Disiřičitan sodný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Disiřičitan sodný
Sodium metabisulfite.jpg
strukturní vzorec
strukturní vzorec
Obecné
Systematický název Disiřičitan sodný
Sumární vzorec Na2S2O5
Vzhled Bílá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 231-673-0
Indexové číslo 016-063-00-2
Vlastnosti
Molární hmotnost 190,107 g/mol
Teplota rozkladu 150 °C
Hustota 1,48 g/cm3
Rozpustnost ve vodě 54 g/100 ml H2O
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
H-věty H302 H318 EUH031
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
R-věty R22 R31 R41
S-věty (S2) S26 S39 S46
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Disiřičitan sodný (též pyrosiřičitan sodný) je anorganická sloučenina se vzorcem Na2S2O5 patřící mezi siřičitany, v potravinářství se označuje jako E223 a používá se jako konzervant. Jedná se o bílý krystalický prášek se štiplavým sirným pachem a odpornou chutí. Hlavní oblastí použití je jako antioxidant a k chemické sterilizaci. Je chemicky velmi podobný disiřičitanu draselnému, se kterým lze v některých případech vzájemně zaměňovat. Obecně se preferuje spíše disiřičitan draselný, protože nezvyšuje obsah sodíku ve výživě.

Výroba[editovat | editovat zdroj]

Disiřičitan sodný je možno vyrábět dvěma způsoby:
První možnost je částečný rozklad hydrogensiřičitanu sodného.

2 NaHSO3H2O + Na2S2O5

 

 

 

 

Druhou možností je reakce siřičitanu sodného s oxidem siřičitým:

Na2SO3 + SO2 → Na2S2O5

 

 

 

 

Reakce[editovat | editovat zdroj]

Disiřičitan sodný se dá v chemii použít na výrobu různých látek.
Se silnými kyselinami, například kyselinou chlorovodíkovou reaguje za vzniku vody, solí silné kyseliny a oxidu siřičitého, který reaguje s vodou za vzniku kyseliny siřičité.

Na2S2O5 + 2 HCl → 2 NaCl + H2O + 2 SO2

 

 

 

 

Při žíhání či zahřívání na vysoké teploty dochází k rozpadu na oxidu sodného a oxidu siřičitého.

Na2S2O5Na2O + 2 SO2

 

 

 

 

Má dezinfekční účinky, protože se pomalu rozpadá na siřičitan sodný a oxid siřičitý, mající dezinfekční účinky a způsobující i zápach této látky.

Na2S2O5SO2 + Na2SO3

 

 

 

 

Použití[editovat | editovat zdroj]

Disiřičitan sodný se používá jako dezinfekce, na odstranění hub, bakterií či řas v bazénech, avšak bývá nahrazen levnějšími a účinnějšími chlornany - sodným a vápenatým. Podobně jako disiřičitan draselný se přidává i do piva a vína. Používá se také do fotografických ustalovačů.

Jazykové souvislosti[editovat | editovat zdroj]

Disiřičitany (pyrosiřičitany) jsou v některých jiných jazycích označovány jako metabisulfit.