Azid olovnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Azid olovnatý
Azid olovnatý (modifikace beta) 01
Azid olovnatý (modifikace beta) 01
Azid olovnatý (modifikace beta) 05
Azid olovnatý (modifikace beta) 05
Obecné
Systematický název Azid olovnatý
Anglický název Lead(II) azide
Německý název Bleiazid
Sumární vzorec Pb(N3)2
Vzhled Bílá pevná látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 236-542-1
Indexové číslo 082-003-00-7
PubChem
UN kód 0129
SMILES [N-]=[N+]=N[Pb]N=[N+]=[N-]
InChI 1S/2N3.Pb/c2*1-3-2;/q2*-1;+2
Vlastnosti
Molární hmotnost 219,2 g/mol
Teplota rozkladu 310 °C (exploze)
Hustota 4,71 g/cm3 (α-modifikace)
4,93 g/cm3 (β-modifikace)
Rozpustnost ve vodě 0,002 3 g/100 ml (18 °C, α-modifikace)
Součin rozpustnosti 2,58×10−9 (18 °C, α-modifikace)
Struktura
Krystalová struktura kosočtverečná (α-modifikace)
jednoklonná (β-modifikace)

Lead azide (modified beta) 01.JPG

Hrana krystalové mřížky α-modifikace
a= 663 pm
b= 1 131 pm
c= 1 625 pm
β-modifikace
a= 509,3 pm
b= 884,4 pm
c= 1 750,8 pm
β= 90° 10´
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° 436,7 kJ/mol
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° 528,8 kJ/mol
Bezpečnost
GHS01 – výbušné látky
GHS01
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H200 H360Df H332 H302 H373 H410
Výbušný
Výbušný (E)
Toxický
Toxický (T)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R3, R20/22, R33, R50/53, R61, R62
S-věty S45, S53, S60, S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Azid olovnatý (Pb(N3)2) je anorganickou sloučeninou olova a dusíku, je to sůl kyseliny azidovodíkové. Je to krystalická látka, která podobně jako ostatní azidy těžkých kovů snadno vybuchuje. Používá se jako třaskavina do průmyslových, ale i vojenských rozbušek. Jeho hlavní civilní využití je v automobilovém průmyslu jako výbušná náplň do airbagů.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.