele, kteří se narodili roku 1900 a zemřeli roku 1975).
 2. Kdyby se daly třeba nějakým zaškrtátkem zahrnout i články, které nejsou pahýly - výše uvedenou funkci bych totiž ocenil u všech článků.
 3. Kdyby se to dalo dělat i na jiných Wikipediích, zejména anglické - občas dělám nějakou rešerši, kde bych toto potřeboval, a na anglické Wikipedii je mnohem víc článků, tak se v tom hůř naviguje.

Kdyby se Vám Danny chtělo...--Ioannes Pragensis 28. 11. 2009, 22:47 (UTC)

Téměř všechno co popisujete umí tento nástroj [4]. Tohle je například ukázka vyhledání českých spisovatelů kteší se narodili 1900 (třetí podmínku úmrtí v roce 1975 už to bohužel neumí). Ale i tak se to dá použít k mnoha různým věcem, včetně vyhledání pahýlů nebo nepahýlů v kategorii i s podkategoriema. --Jowe 28. 11. 2009, 23:04 (UTC)
Děkuji za informaci, to je skvělé, že to existuje.--Ioannes Pragensis 29. 11. 2009, 07:35 (UTC)

Pro ilustraci jsem nyní na {{Pahýl - Estonsko}} vyzkoušel svou ideu s parametrem. Klasický pahýl vidíte třeba v článku Kunda, doplněný nepovinný parametr třeba v článku Ruhnu. Co vy na to? Myslíte, že by to stálo za další úvahu, resp. doplnění už do základního etalonu pahýlu? --Mmh 28. 11. 2009, 23:06 (UTC)

Aniž bych chtěl shazovat Dannyho, jemuž tvorba jeho nástroje určitě zabrala víc času, myslím si, že právě tohle (jestli něco) může přispět k tomu, aby se našel editor, který k článku něco dopíše. Navíc bych řekl, že to bude působit lépe i na čtenáře. Teď už je jen problém, že se to do všech šablon pahýlů ručně dopsat (nebo to jde zautomatizovat?) a hlavně do pahýlových článků dopsat, co v každém z nich konkrétně chybí. --Melebius 29. 11. 2009, 07:42 (UTC)
Zdá se mi, že zrovna u toho Ruhnu je parametr skoro zbytečný, protože je na první pohled vidět, že článku chybí skoro všechno. Snad nebylo špatné tu možnost mít, ale asi by byla využitelná spíš u článků větší délky, jimž však schází zpracovat nějaký důležitý aspekt. Na druhou stranu je ovšem k diskusím o obsahu určena diskusní stránka a Mmhův nápad tuto diskusi vlastně přesouvá více na stránku vlastního textu, což mi připadá protisystémové. Ale výjimečně by to snad ospravedlnit šlo.--Ioannes Pragensis 29. 11. 2009, 08:03 (UTC)
Jde-li pouze o to, aby všechny pahýly byly jedna šablona, co kdyby fukce proměňovala pahýl ve specializovaný pahýl? Ale možná už z hladu plácám blbosti... --ThomasMorta 29. 11. 2009, 08:09 (UTC)
Jsem pro pahýl s parametrem podle Mmh. Ani podle specializovaného pahýlu se někdy nepozná, co by chtěl jeho vkladatel do článku přidat.Leotard 29. 11. 2009, 08:11 (UTC)
Jedna „superpahýlová“ šablona s parametry by měla výhodu v tom, že kdyby se prováděly takové změny, jako tu teď řešíme, které by se měly aplikovat na všechny pahýlové šablony, bylo by to mnohem jednodušší. Ovšem neprovádí se nejspíš natolik často, aby to mělo cenu skládat dohromady. Naopak zřejmá nevýhoda je v tom, že když si někdo bude chtít vytvořit specializovaný pahýl, bude sahat do univerzálního kódu a může tím rozhodit všechny pahýly, navíc ten kód bude mnohem složitější, než je šablona pahýlu teď. --Melebius 29. 11. 2009, 15:33 (UTC)
Jsem proti parametrům u pahýlu, pokud je editor se subjektem článku obeznámen, tak pozná co článku chybí, pokud mu nic podle něj nechybí je čas pahýl odebrat. Tyhle parametry přivedou akorát totální chaos. Na specifikace co dál s článkem, máme: Šablona:Úkoly, do diskuzní stránce ideální, než riskovat blbosti co článku podle Vás chybí. To, co článku chybí je také často výsledkem konfrontace či diskuze a ta do článku nepatří.
Shrnuto a podtrženo: Psát si komentář (který nebude nijak omezen a regulován) ohledně současného stavu článku do článku je blbost. --Elm 4. 12. 2009, 09:29 (UTC)
Souhlasím s Elmovými argumenty. K takovým věcem máme diskuse. --Tchoř 4. 12. 2009, 10:49 (UTC)
Tvrdit, že editor obeznámený s předmětem článku pozná co mu chybí, je scestné. Wikipedii píší lidé, každý jsme jiný a každý tedy může považovat za chybějící něco jiného. Ani odborníci na danou problematiku se nemusí shodnout. Každý jsme navštěvovali jiné školy, v jiném období, učili se z jiných knih a máme jiné zkušenosti. Co já považuji za okrajovou, bezvýznamnou záležitost, může být pro jiného životní téma. A opačně. Trvám na tom, že v případě nalepení nálepky pahýlu by mělo být jasné, co tím chtěl autor říci. Zda to bude přímo v článku, v parametru přiřazeném k pahýlu nebo v diskusi už není pro mne tak důležité. Mělo by vyhrát takové řešení, které bude zatěžovat chod Wikipedie co nejméně.Leotard 4. 12. 2009, 11:47 (UTC)
Pořád zastávám názor, že informace o tom, co v článku přesně chybí má být na diskusní stránce, kde to neprotahuje zbytečně délku článku, nevede to ke zbytečným editacím článku při přetahování co tam ještě chybí a co tam už vlastně je a jestli je to vůbec hotové tak, jak by mělo ... Na diskusní stránce se dá rozebrat podrobně, co vlastně požadujeme, dá se tam snadno škrtat, vést diskuse o tom jestli to pahýl ještě je, nebo není. V okamžiku, kdy není jasná definice, co musí chybět, aby to byl pahýl, tak důsledkem nálepkování do článku může být, že to tam bude do doby, než se stane článek nejlepší a nejspíš i poté, protože ani Nejlepší články nejsou zcela kompletní. WPK také vkládá recenze na diskusní stránku, a pokud někdo chce upravovat, tak s tím nemá žádný problém. Nebo bychom to snad taky měli přenést do článku? A pokud se tak strašně trvá na tom, že editorská poznámka má být v textu článku a ještě viditelná pro čtenáře, které vůbec nemusí zajímat, proč tedy ty diskusní stránky máme? Na tlachání o blbostech nebo aby se tam probíralo, jak článek vylepšit? --Reaperman 29. 11. 2009, 15:38 (UTC)
Kdyby informace (názory, domněnky, pochybnosti) o tom, co v článku chybí, byly alespoň na diskusní stránce, to by bylo krásné. Jenže ono to tak není. Tedy já jsem na takovou stránku nenarazil, i když věřím, že také existuje. Typický příklad Tepelná elektrická pojistka. Na diskusní stránce nic není, je označena jako elektronický pahýl. Pokud si jí vyhledá elektronik, nebude tušit, co by mohl přidat, protože je to součástka spíš mechanická, než elektronická. To mi tedy jako optimální stav nepřipadá.Leotard 29. 11. 2009, 15:50 (UTC)
A proč to tam není? Protože to tam nikdo nenapsal. Proč to tam nikdo nenapsal? Protože pahýly spíše dneska slouží jako nálepka, kterou někdo někam vloží, protože mu přijde, že je to třeba kratší. Takže informace není nikde. Vzniká tlak na vkládání poznámek, co chybí. To je dobře. Máme na to krásný jmenný prostor, který je k tomu přímo určený a je s každým článkem spojen. Tak proč tu spousta lidí trvá na tom, aby se editorská poznámka vkládala do článku a ne na stránku diskuse kam patří? --Reaperman 29. 11. 2009, 16:02 (UTC)
Takto formulováno to znamená, že je třeba provést inventuru všech opahýlovaných článků a zformulovat na diskusní stránce, co vlastně chybí. To mi připadá jako naprosté sci-fi. Co takhle udělat označení pahýlu pouze dočasné. Když článek nebude do týdne (měsíce, roku) rozšířen, automaticky ho označit ke smazání?Leotard 29. 11. 2009, 17:12 (UTC)
Promiňte, ale přístup, který tu navrhuje Mmh, a Vy s ním souhlasíte, znamená naprosto totéž. Rozdíl je v tom, že Mmh to chce vkládat do článku, zatímco k takovým věcem je určena diskuse. Že je nemožné v nějakém rozumném čase provést inventuru 40 % obsahu Wikipedie je naprosto jasné a nijak to neovlivňuje danou věc. I když, kdyby se taková inventura provedla, tak by se ukázalo, kolik článků je jako pahýl označeno nevhodně. --Reaperman 29. 11. 2009, 17:28 (UTC)
@Leotard: V diskusích u některých článků seznamy věcí, které je třeba udělat, jsou. Příkladem budiž Diskuse:Počítač. Takto by to ideálně mělo vypadat. --Beren 29. 11. 2009, 18:00 (UTC)
Tak jsme si krásně poplakali a nepohnuli se ani o kousek dál. Dál myslím v odstraňování pahýlů. Ano, v některých článcích jistě je na diskusní stránce popis toho, co chybí. Výšeuvedená stránka je hezký příklad. U spousty dalších článků je ale kategorie pahýlu obecná, nicneříkající a diskusní stránka bez nápovědy, čeho by se měl chybějící text týkat. Toto je třeba řešit přednostně, jinak je sebelepší nástroj na vyhledávání pahýlů k ničemu. Pro konkrétní obor, ve kterém bych si troufal opahýlované články depahýlizovat specializovaný pahýl neexistuje. To se mám probírat všemi obecnými pahýly, které by potenciálně mohly souviset s mým oborem? Dík, nechci.Leotard 30. 11. 2009, 09:40 (UTC)
Chci upozornit, že na anglické WP je speciální malý projekt na údržbu pahýlů, en:Wikipedia:WikiProject Stub sorting. Pokud někoho silně trápí stav na naší WP, mohl by zkusit takový projekt založit, případně pojmout ho i šíře jako projekt celkové údržby kategorií a šablon v článcích. Je tam hora užitečné práce, kterou zčásti mohou konat i začínající editoři, takže by to mohla být věc, do níž lze zkusit nováčky zatáhnout.--Ioannes Pragensis 30. 11. 2009, 12:16 (UTC)
@Ioannes Pragensis: On takový projekt zjevně exist(uje/oval) i u nás: Wikipedie:WikiProjekt_Pahýly. Vanessa 30. 11. 2009, 14:03 (UTC)
No vida! Děkuji za upozornění. Zřejmě to ale není moc živý projekt - jinak by asi tato diskuse nevnikla nebo se neubírala tímto směrem. Co ho tedy oživit a vést tuto diskusi tam?--Ioannes Pragensis 30. 11. 2009, 14:09 (UTC)
Je tu ještě jedna možnost. Prakticky žádný z diskutujících není zapojen do portálů. Právě tam (jen u některých) existují skupiny wikipedistů, kteří pracují právě na zmiňovaném problému pahýlů v jejich oboru. V portálech označených DČ dobře víme o každém hesle i pahýlku a také s nimi trvale pracujeme, tedy dodáváme infoboxy, fotky, zdroje. Vedením novinek na portále je jisté, že každé nové heslo vč.pahýlku 2-4 spolupracovníci zkontrolují a doplní. Nikomu ten systém nevnucuji, vidím to jako možné řešení.--Zákupák 30. 11. 2009, 14:35 (UTC)
Bojím se, že systém portálů není samospasitelný. Asi výborně funguje tam, kde se sejde skupina wikipedistů nad předmětem společného zájmu. Co ale s tou spoustou opahýlovaných článků, které někdy někdo založil, založením vyčerpal svoje nadšení a článek opustil. Zpět na začátek celé diskuse: Sebelepší systém shromažďování (portály), vyhledávání (udělátka) nepomůže, když nevíme, co vlastně chceme doplňovat. V tom nejlepším případě doplním do článku to, co podle mne chybí, smažu nálepku pahýlu. Ale někdo ji tam rychle vrátí, protože můj příspěvek mu připadá nicotný, úplně nedostatečný, ne-li zbytečný.Leotard 30. 11. 2009, 17:50 (UTC)
@Zákupák: Asi jsem "prakticky žádný diskutující". Udržuji portál Estonsko a starám se o estonské pahýly. Právě proto mě to zaujalo, a právě proto vymýšlím, jak to vylepšit. A všichni spolupracovníci z portálu Estonsko jsou v tom zajedno (jsem to já sám). --Mmh 3. 12. 2009, 23:04 (UTC)

Translatewiki.net update[editovat | editovat zdroj]

 • Currently 100.00% of the MediaWiki messages and 93.30% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, ~~

Dobrý podvečer. Měl bych jednu prosbu na všechny zkušenější wikipedisty: níže uvedená tabulka kterou jsem sestrojil na základě "okoukané" tabulky z anglické wikipedie nemá nějak extra pěkný vzhled. Mohl by mi tedy někdo pomoct, aby všechny sloupce byly stejně veliké a ne podle velikosti nejdelšího textu? A aby ohraničení bylo tak na dvojku, aby tam nebyla jen tenká čára ale aby byly linie zvýrazněny? Také aby text byl uprostřed pole a ne na levé straně...? Děkuji mockrát všem kdo mi s tímto problémem pomůžou (pro přesnější popis: podívejte se sem a přibližně v polovině uvidíte podobnou tabulku - tak bych si představoval aby vypadala i ta moje, jenže neúspěšně.. :'(( ). Budu každému kdo mi pomůže velmi velmi vděčný. Děkuji mnohokrát. --W.Y.Z. 30. 11. 2009, 17:51 (UTC)

P.S.: Tabulku (pokud jí někdo zvládnete v což pevně doufám) mi dejte klidně do mé diskuzní stránky... Ještě jednou díky ;))

Klany
Senecové Cayugové Onondagové Oneidové Mohawkové Tuscarorové
Vlk Vlk Vlk Vlk (Thayú:ni) Vlk (Okwáho) Vlk (Θkwarì•nę)
Medvěd Medvěd Medvěd Medvěd (Ohkwá:li) Medvěd (Ohkwá:ri) Medvěd (Uhčíhręˀ)
Želva Želva Želva Želva (A'no:wál) Želva (A'nó:wara) Želva (Ráˀkwihs)
Sluka Sluka Sluka - - Sluka (Tawístawis)
Jelen - Jelen - - -
Bobr - Bobr - - Bobr (Rakinęhá•ha•ˀ)
Volavka Volavka - - - -
Jestřáb - Jestřáb - - -
- - Úhoř - - Úhoř (Akunęhukwatíha•ˀ)
Pokud jde jen o estetiku, tak mně se více líbí tahle tabulka :)) (speciálně ten dvojitý rámeček nevypadá nijak extra..., zarovnání jednotlivých sloupců na střed jsem doplnil přímo sem)--Puppenbenutzer 30. 11. 2009, 19:38 (UTC)
Ano, mockrát děkuji, takhle je to super. ;)) --W.Y.Z. 1. 12. 2009, 18:17 (UTC)

Lepší propojení slov v článcích na Wikipedii s Wikislovníkem[editovat | editovat zdroj]

Zdravím vespolek. Rád bych zde podal návrh na "drobné" vylepšení propojení informací. Při psaní článků mi chybí dost často možnost odkazování nějakého slova na Wikislovník. Jde o to, že v nedávné době a ještě dnes, se tu řešilo a řeší problémy se subpahýly typu Abanance, Absorbát aj. - když nemůže být pro termíny, u kterých nelze říci více, než jednou vědnou jejich význam = nemožnost udržení existence článku, bylo by dobré alespoň v textu některého článku, který tyto pojmy využívá, mít možnost obyčejného hypertextového odkazu na definici ve Wikislovníku. Vím, že je tu možnost vložit "rámeček" do článku s tím, že existuje k článku na Wikipedii i článek na Wikislovníku, jedná se však o článek jako celek, což neřeší zmiňovaný problém - potřebuji mít přímo odkazy v textu pro jiná další slova. + By bylo vhodné oddělit odkazy na Wikislovník barvou od těch vnitřních do Wikipedie. Vůbec nejlepší by bylo, aby tato možnost byla k dispozici pro všechna slova v článku (což by bylo nepochybně náročnější, ale ne nemožné), avšak tato funkce by měla být nevýrazná, aby návštěvníka zbytečně neotravovala. --Daewoo 30. 11. 2009, 21:44 (UTC)

Nedokáži si představit, jak to udělat, aby to neotravovalo. Osobně si myslím, že to by bylo užitečnější naprogramovat doplněk webového prohlížeče, které umožní snadno (jedním kliknutím? :-)) vyhledat na wikislovníku slovo z jakékoliv internetové stránky. Další variantou by mohlo být zcela zvláštní, nové rozhraní, stejně jako je pro mobily a pro tisk. Každopádně se domnívám, že to je spíš podnět pro softwareové vývojáře než pro komunitu wikipedistů. --Tchoř 30. 11. 2009, 22:49 (UTC)
Něco podobného se tu asi před rokem, rokem a půl řešilo. Byl tam i návrh, aby tyto odkazy byly např. tečkovaně. Sám jsem se ale do diskuse nezapojil, tak nevím kde to bylo. Myslím že se tehdy nedošlo k žádnému závěru. --Packa 30. 11. 2009, 23:35 (UTC)
Zde: Wikipedie:Pod_lípou_(oznámení)/Archiv_2008/06#Nov.C3.A1_.C5.A1ablona_wikt (použití šablony - viz diskuse - zde: [5]) --Ben Skála 1. 12. 2009, 00:12 (UTC)
Napadla mě možnost, ale nebyla by asi vůbec jednoduchá. Při najetí na slovo by se objevilo okno a v něm část z wikislovníku o daném slově...--Paxan 1. 12. 2009, 16:55 (UTC)
podle mě by to úděsně žralo servery. :) přeci jen, nebylo by to tak těžký, ale chtělo by to asi naprogramovat (ne jako šablonu) do mediawiki a i tak by to bylo dost na prd. Navíc abych při každým přejetí slova tohle viděl, by mi to mohlo. Leda by to bylo vypnutelný.--frettie.net 1. 12. 2009, 22:23 (UTC)
Nejednalo by se o každý slovo, ale pouze po 1. zmínku slova (problém by se skloňováním...) a taky pouze u odborných pojmů. A byl to pouze nevšední nápad. --Paxan 2. 12. 2009, 18:41 (UTC)
A k tomuhle, ono přeci jde odkázat na článek ve wikislovníku, ne?--frettie.net 1. 12. 2009, 22:24 (UTC)
Pokud ano, tak jak? Možná jsem to přehlédl... V každém případě, jednalo by se v článku jen o termíny (je pravou, že by to v případě všech slov zatěžovalo servery víc než je zdrávo). Celkem se divím, že tato fičura vývojáře nenapadla už při uvedení Wiki do provozu při jejím samém počátku. Dle mého se jedná o dost podstatnou funkci. Nebo - druhé a nepoměrně jednodušší řešení (byť psychologicky "nepřípustné" :-/ - ty subpahýly tam zkrátka nechat :-) --Daewoo 2. 12. 2009, 18:16 (UTC)
[[wikt:Slovo|Slovo]] funguje jako Třebíč --frettie.net 2. 12. 2009, 22:20 (UTC)
Vřelé díky, to je přesně to, co jsem měl na mysli. --Daewoo 3. 12. 2009, 09:34 (UTC)
Jiná věc je, že není zvykem takové odkazy dělat v textu. Já jsem toho názoru, že tam nepatří. Externím odkazům je vyhrazena zvláštní sekce na konci článku. --Tchoř 3. 12. 2009, 10:52 (UTC)
Nevím jestli WIKi slovník jde vůbec brát jako externí odkaz...jde přece o vysvětlení daného pojmu na WIKI...--Paxan 3. 12. 2009, 11:37 (UTC)
Jedna věc je, jestli je to zvykem a druhá, jestli to pomůže ke zkvalitnění a zpřehlednění obsahu, obvzláště pro ne úplně znalé čtenáře (jak jistě uznáte, přehlednost Wikipedie je na katastrofální úrovni i když se to lepší, chce to však další mechanismy). Výše popsaný způsob se mi jeví jako celkem přijatelná varianta, leč barevné odlišení by bylo asi přeci jenom příhodnější (osobně se myslím, že by jiná barva nijak neznepřehledňovala, když se použije v rozumné míře - např. označit pouze první výskyt a to jen u odborných termínů). Druhá věc je, jak potom spravovat ty odkazy na Wikislovník, jež mají svou variantu i na Wikipedii (např. po nějaké době se na ně udělá samostatný článek), asi bych to řešil nějakým robotem...).--Daewoo 3. 12. 2009, 17:42 (UTC)
@Ben Skála: Dík za připomenutí, už přes dva roky... To letí :) --Packa 1. 12. 2009, 23:05 (UTC)

Co podobné řešení, jakým se dělají z některých slov v článcích např. na idnes.cz reklamní odkazy, tj. lokálně javascriptem, který byste si mohli zapnout nebo vypnout pomocí udělátek? Akorát nevím, jak by ten skript zjišťoval, která slova na Wikislovníku jsou, to by si asi musel držet lokální databázi seznamu slov a čas od času ji aktualizovat. Raději nechci vidět nároky na výkon počítače. --Milda 1. 12. 2009, 23:48 (UTC)

Řekl bych, že takto je to technicky zcela nerealizovatelné. Muselo by to fungovat tak, že by to umožnilo kliknout na libovolné slovo a teprve pak by se zjistilo, jestli článek na Wikislovníku je, nebo není.
Pro konkrétní příklad řešení vizte n:en:WN:WiktLookup.
--Mormegil 2. 12. 2009, 19:55 (UTC)
 • Souhlasím s Mormegilem, řešení, jako je Look Up tool mi přijde nejjednodušší, je globální (tj. pro všechny slova v textu) a předpokládám, že by šlo o jednoduchou úpravu java scriptu.--Yopie 3. 12. 2009, 19:46 (UTC)

Pro odkaz odhledně předmětu článku jsem v několika DČ využil poznámky (reference), viz zde, jde to využít místy i v textu, ale určitě ne všude. Pokud však bude vnitřní odkaz v textu a v daném odkazovaném článku hned viditelný odkaz na Wikislovník mohlo by to podle mne postačovat. --Ria 2. 12. 2009, 19:40 (UTC)

Určitě ne formou „na sesterském projektu Wikislovník“. Články nemohou odkazovat na to, že se nacházejí zrovna na Wikipedii. Může je někdo převzít (pod odpovídající svobodnou licencí) do jiného projektu, vydat tiskem, na DVD apod. (Vizte též en:WP:SELF). --Mormegil 2. 12. 2009, 19:55 (UTC)

Přidávání vlastních obrázků[editovat | editovat zdroj]

Jak se přidávají obrázky????--Danyoung 1. 12. 2009, 13:42 (UTC)

Nápověda:Obrázky!!!! --Mercy 1. 12. 2009, 13:44 (UTC)

Duplicita šablon v článku[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, chci se zeptat na možnost odstranění šablony z článku, pokud je její informační hodnota duplicitní ke stejné informaci v další šabloně (infoboxu) stejného článku. Např. u politiků, viz James Madison, bych odstranil šablonu {{Posloupnost}}, protože obsahuje naprosto shodné informace jaké jsou uvedeny v infoboxu Politik. Ptám se pro předejití případných revertů, zdali je toto správné řešení? Díky. --Kacir 2. 12. 2009, 07:02 (UTC)

Jednoznačně odstranit. Jenom to hyzdí a natahuje stránku. Navíc je to v článku teď 3x. V infoboxu, v šabloně {{Posloupnost}} a nakonec se to dá vyčíst i ze šablony {{Prezidenti USA}}.--Sevela.p 2. 12. 2009, 20:14 (UTC)
Já bych to klidně zachoval - infobox ze své podstaty duplikuje informace ze článku, posloupnost také může nějakou informaci duplikovat, ale její hlavní funkce je umožnit přehlednou navigaci. (přesto se oboje běžně používá a troufám si tvrdit, že za normálních okolností účelně) To, že je současný článek nevzhledný je především otázkou jeho délky a šablony s vládou. --Puppenbenutzer 2. 12. 2009, 23:52 (UTC)
Nechtěl jsem ani tak řešit vzhlednost či nevzhlednost článků (např. šablona Vláda USA alespoň poskytuje informaci o jménem ministrů - není k ničemu duplicitní). Zajímá mě duplicita informací ve více šablonách. Domnívám se, že Posloupnost šablona na konci stránky je v takovém případě zbytečná. --Kacir 3. 12. 2009, 17:12 (UTC)
Určo. Posloupnost se využívá prakticky v případech, když není obdobný tématický navbox. Takže pakliže je taková informace v něm, tak užitečnost posloupnosti zaniká. --Faigl.ladislav slovačiny 3. 12. 2009, 17:14 (UTC)
Taky myslím, že by bylo o dost lepší to odstranit, --Podzemnik 3. 12. 2009, 17:35 (UTC)


Portál Fotografie[editovat | editovat zdroj]

Chtěl jsem se zeptat, jak jednoduše přidat do portálu box pro Biografii měsíce. Přiznám se, že se mi to nechce dlouze studovat. Díky, --Svajcr 3. 12. 2009, 19:14 (UTC)

Máš to tam připravené, pořadí (umístění) upravíš čísly za nadpis v kódu. --Ria 6. 12. 2009, 15:33 (UTC)

Rozcestníky[editovat | editovat zdroj]

Vzhledem k proběhlé diskusi o smazání hesla Poskok (zde) a ještě následné diskusi (zde) myslím, že bychom se měli dohodnout, zda neupravit definici rozcestníku, či za co považovat hesla jako poskok a akademik (rozcestník vs. článek vs. definice významů), případně zda je mazat, nebo ponechat (jako celek, ne jednotlivé případy). Rozcestníků je tu dost, takže by se to mělo řešit. --Ria 6. 12. 2009, 15:37 (UTC)

Držel bych se jasné definice rozcestníku rozcestník je místo s odkazy na různé články, které by jinak měly stejný nebo podobný název. Rozcestníky zakládal když tu bude existovat článek s kolizním názvem s článkem o encyklopedicky významném objektu u kterého se předpokládá že bude v brzké době založen. Slovníkové definice a odkazy na články s jinými názvy obsahující zmínku o heslu sem opravdu nepatří. A různá pejorativa jako že Poskok je podržtaška nebo že Kozy je označení ženských ňader už vůbec ne. --Jowe 6. 12. 2009, 15:59 (UTC)
Nesouhlasím. Podle mne je úprava vhodná a nutná. To, co tam dle Joweho nepatří, tam podle mne logicky patří. --Cinik 6. 12. 2009, 16:33 (UTC)
Nesouhlasím, rozcestníky jsou články jako každé jiné, mají svoji informační hodnotu tak jako každý jiný text. Už jsem o této věci zde psal mnohokrát a pořád se zdá, že toto mnozí lidé vůbec nechápou. Rozcestníky mají nezanedbatelnou didaktickou hodnotu zejména pro děti, které teprve poznávají okolní svět (doma, ve škole či v učebnicích se o mnoha různých významech téhož slova jen málokdy něco dozvědí) ** Změnu definici já sám považuji za nezbytně nutnou ** Do rozcestníků patří maximum možných informací tak jako do každého jiného článku zde na Wikipedii ** --MiroslavJosef 6. 12. 2009, 16:38 (UTC)
... ještě jednu drobnou poznámku: Wikipedie není ani vědecké dílo ani úřední spis - mnoha lidem zde evidentně chybí větší duševní rozmach (patrně velice chabé duševné obzory) a tato jejich vlastnost je pro Wikipedii zjevně velice kontraproduktivní --MiroslavJosef 6. 12. 2009, 16:44 (UTC)
Poznámky spekulující o duševním stavu či schopnostech oponentů si nechte raději pro sebe. Hraničí s osobními útoky. --Beren 6. 12. 2009, 17:33 (UTC)
Rozcestník typu Poskok s vysvětlením několika pojmů mi nevadí, pokud zůstane přehledný (tedy obvykle dostatečně stručný). Byl bych tedy pro změnu definice.
S "pejorativy" je to složitější – pokud nepřidávají nějakou informaci důležitou pro funkci rozcestníku a jsou jen dalším synonymem, mohou se smazat (např podržtaška u poskoka). Jesli ale přidávají další význam, pak v žádném případě (IMHO 50 % naší populace si pod pojemem kozy – bez dalšího kontextu – představí nejdříve ňadra).
Jestli se bude měnit pravidlo, byl bych pro, aby se do něj zapracovala zásada, že rozcestník je jen o daném slovu a ne o jiných slovních tvarech nebo o příbuzných slovech. Např. nevím, proč v rozcestníku koza musí být i rozcestník slova kozí (výrazy kozí bradakozí hřbet dole). To přece nikdo nehledá, když zadá slovo koza. --Packa 6. 12. 2009, 17:03 (UTC)

Vysvětlovat různé významy slov není IMHO úkol pro encyklopedii nýbrž pro slovník. Máme tu sesterský projekt Wikislovník, takže významy slov mohou být vysvětleny tam. Můžeme diskutovat o tom jak více provázat Wikipedii a Wikislovník. Ale zbytečně dublovat Wikislovník zde na Wikipedii je zbytečné a neefektivní tříštění sil. --Jowe 6. 12. 2009, 17:15 (UTC)

@Jowe: Jistěže by tu měl být hlavní Wikislovník. Ale IMHO nemá cenu vyjmenovat v rozcestníku 5 (potencionálních) výskytů a napsat "Pro další se podívejte na Wikslovník", když tam budou uvedeny už jen dva tři další významy. V takovém případě je vhodné mít informace na jednom místě - tedy v rozcestníku. Nehledě na to že mnoho lidí na Wikipedii se nechce učit dělat Wikislovník (ten není jen o významech slova, ale chce to v něm popsat i skloňování a další věci).
@MiroslavJosef: mohl byste upřesnit, kde ostatním v názoru na rozcestníky chybí větší duševní rozmach? Nějak toto nechápu. Díky --Packa 6. 12. 2009, 17:37 (UTC)
... myslím, že jsem se vyjádřil zcela přesně a trefně a opravdu není nutné již nic dodávat, některé unáhlené a nepromyšlené reakce některých Wikipedistů hovoří samy za sebe bez mých sáhodlouhých komentářů ...** Ano, pokud někdo říká něco nepříjemného ostatním tak je nejlepší dotyčného zavřít nebo zastřelit - prostě umlčet navždy - to jsem zažil na vlastní kůži od roku 1957 do roku 1989 v Československu ... Nemusím s tím tedy zápolit i zde! Že ne? ** --MiroslavJosef 6. 12. 2009, 17:42 (UTC)

Z logiky věci by měly rozcestníky obsahovat jen hesla encyklopedicky významná, v tomto souhlasím s Jowem. Pokud obsahují i hesla encyklopedicky nevýznamná (všechny významy, které patří na wikislovník), pak nyní chybí např. v rozcestníku Novák něco přes 35 200 hesel. --Kacir 6. 12. 2009, 17:46 (UTC)

Přestože podle názoru MiroslavaJosefa jsem zjevně slabomyslný bez rozhledu a on sám nejlépe ze všech ví, co je pro Wikipedii nejlepší, tak stejně souhlasím s tím, co napsal Jowe. Rozcestníky nejsou články, jinak bychom jim taky neříkali rozcestníky, ale články, nesnažili bychom se, aby se z článků na rozcestníky neodkazovalo atd. Rozcestníky jsou technické berličky umožňující překonat jistý technický nedostatek ve wiki a v jazyce. I kdybychom je za články považovat chtěli, tak stále články na wiki nejsou slovníkové výklady, přestože kolega MiroslavJosef má jasno v tom, že oddělení encyklopedické a slovníkové části bylo velkou chybou v historii wiki, tak definice projektů jsou dány, a zkrátka to bude muset řešit výše než tím, že se to tu bude dělat na truc proti definicím. Na provázání rozcestníku a stránky na Wikislovníku je k dispozici jako kdekoli jinde šablonka {{Wikislovník}}, která se jasně vyjadřuje, že slovníkové informace jsou k dispozici na daném odkazu, tedy pro čtenáře není žádný problém se dostat i k slovníkovému výkladu slova. --Reaperman 6. 12. 2009, 17:54 (UTC)
Tím větším provázáním Wikipedie a Wikislovníku jsem myslel to že když nějaké heslo Wikipedie nebude obsahovat jelikož jde jen o slovníkové heslo o kterém nejde napsat encyklopedický článek ani rozcestník tak že by mohl být čtenář upozorněn nějakým způsobem že na Wikipedii to heslo není ale že ho najde na Wikislovníku. A to buď formou přesměrování a nebo nějakou technickou stránkou která by mu sdělila že zde heslo není ale na Wikislovníku ho najít lze. Tedy kdyby se např. Poskok úplně smazal aby bylo nějak čtenáři sděleno že na Wikislovníku je. Ale to už je asi na jinou diskusi. --Jowe 6. 12. 2009, 18:07 (UTC)
Re: Reaperman - Sablona wikislovnik je hodne nevyrazna, krci se vpravo u kraje jako nejaka reklama na nejakou blbost. Az dneska jsem na ni kliknul poprve v zivote. (A byl jsem prijemne prekvapen, ze se tam o slove "poskok" opravdu neco doctu.) To neni vytka na tebe, proste jsem si jenom chtel postesknout, ze ta sablona mozna cely wikislovnik zabiji. --Jx 7. 12. 2009, 10:48 (UTC)
@Jx: Tak je zajímavý, když si člověk nevšimne něčeho, co vypadá jako reklama, když je obecně známo, že na Wikipedii reklamy nejsou. :) Samozřejmě, pokud tě napadá nějaký lepší vzhled, já se diskusím o změně šablon pro wikisisters nebráním. --Reaperman 7. 12. 2009, 18:15 (UTC)
MiroslaveJosefe, zeptám se tedy přímo:jsem jeden z těch, kterým chybí větší duševní rozmach a mají patrně velice chabé duševné obzory , když nechápu ani Váš poslední příspěvek? --Packa 6. 12. 2009, 19:19 (UTC)

Proč jste všichni tak horlivě nebojovali v předchozím kole proti tomu rozcestníku ? Ten rozcestník ničemu neškodí ani nezatěžuje systém (tato diskuze nepochybně více) a podává trochu širší vysvětlení významu slova i když k tomuto nejsou články. Pokud je tam umístěna nálepka Wikislovníku, lze předpokládat, že zvídavý uživatel na ní klikne, když uvidí, že cesta jinam nevede. Rozcestník může klidně zůstat (již byl jednou odsouhlasen) dokud nebudou upravena inkriminovaná pravidla. Myslím, že lepší je funkčnost a obsah než to ostatní. Osobní poznámka: tvrdíte, že MiroslavJosef Vás provokuje svými výroky (já určitě také), ale odpovědi na něj a způsoby jednání jsou vedeny ve zcela stejném tónu. Jinak revoluce a změny začínají (obvykle) zdola, záleží jen na tom jestli se je podaří pochopit a vyjít vstříc. --W.Rebel 6. 12. 2009, 20:11 (UTC)

Argument že rozcestník ničemu neškodí a nezatěžuje systém je velmi slabý argument pro existenci něčeho na Wikipedii. To je jako by sem někdo začal opisovat telefonní seznam a obhajoval to že to ničemu neškodí a že kdo nechce nemusí si ho číst. Že někdo provokuje svými výroky je běžná věc a stává se to tu často. V žádném případě by však neměl sklouzávat do hodnocení duševních obzorů druhých uživatelů, toto je zde považováno jako osobní útok. --Jowe 6. 12. 2009, 20:25 (UTC)
Že ničemu neškodí samozřejmě není argument pro existenci (pro věnování úsilí do jeho sepsání), ale proti jeho mazání. Argumenty pro jeho existenci byly uvedeny: mají didaktickou hodnotu (součástí mise Wikipedie je vzdělání) a napomáhají navigaci. Pokud by jejich existence nějak fatálně zatěžovala servery (každý z nich by měl 10 MB), jistě by bylo sporné, zda mají až takovou vzdělávací a navigační hodnotu, že se nám to vyplatí. Zatím jediný argument, čím že to tu vlastně škodí, zazněl tuším v diskusi o smazání Poskoku a to že přispívají do počtu článků na české wiki. To mně osobně přijde velmi slabé, jsem proto pro změnu příslušných doporučení, vašemu pohledu nerozumím. Smazal byste třeba něco takového: Adjacent ? (Anglické slovo, které mě náhodou napadlo.) --Lukax 6. 12. 2009, 22:43 (UTC)

Jestli jsem správně pochopil začátek této diskuse, byla založena zájemci o smazání, zrušení a likvidaci rozcestníků. Já považuji rozcestníky za užitečné, pokud zůstanou ve stručné formě. Na druhou stranu pokud by jejich odpůrci zapracovali a vytvořili pro všechny významy uvedené v rozcestníku články, nevadilo by mi, pokud by takový rozcestník navrhli ke smazání. Odkazovat na Wikislovník nepovažuji za šťastné. Tento projekt je podle počtu hesel zjevně nepopulární a zřetelně směřuje k zániku.7. 12. 2009, 07:26 (UTC)

Kolego, vy znáte historii počtu hesel na wikislovníku, trend růstu, počty přispívajících a podobně? Očividně ne, tak proč se vyjadřujete k něčemu, v čem se nevyznáte? Práce na wikislovníku je mnohem "přísnější" než zde, chybí totiž prostor pro žabo-myší války, které mnoho zdejších editorů na wikipedii tak rádo vyhledává. Proto "pouhých" 13000 hesel. --Lenka64 7. 12. 2009, 07:42 (UTC)
Ano, neznám historii počtu hesel. Zato jako uživatel jsem na Wikislovníku nenašel nikdy nic pro mne užitečného. Nevyhledávám také žádné žabo-myší války, jak se mne snažíte obvinit. Pouze jsem na diskusní stránce vyjádřil svůj názor. Nebo se na Wikipadii už ani toto nesmí? Vyjadřujte se prosím k tématu a vyhněte se osobním výpadům. Jsem na ně alergický.Leotard 7. 12. 2009, 07:55 (UTC)
Souhlas s Lenkou64. Navíc mohu ujistit kolegu Leotarda, že níkdo z diskutujících nechce zrušit rozcestníky. Jen každý prosazuje jejich – podle svého názoru optimální – podobu. --Packa 7. 12. 2009, 08:03 (UTC)
Nevím, proč ty žabomyší války vztahujete na sebe. Vždyť jste se této diskuze do teďka nezúčastnil, tak jak by to mohla Lenka64 myslet na Vás? A i kdyby (jindy) myslela, tak toto přece není žádný osobní výpad.
Jinak s Vámi plně souhlasím, že rozcestníky budou plnit svou funkci jen pokud zůstanou stručné nebo možná přesněji jednoduché. --Packa 7. 12. 2009, 08:22 (UTC)
Wikislovník spěje k zániku – to jsou mi věci… Druhý nejúspěšnější český projekt, dokonce projekt, jehož počet stran nyní roste procentuálně nejrychleji z českých projektů (o 8–10 % měsíčně, průměrně okolo 20 nových stránek denně)? Leotarde, vy byste z fleku mohl začít psát podobně přínosné novinové články, jako byl ten nedávný o vážném problému Wikipedie s výrazným odchodem uživatelů. --Milda 7. 12. 2009, 08:50 (UTC)
Ach jo, a pak se divíme, že uživatelé chtějí odejít. Někteří by za to už dostali ban, teda asi byste si ho zasloužili oba. :)--frettie.net 7. 12. 2009, 21:37 (UTC)
Sice na psaní podobných blábolů jako byl ten Vámi zmiňovaný článek nemám dost silný žaludek, ale momentálně jsem nezaměstnaný. Takže jestli máte kontakt na někoho, kdo za takové smyšlenky zaplatí, sem s ním. Já se přemůžu a něco si vymyslím. Co se týká Wikislovníku: Počet článků vypovídá jen málo o kvalitě projektu. Můj osobní názor je, že hesla na Wikislovníku jsou bezobsažná, takzvaně "šitá horkou jehlou". Měl jsem snahu tam něco dohledat, ale naprosto jsem neuspěl. Tím můj zájem o Wikislovník skončil a svůj názor jsem napsal o něco výše. Vaše nadšení respektuji, ale na svém názoru nemám co měnit.Leotard 7. 12. 2009, 09:03 (UTC)
To je výborné: nejdřív napíšete Tento projekt je podle počtu hesel zjevně nepopulární a zřetelně směřuje k zániku a teď Počet článků vypovídá jen málo o kvalitě projektu. Názor na Vás si jistě udělá každý sám. Já si ho už udělal... --Packa 7. 12. 2009, 09:26 (UTC)
@Leotard: Sice se tím dostáváme off-topic, ale stejně mi to nedá, jaký druh informací Vám na Wikislovníku chybí? Podle mých zkušeností je to jedna z mála jazykových verzí, která se skutečně snaží tlačit na obsah. Pokud kritizujete nějaký nedostatek, měl byste jej blíže specifikovat, aby se nakonec třeba neukázalo, že to není nedostatek systému, nýbrž jeho vlastnost (rozhodně Wikislovník nebude obsahovat encyklopedická pojednání) a nebo je to třeba dáno tím, že je tam stále jen 13 000 hesel a omezený počet uživatelů, což je stav, ve kterém byla kdysi i Wikipedie. --Reaperman 7. 12. 2009, 10:02 (UTC)
Když jsem napsal s jistou a zřejmě neobratnou nadsázkou "Wikislovník wikislovníkářům" nemyslel jsem to ve zlém. Já jsem na Wikislovníku nenašel, co jsem hledal, způsob zpracování hesel mne zklamal a rozhodně mne nemotivuje k tomu abych se ho snažil vylepšit. Protože po dosavadních zkušenostech Wikislovník nehodlám ani vylepšovat, ani používat, nemá smysl, abych se pokoušel specifikovat, co já osobně považuji za nedostatek. Třeba to skutečně jsou vlastnosti, pro které ho ostatní vyhledávají. Leotard 7. 12. 2009, 12:45 (UTC)
Leotard: Můj osobní názor je, že hesla na Wikislovníku jsou bezobsažná, takzvaně "šitá horkou jehlou". - Přestaňte prosím mě i ostatní přispěvatele do Wikislovníku urážet. Pokud se Vám něco nelíbí, můžete nám místo toho pomoct. Je nás na tom projektu asi šest a snažíme se seč můžeme! Palu 7. 12. 2009, 13:37 (UTC)

Pro další diskusi byla založena stránka Wikipedie:Žádost o komentář/Obsah rozcestníků. --ŠJů 18. 12. 2009, 22:56 (UTC)

Výročí dne[editovat | editovat zdroj]

Zdravím. Mohu se zeptat, jakým způsobem se vybírá výročí dne (kdo to dělá, zda jsou nějaká pravidla, nebo jestli může články vyměňovat kdokoliv na základě vlastního uvážení a kde se to dělá...). Do Zajímavostí totiž právě dorazil návrh, který by se možná spíše hodil právě do Výročí. Jan.Kamenicek 7. 12. 2009, 08:06 (UTC)

Wikipedie:Zajímavosti/Návrhy --88.102.152.118 7. 12. 2009, 09:27 (UTC)
Ptám se na Výročí dne, nikoliv na Zajímavosti. Ale i tak děkuji uživateli W. Rebel za snahu mi odpovědět. Jan.Kamenicek 7. 12. 2009, 10:29 (UTC)
Co já si pamatuji, tak to dělal každý jak uměl a žádné větší kontrole to nepodléhalo. --marv1N 7. 12. 2009, 18:22 (UTC)

nejde mi otevřít diskuse psychotronika. je závada u mně?--94.74.204.239 7. 12. 2009, 17:55 (UTC) neřešte, už to funguje--94.74.204.239 7. 12. 2009, 18:45 (UTC)

Pravopis německých jmen - přesunuto z NS[editovat | editovat zdroj]

Téměř všechny články, které edituji se týkají rodu Liechtensteinů, protože žiji v jejich bývalém území a mám snahu co nejvíce informací o tomto rodu podchytit. Mám však problém s pravopisem jejich jména. Rod Liechtensteinů pochází z Dolního Rakouska i když si později založil „Knížectví Lichtenštejnské“, vždy používal a používá doposud mateřskou řeč německou. Předtím, než jsem začal přispívat do wikipedie, vždy jsem používal a mé okolí také používá jejich jméno psané německy. Vím, že každý má jiný názor, ale myslím si, že alespoň evropská jména by se měla psát původním pravopisem. Přitom v naší zemí žije Čechů s německým příjmením velmi mnoho a nikoho ještě nenapadlo, proč jim jména počešťovat. Rád bych dostal vysvětlení, proč se např. Karel Schwarzenberg, i když snad českého rodu se nepíše Švarcnberk, nebo Poláka Chopina nepíšeme Šopénem. Podobným problémem je také psaní křestních jmen. I když se nich jedná třeba o jména zastaralá.--Lubos33 8. 12. 2009, 14:12 (UTC)

U Lichtenštejnů jsou dvě možnosti: psát je česky (historické hledisko), neboť v Čechách působili dlouho před Bílou horou a takové Rakušáky, jako byli např. Krajířové z Krajku, také píšeme česky, nebo je psát německy (hledisko abych tak řekl politické), neboť jsou hlavou suverenního státu. Schwarzenbergy je třeba psát německy – je to pobělohorský, původem franský šlechtický rod a také nepíšeme Pikolomini či Klam-Gallas. Kritériem pro přepis je tedy Bílá hora: rody, byť cizího původu, které u nás působily už před ní, píšeme česky, neboť úřední řečí na zemských sněmech byla čeština, nikoli němčina, takže šlechtici museli tuto řeč ovládat. To po Bílé hoře odpadlo. Pokud jde o Chopina, toho píší sami Poláci Chopin. Jirka O. 8. 12. 2009, 14:31 (UTC)

Nový článek zkompilováním několika článků již existujících[editovat | editovat zdroj]

Ahoj, chtěl bych se na vás obrátit s dotazem, který mi vrtá hlavou. Je žádoucí vytvořit článek tak, že zkopíruji partie z několika významově blízkých článků do jednoho souhrnného? Konkrétní příklad: potřebujeme článek embryonální vývoj člověka, zatím máme sérii článků o embryonálních stadiích - morula, blastocysta, gastrula, … je možné použít celé odstavce z těchto článků? Nechce se mi s tím psát dvakrát. --Vojtech.dostal 8. 12. 2009, 17:38 (UTC)

já si myslím, že dělat kompiláty cenu má. Jen poradím, do shrnutí editace či do diskuse vypsat, z jakých článků to pochází a kdo jsou tam případně autoři, ať mají licence zadobře :) --Chmee2 8. 12. 2009, 17:43 (UTC)
Takovýto nový článek bude potřebovat nejen kompilaci, ale i dobré provázání jednotlivých přejatých částí, takže na něm bude jistě práce dost Uršitě tedy nepůjde jen o opisování. --Packa 8. 12. 2009, 23:05 (UTC)

Děkuji za reakce, do článku se vrhnu časem.--Vojtech.dostal 9. 12. 2009, 13:07 (UTC)

Pokud ten článek přinese nějaký "usnadnění", shrnutí a atd...určitě jsem pro. Má to svůj význam ve zjednodušení. --Paxan 9. 12. 2009, 18:43 (UTC)

Tag <source\> na české wikipedii[editovat | editovat zdroj]

Ahojte, není mi jasné, proč na české wikipedii není nějak lépe nastylován výše zmíněný tag. Když jej někdo použije, dělá stránku katastrofálně nepřehlednou a zmatenou. Proč nevypadají výpisy zdrojového kódu jako na anglické wikipedii?(programming language)#A more comprehensive example-- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Garfieldd (diskuse) 12. 12. 2009, 13:20 (CE(S)T)

Ahoj. V souvislosti se tvým dotazem by tě mohl zajímat můj návrh. Prosím i ostatní wikipedisty o vyjádření názoru na styl barevného zvýraznění syntaxe zdrojových kódů na české Wikipedii. --DaBler 15. 12. 2009, 21:21 (UTC)
Ano, podbarvení a orámování zdrojáků je pro odlišení IMHO vhodné. Zanesl jsem ho do stylového předpisu. Díky, — Jagro 15. 12. 2009, 22:33 (UTC)

2010 – nová dekáda[editovat | editovat zdroj]

Chci se zeptat, jestli se nějak chystáme na příchod nové dekády. Já už něco založil na Commons, ale nevím, jestli se to nechystá i tady třeba roboticky. Konkrétně např. navrhuji, aby současné hudební skupiny, které zároveň nemají v infoboxu datum ukončení činnosti, dostaly robotem novou kategorii Hudební skupiny 2010-2019. --Gumruch 14. 12. 2009, 02:48 (UTC)

Ano, takové automat. doplnění kategorií jaké uvádíte, je vhodné. Jinak snad máme na wiki trochu posunuté (celé) dekády, které mohou být samozřejmě datovány jakkoli v rámci desetiletého období, ale nové tisíceltí začalo, pokud se nemýlím 1. ledna 2001, a tomu by odpovídala dekáda 2011–2020. --Kacir 14. 12. 2009, 03:00 (UTC)
Jasně, o správném začátku století není pochyb, dekády se tu asi používají podle en-Wiki, ale i v češtině se za 30. léta obvykle považují roky začínající na 193x. Může tedy někdo odpovědný toto téma přesunout do žádostí o robotické nahrazení? Případně prosím další reakce, nemám představu, na jaké další kategorie bude mít příchod nového roku vliv. --Gumruch 14. 12. 2009, 03:17 (UTC)

Dobrý den milí kolegové. Odpusťe hnidopišskou poznámku, ale druhá dekáda 21. století začíná rokem 2011 a končí rokem 2020. Podobně jako druhá desetikoruna začíná korunou 11 a končí korunou 20. Viz řadové číslovky a přirozená čísla. Zdraví --Gampe 14. 12. 2009, 05:42 (UTC)

O tom není pochyb, reaguji na realitu v kategorizování – viz Kategorie:Hudební skupiny 2000-2009, ostatní (nejen en) Wiki, Commmons… --Gumruch 14. 12. 2009, 06:50 (UTC)

Hezký den, abych šetřil čas i klávesnice sobě i dalším, upozorňuji na letos proběhlé Wikipedie:Hlasování/Kategorizace podle desetiletí. Petr Karel 14. 12. 2009, 10:08 (UTC)

No, já tu budu za kacíře a pokusím se vnést trochu zmatků do jistoty:-) Dekády by asi skutečně měly logicky začínat rokem 20y1 a končit rokem 20y0, nicméně -cátá léta s touto logikou zřejmě nemají nic společného a konvence je zažitá jinak. Viz příručka ÚJČ.--ThomasMorta 14. 12. 2009, 15:30 (UTC)
Je možná moje chyba, že jsem v titulku zaměnil dekádu za -cátá léta, ale bylo by možné, aby se někdo zabýval podstatou mého podnětu??? Jinak celý „problém“ spočívá v tom, že rokem se označuje úsek, tedy matematicky rok 2000 je interval od 1999,0 do 2000,0 (2000. interval, nikoliv interval po bodu 2000) a teprve ve chvíli skončení tohoto roku je dovršeno desetiletí, století… Proto logicky nemůže existovat rok 0, protože matematicky je to bod, ne úsek. --Gumruch 14. 12. 2009, 20:30 (UTC)

Čísla revize[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, právě jsem dokončil (po zhruba půl roce) doplňování čísla revize do článků z Kategorie:Překlady bez čísla revize (bylo jich tam zhruba 5000) a pár článků mi tam zbylo. Zbylé články, do kterých nelze dohledat číslo revize, by se daly zařadit do dvou skupin. V té první by byly články, kde číslo revize zmizelo díky špatnému přesunu (Dá se dohledat?), do této skupiny by patřily články Cheryl Haninová (překlad z en článku Cheryl Ben Tov, který byl později nejspíše zkopírováním přemístěn na stránku Cheryl Bentov) a pravděpodobně Spark (software), který však možná spadá do druhé skupiny, která se skládá z článků, jejichž originály byly na domovských wiki z různých důvodů smazány. Sem patří Trampling, který byl smazán díky en:Wikipedia:Articles for deletion/Trample a Ĝangalo díky en:Wikipedia:Articles for deletion/Ĝangalo. Takže, co s nimi?--Slfi 15. 12. 2009, 19:14 (UTC)

Díky za perfektní práci! Co se týká článků na anglické Wiki, tak bych napsal správci, který ty články smazal a nebo si vybral nějakého ze seznamu a požádal ho o sdělení čísla revize v tom a tom článku k tomu a tomu dni. Jinak Cheryl Bentov existovala a byla smazána na základě hlasování, takže také je potřeba se obrátit na správce, historie k tomu existuje. Ještě jednou díky za piplavou práci, — Jagro 15. 12. 2009, 22:25 (UTC)
Vyřešeno, jen by to chtělo přidat další paramentr do šablony překlad. Pro případ, že číslo revize nefunguje by mělo být odkázáno na diskusní stránku, kde by měla být napsána historie, jako je to u výše uvedených článků.--Slfi 24. 12. 2009, 11:06 (UTC)
Myslím že lepší by bylo to umísťovat na podstránku diskuse kam by byl odkaz ze šablony. Diskusní stránka se výpisem dlouhého seznamu editací stane nepřehlednou. --Jowe 24. 12. 2009, 11:15 (UTC)
Není problém to přesunout, jen teď čekám, jestli někdo upraví šablonu pro tuhle situaci. Už jsem požádal Miracetiho.--Slfi 24. 12. 2009, 13:45 (UTC)

Další foto[editovat | editovat zdroj]

Další wikipedické foto ve světě (ScienceWorld). Berušku jsem vyfotil v Ralsku a je jako všechny mé fotky licencována pod PD. --Lovecz 17. 12. 2009, 11:48 (UTC)

Stůl pro pobočku[editovat | editovat zdroj]

Ahoj wikipedisti. Měli byste něco proti tomu, aby stránka Wikipedie:Pod lípou měla oddělený „stůl“ pro věci související s Wikimedia ČR? Jeho smyslem by mělo být prohloubení komunikace mezi pobočkou a komunitou Wikipedie – informace o vybraných plánovaných akcích, událostech, problémech a prostor pro vyjádření k nim. --egg 17. 12. 2009, 17:20 (UTC)

Já bych proti tomu nic neměl. Už tak existují stoly Sestřičky a V rohu.--Juan de Vojníkov 17. 12. 2009, 17:44 (UTC)
Já jsem plně pro. — Jagro 17. 12. 2009, 18:46 (UTC)
Dobrý návrh – myslím, že jen tak se do budoucna zamezí podobným zmatkům, jež nyní provázejí soutěž. Jirka O. 17. 12. 2009, 19:04 (UTC)
Viz Jirka O. A kdyby se to nějak neosvědčilo, tak ho zase můžeme zrušit. --Tchoř 17. 12. 2009, 21:45 (UTC)
Ano mohlo by to zamezit zmatkům. Ikdyž samotné zřízení stolu ničemu nezamezí, důležitější je ochota diskutovat. Ale jsem pro. --Jowe 17. 12. 2009, 23:18 (UTC)

Commonscat[editovat | editovat zdroj]

Nevíte prosím, jak se do sistelinks dává kategorie na commons, když článek není, commonscat mi nefunguje. Jedná se o jednoděložné, skoro všechny čeledi, když to vezmete odzdola. Díky.--Don Pedro 17. 12. 2009, 23:09 (UTC)

Třeba takhle. ;) --Reaperman 17. 12. 2009, 23:18 (UTC)

Díky--Don Pedro 17. 12. 2009, 23:22 (UTC)

Wikislovník[editovat | editovat zdroj]

Předem říkám, že je mi jedno, zda mne zablokujete, protože do wikipedie už v nějaké větší míře přispívat nechci. Ale štve mne do očí bijící hloupost některých wikipedistů. Wikislovník nemající perspektivu? To se podívejte třeba na fr wikislovník, v současnosti největší wikislovník. Tam už je francouzština použitelná, vím to z vlastní zkušenosti. Chce to, jako všechno, čas. Slovník, kde mám na jedné stránce k danému slovu vše, je aspoň pro mne, skvělá představa. Nepotřebuji několik desítek různých slovníků, ale na pár kliknutí zjistím, co potřebuji. Wikipedie je také v současnosti stále dost nedotažený projekt, tak žádám, aby se dotyční přispěvatelé zdrželi podobným pitomých a nedomyšlených poznámek, protože na rozdíl do wikipedie wikislovník nemá např. POV, významnost na hranici, různé kliky prosazující své zájmy, nepomlouvá wikipedii a poctivě dává do hesel odkazy na ni atd.. I tak přeji české wikipedii mnoho nových hesel. --Lenka64 19. 12. 2009, 08:02 (UTC)

Lenko, teď nevím na co reaguješ. Protože pokud se v poslední době několik diskuzí otřelo o Wikislovník, tak se v nich většina diskutujících Wikislovníku zastala, včetně těch, kteří do něj vůbec nepřispívají. --Packa 19. 12. 2009, 10:09 (UTC)
Reakce hlavně na Šjůa a Puppenbenutzera v Žoku na obsah rozcestníků plus všeobecné znechucení z opakovaných projevů některých wikipedistů. --Lenka64 19. 12. 2009, 10:22 (UTC)
Vzhledem k tomu, že je Váš komentář možná tak trochu na mě, byl bych velice nerad aby Vás zablokovali ( :) ), nicméně na svém postoji nic neměním. Neperspektivnost není možná to správné slovo, ale několik "parametrů", které si s sebou WS nese od počátku považuji za velmi nešťastných. Kromě již zmíněných, je to celkem problematická mezijazyková provázanost hesel. Např. své "závěry" o problematické použitelnosti jsem prováděl nad heslem "bojiště", našel jsem si odkaz na [6] a naskýtá se možná "pitomá" otázka: jak se dostanu zpátky?
To že na wikislovníku není problém s významností je otázkou nastavených pravidel. Přijme wikislovník, když si vymyslím slovo? ...a co když ho řeknu v televizi? ...když ho bude používat pár lidí? To, že si wikipedie "hraje na významnost" je otázkou jinak nastavených pravidel.--Puppenbenutzer 19. 12. 2009, 10:24 (UTC
V reakci na Vaše odkazované důvody, že MediaWiki v tomto nastavení se pro Wikislovník nehodí, bych chtěl podotknout, že to je známý fakt. MediaWiki byla navržena pro Wikipedii, nikoliv pro Wikislovník či další projekty Wikimedia Foundation. Je to tedy na editorech Wikislovníku a jiných projektů, jakým způsobem budou tlačit na rozvoj funkčního softwaru. Musím si zde povzdychnout, že mám občas pocit, že Wikimedia Foundation, není servisní organizací Projektů (je jich 9), ale servisní organizací Wikipedie. Doufám, že se v tomto mýlím.--Juan de Vojníkov 19. 12. 2009, 13:08 (UTC)
Jinak co se týče Vámi odkazovaného problému hesla „bojiště“. To není o tom, že by byl Wikislovník v tomto směru, špatně navržen. To je o tom, že jste se neseznámil s jeho fungováním (i u Wikipedie se musí nováček seznámit s jejím fungováním). Heslo wikt:bojiště se nachází i na francouzském Wikislovníku: wikt:fr:bojiště. Vy jste se ale z hesla wikt:bojiště dostal odkazem u překladu (nikoli tedy pomocí interwiki) na francouzské heslo wikt:fr:champ de bataille. Už když jste na to klikal, tak jste si musel povšimnout, že francouzský překlad „champ de bataille“ je červený. Což znamená, že toto heslo na českém Wikislovníku neexistuje, proto neexistuje ani zpětný odkaz z francouzského Wikislovníku.--Juan de Vojníkov 19. 12. 2009, 13:08 (UTC)
Ano, wikipedie si na ledacos jenom "hraje", ale na wikislovníku pokud nemáte zdroj, je slovo smazáno a žádná "nátlaková skupina" s tím nic neudělá. --Lenka64 19. 12. 2009, 10:40 (UTC)

PS:pokud někdo chce komentovat wikislovník, at si napřed zjistí, o čem to je. --Lenka64 19. 12. 2009, 10:42 (UTC)

To že, na wikislovník nevyvíjí nikdo žádný nátlak, je bohužel spíše důkazem, že je slovník "neviditelný". Mimochodem bych byl velice opatrný se spojením "nátlaková skupina", zdá se mi, že jsem na wikipedii už příliš dlouho na to, abych "zlé správce", "nátlakové skupiny" či "kliky" a v poslední době také "WMCZ snažící se rozprodat wikipedii nadnárodním korporacím" považoval z větší části za něco jiného než za "urban legends".

K bojišti... Předpokládal jsem, že např Francouz snažící se přeložit "champ de bataille" navštíví jejich stránku s tímto jménem a bude se snažit nějak nalézt odkaz do jiného jazyka. To že s češtinou neuspěje i když se na fr wikislovníku nachází heslo bojiště (!) mi znovu přijde jako špatný koncept, spíše než moje nepochopení systému.

Ještě bych chtěl zdůraznit, že rozhodně nechci nikterak shazovat práci editorů slovníku ani být spojován s výroky jako byl ten jednoho kolegy o "hračce pro šest wikipedistů". Já kritizoval slovník za špatnou použitelnost (povšiměte si především druhého významu slova) či neohrabanost danou používáním mediawiki, rozhodně nechci cokoliv zazlívat editorům. --Puppenbenutzer 19. 12. 2009, 18:36 (UTC)

Nechci tvrdit, že systém Wikislovníku je vhodný, ale Vaše argumentace opět pramení z neznalosti. To že v hesle "champ de bataille" není odkaz na český význam, není nedokonalostí systému, ale tím, že toto heslo je nedopracované – něco jako pahýl na Wikipedii. Na Wikislovníku totiž neslouží interwiki (tak jako na Wikipedii) k překladům. Překlady se dávají do speciální sekce. Máme pak wikt:bojiště a wikt:fr:bojiště, nebo wikt:chien a wikt:fr:chien. Chci tím jen říct, že svoji kritiku zakládáte na něčem, čemu nerozumíte. Dojmy pak mohou svádět k chybným úsudkům. Rovnou Vám objasním proč interwiki na Wikislovníku neslouží jako překlady. Vezměme si takové slovo bok. To slovo má v různých jazycích různé významy:
 • česky postranní část věci nebo těla
 • švédsky kniha
 • švédsky buk
 • polsky postranní část těla
A teď si vemte, že podobných slov může být daleko více z řadou rozličných významů. Jak by jste k tomu dával interwiki? Nebo snad by jste zakládal co význam to stránku? Ano, software MediaWiki nebyl navržen pro Wikislovník, ale tvrdit, že koncept systému je špatný, aniž by jste věděl jak systém funguje je značně neprofesionální.
Já si myslím, že s danými softwarovými prostředky a nutností zachovat jednoduchost při editování, je tento koncept dobrý. Jak jsem již zmiňoval ve svém minulém příspěvku, software MediaWiki byl navržen pro Wikipedii, nikoliv pro Wikislovník. Nelze tedy očekávat, že bude Wikislovník fungovat stejně jako Wikipedie. Přicházím do nového projektu – musím se naučit jak se v něm orientovat a jak v něm hledat. Zásahy do softwaru a jeho úpravy budou v případě Wikislovníku jistě nezbytností, stejně tak zlepšování přístupnosti běžným uživatelům.--Juan de Vojníkov 19. 12. 2009, 19:15 (UTC)
Rozhodně tu nevedu tuto rozsáhlou řeč, abych se s Váma hádal (pokud to tak vypadá, tak prosím odpusťte), nebo Vás chtěl nařknout, že něčemu nerozumíte. Jen to píšu aby bylo jasno. --Juan de Vojníkov 19. 12. 2009, 19:24 (UTC)
Chápu, že na projekt je kladena spousta požadavků - být dobrým výkladovým slovníkem, zároveň sloužit k překladu a poskytovat nějaké informace ke gramatice. Chápu, že to lze spojit jen s obtížemi. Chápu také, že systém nemůže mít tak jednoduchou interwiki, jako wikipedie (vždyť i u ní je s IW někdy problém). To co ale vidím jako největší problém "systému" - tvoření duplicit. Na českém wikislovníku někdo vytvoří heslo "bojiště" a pokud ho chce mít i na jiných slovnících musí ho vytvořit znova ještě jednou a do všech hesel o překladu vložit odkaz. ("Chyba systému" je tedy právě v tom, že vytvořit heslo které není "nedopracované" je alespoň z mého pohledu téměř nemožné) Dovolím si tvrdit, že to o čem mluvíte chápu, ale za možná lepší řešení bych považoval aby "český wikislovník" nebyl českým rozhraním pro nejrůznější slovníky, ale definoval by jen česká slova... překlad do francouzštiny by pak znamenal odkaz na francouzský wikislovník (takových odkazů by mohlo být pro onu francouzštinu více). "Rozhraní" by se muselo přizpůsobit jazyku uživatele - tady si nejsem jist, do jaké míry to mediawiki zvládne, ale např na commons to (alespoň u registrovaných uživatelů) není větší problém. Možná je i tato "vize" někde nedomyšlená a ono je to v podstatě jedno, protože to tak nikdo měnit nebude. Jsem rád, že v jádru - (ne)vhodnosti mediawiki - se shodneme. Jsem rád že se nechcete hádat, ani já ne a rozhodně bych vám nic takového nepodsouval. :) --Puppenbenutzer 19. 12. 2009, 20:10 (UTC)
@Puppenbenutzer: Oceňuji, že narozdíl od některých jiných kritiků Wikislovníku, jste se zabýval hledáním konkrétních věcí, které považujete za špatné nebo problematické. Přesto se musím ohradit vůči některým bodům a uvést to na pravou míru:
 • zbytečné prvky (obsah) – zde jste specifikoval pouze jeden, tudíž se mohu vyjádřit jen k němu – není problém si obsah v nastavení vypnout, tudíž to závisí jen na uživateli, co si zvolí, navíc obsah umožňuje snadno a rychle přeskočit ten „balast“ o kterém hovoříte dále
 • balast, se kterým se klasické slovníky dokáží vypořádat na čtvrt řádku – ano, pro někoho to může být balast, pro jiného to může být právě to, co jej zajímá (asi nebude náhodou, že újč ve své příručce již uvádí kompletní tabulky skloňovaní, s čímž začala dávno poté, co tento systém vznikl na Wikislovníku); běžné slovníky jsou omezovány místem, tudíž se musí uchylovat ke zkratkám, takový problém Wikislovník nemá a na jednom místě v plném tvaru uvádí informace odpovídající několika slovníkům
 • zmatečná stránka – bylo by záhodno objasnit, co považujete za zmatečné, ano, je to pro nově příchozího nezvyklé, ale díky pevné struktuře hesel se čtenář jistě dokáže rychle přizpůsobit, imho uspořádání informací má velmi logickou strukturu
 • špatné SEO – to je dáno softwarem MediaWiki nikoli obsahem Wikislovníku, analýza stránek pro Wikipedii a Wikislovník dává srovnatelné výsledky
 • Google asi ví proč wikislovník před uživateli schovává – opravdu jsem si nevšiml, že by Google Wikislovník před uživateli schovával (např. makabrózní, exaktní a další, všechny na první straně výsledků, u mě dokonce hned za jedním konkurenčním slovníkem a Wikipedií na druhém respektive třetím místě), jeho nižší výsledky opět souvisejí ve velké míře s tím, že zatím není v dostatečné míře dopracován
 • neexistence společného hledání – s tím se bohužel obraťte na vývojáře a na dárce, kteří dávají málo peněz na hardware, který by to utáhl :)
 • ad bojiště – Opravdu nechápu, co jste tím chtěl ukázat. Že jsou hesla nedopracovaná? Ale to je vlastností wiki a dokonce i Wikipedie. Že se přes link dostanu na jiný projekt a zpátky už ne? Mohl bych uvést protipříklad, například v článku Curych je odkaz na de:Hardturm přes nějž se dostanu dokonce jinam než bych podle kontextu očekával, a zpátky přes link na článek Curych dost těžko. Že software MediaWiki moc nepřeje překladům? Ano, s tím souhlasím, proto se také Wikislovník neprofiluje jako překladový.
 • špatná usability – určitě bychom uvítali realistické a proveditelné návrhy na zlepšení, předpokládám, že zde hovoříte především o editorech, protože hledání na Wikislovníku není pro čtenáře o nic těžší než na Wikipedii, přesto by každý editor po krátkém seznámení s projektem měl být schopen napsat použitelné heslo, které pak není pro zkušenější problém doupravit
--Reaperman 19. 12. 2009, 20:21 (UTC) po ed. konfliktu: Samozřejmě nikdo nikoho nenutí, aby na českém Wikislovníku hledal jiná než česká slova, přesto mnohé výklady v cizím jazyce mohou být více či méně nesrozumitelné pro někoho, kdo v tom jazyce nehovoří. Jinak pro překlady existuje experimentální Wikislovník, o jehož aktivitě mám výrazné pochybnosti. --Reaperman 19. 12. 2009, 20:21 (UTC)
Děkuji za obsáhlý komentář. Nyní mám do wikislovníku daleko lepší vhled. Tím "balastem" jsem u onoho bojiště myslel např. nadpis třetí úrovně "podstatné jméno" - na to abych se tuto informaci dozvěděl, nepotřebuji nadpis třetí úrovně. Teď již chápu, že je to tam kvůli více významům. S googlem jsem se nechal možná trochu unést. To co vidím nadále jako "chybu systému" je, že těžko najdete jiný slovník ve kterém nejdřív zadáte slovo a až poté se rozhodujete v jakém jazyce ono slovo je. Viz onen "bok" který obsahuje toto slovo pro češtinu švédštinu atd. Výsledek je to, že ideálním případem užití je, že si můžete zjišťovat jestli vámi používané slovo nemá v jiných jazycích nějaký nechtěný význam. To ale není to, co od slovníku očekávám.--Puppenbenutzer 20. 12. 2009, 14:23 (UTC)

@Puppenbentzer:wikislovník lze požívat na více věcí, já ty velké používám k překladům a funguje to celkem dobře. Prostě jako je většina článků na wiki pahýl, stejný "problém" má wikislovník. --Lenka64 20. 12. 2009, 14:32 (UTC)

Wiki jako zdroj[editovat | editovat zdroj]

Lze jako referenci na zdroj používat en wiki??? Jako je například v čl. Archimédés? Děkuji, --Svajcr 20. 12. 2009, 13:02 (UTC)

nelze. Jiná Wikipedie nemůže být použita jako zdroj pro tvrzení. Vždycky se musí jít do primárního zdroje. --Chmee2 20. 12. 2009, 13:05 (UTC)

Je možné odečíst ze základu daně dar poskytnutý nadaci Wikimedia? Má sídlo v USA, takže by to nemělo být možné (podle českého Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů §15 odst. 1), ale nemá nějaké zastoupení v EU, které by na to stačilo? -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 213.195.220.68 (diskuse) 20. 12. 2009, 22:18 UTC (CE(S)T)

Odepsání daru ze základu daně na v záhlaví Wikipedie uváděnou sbírku skutečně ze zákona možné není. Zastoupení v EU aktuálně nemá, pokud byste ale měl zájem směřovat svou pomoc speciálně na činnosti spojené s Wikipedií v Evropě, můžete podpořit některou z poboček Wikimedia včetně české Wikimedia Česká republika. Okino 20. 12. 2009, 20:23 (UTC)

Šablona experimenty[editovat | editovat zdroj]

Zdravím. Můžu se zeptat, k čemu vlastně má sloužit šablona experimenty? Podle mě by se mělo jednat o nejjemnější upozornění za první vandalský pokus, pokud se mýlím, prosím opravte mě.

Z nějakého důvodu se ale na Wikipedie:Vandalismus píše, že se dává za nováčkovské pokusy. Už jen to, že se o nováčkovských pokusech píše na stránce o vandalismu, je zvláštní, jako bychom nováčky a priori považovali za potenciální vandaly. A co je horší, mnozí se tím i řídí. Velmi často ji opravdu dostávají nováčkové, kteří (byť v dobré vůli) něco neudělají úplně správně, třeba neprokázali jednoznačně, že předmět jejich nového hesla je významný, nebo nemají zatím úplně encyklopedický styl.

To podle mě není správné, jakmile nováčka obdaříme takovou šablonou, aniž bychom mu vysvětlili, co konkrétně může udělat lépe, tak se akorát naštve a už se nemusí vrátit. Místo toho bychom mu měli pomáhat se zlepšit. V uvítání nováčkům píšeme: "Opravdu se nebojte editovat. Když se Vám občas něco nepovede, jiní to spraví". A když se tím řídí, tak hned dostanou antivandalskou šablonu experimenty a pošleme je na pískoviště. Jan.Kamenicek 22. 12. 2009, 21:02 (UTC)

Já si myslím že šablona {{experimenty}} je zdvořilá a slušnou formou vysvětluje proč byl experiment odstraněn a jak postupovat dále chce-li někdo plnohodnotně přispívat. Nepovažuju "experiment" za něco ponižujícího či hanícího. Každý z nás když na Wikipedii udělal první editaci tak to byl spíš experiment - zkouška jestli to opravdu funguje. Experimenty jsou základy lidského vývoje a poznání. --Jowe 22. 12. 2009, 21:12 (UTC)
Ponižující je posílat takového člověka na pískoviště. Navíc to často nedává smysl. Pokud nebyl ten jeho článek encyklopedicky významný, nebo ho dotyčný nenapsal encyklopedickým stylem, tak to pískoviště nevyřeší. Jan.Kamenicek 22. 12. 2009, 22:27 (UTC)
Pokud někdo napíše něco co se aspoň trochu podobá souvislému textu, ale je to nevýznamné nebo je psáno absolutně neencyklopedicky není posílán na pískoviště ale je mu vložena šablona {{experimenty0}} --Jowe 22. 12. 2009, 22:58 (UTC)
Jistě, {{experimenty}} se používají tehdy, když ten člověk musel vědět, že píše nesmysly, když zkouší co udělá tlačítko Uložit změny apod. --Packa 22. 12. 2009, 23:32 (UTC)

Zdravím pěkně, již delší dobu jsem si všimnul, že Vy a ještě Jan Pražský se snažíte být laskaví k nováčkům a často k tomu píšete příspěvky a hádáte se kolem toho i s dalšími lidmi. Nic proti, to je potřeba, nicméně možná to někdy přeháníte. Jestli je někdo nováček s dobrou vůli něco tvořit, může dělat klidně chyby, ale na první pohled se dá odlišit od člověka, který se chce bavit tím, že tady bude dělat s prominutím bordel. K nováčkům s dobrou vůlí bych byl vstřícný a jemný, zatímco druhou skupinu bych se snažil rázně potlačit, protože jen přidělává jiným lidem práci a pravděpodobnost toho, že někdy bude užitečná, je velmi malá. U vás mám někdy pocit, že se jaksi snažíte "nastavit druhou tvář", což si myslím není na místě. Toť vše. Stop chat.--Don Pedro 22. 12. 2009, 21:15 (UTC)

Parafrázoval bych to následovně: Nebuďte líní, třiďte experimentátory na neumělé pokusy a vandalismy. a pokud je to to první, připište něco vlastními slovy. JAn 22. 12. 2009, 21:26 (UTC)
Ano, a pokud někdo vloží vulgarismy nebo urážky je vhodné dávat rovnou {{experimenty2}} , případně rovnou blokovat. --Jowe 22. 12. 2009, 21:32 (UTC)
Pro nováčkovské pokusy o editaci (tím nemyslím jednoznačné vandalismy) je možné taky používat {{experimenty0}}. --Harold 22. 12. 2009, 21:42 (UTC)
Respektive {{Experimenty0B}}. --Mercy 22. 12. 2009, 21:55 (UTC)
Jé, tu ani neznám. :-) --Harold 22. 12. 2009, 22:08 (UTC)
Ani já, a to už přispívám pět let. Bin ich ganz überrascht :-) Jirka O. 22. 12. 2009, 22:11 (UTC)

Tak, tak, JAne. Myslím, že připojit pár vlastních a povzbudivých slov k té šabloně je vůči "nováčkům snaživcům" úplné minimum. --Trachemys 22. 12. 2009, 22:00 (UTC)

Zcela právem mě obviňujete, že se k nováčkům snažím chovat laskavě. Je tomu opravdu tak. Na svou aspoň částečnou omluvu bych chtěl uvést, že ač Čech jako poleno, tak jsem prošel i společnostmi a komunitami, kde se lidé k sobě navzájem chovali laskavě a velmi zdvořile zcela běžně a bylo to tam považováno za normu. A dále také že patřím k hloupějším wikipedistům, a tudíž nejsem schopen dobře rozeznat, zda daný nováček jednou ze svých nesmyslů třeba nevyroste, až ho pustí puberta, a nezačne přispívat normálně. Kvůli své vrozené hlouposti také mám velké pochopení pro neznalosti a začátečnické chyby ostatních, sám jsem jich v životě natropil plno. A navíc nemám žádné hrozné mindráky, a tudíž si nepotřebuji na nikom dokazovat, jak jsem skvělý wikipedista a jakou mám obrovskou moc. Zkrátka mě už asi nepředěláte a budu nováčky bránit, dokud tady budu. Myslím si, že jediná budoucnost Wikipedie je v nich a kdybychom z tuctu nováčků svou trpělivostí a vstřícností zachránili pro přispívání jednoho, tak tím děláme Wikipedii větší službu než stovkami naštvávacích nálepek "experimenty" a "náhled".--Ioannes Pragensis 22. 12. 2009, 22:03 (UTC)

Ioanne, já bych taky nálepkami šetřil, jen jsem navrhnul více otevřít "nůžky" mezi laskavostí k nováčkovi a indef likvidací. Pokud nějaký vandalský puberťák někdy procitne, bude to nezávislé na nějakých šablonách experimenty--Don Pedro 22. 12. 2009, 22:21 (UTC)

Myslím si, že slušně napsaná a hlavně správně vybraná šablona může nováčkovi pomoci a nedělá z něj vola. Zvláště když k ní podle možnosti připíšete i něco vlastními slovy – nejen když jde o první nováčkovu editaci.
P.S. Ani já jsem neznal {{Experimenty0B}} – třeba proto že nebyla v WP:Šablony/Uživatelské.
P.S.2 Když jsem na ten seznam upozornění koukal, nepochopil jsem význam {{ExperimentySTFW}}. Jistě, je člověku vhodné vysvětlit, že tady mu asi nikdo neodpoví, ale proč se musí jeho dotaz mazat? --Packa 22. 12. 2009, 23:26 (UTC)

Velice děkuji všem za reakce, v zásadě mne potěšily. Upravil a doplnil jsem v tomto směru údaje u šablon na Wikipedie:Vandalismus, když tak prosím mrkněte, jestli to tak může být. Díky. Jan.Kamenicek 23. 12. 2009, 00:14 (UTC)

@Jan.Kamenicek: Někdy opravdu není v silách správců každému nováčkovi zvlášť konkrétně vysvětlovat co konkrétně on udělal špatně a co by měl udělat jinak. Zvláště v čase školního vyučování kdy se to tu "experimenty" jen hemží. Správců kteří se soustavněji věnují sledování posledních změn zase není tak mnoho. Vy jakožto zkušený wikipedista by jste naše řady mohl rozšířit. Neuvažoval jste o tom ? Ikdyž trpělivě vysvětlovat nováčkovi co a jak může každý. --Jowe 23. 12. 2009, 09:44 (UTC)

Díky moc za nabídku, myslím, že jsem si svoje místo na Wiki už našel, navíc přispívám do 2 wikiprojektů, a víc toho v současné době nezvládnu. Nabídku však povedu v patrnosti, a pokud se u mě situace nějak změní, tak jí třeba v budoucnu využiju. Rozumí se však samosebou, že když si nějakého problému u nějakého nováčka všimnu, tak ho v rámci svých možností pomůžu řešit i bez pravomocí správce. Jan.Kamenicek 23. 12. 2009, 20:37 (UTC)

Příspěvky nadaci kreditní kartou[editovat | editovat zdroj]

Pokusil jsem se poslat příspěvek nadaci kreditní kartou. Předním jsem to vždycky dělal jinak. Transakce ale byla zamítnuta. Zřejmě nejsem sám komu to nefunguje: diskuze na mFóru kterou jsem založil. Máte s tím někdo jiné zkušenosti? --Vyky 23. 12. 2009, 11:59 (UTC)

Visa classic vydaná ČS, včera podobný problém, vyřešeno přes PayPal --EdmundSquirrel 23. 12. 2009, 13:12 (UTC)

Hmm, co to nahlásit na kanál #wikimedia?--Juan de Vojníkov 23. 12. 2009, 13:24 (UTC)
Tenhle druh komunikace jsem použil jednou před lety, a ještě dnes z toho mám kopřivku :-). Vrcholem mé on-line komunikace je ICQ. Hlavně ale nevládnu angličtinou takže by to stejně nešlo. Jak mi radila stránka se zamítnutím transakce obrátil jsem se na banku, jsem zvědav jestli a kdy se tím bude zabývat. Poslal jsem mail předsedovi české Wikimedie, ten snad bude vědět na koho se obrátit. Přinejmenším snad ví jak upravit ten formulář aby nenaváděl lidi k něčemu co zřejmě nefunguje. Tohle případné dárce zbytečně odrazuje. Já tomu dám čas do ledna a pak případně pošlu peníze přes Moneybookers jako vždycky. --Vyky 23. 12. 2009, 19:04 (UTC)

Zkusil jsem MC Internet Card (Raiffeisenbank), taky neprošlo, přes PayPal taktéž ok. Ptal jsem se pracovníka Nadace co má sbírku na starosti -- o problému už vědí (nejsme jediný stát kde to blbne) a dělají co můžou. Než se to podaří vyřešit doporučují přispívat přes PayPal. --che 23. 12. 2009, 19:30 (UTC)

Ach, jo, dnes vzniknul nový článek Cactales, nevím proč a co s tím. Je to řád, který se už cca 40-50 let v taxonomických systémech nevyskytuje a i před tím obsahoval jen jednu čeleď Cactaceae, která tady už má samostatný článek. Můžete si to projít na seznam systémů taxonomie rostlin. Tím pádem tady máme vlasně 2 dublující články o tom samém, možná to autor i napsal úmyslně, chtěl si psát o kaktusech a článek už tu byl, tak si vybral jiné jméno. Sem to píšu proto, že se nad tím nemíním rozčilovat a na komunikaci s anonymem, která moc k ničemu nevede, nemám náladu. Tak si s tím dělejte, co uznáte za vhodné.--Don Pedro 23. 12. 2009, 21:34 (UTC)

Další průšvih, svitel, to má být článek o rodu a už je tam hybridní článek spíš o druhu svitel latnatý, to bude za chvilku bordýlek pánové. Nic, asi si jdu dát studenou sprchu--Don Pedro 23. 12. 2009, 21:43 (UTC)

Existuje řada editorů, kteří vytváří hesla spjatá s portálem Rostliny. Začněte spolupracovat, obraťte se přímo na ně. Odborník má řešit problémy s odborníkem (to já nejsem), od toho tu portály jsou. Hezké vánoce --Zákupák 23. 12. 2009, 21:59 (UTC)
Jednoduché navrhl jsem to na smazání. Viz: Wikipedie:Diskuse o smazání/Cactales. No fajn, přes svátky mám trochu času, tak se vrhnu na čištění. --Juan de Vojníkov 23. 12. 2009, 22:02 (UTC)

Víte, ona tohle je trochu slabina wikipedie. Tenhle případ není ještě tak moc závažný, ale může se stát, že léta si píšete články a vše v pohodě, pak přijde někdo jiného názoru, začne v tom dělat binec, vznikne hádka a velké znechucení. Když se dělají knihy, třeba Květena ČR, tak všichni autoři musí přesně dodržovat závazné normy, jak psát. To tady není, každý píše trochu jinak a je to pak každý pes jiná ves. Jsou zde vedle sebe články velmi rozdílné odborné úrovně. Jistě, lze se domlouvat, ale na rozdíl od té Květeny ČR to někdo nemusí dodržovat, nemůžete ho k tomu nutit, vznikají sálodlouhé diskuse, hádky. Už jsem jich tu zažil dost, i když ne zatím ohledně botaniky.--Don Pedro 23. 12. 2009, 22:15 (UTC)

No tak dříve tu v tomto směru celkem dobře fungoval WikiProjekt Klasifikace Biologie.--Juan de Vojníkov 23. 12. 2009, 22:18 (UTC)

Jistě, ale stejně dohodnutá pravidla někdo nemusí dodržovat, navíc může být nekomunikativní.--Don Pedro 23. 12. 2009, 22:26 (UTC)

Hezké svátky[editovat | editovat zdroj]

Nám všem, hodně klidu, pohody, zdraví a ať vám všem životy vycházejí tak, jak si přejete. Pamatujme si, že i když je spousta věcí, které nás na tomhle projektu rozděluje a proč si zde občas proti sobě zabojujeme, tak je něco, co nás všechny spojuje. Snaha vytvořit kvalitní encyklopedii pro všechny. Jsem moc rád, že se nám to daří a věřím, že i navždy bude. Nám už jsem popřál, co ale popřeji Wikipedii? Ať nás její kouzlo nikdy neopustí, ať naše malichernosti nikdy nevstoupí mezi náš cíl napsat encyklopedii a ať nad námi nikdy Slunce nezapadá :) Máme svátky, které často trávíme se svojí rodinou v kruhu pohody a usmíření. Mám pocit, že všichni už berem i Wikipedii jako člena své rodiny, snažme se o podobné. Krásné Vánoce a šťastný Nový rok (pro ty, kteří ho slaví v této části roku :) --Chmee2 24. 12. 2009, 00:13 (UTC)

Souhlasí[editovat | editovat zdroj]

Hlasování končí: 24. prosince 24:00. Kvůli formálním nedostatkům prodlužuji hlasování do 25. prosince 24:00. Omlouvám se, --Podzemnik 24. 12. 2009, 12:56 (UTC)

 1. V zásadě pro, Chmee2 celkem vystihl můj názor. --Podzemnik 24. 12. 2009, 09:19 (UTC)
 2. Chtělo by to ještě stylisticky učesat a zavání to silně POV, ale jinak se s tím dá souhlasit.--Vojtech.dostal 24. 12. 2009, 09:32 (UTC)
 3. + 1 أنا الحق مساهمات النقاش ‎ 24. 12. 2009, 09:40 (UTC)
 4. Pěkně napsáno. :-) --Harold 24. 12. 2009, 09:44 (UTC)
 5. --Packa 24. 12. 2009, 09:55 (UTC) a tím končí letošní (no dobře, tak dnešní :) přispívání na Wikipedii
 6. Pěkné ! Veselé Vánoce všem ! --Trachemys 24. 12. 2009, 10:07 (UTC)
 7. Vánoční klid všem wikipedistům přeje --Elm 24. 12. 2009, 10:10 (UTC) P.S. Snad se podaří dosáhnout konsenzu ;)
 8. Štastné a veselé od dolního Rýna :-) Jirka O. 24. 12. 2009, 10:19 (UTC)
 9. Krásné Vánoce všem. --Jowe 24. 12. 2009, 10:26 (UTC)
 10. Pěkné svátky.--frettie.net 24. 12. 2009, 10:51 (UTC)
 11. Bez námitek a připojuje se --Slfi 24. 12. 2009, 11:06 (UTC)
 12. Krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2010. --JirkaSv 24. 12. 2009, 11:08 (UTC)
 13. Já přeji krásné svátky všem kolegům, i těm co zlobili mě a které jsem zlobit já. V hospodě bychom se pohádali u piva a bylo by to o něčem jiném.--Mirek256 24. 12. 2009, 11:13 (UTC)
 14. Moc pěkné pane :) --Faigl.ladislav slovačiny 24. 12. 2009, 11:27 (UTC)
 15. Hezký svátky a šťasný nový rok. Let's hope it's a good one... Jan.Kamenicek 24. 12. 2009, 11:31 (UTC)
 16. Neozdrojované, ale přesto souhlasím, radostné svátky všem a dobrý rok 2010!--Ioannes Pragensis 24. 12. 2009, 11:37 (UTC)
 17. Jsme pěkně střelení, že dáváme hlasovat i o přání hezkých vánoc, tak teda jo, jsem pro--Zákupák 24. 12. 2009, 12:07 (UTC)
 18. Per nom. --Sevela.p 24. 12. 2009, 12:11 (UTC)
 19. WTZ --che 24. 12. 2009, 12:19 (UTC)
 20. Plně pro a především přeji všem kolegům přes svátky alespoň trochu klidu a odpočinku, který mnohdy schází. --Ria 24. 12. 2009, 13:51 (UTC)
 21. :D Hodně jste mě rozesmáli. Doufám, že to s rozsáhlým a podrobným zdůvodněním také někdo uzavře. PF 2010 --Tlusťa 24. 12. 2009, 14:17 (UTC)
 22. Souhlasím s navrhovatelem a kolegy – také přeji příjemné prožití Vánoc nám i Wiki. Myslím, že pro jednoznačný výsledek je možno předčasně uzavřít. :) — Jagro 24. 12. 2009, 14:25 (UTC)
 23. Po přečtení zdůvodnění opatrně pro. --Milda 24. 12. 2009, 14:35 (UTC)
 24. Takových strážců online :)--Ben Skála 24. 12. 2009, 17:49 (UTC)
 25. njn --H11 24. 12. 2009, 19:34 (UTC)
 26. Kéž by všechna hlasování byla tak příjemná. Přeji všem vše nejlepší. --Beren 24. 12. 2009, 19:48 (UTC)
 27. Užijte si svátky v klidu a ať se v novém roce daří vám i Wikipedii co nejlépe. --Adam Zábranský 24. 12. 2009, 19:52 (UTC)
 28. Pro návrh, vědom si veškerých důsledků i toho, že plnou tíhou dopadnou i na ostatní (a dobře jim tak), je i --EdmundSquirrel 24. 12. 2009, 21:41 (UTC)
 29. Krásné svátky Božího narození a hodně štěstí do nového roku 2010.--Yopie 25. 12. 2009, 15:10 (UTC)
 30. Samozřejmě souhlas, vše nejlepší v roce 2010 všem i wiki.--Schuminka janička 25. 12. 2009, 16:21 (UTC)
 31. s křížkem těsně před funusem --Krvesaj 25. 12. 2009, 16:30 (UTC)
 32. Naprosto souhlasím a připojuji se k přání klidných svátků vánočních a všeho nejlepšího do nového roku. --Hobr 25. 12. 2009, 17:55 (UTC)
 33. A pak že je hlasování zlo :-D Okino 25. 12. 2009, 18:05 (UTC)
 34. Porušuji pravidla o hlasování a jsem také pro. --Luboš Pruner 28. 12. 2009, 08:27 (UTC)

Nesouhlasí[editovat | editovat zdroj]

 1. Kategoricky protestuji! To je nehorazna drzost, ze se v tom prani zapomnelo na nas, wiki-roboty!!! --ArthurBot 24. 12. 2009, 18:26 (UTC)
  Huš hajzle, hoboti hehovoří. Hokud hudeš hi hále hluvit, hak hi heberu hříznak hota hako hlej hyrokrat! :) --Chmee2 24. 12. 2009, 20:03 (UTC)

Diskuse během hlasování[editovat | editovat zdroj]

A co příští rok?--frettie.net 24. 12. 2009, 10:51 (UTC)

@ Zákupák - taky jsem byl překvapen, co se tady objevilo. Ale zas, aspoň je to srandovní... --Chmee2 24. 12. 2009, 12:18 (UTC)

Do kdy a podle jakých pravidel se hlasuje? A nemělo by toto hlasování být oznámeno v záhlaví posledních změn a na portálu Wikipedie, aby nebyla zpochybněna jeho platnost? --Milda 24. 12. 2009, 12:27 (UTC)

Počkáme, co na to Podzemnik, který nám to hlasování založil :) --Chmee2 24. 12. 2009, 12:40 (UTC)

Diskuse po hlasování[editovat | editovat zdroj]

Dovolte mi vyjádřit radost nad tím, že návrh prošel. Tak snad byla skoro chyba nebrat Wikipedii antropomorfizovaně a nevlízt na Štědrej den pod Lípu! Kdo by to byl řek. Veselé Vánoce! (letos končí až 10. ledna, nezapomeňme... Ale stromky už vyhoďte, je z toho stejně jenom bordel... :) --Jiří Janíček 4. 1. 2010, 20:39 (UTC)

Pomoc s překladem[editovat | editovat zdroj]

Ahoj, chtěl bych vás všechny poprosit, jestli byste nemohli věnovat v případě zájmu pár vteřin mému pískovišti, kde vzniká článek o Jupiteru a nepomohli mi případně přeložit těch pár zbývajících termínů či vět, u kterých si nejsem zcela jist s jejich významem. Byl bych velice vděčen za pomoc. --Chmee2 26. 12. 2009, 20:27 (UTC)

Skvělá práce! Postupně se to snažím překládat, tak to kontroluj (kvůli mé češtině). --Adam Zábranský 26. 12. 2009, 22:52 (UTC)

Přepis řeckých jmen[editovat | editovat zdroj]

Nemůžu nikde najít, jaká jsou zde závazná nebo doporučená pravidla pro přepis jmen z řečtiny. V různých řeckých a kyperských kategoriích vidím, že se víceméně přebírají z angličtiny, což je v rozporu s českými zvyklostmi (dejme tomu žurnalistickými). V PČP bohužel řečtina chybí, jsou tam jen transkripce z azbuky, čínštiny atd. Jde hlavně o přepis ου/ού na u, χ na ch (v angličtině bývá h), příp. τσ na c… Podle mě minimálně ti různí -poulo(so)vé by měli být -pulové. Navíc je to nejednotně – např. Jorgos Papandreu je (výjimečně) správně… Možná by to bylo v nějaké učebnici novořečtiny, kterou nevlastním. --Gumruch 27. 12. 2009, 16:37 (UTC)

Zkuste tuto adresu: http://www.aither.cz/casopis/proautory.html --Luboš Pruner 28. 12. 2009, 08:35 (UTC)
Jakákoliv laická transkripce (ať už pomocí odkazu Luboše Prunera, nebo pomocí nějaké české učebnice) bude vždy lepší než tupé převzetí anglické verze. Bylo by to samozřejmě lepší v rámci cswiki standardizovat, pokud se vyskytnou odchylky či nejasnosti, ale nebál bych se začít s přesuny a opravami i bez té standardizace.--Tchoř 28. 12. 2009, 09:30 (UTC)
Měl jsem na mysli spíš novořečtinu, asi se po svátcích vydám do knihovny… mým záměrem je, aby tu osoby byly pod očekávatelnými jmény, tedy jak se počeštěně používají v médiích. Na přepis starořečtiny je¨tu asi dost odborníků-filosofů, navíc tam hraje určitou roli úzus. --Gumruch 28. 12. 2009, 11:12 (UTC)
Aspoň jsem zatím přejmenoval prezidenta, ale novořecky neumím, učil jsem se jen starou řečtinu. Jirka O. 28. 12. 2009, 11:48 (UTC)
Novořecky taky neumím, nicméně dodám, že pro přepis starořečtiny tu máme dokonce doporučení. --Mercy 28. 12. 2009, 11:53 (UTC)

Diakritika v českých jménech na en-Wiki[editovat | editovat zdroj]

Zde jsem v dobré víře spustil něco, co mě velmi překvapilo, možná proto, že nemám nastudovaná pravidla en-Wiki. Přesto bych rád věděl, co si o tom myslí ostatní… --Gumruch 27. 12. 2009, 16:37 (UTC)

Otázkou je, na co se nás ptáte. --Ragimiri 28. 12. 2009, 09:48 (UTC)
No mírně mě překvapilo, že správce uvažuje o tom, jestli se v en-Wiki bude používat diakritika a zda nerevidovat už existující hesla… Nic bych neventiloval, kdybych mohl stránku přesunout, což bez správce nejde, pokud cílová stránky existuje, třebas jako redirect. Jde o koncepci při zakládání nových článků na en-Wiki a o to, jaké nepříjemnosti mohou vyvstat, pokud je heslo založeno špatně (IMHO, tedy bez diakritiky). --Gumruch 28. 12. 2009, 11:12 (UTC)

Odrážky a číslování vedle obrázků zarovnaných vlevo[editovat | editovat zdroj]

Na en-Wiki funguje (příklad) – zde ne (příklad – číslovaný seznam); v čem je problém, resp. kdy bude odstraněn? --Gumruch 27. 12. 2009, 16:37 (UTC)

Zajímavé, myslel jsem si, že to závisí na prohlížeči. Mně to (na csWiki) na IE neukazuje odrážky, ale na FireFox a Google Chrome ano. Teď zjišťuji, že na enWiki to jede i na IE. --Packa 27. 12. 2009, 17:35 (UTC)
Právě tím jsem byl v IE překvapený – vycházel jsem z předpokladu, že en-Wiki i cs-Wiki běží na stejném základu, proto jsem nepochopil důvod odlišného zobrazování… --Gumruch 28. 12. 2009, 11:12 (UTC)
Bohužel, i když to vypadá blbě, odpovídá to standardům HTML/CSS. Podle všeho není jednoduché řešení. Viz např. diskusi na en wiki. --Jvs 27. 12. 2009, 17:45 (UTC)

Psaní číslovaných seznamů začínajících jiným číslem než jedničkou[editovat | editovat zdroj]

Je možné psát číslovaný seznam počínaje například číslem čtrnáct? Pokoušel jsem se to nalézt v nápovědě, leč neúspěšně. Děkuji za informaci.--Jan Polák 28. 12. 2009, 10:02 (UTC)

Pokud jde opravdu o nezbytný případ, tak doporučuji použít šablonu {{Ol}}. — Jagro 28. 12. 2009, 11:58 (UTC)
No, já u hudebních alb používám toto: #<li value=14> blabla a pak se dál normálně pokračuje #. Viz třeba [7] --Harold 28. 12. 2009, 12:22 (UTC)
Děkuji, kolegové.--Jan Polák 2. 1. 2010, 10:22 (UTC)

Kompiláty - ano či ne[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, nevím zda to tu už nezaznělo ale otázka je nadmíru jasná. Udělal jsem kompilát u Samuel de Champlaina z článku Kolonizace Severní Ameriky v raném novověku a zajímá mě, co by se ještě mělo u takovýchto článků dotvořit, aby měly hodnotu průměrného článku a ne jen naskládaných informací na jedné stránce. Děkuji, --W.Y.Z. 30. 12. 2009, 18:50 (UTC)

Navštivte WPK.--Juan de Vojníkov 3. 1. 2010, 10:09 (UTC)

Zdroj Commons[editovat | editovat zdroj]

Ahoj! Lze, jako zdroj použít commons Např. vyfocený dokument? Díky --Hagar 31. 12. 2009, 18:00 (UTC)

Pokud se ten dokument nedá uvolnit pod svobodnou licenci, pak se nedá ani nahrát na Commons.--Juan de Vojníkov 31. 12. 2009, 18:24 (UTC)
To jsem asi špatně formuloval. Například. Na internetu nemohu najít pravdila od člověče nezlob se. Tak je vyfotím, dám na commons a poté se na ně mohu odkazovat? Snad nejsem uplně mimo :) --Hagar 1. 1. 2010, 10:15 (UTC)
Špatně jste se nevyjádřil. Já jen říkal co se nedá. Chce si to prostudovat Wikipedie:Věrohodné zdroje. Nicméně už jsem tu viděl to, že se zjevné věci dokládali fotografiemi. Co se ale týče dokumentů tak tam je to zcela jasné. Buď se ten dokument dá nahrát na Commons nebo nedá. Nedovedu si představit příklad, kdy by něco nešlo citovat přímo a proto se to muselo citovat přes fotografii.--Juan de Vojníkov 1. 1. 2010, 11:20 (UTC)
To je zrovna příklad toho, co se dělat nesmí. Ten text je nejspíš autorsky chráněn. Miraceti 1. 1. 2010, 10:21 (UTC)
Nevím, jestli to byl jen nevhodně zvolený příklad, ale zrovna pravidla Člověče se najít dají :-) Navíc se nemusíte omezovat na internet, tištěné zdroje, pokud jsou dostupné například ve veřejných knihovnách, mají minimálně stejnou váhu jako zdroje dostupné přes internet – jen se v nich nedá ověřovat na pár kliknutí. Odkazovat na sken volně dostupné stránky na Commons jako na zdroj můžete, ale jen jako informaci, kde je dostupný, v referenci k článku by měl být dostatečně srozumitelný popis, co to je za dokument, kdo je autorem, kým byl vydán apod. --Milda 1. 1. 2010, 10:38 (UTC)
Díky --Hagar 1. 1. 2010, 10:52 (UTC)