Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:OTRS

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zkratka:
  • WP:OTRS
Podrobný průvodce procesem povolení naleznete na stránce Nápověda:Svolení autora.
Obrázek rozhraní OTRS

Volunteer Response Team (Komunikační tým dobrovolníků, zkratka VRT) je skupina dobrovolníků, kteří vyřizují emaily zaslané Nadaci Wikimedia. Historicky se pro tuto službu používá označení OTRS, což je zkratka dříve používaného a již nevyvíjeného softwaru Open Ticket Request System pro správu emailů (nahradila ho jeho odnož Znuny).

Na tyto adresy dojde každý den zhruba tisíc e-mailů; českých dochází kolem deseti týdně.

V rámci odpovědí na e-maily mohou uživatelé systému OTRS zasahovat do článků, nejčastěji potvrzováním autorských práv na vložený materiál, k čemuž se používá šablona {{Svolení autora}}.

Obsah veškerých e-mailů docházejících do OTRS je neveřejný. Úplný seznam členů OTRS vyřizujících povolení je dostupný zde, členové z české komunity jsou k dispozici na seznamu níže.

Chcete-li se zapojit a stát se dobrovolníkem OTRS, podrobné informace naleznete na stránce náborové stránce na Meta-Wiki (anglicky). Je doporučeno se předem poradit s někým ze zodpovědných osob, které jsou vypsány na této stránce.

Není-li Vám něco na této stránce jasné, optejte se. Odpověď bude dostupná Pod lípou.

Kam posílat dotazy a povolení

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně chodu české verze Wikipedie, potřebujete-li poradit, nebo chcete nahlásit chybu, obraťte se na nás na adrese info-cs@wikimedia.org.

Prohlášení o autorských právech k Vašim textům a souborům, jak na české Wikipedii, tak na projektu Wikimedia Commons, posílejte prosím na adresu permissions-cs@wikimedia.org.

Zodpovědné osoby

Dotazy a korespondence

Prohlášení o autorských právech

Více informací

OTRS je zkratka pro Open-source Ticket Request System, což je systém, pomocí nějž se evidují e-maily, které je třeba z hlediska Wikipedie uchovat. K této situaci nejčastěji dochází u problematiky autorských práv. Lze říci, že každé dílo podléhající autorským právům, zveřejněné před vložením na Wikipedii také jinde, kde nemá uvedenu licenci nebo je tato nekompatibilní, musí mít potvrzující email zaslaný na OTRS. Zaslaný e-mail je neveřejný. Pouze dobrovolníci z OTRS mohou šablonou ({{Svolení autora}}) potvrdit právoplatnost umístění takového díla na Wikipedii.

Na povolení zaslaná nebo napsaná kamkoli jinam, například do diskusí článků, nelze brát zřetel, a takový počin je tedy zcela zbytečný. Striktně vyžadujeme, aby povolovací email byl zaslán do OTRS.

Takový e-mail je chápán jako závazné stvrzení skutečnosti, že autor povoluje na Wikipedii uveřejnit dílo k němuž vlastní autorská práva a zároveň je oprávněn k tomuto úkonu (tzn. nemá s nikým sjednánu výhradní smlouvu). Autorovo jednání v případě udělení výhradní licence je totiž omezeno § 47 odst. 2 Autorského zákona. (V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil.)

Obsah povolujícího e-mailu

Povolující e-mail musí obsahovat:

  1. Tvrzení o oprávněnosti udělit povolení (např. Já autor, já majitel autorských práv k…)
  2. Přesné určení povolovaných stránek, u tištěných zdrojů pak všechny běžně udávané údaje, včetně ISBN (má-li ho zdroj).
  3. Licenci (u textů GFDL a CC-BY-SA 3.0; u obrázků jakoukoli z povolených licencí, nejlépe CC-BY-SA 4.0)
  4. Podpis (u děl pseudonymních – viz § 7 – je toto oprávněna udělat osoba, která dílo zveřejnila, tedy je podpisem i pseudonym sám).

Ukázky povolujících e-mailů jsou dostupné zde.

Další odkazy