Seznam chemických prvků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tato stránka obsahuje seznam všech známých chemických prvků.

Poslední platná číslice každé hodnoty relativní atomové hmotnosti je považována za spolehlivou v intervalu ±1 až na případy, kdy je větší jednociferná nejistota uvedena v závorce za hodnotou. Pro větší rozmezí je udáván interval [a; b] představující množinu hodnot v běžných materiálech, do které patří i krajní hodnoty (a i b).

Protonové číslo Značka Český název Latinský název Relativní atomová hmotnost Skupina Perioda
1 H vodík Hydrogenium [1,007 84; 1,008 11] 1 1
2 He helium Helium 4,002 602(2) 18 1
3 Li lithium Lithium [6,938; 6,997] 1 2
4 Be beryllium Beryllium 9,012 183 1(5) 2 2
5 B bor Borum [10,806; 10,821] 13 2
6 C uhlík Carbonium nebo Carboneum [12,009 6; 12,011 6] 14 2
7 N dusík Nitrogenium [14,006 43; 14,007 28] 15 2
8 O kyslík Oxygenium [15,999 03; 15,999 77] 16 2
9 F fluor Fluorum 18,998 403 163(6) 17 2
10 Ne neon Neon 20,179 7(6) 18 2
11 Na sodík Natrium 22,989 769 28(2) 1 3
12 Mg hořčík Magnesium [24,304; 24,307] 2 3
13 Al hliník Aluminium 26,981 538 5(7) 13 3
14 Si křemík Silicium [28,084; 28,086] 14 3
15 P fosfor Phosphorus 30,973 761 998(5) 15 3
16 S síra Sulphur [32,059; 32,076] 16 3
17 Cl chlor Chlorum [35,446; 35,457] 17 3
18 Ar argon Argon 39,948(1) 18 3
19 K draslík Kalium 39,098 3(1) 1 4
20 Ca vápník Calcium 40,078(4) 2 4
21 Sc skandium Scandium 44,955 908(5) 3 4
22 Ti titan Titanium 47,867(1) 4 4
23 V vanad Vanadium 50,941 5(1) 5 4
24 Cr chrom Chromium 51,996 1(6) 6 4
25 Mn mangan Manganum 54,938 044(3) 7 4
26 Fe železo Ferrum 55,845(2) 8 4
27 Co kobalt Cobaltum 58,933 194(4) 9 4
28 Ni nikl Niccolum 58,693 4(4) 10 4
29 Cu měď Cuprum 63,546(3) 11 4
30 Zn zinek Zincum 65,38(2) 12 4
31 Ga gallium Gallium 69,723(1) 13 4
32 Ge germanium Germanium 72,630(8) 14 4
33 As arsen Arsenicum 74,921 595(6) 15 4
34 Se selen Selenium 78,971(8) 16 4
35 Br brom Bromum [79,901; 79,907] 17 4
36 Kr krypton Krypton 83,798(2) 18 4
37 Rb rubidium Rubidium 85,467 8(3) 1 5
38 Sr stroncium Strontium 87,62(1) 2 5
39 Y yttrium Yttrium 88,905 84(2) 3 5
40 Zr zirkonium Zirconium 91,224(2) 4 5
41 Nb niob Niobium 92,906 37(2) 5 5
42 Mo molybden Molybdenum 95,95(1) 6 5
43 Tc technecium Technetium 98 7 5
44 Ru ruthenium Ruthenium 101,07(2) 8 5
45 Rh rhodium Rhodium 102,905 50(2) 9 5
46 Pd palladium Palladium 106,42(1) 10 5
47 Ag stříbro Argentum 107,868 2(2) 11 5
48 Cd kadmium Cadmium 112,414(4) 12 5
49 In indium Indium 114,818(1) 13 5
50 Sn cín Stannum 118,710(7) 14 5
51 Sb antimon Stibium 121,760(1) 15 5
52 Te tellur Tellurium 127,60(3) 16 5
53 I jod Iodum 126,904 47(3) 17 5
54 Xe xenon Xenon 131,293(6) 18 5
55 Cs cesium Caesium 132,905 451 96(6) 1 6
56 Ba baryum Barium 137,327(7) 2 6
57 La lanthan Lanthanum 138,905 47(7) 6
58 Ce cer Cerium 140,116(1) 6
59 Pr praseodym Praseodymium 140,907 66(2) 6
60 Nd neodym Neodymium 144,242(3) 6
61 Pm promethium Promethium 145 6
62 Sm samarium Samarium 150,36(2) 6
63 Eu europium Europium 151,964(1) 6
64 Gd gadolinium Gadolinium 157,25(3) 6
65 Tb terbium Terbium 158,925 35(2) 6
66 Dy dysprosium Dysprosium 162,500(1) 6
67 Ho holmium Holmium 164,930 33(2) 6
68 Er erbium Erbium 167,259(3) 6
69 Tm thulium Thulium 168,934 22(2) 6
70 Yb ytterbium Ytterbium 173,045(10) 6
71 Lu lutecium Lutetium 174,966 8(1) 3 6
72 Hf hafnium Hafnium 178,49(2) 4 6
73 Ta tantal Tantalum 180,947 88(2) 5 6
74 W wolfram Wolframium 183,84(1) 6 6
75 Re rhenium Rhenium 186,207(1) 7 6
76 Os osmium Osmium 190,23(3) 8 6
77 Ir iridium Iridium 192,217(3) 9 6
78 Pt platina Platinum 195,084(9) 10 6
79 Au zlato Aurum 196,966 569(5) 11 6
80 Hg rtuť Hydrargyrum 200,592(3) 12 6
81 Tl thallium Thallium [204,382; 204,385] 13 6
82 Pb olovo Plumbum 207,2(1) 14 6
83 Bi bismut Bisemutum 208,980 40(1) 15 6
84 Po polonium Polonium 209 16 6
85 At astat Astatinum 210 17 6
86 Rn radon Radon 222 18 6
87 Fr francium Francium 223 1 7
88 Ra radium Radium 226 2 7
89 Ac aktinium Actinium 227 7
90 Th thorium Thorium 232,037 7(4) 7
91 Pa protaktinium Protactinium 231,035 88(2) 7
92 U uran Uranium 238,028 91(3) 7
93 Np neptunium Neptunium 237 7
94 Pu plutonium Plutonium 244 7
95 Am americium Americium 243 7
96 Cm curium Curium 247 7
97 Bk berkelium Berkelium 247 7
98 Cf kalifornium Californium 251 7
99 Es einsteinium Einsteinium 252 7
100 Fm fermium Fermium 257 7
101 Md mendelevium Mendelevium 258 7
102 No nobelium Nobelium 259 7
103 Lr lawrencium Lawrencium 266 3 7
104 Rf rutherfordium Rutherfordium 267 4 7
105 Db dubnium Dubnium 268 5 7
106 Sg seaborgium Seaborgium 269 6 7
107 Bh bohrium Bohrium 270 7 7
108 Hs hassium Hassium 269 8 7
109 Mt meitnerium Meitnerium 278 9 7
110 Ds darmstadtium Darmstadtium 281 10 7
111 Rg roentgenium Roentgenium* 281 11 7
112 Cn kopernicium Copernicium* 285 12 7
113 Nh nihonium Nihonium* 286 13 7
114 Fl flerovium Flerovium* 289 14 7
115 Mc moscovium Moscovium* 289 15 7
116 Lv livermorium Livermorium* 293 16 7
117 Ts tennessin Tennessine* 294 17 7
118 Og oganesson Oganesson* 294 18 7

[1]

(*) mezinárodní odborný název byl schválen jako anglický, nikoli latinský

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Template:Chem molar mass na anglické Wikipedii.

  1. Standard atomic weights 2015 [online]. CIAAW, 2015, rev. srpen 2015 [cit. 2015-12-10]. Dostupné online. (anglicky)