Přeskočit na obsah

Wikipedie:Studenti píší Wikipedii

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Wikipedie:Pro učitele)
English summary
Facebook

Studenti píší Wikipedii

Tento projekt usiluje o navázání aktivní spolupráce s různými vzdělávacími institucemi v ČR a tím se snaží zkvalitňovat obsah Wikipedie a rozšiřovat řady wikipedistů mezi studenty.

O projektu Studenti píší Wikipedii

Studenti Gymnázia Thomase Manna píší Wikipedii v rámci editatonu Dědictví – Evropské příběhy.
Zkratka:
  • WP:SPW

Studenti píší Wikipedii je český vzdělávací program, který spolupracuje se školami na tvorbě a vylepšování odborných encyklopedických hesel na české Wikipedii. Naše iniciativa je součástí tzv. globálního vzdělávacího programu (Wikipedia Education Program) nadace Wikimedia Foundation, který sdružuje podobné programy po celém světě od Indie a USA po Egypt a Itálii. Studenti vysokých škol disponují obrovskou energií a slušnými odbornými znalostmi a je výhodné je seznamovat s Wikipedií, učit je psát specializované články a tím obohatit jak Wikipedii, tak školní hodinu a hlavně znalosti studentů.

Ambasador je v našem pojetí označení pro člověka, který zprostředkovává komunikaci mezi Wikipedií a libovolnou vzdělávací institucí a navazuje mezi nimi spolupráci. Členové našeho týmu jsou wikipedisté nebo členové sdružení Wikimedia Česká republika a působíme již v Praze, Olomouci a Brně; plánujeme expanzi i do dalších měst. Díky našim studentům vzniklo či bylo podstatně rozšířeno již několik stovek článků.

Rezident je editor Wikipedie, který je zapojen do určité instituce, v našem případě univerzity, s cílem usnadňovat tvorbu článků na Wikipedii týkajících se této instituce a jejího poslání, podporovat a pomáhat jí uvolňovat a šířit materiály pod svobodnými licencemi a rozvíjet vztahy mezi institucí a hnutím Wikimedia. Náplní práce wikipedisty rezidenta obvykle bývá i pořádání školení a workshopů pro zaměstnance domovské instituce i širokou veřejnost.

Vize

V České republice jsou desítky vysokých škol a stovky středních škol a spolupráce s českými vzdělávacími institucemi tedy v podstatě nemá hranice. Naším dlouhodobým záměrem je prosadit se postupně na univerzitách a středních školách po celé ČR a seznamovat tak stovky či tisíce mladých lidí i učitelů s Wikipedií. Mezi účastníky projektu se snad budou nacházet i noví wikipedisté, kteří by obohatili řady editorů Wikipedie.

Princip spolupráce je sice značně pružný a může být upravován podle potřeb Wikipedie či vzdělávacích institucí, nicméně hrubý záměr je následující. Učitelé, již projeví ochotu s Wikipedií spolupracovat, vypracují (společně s wikipedisty) seznam článků, z nichž si každý student jeden takový článek vybere a podle dostupných zdrojů ho zpracuje. Učitelé budou zpravidla považovat článek na Wikipedii za obdobu jakési semestrální práce a články by se tedy měly stát podmínkou pro udělení zápočtu.

Pokud by se Wikipedií chtěli studenti zabývat i v rámci svých bakalářských či diplomových prací, nabízíme seznam témat, na kterých budeme rádi spolupracovat.

Proč se zapojit

Co z toho má Wikipedie?

Každý wikipedista je schopný psát jen určitý objem článků a každý navíc zpravidla píše jen o určitém oboru. V současnosti na české Wikipedii stále existují obory, o nichž vlastně nepíše nikdo. Některé z těchto oborů se přitom vyučují na vysokých či dokonce středních školách, a je tedy zřejmé, že existují studenti, kteří se tyto informace dozvídají a jsou schopni o nich poměrně kvalifikovaně psát. Když každý student napíše jeden článek, dohromady to vydá třeba za půlroční práci průměrně aktivního wikipedisty.

Pro Wikipedii je navíc životně důležité, aby stále přicházeli noví editoři, psali nové články a upravovali ty, jež byly napsány jejich předchůdci. Projekt Studenti píší Wikipedii proto nemá za cíl pouze vytvořit sadu nových článků na určité téma, ale dále také hledá potenciální kolegy z řad studentů či dokonce učitelů. Studenti již dnes tvoří poměrně slušnou část wikipedistů a je pouze otázkou statistické pravděpodobnosti, zda se ve studijní skupině najde osobnost, jíž se možnost spolupráce na obrovském vzdělávacím projektu zalíbí a bude v ní pokračovat i poté, co si splní „studijní povinnost“.

Co z toho mají studenti?

Práce na Wikipedii znamená pro studenty spojení příjemného s užitečným, využijí totiž své zápočtové práce a zveřejní je jako článek na Wikipedii. Tím se využije jejich práce, která by pravděpodobně jinak skončila v šuplíku. Vytvářet článek na Wikipedii je však v mnoha ohledech zábavnější: studenti si „ohmatají“ projekt, který dosud znali jen pasivně, a přispějí do něj obsahem, jenž již nikdy nezmizí a bude sloužit třeba léta tisícům zájemců o danou problematiku. Návštěvnost si mohou ověřit pomocí statistik dostupných na internetu. To je podle našeho názoru mnohem lepší, než odevzdávat semestrální práci. Studenti mají současně možnost si vyzkoušet psaní odborných textů s kritickým přístupem ke své práci i zpětnou vazbou od dalších wikipedistů. Dále se seznámí s prací se zdroji, jejich syntézou, dodržováním neutrálního přístupu k pramenům a jejich začlenění do článků. Výsledkem je získání dovednosti tvořit věrohodné a kvalitní rešerše. V obecné rovině se dá říci, že pokud student zvládne napsat kvalitní heslo na Wikipedii, je schopen splnit rešeršní část například bakalářské práce.

Co z toho mají učitelé?

Učitelé, kteří se rozhodnou účastnit se spolupráce s Wikipedií, mají někdy nedůvěru v projekt, jenž vzniká za poněkud odlišných pravidel než vědecká práce, na kterou jsou třeba zvyklí. Když se rozhodnou s námi spolupracovat, všechny jejich otázky budou zodpovězeny a může se leccos vyjasnit. Navíc je může i těšit, že oni (a potažmo vzdělávací instituce, kterou zastupují) jsou součástí Wikipedie, tedy dnes poměrně prestižního mezinárodního vzdělávacího projektu. Účastníci našeho programu se řadí po bok svých kolegů ze zemí, jako je USA, Kanada, Indie, Egypt, Německo a mnohých dalších. Podobné programy běží třeba na University of California v Berkeley, na univerzitě v Rio de Janeiro nebo třeba na Moskevském fyzikálním a technologickém institutu.

Považujeme spolupráci s Wikipedií za neotřelé ozvláštnění výuky. Moderní vysokoškolské vzdělávání by podle našeho názoru mělo jít nad rámec prostého biflování učiva: mělo by podporovat kreativní vědecké psaní a učit, jak zpracovávat zdroje.