Kyselina azidovodíková

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kyselina azidovodíková
Vazebné úhly a délky azoimidu

Vazebné úhly a délky azoimidu

3D struktura azoimidu

3D struktura azoimidu

Obecné
Systematický název Kyselina azidovodíková
Ostatní názvy Azoimid
Kyselina dusíkovodíková
Anglický název Hydrazoic acid
Německý název Stickstoffwasserstoffsäure
Sumární vzorec HN3
Vzhled Bezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
SMILES [N-]=[N+]=N
Vlastnosti
Molární hmotnost 43,029 g/mol
Teplota tání −80 °C
Teplota varu 35,7 °C
Hustota 1,126 g/cm3 (20 °C)
Disociační konstanta pKa 4,59
Tlak páry 523 hPa (20 °C)
Struktura
Tvar molekuly lineární
Dipólový moment 2,83 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° 294 kJ/mol (plyn)
Entalpie varu ΔHv 697 J/g
Standardní molární entropie S° 238,8 JK−1mol−1 (plyn)
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° +328 kJ/mol (plyn)
Izobarické měrné teplo cp 1,015 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS01 – výbušné látky
GHS01
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
[1]
Nebezpečí[1]
R-věty R1, R2 R4
S-věty ?
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Kyselina azidovodíková neboli azoimid (dle nového názvosloví) či kyselina dusíkovodíková je jednou ze tří základních sloučenin dusíku s vodíkem (amoniak, hydrazin, azoimid). Její vzorec je HN3. V její molekule jsou na sebe vázány tři atomy dusíku. Vazby v molekule nejsou rovnocenné. Kyselina azidovodíková je bezbarvá kapalina ostrého zápachu, její bod varu je 35,7 °C, její páry jsou explozivní. Je smrtelným (i když nekumulativním) jedem; ve vzduchu může být nebezpečná i při koncentracích pod 1 ppm. Ve vodných roztocích je stálá. Je to slabá kyselina (zhruba stejně silná jako kyselina octová). Tvoří jeden typ solí – azidy. Koncentrovaná kyselina azidovodíková je velmi silnou a nebezpečnou výbušninou.

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Existují dva způsoby přípravy kyseliny azidovodíkové:

1. reakcí azidu sodného s kyselinou sírovou (tímto způsobem HN3 poprvé připravil v roce 1890 německý chemik Theodor Curtius):

2 NaN3 + H2SO4 → 2 HN3 + Na2SO4

2. reakcí soli hydrazinia s kyselinou dusitou:

N2H5+ + HNO2 → HN3 + H+ + 2 H2O

Použití[editovat | editovat zdroj]

Nejdůležitějším azidem je azid sodný NaN3, ze kterého se připravují ostatní azidy. Tato sloučenina je poměrně stálá, dá se bez rozkladu tavit. Využívá se pro exploze airbagů v automobilech. Azidy alkalických kovů a kovů alkalických zemin se chovají podobně, naproti tomu azidy těžkých kovů velmi snadno vybuchují (např. azid olovnatý Pb(N3)2, který se používá jako náplň do rozbušek).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Hydrazoic acid. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]