Tetraboritan sodný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tetraboritan sodný
Krystalický borax

Krystalický borax

Strukturní vzorec

Strukturní vzorec

Obecné
Systematický název Tetraboritan sodný
Triviální název borax
Anglický název Sodium tetraborate, borax
Německý název Natriumtetraborat, borax
Sumární vzorec Na2B4O7·10H2O
Vzhled Bílá pevná látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 201,219 g/mol
273,281 g/mol (tetrahydrát)
291,296 g/mol (pentahydrát)
381,372 g/mol (dekahydrát)
Teplota tání 742,5 °C
75 °C (dekahydrát)
Teplota varu 1 575 °C (rozklad)
Hustota 2,27 g/cm3 (20 °C)
1,816 g/cm3 (pentahydrát)
1,692 g/cm3 (dekahydrát)
Tvrdost 2,5 (tetrahydrát)
2–2,5 (dekahydrát)
Rozpustnost ve vodě 1,26 g/100 g (0 °C)
2,5 g/100 g (20 °C)
6,4 g/100 g (40 °C)
17,4 g/100 g (60 °C)
24,3 g/100 g (80 °C)
39,1 g/100 g (100 °C)
52,3 g/100 g (100 °C, pentahydrát)
2,39 g/100 g (0 °C, dekahydrát)
4,98 g/100 g (20 °C, dekahydrát)
47 g/100 g (60 °C, dekahydrát)
187,7 g/100 g (100 °C, dekahydrát)
Relativní permitivita εr 6,0
Měrná magnetická susceptibilita −5,118×10−6 cm3g−1
Povrchové napětí 212 mN/m (1 000 °C)
1,908 mN/m (tetrahydrát)
Struktura
Krystalová struktura Jednoklonná (tetrahydrát)
Jednoklonná (dekahydrát)
Hrana krystalové mřížky a=702,2 pm, b=915,1 pm, c=1 567 pm (tetrahydrát)
a=1 186 pm, b=1 067 pm, c=1 220 pm (dekahydrát)
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −3 291,1 kJ/mol
−4 507,5 kJ/mol (tetrahydrát)
−6 288,6 kJ/mol (dekahydrát)
Standardní molární entropie S° 189,5 JK−1mol−1
586 JK−1mol−1 (dekahydrát)
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −3 096,2 kJ/mol
−5 516,5 kJ/mol (dekahydrát)
Izobarické měrné teplo cp 0,928 JK−1g−1
1,613 JK−1g−1 (dekahydrát)
Bezpečnost
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
[1]
Nebezpečí[1]
R-věty R36/37, R62
S-věty S22, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
 
Teplota vznícení Není vznítitelný
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Tetraboritan sodný Na2B4O7 je anorganická sloučenina. Dekahydrát (triviálně borax) Na2B4O7·10H2O (dekahydrát tetraboritanu disodného), přesněji Na2[B4O5(OH)4]·8H2O (oktahydrát tetrahydroxo-pentaoxotetraboritanu disodného) se používá ve sklářském průmyslu. V přírodě se vyskytuje jako minerál borax. Bezvodý tetraboritan sodný se velmi často uplatňuje v metalurgii, kde tavenina tetraboritanu sodného překrývá roztavený kov a funguje jako ochranný prvek proti oxidaci zpracovávané slitiny. V analytické chemii je směs tetraboritanu sodného s uhličitanem sodným univerzálním tavidlem, používaným pro rozklady geologických a dalších obtížně rozpustných vzorků. Ve fotografické chemii se používá jako slabá zásada do jemnozrnných vývojek a speciálních přerušovacích lázní. V potravinářství se používá jako konzervant pod označením E 285.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Sodium Tetraborate. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]