Přeskočit na obsah

Wikipedie:WikiProjekt Fotografování/Foto českých obcí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Pravidla FČO Další témata Ukázky fotografií Otázky a zdroje Najdi si vesnice
Zkratka:
 • WP:FČO

V české Wikipedii existují různě kvalitní články o všech 6 258 obcích a vojenských újezdechČesku a také o všech 15 109 jejich evidenčních částech (většinou vesnicích). Fotografie má dosud 99,3 % z nich (září 2022). Cílem je v této závěrečné fázi projektu doplnit fotografie ke každému zbylému nevyfocenému sídlu. Fotografují se však nejen obce, jednotlivé vesnice, hrady, zámky, rozhledny apod., ale za stejných pravidel i další česká místa spadající do dříve samostatných témat Chráněná území, Vodstvo a Židovské památky. Pro rozdíly mezi těmito tématy se podívejte na tabulku porovnání témat.

Toto je vzorový návod, jak fotografovat různá místa v Česku. Kromě tohoto projektu, který se zaměřuje na focení konkrétních objektů, které mají článek na Wikipedii (např. vesnic nebo řek) je možné fotit i podle projektu Fotíme Česko, kde můžete kombinovat fotky všeho, co se dá na Wikipedii a příbuzných projektech – hlavně Wikidatech – použít.

Foto českých obcí a dalších českých míst

[editovat | editovat zdroj]

Foto českých obcí – FČO – je od 13. července 2022 samostatná část projektu Fotíme Česko (dříve patřilo pod tzv. Mediagrant) spravovaného spolkem Wikimedia Česká republika, z jehož prostředků se fotografujícím proplácejí náhrady cestovních výdajů. Projekt není omezen jen na členy spolku Wikimedia – mohou jej využít všichni wikipedisté, kteří budou dodržovat jeho pravidla.

Proplácení nákladů za cestu za českými vesnicemi je řešeno trochu jinak, než v projektu Fotíme Česko. Podrobněji to je popsáno v odstavci Proplácení nákladů na konci této stránky.

Pravidla v kostce

[editovat | editovat zdroj]
 • 1. stěna: Najděte si na Wikipedii nenafocené vesnice a další česká místa
 • 2. stěna: Vydejte se na cestu po nich a foťte vše, co je v nich i v blízkém okolí zajímavé
 • 3. stěna: Zapište do trackeru, které vesnice jste nafotili
 • 4. stěna: Fotky nahrajte na Commons a přidejte je do Wikipedie
 • 5. stěna: Zapište zprávu o cestě do trackeru
 • 6. stěna: Dostanete zpátky cestovní náklady

Základní principy

[editovat | editovat zdroj]
 • Cílem cesty musí být focení pro Wikipedii, nahrání fotografií na Commons a jejich umístění do článků. Takové cesty pak lze z projektu proplatit. Neproplácí se náhodné a nesouvislé fotografování. Při posuzování cesty bude rozhodující, aby vyplacená náhrada byla úměrná počtu nově vyfotografovaných objektů (tento poměr budou schvalovatelé posuzovat citlivě podle použitého dopravního prostředku, náročnosti cesty a případných okolností – viz dále).
 • Délka cest není omezena. Při posuzování delších cest je přihlíženo k přínosu cesty pro projekt – to znamená, že při vyšších nákladech jsou očekávány i lepší výsledky (více objektů a tedy i více fotografií).
 • Hodnotí se počet kvalitně vyfotografovaných objektů, ne počet fotek. Hlavním cílem tématu je získání několika kvalitních fotografií (kritéria zde) k dosud nevyfotografovaným obcím a dalším významným objektům. Přitom počet vyfotografovaných objektů – obcí, vesnic, hradů – musí být úměrný délce cesty a tím i proplacené částce.
 • Jedním z důležitých principů akce je vzájemná důvěra mezi organizátory a účastníky. Schvalovatelé budou např. věřit účastníkům, že něco vyfotili špatně nebo nemohli vyfotit, protože se oproti předpovědi zhoršilo počasí, porouchalo se jim auto nebo ujel autobus. Je ale na účastnících, aby tuto důvěru nezklamali.
 • Projekt FČO je určen hlavně pro fotografování dosud nevyfocených vesnic a dalších míst během standardních cest (odjezd z domova, focení a návrat). Nestandardní cesty jsou možné, ale musí dodržovat tyto základní principy. Konzultujte proto svou nestandardní cestu předem se schvalovateli (např. na FB skupině Fotíme Česko nebo mailem na fco(at)wikimedia.cz), kdybyste např. chtěli jet na vícedenní cestu.
Tři hlavní kroky při plánování cesty. Krok 1 – výběr oblasti fotografování. Červeně označené vesnice jsou sídla obcí.
Krok 2 – přidání turistických objektů a škrtnutí těch obcí (objektů), od kterých už máme aspoň pár fotek.
Krok 3 – naplánování trasy. Zakroužkované objekty se budou fotografovat pro FČO; čárkovaně jsou označeny objekty pro jiná témata. Šipky naznačují další vhodná místa.

Postup je popsán na příkladu focení českých obcí a vesnic, ale obdobně jde fotit chráněná území, řeky a rybníky, židovské památky apod. Specifika různých objektů jsou uvedena v tabulce porovnání témat.

Před cestou

[editovat | editovat zdroj]

Účastník si naplánuje svůj výlet a prozkoumá „cílovou“ oblast – vesnice, památky, řeky aj., které by chtěl rád vyfotografovat. Především si zjistí, která vybraná místa nemají žádné fotografie nebo jich je velmi málo (jedna nebo dvě). Podle toho by měl přizpůsobit plán své cesty, aby s menšími zajížďkami navštívil co nejvíce krás českého venkova.

 • Nenafocené vesnice ve vybrané oblasti lze nalézt podle jejich článků na Wikipedii a podle kategorií těchto obcí na Commons (v kategoriích Municipalities in XX Region a podkategoriích).
 • Další možností je
  • Podle turistické mapy (např. na Seznamu) nebo podobných zdrojů zjistit, jaké další důležité objekty (hrady, zámky, samostatně stojící kostely…) jsou ve vybrané oblasti nebo v její blízkosti. Ty by měl taktéž zahrnout do svého plánu cesty, samozřejmě za předpokladu, že už nejsou dostatečně vyfotografovány.
  • Nechat si z wikidat vygenerovat mapku objektů, které ho zajímají – viz mapy.
 • Pro hledání vhodných objektů k focení by měli účastníci využít připravené seznamy kulturních památek podle okresů, kde je přehledně vidět, které jsou už vyfotografované.
 • Zjistí si i vhodné objekty spadající do jiných témat než FČO, pokud je chce fotit.

Nedlouho před cestou si prohlédnutím nejnovějších cest v trackeru zkontroluje, jestli někdo nedávno nefotil tyto obce/objekty v rámci FČO a ještě nenahrál fotky.

Cesta se předem nikomu nehlásí ani nikam nezapisuje.

Během cesty

[editovat | editovat zdroj]
 • Účastník na své trase fotí objekty, které si předem vybral:
  • obce a jejich části (tj. vesnice, které nejsou obce); zde by se mělo vyfotit všechno, co se v přiměřeném čase dá: ve vesnici náves, kostel/kapličku, sochu/památník, rybník, potok, železniční zastávku, opravený (i neopravený :) statek, obecní úřad, hasičárnu atd.,
   ve vesnicích by se měl snažit vyfotit veškeré evidované kulturní památky (dle připravených seznamů), pokud je z popisu jasná jejich poloha a nejsou příliš daleko od naplánované trasy,
  • samostatně stojící kostely, skanzeny, muzea a mnohé další – tedy všechno, co má nebo by mělo mít svůj článek; dále např. železniční trať, silnice nebo hory – zase za podmínky, že to ještě nebylo vyfoceno,
 • V přiměřené míře fotí i další zajímavá místa na cestě: kapličky, mosty, objekty typické pro daný region a také místní krajinu.
Předběžná zpráva o cestě

Aby wikipedisté znovu necestovali na již pokrytá místa, je třeba nejpozději do týdne informovat o cestě komunitu projektu FČO: pokud nebudete hned nahrávat na Commons fotografie, napište do trackeru (systému, který eviduje mj. i tyto cesty) předběžnou zprávu o cestě se seznamem vyfotografovaných objektů:

 • vytvořte nový tiket, který zařadíte do tématu 2.1.1 Komunita | Fotíme Česko/Mediagrant 22, podtéma MG: Foto českých obcí 22,
 • v položce popis napište, co hlavního jste během cesty vyfotografovali (jaké objekty se sem píší, je upřesněno v často kladených dotazechQ7),
 • není-li to z předběžné zprávy zcela zřejmé, upřesněte, v jaké oblasti jste fotografovali (samotný seznam vesnic nestačí – Újezdů je po republice opravdu hodně).
Nahrání fotografií na wiki

Později, v rozumném časovém intervalu (nejpozději do tří měsíců), nahrajte na Commons fotky s popisem a kategoriemi. Šablona se k fotografiím při nahrávání už nevkládá: vloží ji tracker.

 • Od každého zachyceného objektu přidejte několik fotografií do článku o tomto objektu (na české Wikipedii, vhodné je ale i na ostatních jazykových mutacích). Pokud článek o tomto objektu na české wiki zatím neexistuje, vytvořte jej alespoň jako pahýl. I takový pahýl však musí splňovat pravidla encyklopedické významnosti.
 • Pokud jste fotografovali i jiná místa, např. evidované kulturní památky, vložte fotky také do přehledných seznamů těchto památek.
Konečná zpráva o cestě
Podrobný postup je popsán v Manuálu na Tracker

Současně s nahráním fotek zapište do trackeru kompletní zprávu o cestě a její vyúčtování.

 • Pokud jste psali předběžnou zpráva o cestě, najděte ji v seznamu cest FČO, otevřete a klikněte na upravit. Pokud jste nepsali, přidejte nový tiket.
 • Do kolonky Popis uveďte:
  • trasu aspoň v rozsahu: začátek cesty – první fotografovaný objekt (vesnice) – poslední fotografovaný objekt – konec cesty,
  • celkový počet fotografií z cesty,
  • podle potřeby stručně důvody pro „nestandardní“ fotografování: např. proč jste vypustili některé objekty, které původně měly být zdokumentovány, nebo proč jste znovu fotili některé jiné, ke kterým již na Commons média dostupná jsou (Foto českých obcí nepodporuje přefocování starších či méně kvalitně vyfocených objektů; zaměřuje se především na pořizování fotografií objektů a míst, která dosud zdokumentována nejsou). Schvalovatelé si jsou vědomi proměnlivosti podmínek při fotografování v terénu a dokážou fotografům vyjít vstříc, pokud ovšem dodržují duch projektu a jeho základní principy.
 • Na začátku tiketu klikněte na upravit média (nebo nahrát média) a přidejte k tiketu všechny fotografie, které jste pro Wikipedii během cesty udělali.
 • Do poslední kolonky uveďte vaše výdaje na cestu:
  • při cestě autem počet kilometrů a cenu (vypočtenou podle pravidel pro proplácení výdajů v projektu Fotíme Česko),
  • při cestě veřejnou dopravou jízdní doklady (každou jízdenku pište na zvláštní řádek).

Další principy a zásady

[editovat | editovat zdroj]
 • Pokuste se naplánovat si svou cestu tak, abyste vyfotografovali všechny nevyfotografované objekty v trase své cesty a blízko ní. Je samozřejmé, že to nepůjde vždycky, ale snažte se, aby ve vámi vybrané oblasti zbylo těch nevyfocených míst co nejméně, aby se tam už nemuselo jezdit znovu.
  Zajíždějte při tom i do vesniček nebo k památkám, které se nacházejí mimo přímou trasu; samozřejmě přiměřeně tomu, jestli jedete veřejnou dopravou nebo automobilem. Nebojte se přitom zajít i k hradům, zříceninám a dalším nedostupným objektům (mnohdy hluboko v lesích).
 • Od každého objektu udělejte aspoň 4–5 fotek. V článku byste pak měli od každého objektu použít několik fotografií (podle zvyklostí na daném projektu), [1] nezapomínejte podle možnosti na cizojazyčné Wikipedie nebo i na Wikidata.
 • Při fotografování se snažte vyfotit všechny hlavní památky v obci (vesnici).
 • Cílem celého projektu jsou pouze fotografie splňující základní kritéria kvality jako je zaostření, dostatečný jas a kontrast, správná kompozice atd. – pro informaci se podívejte na ukázky kvalitních a nekvalitních fotografií.
  Pokud se vám některá fotografie nepovede, tak ji nenahrávejte – projekt není hodnocen podle počtu fotek, ale podle nově vyfocených míst.
 • Vzhledem k principům FČO musí popisek fotografie obsahovat zeměpisné souřadnice (GPS – viz ČKD) nebo aspoň přesné určení polohy: např. „Jižní část Nové Vsi, silnice k Chrastavě“.
 • Fotografie musí být řádně popsány (pokud možno základní informace i v angličtině) a kategorizovány. K jejich označení použijte šablonou Mediagrantu s rozlišovačem FČO: {{Mediagrant 2024|Foto českých obcí}}.
 • Při fotografování dodržujte zákony a ostatní předpisy platné v místě fotografování. To se týká fotografování v muzeích a podobných institucích, ochrany osobnosti při fotografování osob apod.
 • Tiket musí být správně vyplněn a odeslán k proplacení nejpozději 3 měsíce po jeho vytvoření. Zároveň fotky v něm obsažené nesmí být straší než 3 měsíce od jejich pořízení
  • Příklad: v květnu nelze žádat o proplacení fotografií pořízených v lednu
 • Všechny neproplacené tikety vytvořené v daném kalendářním roce musí být odeslány k proplacení nejpozději k 15. 12. téhož roku.

Je pochopitelné, že se nemusí podařit všechny tyto zásady dodržet. Měli byste však do tiketu připsat, proč to nešlo.

Požadavky na kvalitu fotografií neznamenají, že musíte fotit jen pěkná místa. Chceme ukázat vesnice, jaké skutečně jsou, takže někdy vyfoťte i zanedbanou náves nebo podnikatelské baroko.

Proplácení nákladů

[editovat | editovat zdroj]

Vzhledem k tomu, že ve FČO se fotí vesnice a další objekty, které mají článek, zatímco ve Fotíme Česko jakékoliv objekty, které mají položku ve Wikidatech, jsou náklady na cestování za nimi proplacené jiným způsobem. V Fotíme Česko platí pravidlo, že za 3 nafocené položky vám proplatíme až 100 Kč nákladů, ve FČO je tento poměr velmi orientačně 100 Kč za položku.

Schvalovatelé, kteří budou hodnotit každou cestu, budou tento poměr posuzovat citlivě v závislosti na tom, kolik vesnic bez obrázku se v dané oblasti nachází. Budou přihlížet k tomu, že nenafocených vesnic je v ČR už málo a většina z nich je roztroušena v okolí hranic. Zároveň však budou kontrolovat, aby žádná cesta nebyla vysloveně neekonomická: když se např. pojedou fotit poslední čtyři vesnice v Jizerských horách, bude třeba, aby účastník vyfotil i další místa pro projekt Fotíme Česko, nebo aby doplnil fotky i k jiným místům po cestě (např. po cestě z Prahy je nevyfocená malá vodní elektrárna v Bakově). K hledání vhodných článků bez fotek může využít např. Blahmovu mapu „všechno“ (další mapy a pomůcky k plánování cesty najdete na podstránce Najdi si vesnice).

 1. Například v kratších článcích o českých vesnicích se dává jedna fotografie do infoboxu a je vhodné přidat jednořádkovou galerii ke konci článku. Nevytvářejte proto víceřádkové galerie ani nevkládejte další fotografie vpravo pod infobox. Je-li však článek delší, můžete v něm rozmístit přiměřené množství dalších snímků.

Související stránky

[editovat | editovat zdroj]
 • Tracker – nástroj pro zadávání zprávy o cestě
 • Ukázky fotografií – kvalitní a nekvalitní fotografie a nejčastější vady, na které si dávat pozor
 • Otázky a odpovědi a zdroje informací potřebných pro plánování cesty
 • Fotoaparát – možnost zapůjčení kvalitní zrcadlovky pro lepší fotografie