Hydrogensulfid sodný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Hydrogensulfid sodný
Struktura
Struktura
Obecné
Systematický názevhydrogensulfid sodný
Funkční vzorecNaSH
Sumární vzorecHNaS a NaSH
Vzhledbílé krystaly[1]
Identifikace
Registrační číslo CAS16721-80-5
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)240-778-0
PubChem15337
SMILES[Na+].[SH-]
InChIInChI=1S/Na.H2S/h;1H2/q+1;/p-1
Vlastnosti
Molární hmotnost56,062 g/mol
Teplota tání350 °C (623 K)[1]
Hustota1,79 g/cm3[1]
Rozpustnost ve vodě50 g/100 ml (22 °C)[1]
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
rozpustný v ethanolu[1]
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
rozpustný v diethyletheru[1]
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
H-větyH226 H251 H290 H301 H314 H318 H400[1]
P-větyP210 P233 P234 P235+410 P240 P241 P242 P243 P260 P264 P270 P273 P280 P301+310 P301+330+331 P303+361+353 P304+340 P305+351+338 P310 P321 P330 P363 P370+378 P390 P391 P403+235 P404 P405 P407 P413 P420 P501[1]
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Hydrogensulfid sodný je anorganická sloučenina se vzorcem NaHS. Jedná se o produkt částečné neutralizace kyseliny sulfanové (H2S) hydroxidem sodným. NaHS se používá na přípravu organických i anorganických sloučenin síry; může být použit jako pevná látka, častěji však nachází využití v podobě vodného roztoku. Pevný NaHS je bezbarvý a vyznačuje se podobným zápachem jako H2S, protože se rozkládá působením vzdušné vlhkosti. Na rozdíl od sulfidu sodného (Na2S), který je nerozpustný v organických rozpouštědlech, je NaHS jakožto 1:1 elektrolyt lépe rozpustný. Roztoky HS jsou citlivé na vzdušný kyslík, který je mění na polysulfidy, což se projevuje žlutým zabarvením.

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Obvyklá laboratorní příprava hydrogensulfidu sodného spočívá v reakci methoxidu sodného (NaOMe) se sulfanem:[2]

NaOMe + H2S → NaHS + MeOH

Čistotu NaHS lze zjistit jodometrickou titrací, kdy se využívá redukce I2 ionty HS.

Bezvodý hydrogensulfid sodný se dá získat reakcí sodíku s plynným sulfanem za nepřítomnosti vody a kyslíku.[3]

Struktura a vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Krystalický NaHS má při teplotách nad 360 K strukturu NaCl, z čehož vyplývá, že HS se chová jako kulovitý anion, který rychle rotuje. Pod 360 K vytváří kosočtverečnou strukturu, kde má HS diskovitý tvar. Za teplot nižších než 114 K se jeho struktura stává jednoklonnou. Odpovídající rubidné a draselné soli se chovají podobně.[4]

NaHS taje při 350 °C. Kromě bezvodé formy se může vyskytovat i ve dvou hydratovaných formách, jako NaHS·2H2O a NaHS·3H2O. Všechny tři formy jsou bezbarvé a mají podobné, i když ne zcela stejné, vlastnosti.

Lze jej použít k vysrážení hydrogensulfidů ostatních kovů přidáním do vodných roztoků příslušných solí. Podobně jako u analogického hydroxidu sodného jde o silnou zásadu.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Ročně se vyrobí několik tisíc tun NaHS. Využití má například při výrobě papíru, jako flotační látka při extrakci mědi z rud, kde aktivuje oxidové minerály, a v kožedělném průmyslu, kde se pomocí něj odstraňují vlasy z kůží.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Sodium hydrosulfide na anglické Wikipedii.


  1. a b c d e f g h i https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/28015
  2. R. I. Eibeck. Sodium Hydrogen Sulfide. Inorganic Syntheses. 1963, s. 128–131. ISBN 978-0-470-13238-8. DOI 10.1002/9780470132388.ch35. 
  3. J. W. Pavlik, B. C. Noll, A. G. Oliver, C. E. Schulz, W. R. Scheidt, “Hydrosulfide (HS) Coordination in Iron Porphyrinates”, Inorganic Chemistry, 2010, vol. 49(3), 1017-1026.
  4. F. Haarmann; H. Jacobs; E. Roessler; J. Senker. Dynamics of anions and cations in hydrogensulfides of alkali metals (NaHS, KHS, RbHS): A proton nuclear magnetic resonance study. The Journal of Chemical Physics. 2002, s. 1269–1276. DOI 10.1063/1.1483860. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]