Wikipedie:Žádost o svolení autora

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Na české Wikipedii lze publikovat pouze obsah uvolněný pod svobodnou licencí. Pokud narazíte na vhodný obrázek nebo text, který není uvolněn pod takovou licencí, můžete zkusit dohledat a požádat autora o svolení s publikací jeho díla pod svobodnou licencí. Pokud autor autorská práva někomu postoupil, je třeba požádat současného držitele autorských práv k danému dílu, například správce internetových stránek. Pokud autor či jiný držitel práv bude souhlasit, pošle e-mailem své svolení a to ověří informační tým české Wikipedie, může být obsah na Wikipedii zveřejněn.

Svobodné licence

Veškeré texty na Wikipedii jsou svobodně modifikovatelné a šiřitelné – podle licence GFDL je každý může nejen používat, ale i dále měnit. V ideálním případě by toto mělo platit i pro všechny zde použité obrázky, ale na druhou stranu ne každý autor je ochoten své dílo za takovýchto podmínek zveřejnit. Pokud tedy žádáte o svolení použít obraz nebo fotografii na Wikipedii, je potřeba vlastníku práv co možná nejlépe objasnit, s čím by vlastně měl souhlasit.

Pro Wikipedii je ideálním případem povolení ke zveřejnění díla pod svobodnou licencí, jako je již zmíněná GFDL. Ta umožňuje komukoli dílo použít, pokud zároveň uvede jméno autora a informaci, že dílo je šiřitelné pod touto licencí, a tvořit i odvozená díla za předpokladu, že je také uvolní pod GFDL.

Licence Creative Commons Attribution ShareAlike také umožňuje volné použití díla, vyžaduje uvedení autora. Jeho úpravy jsou povoleny, pokud odvozená díla budou také pod stejnou licencí.

Creative Commons Attribution – klade jen podmínku na uvedení autora, tvorba odvozených děl není nijak omezena.

Nesvobodné licence

Obrázky s těmito licencemi nejsou považovány za svobodně šiřitelné a v případě jejich vložení jsou odstraňovány. Na Wikipedii je lze použít jen ve zvláštních případech, pokud jejich licence dokáže vyhovět politice výjimek a pokud komunita takovou výjimkou pro vymezený okruh obrázků odsouhlasí.

Za nesvobodné se považují např. povolení použití pouze pro vzdělávací a neziskové účely, pouze pro webové stránky nebo licence Creative Commons složené s použitím klauzule "Noncommercial". Takové licence omezují některé formy zveřejňování nebo zakazují použití pro komerční účely (tudíž by například v knižní podobě Wikipedie mohly vyjít pouze v případě, že by vydavatel z encyklopedie neměl žádný zisk).

Často se lze setkat s případem, kdy autor díla povolí použití Wikipedii, ale už ne třetím stranám. Může jít třeba jen o pouhé opomenutí, či neobeznámenost autora s problematikou licencí a jeho domněnku, že povolení ke zveřejnění na Wikipedii je dostatečné. To ovšem není pravda, neboť neumožňuje svobodné šíření obrázku dalším stranám spolu se zbytkem encyklopedie, a proto je potřebné získat souhlas s uvolněním pod některou ze svobodných licencí, jinak se musí takový materiál smazat.

Ke zvláštní skupině patří licence Creative Commons složené s použitím klauzulí "Nonderivative". Takové licence neumožňují zcela libovolné další úpravy, ale například změnu velikosti nebo jiné úpravy nevyhnutelné pro danou technologii šíření povolují (např. převod do černobílé podoby při nebarevném tisku). Tedy nejsou svobodné, ale na druhou stranu neomezují svou přítomností možnosti svobodného nakládání s encyklopedií jako celkem. V principu tedy není vyloučeno, že mohou získat výjimku, takže pokud budete potřebovat použít takové obrázky, přečtěte si nejprve stránku Wikipedie:Licenční politika u souborů, popřípadě u ní zdůvodněte požadavek na udělení výjimky a zahajte diskusi.

Přebírání textů

Všechny texty na Wikipedii jsou bez výjimky licencovány pod GFDL. Zároveň z důvodu přechodu na licenci CC-BY-SA 3.0 je od 1. listopadu 2008 nutné, aby přebíraný text byl licencován i pod touto licencí. To znamená, že chcete-li v článku použít cizí text, musíte mít svolení autora šířit jeho text pod oběma licencemi a zároveň musíte při vkládání článku autora uvést. Je vhodné tak stručně učinit ve shrnutí editace, a podrobněji na začátku diskusní stránky článku. V případě více článků se na jejich konec přidávají šablony podobné {{Matematici.muni}}.

Existují neshody v otázce, zda je u jednotlivých stránek vhodnější psát informace o původu na konec či do diskuse, obecně ale platí, že pokud uvedete stručnou zmínku na konci článku a podrobnější informace v diskusi, nemůžete nic zkazit.

Vzorové dopisy

Dopis autorovi obrázku

Vážený <AUTOR>,

líbí se mi Váš obrázek <TEN A TEN>. Podle mého názoru jde o velmi informativní a užitečný materiál. Velice rád bych ho použil v projektu zvaném Wikipedie, jehož jsem účastníkem, a proto Vás žádám o svolení. Wikipedie http://www.wikipedia.org je svobodná encyklopedie, na které spolupracují dobrovolníci z celého světa.

Velmi rád bych zahrnul vaše materiály do článku http://cs.wikipedia.org/wiki/<DOTYČNÁ_WIKISTRÁNKA>. Chcete-li, můžete svobodu Wikipedie také okusit tím, že tento článek sám upravíte, i bez formální registrace.

Vaše materiály můžeme použít pouze, pokud jste ochoten nám dát svolení za podmínek některé ze svobodných licencí. Upřednostňujeme Creative Commons Attribution-Share Alike, která zaručuje, že kdokoliv bude mít právo materiály sdílet a upravovat, ale musí být vždy uveden autor díla tak, jak to on sám určil. Plné znění této licence v českém jazyce najdete na: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/ .

Výše zmíněná licence výslovně chrání autory před tím, aby byli považováni za zodpovědné za změny učiněné jinými, a zároveň jim zajišťuje uznání zásluh za jejich práci. Více informací o naší politice autorských práv najdete na http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Autorské_právo

Děkuji Vám za Váš čas a těším se na Vaši odpověď.

Se srdečným pozdravem,

<ODESILATEL DOPISU>

Dopis správci internetových stránek

Vážení <SPRÁVCE STRÁNEK>,

jsem redaktorem Wikipedie, svobodné a bezplatné internetové encyklopedie (http://www.wikipedia.org/). Cílem našeho projektu je shromažďovat znalosti ze všech oblastí lidského vědění, bezplatně je zpracovávat a šířit ve prospěch celého lidstva. Zároveň však velmi ctíme autorská práva a právě v této souvislosti se na Vás obracím.

Na Vaší stránce (<odkaz>) se nachází vynikající snímek (<popis>) (<odkaz>). Byli bychom Vám velmi vděčni, kdybyste nám dali svolení jej využívat na Wikipedii (mj. v článcích <odkaz>), máte-li k němu autorská práva. Bez získání jasného svolení autora tento materiál nemůžeme použít.

Pokud dáte Wikipedii svolení tento snímek využít, uveďte prosím i příslušnou licenci. Nemůžeme bohužel přijímat a zveřejňovat obrázky se svolením typu "pouze pro Wikipedii", "pouze pro nekomerční účely" ani "fair use" ("čestné užívání"). Pokud byste však mohli onen obrázek zařadit pod licenci Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (http://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons), pak se bude moci takový obrázek používat nejen na české Wikipedii, ale i na všech ostatních (mj. na anglické, která je nejobsáhlejší na světě). Tato licence říká, že souhlasíte s tím, aby se tyto obrázky mohly zdarma používat i upravené pod podmínkou uvedení autorství. Na stránce obrázku uvedeme veškeré nám dostupné údaje o jeho původu, včetně odkazu na Vaši stránku. Pokud byste si přáli, aby se na stránce obrázku nacházely údaje o autorovi, pak tam zprávu od Vás či jakékoliv další informace rádi uvedeme.

Další podrobnosti o licencích na Wikipedii si můžete přečíst na stránkách http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Autorské_právo a http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Copyrights (anglicky) .

Nejste-li držitelem práv k tomuto obrázku, ale víte, že už práva vypršela nebo kdo je jejich držitelem, byl bych Vám velmi vděčný, kdybyste mi tuto informaci poskytl.

Chtěl bych ještě upozornit na skutečnost, že články na Wikipedii může kdokoliv libovolně upravovat i zakládat nové. Také Vy můžete Wikipedii redigovat, tak jak to činí tisíce jiných lidí. Těšíme se na případnou spolupráci!

Děkuji Vám za Váš čas.

S pozdravem <jméno a příjmení> <odkaz na uživatelskou stránku>


Dopis je psán, jako by byl odesilatelem muž. Dámy si jistě znění dokáží upravit do ženské formy (berte to tak, že chlap by opačný převod nezvládl).

Související články