Wikipedie:Náměty na závěrečné práce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tato stránka slouží pro studenty, kteří by se rádi Wikipedií zabývali v rámci své závěrečné práce.

Projekty Wikimedia, neboli projekty americké nadace Wikimedia Foundation jsou projekty utvářené dobrovolníky z celého světa, kteří zde zanechávají svobodné informace v různých podobách: encyklopedie (Wikipedie), knihy (Wikiknihy, Wikizdroje), slovníky (Wikislovník, Wikidruhy), e-learning (Wikiverzita), sémantická data (Wikidata), obrázky, videa, zvuky (Wikimedia Commons). Všechny tyto projekty jsou online, volně k použití a upravování. Jsou postaveny na svobodném CMS MediaWiki, který vyvíjejí vývojáři Wikimedia Foundation. Tento software je velmi dobře přizpůsobitelným aktuálním požadavkům na každém projektu, vyžaduje to ovšem programátorské schopnosti. MW je napsán v PHP a lokálně se dá upravovat rozšířeními/addony/extenzemi (vývojáři a dobrovolní vývojáři); úpravou lokálního CSS/JavaScriptu (pouze administrátoři); udělátky (administrátoři); osobním nastavením/externími nástroji/mobilními aplikacemi (všichni).

Vzhledem k tomu že nástroje typu rozšíření či úprava projektového CSS vyžaduje konzultaci s vývojáři MW či souhlas komunity, je u většiny níže uvedených témat požadavek na řešení uživatelským/externím nástrojem či mobilní aplikací. Sníží se tak výrazně čas a potřebné úsilí pro zavedení do provozu.

Wikipedie je největší online encyklopedie světa. Obsahuje encyklopedické články a seznamy.

Aplikace pro naučnou stezku[editovat | editovat zdroj]

Popis: Wikipedie se prezentuje různými způsoby. Pokud se jedná o prezentaci v terénu, jedná se o umísťování QRkódů na památky. Jiným způsobem je nabídnutí obsahu Wikipedie na základě zjištění souřadnic mobilu. S tím souvisí i nápad vytvořit naučné online stezky pro děti a dospělé s využitím dat z Wikipedie a projektů Wikimedia. Jediné, co chybí, je chytrá mobilní aplikace, která by to umožnila. Vzorem může být například aplikace Triphood.

Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Sociální datamining na Wikipedii[editovat | editovat zdroj]

V poslední době se stále často dělají projekty, které pracují se současnou editorskou komunitou Wikipedie. Bohužel nevznikl zvyk se kategorizovat podle bydliště, vzdělání, práce či zájmů. Řada editorů to uvádí jen v textu na uživatelské stránce. Zde bychom ocenili nějaké robotické zpracování, které by vyjíždělo seznamy editorů podle různých předem definovaných parametrů.

Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Upřesnění souřadnic českých vesnic[editovat | editovat zdroj]

Popis: Všechny české vesnice a obce mají na české Wikipedii článek. Všechny též mají své geografické souřadnice. Tyto souřadnice jsou ale chybné. V různých bázích jsou dostupné správné souřadnice, které zobrazují střed vsi. Bylo by potřeba převést tyto souřadnice a nahradit ty špatné na české Wikipedii. Případně též přidat na Wikidata geoshapes.

Více informací: jiri.sedlacek@wikimedia.cz

Wikimedia Commons[editovat | editovat zdroj]

WikimediaCommons je úložištěm médií (fotografie, svg, videa), PDF a dalších souborů pro ostatní projekty Wikimedia (Wikipedie, Wikislovník). V současnosti obsahuje 30 milionů souborů a jejich počet prudce roste. Média jsou důležitou součástí hlavně projektu Wikipedie, kde ilustrují články a dělají je atraktivnějšími. Wikimedia Česká republika - lokální organizace podporující Wikipedii - má v současné době několik projektů, které se soustředí na rozmnožování počtu svobodných fotografií na tomto projektu.

Související náměty: Wikipedie: 1) Aplikace pro naučnou stezku; Wikislovník: 18) Záznam výslovnosti, 19) Zpracování výslovnosti

Generátor metadat[editovat | editovat zdroj]

Popis: Zpracování fotek pro Wikipedii není jen o pouhém nahrávání ale i o jisté dokumentační činnosti. Každá fotografie, potažmo soubor, se musí patřičně pojmenovat, musí se k ní uvést detailní popis česky a případně anglicky, musí se vložit do kategorií, přičemž informace obsažené v těchto třech skupinách jsou hodně podobné. Například fotografie stodoly z Horní Dolní:

 1. ponese název Horní Dolní, stodola.jpg
 2. bude popsána jako Stodola v Horní Dolní, okres Pelhřimov, Česká republikaa/nebo anglicky Barn in Horní Dolní, Pelhřimov District, Czech Republic.
 3. bude v kategoriích Horní Dolní a Barns in Pelhřimov District.

Požadavek je navrhnout systém a vyvinout sw, který by minimalizoval práci editora. Takový sw by měl buď fungovat jako doplněk sw VicunaUploader, nebo jako uživatelský JavaScript či projektové udělátko.

Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Prohledávání Wikimedia Commons a grafický výstup[editovat | editovat zdroj]

Popis: Dnes obsahuje úložiště Wikimedia Commons skoro 30 milionů volně užitelných souborů. Řada z nich je velmi podrobně kategorizována, přesto jsou určitým způsobem nedobytné, protože neexistují nástroje, kde by se dalo filtrovat na základě více parametrů (například “zobraz fotografie určitého uživatele v období červen až srpen 2013 v kategorii a subkategoriích Španělsko“). Zde by bylo dobré takový nástroj naprogramovat nebo vytvořit doplňky k již existujícím nástrojům.

Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Filtr nekvalitních a nesouvisejících fotografií[editovat | editovat zdroj]

Popis: Byť existuje mobilní aplikace pro nahrávání fotek do mediálního úložiště WikimediaCommons, za jejího provozu se neúměrně zvýšil počet technicky nekvalitních fotografií a fotografií, které se nedají použít k ilustraci projektů Wikimedia (selfie). Je tedy potřeba vyvinout systém, jak moci používat tuto či jiné podobné aplikace a zároveň jednoduše odfiltrovat nekvalitní a nesouvisející fotografie.

Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Automatický překlad kategorií[editovat | editovat zdroj]

Popis: V současné době je možné na mediálním úložišti Wikipedie Wikimedia Commons používat v rozhraní jakýkoliv jazyk. Co však možné neníje zařazování médií do kategorií s mateřskými názvy, v tomto případě v češtině. Obrázky a jiné soubory jsou na tomto depozitáři pouze v angličtině, což je velkou překážkou pro ty, kteří tímto jazykem nehovoří. Požadavek je na navržení nezávislého systému či sw, který by umožňoval zadávání kategorií v češtině a následnou automatickou translaci do existujících kategorií v angličtině - či generování takových kategorií z jiných dodaných metadat.

Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Mobilní aplikace pro nahrávání fotografií[editovat | editovat zdroj]

Popis: Chybí mobilní aplikace pro nahrávání fotek, která by podle dat z GPS automaticky dodávala kategorie a popisky k souborům (fotkám). Související téma: 6) Filtr nekvalitních a nesouvisejících fotografií.

Více informací: jan.louzek@wikimedia.cz

Upgrade VicunaUploaderu[editovat | editovat zdroj]

Popis: VicunaUploader je javový software určený pro nahrávání zejména fotografií do úložiště wikipedistických médií nazvaných WikimediaCommons. Dají se s ním také nahrávat i jiná média do jiných projektů na sw MediaWiki. Navrhovaný upgrade by měl zahrnovat vyřešení a implementování následujících požadavků, které vznikly z častého používání tohoto sw:

 • v mapové části nabídnout satelitní mapu
 • pokud možno nabídnout offline turistické mapy, které jsou dostupné, např. na mapy.cz
 • přidat funkci určení směru fotografování a vytvoření patřičné WCommons šablony
 • nabídnout alternativní pole (nastavitelné uživatelsky) provkládání dalších souřadnic (např. objektu) či jakýchkoliv dalších šablon, kteréby neměly být v metadatové položce Popis
 • možnost editovat cílový projekt pro upload
 • nabídnout možnost vypnutí dropdown nápovědy kategorií
 • načíst data z datové vrstvy videa (například datum focení) - formát Ogg Theora
 • umožnit zadání všech znaků do cílové galerie
 • umožnit vyjmout fyzicky soubor z připravovaného seznamu souborů
 • vytvořit ikonu sw
 • funkce volby určitého adresáře pro různé operační systémy

Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Integrace popisu souborů do Translatewiki[editovat | editovat zdroj]

Popis: Popis souborů je jedním ze součástí metadat popisující soubory na Wikimedia Commons. Často se uvádí česky, anglicky a v dalších jazycích. Editování je ale dosti náročné, protože je potřeba několikrát kliknout a editovat ve wikikódu. Značným zrychlením a zjednodušením by bylo integrovat překlady do projekt translatewiki.net, nebo integrovat translatewiki.net jako uživatelský nástroj na Wikimedia Commons.

Více informací: jan.louzek@wikimedia.cz

Úprava videa a převod do Ogg Theora online[editovat | editovat zdroj]

Popis: Jedním z ilustračních prvků Wikipedie jsou videa. Bohužel depozitář Wikimedia Commons akceptuje pouze dva formáty: Ogg Theora a WebM. Navíc pro operační systém Windows neexistuje moc open source pro zpracování a převod formátu videa. V tomto případě by bylo potřeba vyvinout buď sw - nebo online aplikaci, který umožní základní úpravy videa, jako je otočení, ořez stopy, vložení titulků či míchání a zároveň převede do patřičného formátu.

Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Úprava fotek online[editovat | editovat zdroj]

Popis: V současnosti je již možné s použitím nástrojů otáčet fotografie a dělat výřezy přímo u fotek uložených na Wikimedia Commons. Bylo by ale dobré umožnit dělat i další funkce, jako jsou koláže více fotek či rozmazávání (např. SPZetek) apod.

Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Wikiverzita[editovat | editovat zdroj]

Wikiverzita je sesterským projektem Wikipedie. Zaměřuje se na otevřené vzdělávání a výzkum poskytované všem, tedy nejenom studentům vysokých škole, ale i dětem a seniorům. Každý může být tvůrcem kurzu či jeho účastníkem.

Související náměty: Wikipedie: 1) Aplikace pro naučnou stezku

Generátor příbuzných slovíček[editovat | editovat zdroj]

Popis: Nástroj, který by ve Wikiverzitě generoval příbuzná slova a jejich překlady v určitém cizím jazyce z Wikislovníku. Příbuznost by měla být předmětná (zvířata, rostliny apod.).

Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Jednoduchý memorizační nástroj[editovat | editovat zdroj]

Popis: Na Wikiverzitě v současnosti chybí jednoduchý memorizační nástroj, který by umožňoval učit se slovíčka, poznávat rostliny apod. Optimální řešení: formou extenze do sw MediaWiki. Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Testovací nástroj s ukládáním dat, skrytými výsledky a vyhodnocením[editovat | editovat zdroj]

Popis: Wikiverzita se zároveň zaměřuje na e-learning. V současnosti má k dispozici rozšíření Quiz, které je navrženo jako zkoušecí nástroj, ale vzhledem k tomu, že zobrazuje výsledky, ale neukládá je, používá se spíše jako nástroj memorizační. Zde by bylo třeba vyvinout nástroj, který by nezobrazoval výsledky, ale data ukládal a poskytoval jak studentům, tak vyučujícímu zpětnou vazbu. Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Interaktivní proklikávací prostředí[editovat | editovat zdroj]

Popis: Ideálním způsobem, jak učit děti nějakému tématu, je používat interaktivní proklikávací obrázky. Kliknou na objekt na obrázku a něco se o něm dozvědí. Po čase, pokud chtějí jít dál, dostanou sérii otázek - pokud je nezodpoví správně, jsou navráceni zpátky do systému. Testováno na Wikiverzitě pod názvem Sluneční soustava. Řešení formou rozšíření sw MW nebo mobilní aplikací. Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Skiny pro přednášky[editovat | editovat zdroj]

Popis: Wikiverzita umožňuje umísťovat do svých stránek stránky s přednáškami. Každá přednáška má 2 verze zobrazení. Jedna klasická pro čtení, druhá se zjednodušeným CSS pro prezentování na plátně. V rámci rozšíření používání tohoto nástroje by komunita ráda nabídla několik různých módů (skinů) pro přednášející.

Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Wikislovník[editovat | editovat zdroj]

Wikislovník jako sesterský projekt Wikipedie shromažďuje informace slovníkového charakteru. Je českým výkladovým slovníkem a cizím překladovým slovníkem. Kromě světových jazyků často studovaných v ČR obsahuje i databázi řady dalších jazyků.

Související náměty: Wikiverzita: 13) Generátor příbuzných slovíček

Záznam výslovnosti[editovat | editovat zdroj]

Popis: Wikislovník je sesterský projekt Wikipedie jehož cílem být největším výkladovým a překladovým otevřeným slovníkem světa. Jedna z věcí, které ale chybí, jsou záznamy výslovnosti rodilými mluvčími. Wiki projekty jsou postaveny na myšlence: chybí informace - přidej ji. A tak by to mohlo fungovat i s výslovností. Ideálním řešením by bylo mít u každého slova tlačítko „Nahraj“ a umožnit tak registrovaným uživatelům výslovnost nahrávat.

Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz

Zpracování výslovnosti[editovat | editovat zdroj]

Popis: Editoři nahrávající výslovnost slov pro otevřený Wikislovník často nahrají sekvenci slov, kterou pak musí rozdělit do jednotlivých souborů. Zde by se hodilo vytvořit systém a software, který by tuto činnost zautomatizoval, případně mobilní aplikaci, která by například stáhla seznam slov bez výslovnosti a nabízela slova k záznamu. Soubory by se pak nahráli na úložiště médií a přidali do stránek Wikislovníku.

Více informací: jan.lochman@wikimedia.cz