Azid olovnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Azid olovnatý
Azid olovnatý (modifikace beta) 01
Azid olovnatý (modifikace beta) 01
Azid olovnatý (modifikace beta) 05
Azid olovnatý (modifikace beta) 05
Obecné
Systematický název Azid olovnatý
Anglický název Lead(II) azide
Německý název Bleiazid
Sumární vzorec Pb(N3)2
Vzhled Bílá pevná látka
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 236-542-1
Indexové číslo 082-003-00-7
PubChem
UN kód 0129
SMILES [N-]=[N+]=N[Pb]N=[N+]=[N-]
InChI 1S/2N3.Pb/c2*1-3-2;/q2*-1;+2
Vlastnosti
Molární hmotnost 219,2 g/mol
Teplota rozkladu 310 °C (exploze)
Hustota 4,71 g/cm3 (α-modifikace)
4,93 g/cm3 (β-modifikace)
Rozpustnost ve vodě 0,002 3 g/100 ml (18 °C, α-modifikace)
Součin rozpustnosti 2,58×10-9 (18 °C, α-modifikace)
Krystalová struktura kosočtverečná (α-modifikace)
jednoklonná (β-modifikace)

Lead azide (modified beta) 01.JPG

Hrana krystalové mřížky α-modifikace
a= 663 pm
b= 1 131 pm
c= 1 625 pm
β-modifikace
a= 509,3 pm
b= 884,4 pm
c= 1 750,8 pm
β= 90° 10´
Standardní slučovací entalpie ΔHf° 436,7 kJ/mol
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° 528,8 kJ/mol
Výbušný
Výbušný (E)
Toxický
Toxický (T)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R3, R20/22, R33, R50/53, R61, R62
S-věty S45, S53, S60, S61
H-věty H200 H360Df H332 H302 H373 H410
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Azid olovnatý (Pb(N3)2) je anorganickou sloučeninou olova a dusíku, je to sůl kyseliny azidovodíkové. Je to krystalická látka, která podobně jako ostatní azidy těžkých kovů snadno vybuchuje. Používá se jako třaskavina do průmyslových, ale i vojenských rozbušek. Jeho hlavní civilní využití je v automobilovém průmyslu jako výbušná náplň do airbagů.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.