Azid sodný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Azid sodný
Azid sodný
Azid sodný
Obecné
Systematický název Azid sodný
Anglický název Sodium azide
Německý název Natriumazid
Sumární vzorec NaN3
Vzhled Bílá pevná látka
Azid sodný
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 247-852-1
Indexové číslo 011-004-00-7
UN kód 1687
Vlastnosti
Molární hmotnost 65,011 g/mol
Teplota rozkladu 365 °C
Hustota 1,847 g/cm3
Rozpustnost ve vodě 41,7 g/100 ml (17 °C)
Relativní permitivita εr 5,98
Měrná magnetická susceptibilita -3,29 10-6 cm3 g-1
Krystalová struktura šesterečná
Azid sodný (krystaly)
Hrana krystalové mřížky a= 363,8 pm
c= 1 520,1 pm
Standardní slučovací entalpie ΔHf° 21,26 kJ/mol
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° 99,46 kJ/mol
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R28, R32, R50/53
S-věty S1/2, S28, S45, S60, S61
H-věty H300 H400 H410 EUH032
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Azid sodný

Azid sodný je vysoce toxická bezbarvá pevná látka.

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Použití[editovat | editovat zdroj]

  • Azid sodný je nejdůležitějším azidem, z něhož se připravují ostatní azidy.
  • Azid sodný se využívá jako biocid v nemocnicích a laboratořích pro uchovávání zásobních roztoků náchylných k bakteriální a plísňové kontaminaci. Azid sodný blokuje růst mikroorganismů inhibicí cytochrom oxidázy.
  • Snadného rozkladu azidu sodného se využívá při konstrukci automobilových airbagů. Při nárazu automobilu je elektricky odpáleno přesně dávkované množství azidu sodného, který se rozkládá podle rovnice:
2 NaN3 → 2 Na + 3 N2.

Vzniklý dusík okamžitě naplní airbag, zatímco kovový sodík je přeměněn reakcí s dusičnanem draselným (KNO3) a oxidem křemičitým (SiO2) na bezpečnou formu silikátového „skla“.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Sodium azide - ICSC

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.  

Související články[editovat | editovat zdroj]