Oberzentrum

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Oberzentrum je německý pojem v oblasti územního plánování a hospodářské geografie označující podle teorie centrálních míst, vytvořené Walterem Christallerem, centrální místo nejvyšší úrovně.

Pojem[editovat | editovat zdroj]

Obercentra („velko“ centrum) a ostatní centra jsou definována v plánech a programech územního a regionálního plánování, definice jsou v různých Spolkových zemích rozličné. Obercentra bývají z pravidla obklopena více obcemi velikosti mittelzentrum (centrum střední úrovně), které mají centrální význam pro obce úrovně unterzentrum(centrum nejnižší úrovně). Vedle základních a periodických potřeb mohou být v obercentru uspokojovány i více specifické potřeby. To zahrnuje vedle nabídky infrastruktury a služeb pro mittelcentra a untercentra zejména:

  • specializované obchody
  • nemocnice se specializovanými odděleními
  • divadla
  • odborné a vysoké školy
  • regionální úřady

Přesná definice úpravy fungování obercenter se liší podle spolkových zemí, také existuje různé stupňování. Tím pádem existují Obercentra nižšího a vyššího stupně. To například znamená, že třeba Kolín a Düsseldorf v Severním Porýní-Vestfálsku jsou obercentra vyššího stupně než například Krevele, jenž je obercentrem nižšího stupně. Existují také mittelcentra částečně plnící funkci obercenter, které disponují jen omezenou částí požadovaných služeb a kapacit. Mittelcentrům s částečnou funkcí obercentra mohou být podle potřeb poskytnuty prostředky za normálních okolností náležící obercentrům. Zároveň mají zajišťovací povinnost vůči obcím středního a nižšího stupně a musejí zajistit odpovídající nabídku a zařízení. Mimo to existují také Doppelzentren (doppelcentra-dvojcentra) a městské svazy, které v oboustranném rozšířením funkcí splňují požadavky na obercentra.

Zdroj: Plány územního rozvoje spolkových zemí

Obercentra v Německu[editovat | editovat zdroj]

Bádensko-Württembersko[editovat | editovat zdroj]

Obercentra:

Mittelcentra s částečnou funkcí obercentra:

Bavorsko[editovat | editovat zdroj]

Obercentra:

Možná Obercentra (mittelcentra s částečnou funkcí Obercentra):

Berlín/Braniborsko[editovat | editovat zdroj]

Metropole:

Obercentra:

Brémy[editovat | editovat zdroj]

Obercentra:

Hamburk[editovat | editovat zdroj]

Obercentra:

Hesensko[editovat | editovat zdroj]

Obercentra:

Mittelcentra s částečnou funkcí obercentra:

 

Meklenbursko – Přední Pomořansko[editovat | editovat zdroj]

Obercentra:

Dolní Sasko[editovat | editovat zdroj]

Obercentra:

Mittelcentra s částečnou funkcí obercentra:

Severní Porýní-Vestfálsko[editovat | editovat zdroj]

Obercentra:

Porýní-Falc[editovat | editovat zdroj]

Obercentra:

Mittelcentra s částečnou funkcí obercentra:

Sársko[editovat | editovat zdroj]

Obercentra:

Sasko[editovat | editovat zdroj]

Obercentra:

Sasko-Anhaltsko[editovat | editovat zdroj]

Obercentra:

Mittelcentra s částečnou funkcí obercentra:

Šlesvicko-Holštýnsko[editovat | editovat zdroj]

Obercentra:

Durynsko[editovat | editovat zdroj]

Obercentra:

Mittelcentra s částečnou funkcí obercentra:

Obercentra ve Švýcarsku[editovat | editovat zdroj]

Výraz obercentrum není co se Švýcarska týče příliš přesný. V případě použití tohoto systému by obercentry ve švýcarsku byla následující města:

Mittelcentra s částečnou funkcí obercentra:

Obercentra v Rakousku[editovat | editovat zdroj]

V Rakousku jsou obercentra rozlišována podle funkcí a zázemí do vícero ZO-stupňů (ZO= System der Zentralen Orten – systém centrálních míst). Jako hlavnímu městu spolkové republiky patří Vídni nejvyšší 8 stupeň. Zemským hlavním městům náleží 7 stupeň (v případě, že město poskytuje celkové zázemí) nebo 6 stupeň (v případě, že není schopno splnit všechny požadavky). Obercentra 5 stupně se od center 6 stupně jen tím, že nejsou zemským městem. Mittelcentrům jsou určeny stupně 4 (s úplným zázemím) nebo 3 (bez úplného zázemí)

Obercentrum stupně 8:

Obercentra stupně 7:

Obercentra stupně 6:

Obercentra stupně 5:

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Oberzentrum na německé Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]