Seznam národních přírodních rezervací v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Následující seznam národních přírodních rezervací v Česku obsahuje všechny národní přírodní rezervace (NPR), které se v roce 2019 nacházely na území Česka. Celkem se jedná o 110 rezervací.[1]

Seznam rezervací[editovat | editovat zdroj]

Kód Obrázek Název Rozloha (ha) Vyhlášeno Galerie
Commons
Popis území Kraj Souřadnice
2401 Adršpašsko-teplické skály Adršpašsko-teplické skály &0000000000001712.0100001 712,01 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Adršpašskoteplické skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Adršpašskoteplické skály“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé skalní město budované turonskými pískovci Královéhradecký kraj 50°35′56″ s. š., 16°6′50″ v. d.
554 Bílá strž (fotografie z let 1880–82 od fotografa Jindřicha Eckerta) Bílá Strž &0000000000000075.67000075,67 19721229a29. prosince 1972
Kategorie „Bílá strž“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bílá strž“ na Wikimedia Commons
Hluboce zaříznuté skalnaté údolí Bílého potoka s četnými stupni, peřejemi a vodopádem s přirozenými lesními porosty Plzeňský kraj 49°11′30″ s. š., 13°9′30″ v. d.
2419 Bohdanečský rybník Bohdanečský rybník &0000000000000247.770000247,77 19511122a22. listopadu 1951
Kategorie „Bohdanečský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bohdanečský rybník“ na Wikimedia Commons
Ornitologická lokalita s výskytem bahňáků a dalších druhů vodních a mokřadních ptáků, komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů Pardubický kraj 50°5′34″ s. š., 15°40′24″ v. d.
643 Bořeň Bořeň &0000000000000023.24000023,24 19460410a10. dubna 1946
Kategorie „Bořeň (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bořeň (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Znělcový lakolit s teplomilnými společenstvy Ústecký kraj 50°31′40″ s. š., 13°45′50″ v. d.
2424 Boubínský prales Boubínský prales &0000000000000685.870000685,87 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Boubínský prales“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Boubínský prales“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní porosty 5. až 8. vegetačního stupně v masivu Boubína s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Jihočeský kraj 48°58′37″ s. š., 13°48′43″ v. d.
2426 Božídarské rašeliniště Božídarské rašeliniště &0000000000000929.570000929,57 19650924a24. září 1965
Kategorie „Božídarské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Božídarské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Typické krušnohorské rašeliniště se vzácnou květenou i zvířenou Karlovarský kraj 50°24′ s. š., 12°54′ v. d.
2430 Kovarovka Broumovské stěny &0000000000000557.390000557,39 19560305a5. března 1956
Kategorie „Broumovské stěny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Broumovské stěny“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlé pískovcové skalní město, místy zachované smíšené porosty Královéhradecký kraj 50°31′58″ s. š., 16°18′31″ v. d.
1403 živě meandrující říčka stropnice Brouskův mlýn &0000000000000138.200000138,20 19911230a30. prosince 1991
Kategorie „Brouskův mlýn“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Brouskův mlýn“ na Wikimedia Commons
Krajinářsky hodnotné údolí Stropnice Jihočeský kraj 48°52′47″ s. š., 14°41′4″ v. d.
2431 Břehyně-Pecopala Břehyně - Pecopala &0000000000000903.500000903,50 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Břehyně - Pecopala“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Břehyně - Pecopala“ na Wikimedia Commons
Rybník s rašeliništi, významná mokřadní společenstva, původní bučiny ve skalním městě Liberecký kraj 50°35′36″ s. š., 14°42′10″ v. d.
2437 Bukačka Bukačka &0000000000000050.72000050,72 19540505a5. května 1954
Kategorie „Bukačka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bukačka“ na Wikimedia Commons
Smíšený bukosmrkový pralesovitý porost s velmi bohatou květenou Královéhradecký kraj 50°20′13″ s. š., 16°22′36″ v. d.
151 Býčí skála Býčí skála &0000000000000181.580000181,58 19750429a29. dubna 1975
Kategorie „Býčí skála Cave“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Býčí skála Cave“ na Wikimedia Commons
Druhově bohatá přírodní společenstva dubového, bukovo-dubového, dubovo-bukového a bukového vegetačního stupně Jihomoravský kraj 49°18′27″ s. š., 16°41′41″ v. d.
2443 Mokřad v oboře Cahnov Cahnov - Soutok &0000000000000013.46000013,46 19491228a28. prosince 1949
Kategorie „Cahnov-Soutok“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cahnov-Soutok“ na Wikimedia Commons
Starý lužní prales s bohatým podrostem a avifaunou Jihomoravský kraj 48°39′21″ s. š., 16°56′28″ v. d.
1067 Čantoria Čantoria &0000000000000039.45000039,45 19880110a10. ledna 1988
Kategorie „Čantoryje (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čantoryje (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Pralesovitý porost smrku, buku a jedle na balvanitém podkladu Moravskoslezský kraj 49°40′43″ s. š., 18°47′22″ v. d.
2088 Pohled do NPR Čerchovské hvozdy &0000000000000326.930000326,93 20000710a10. července 2000
Kategorie „Čerchovské hvozdy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čerchovské hvozdy“ na Wikimedia Commons
Zbytky přirozených ekosystémů horských a podhorských smíšených bučin s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin Plzeňský kraj 49°22′34″ s. š., 12°48′12″ v. d.
2451 Čertovo jezero Černé a Čertovo jezero &0000000000000208.460000208,46 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Černé a Čertovo jezero“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černé a Čertovo jezero“ na Wikimedia Commons
Dvě největší šumavská jezera glaciálního původu, na Jezerní stěně horský prales Plzeňský kraj 49°10′14″ s. š., 13°10′53″ v. d.
1031 Čertoryje Čertoryje &0000000000000325.580000325,58 19870724a24. července 1987
Kategorie „Čertoryje (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čertoryje (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Velmi reprezentativní ukázka květnatých bělokarpatských luk Jihomoravský kraj 48°51′17″ s. š., 17°25′0″ v. d.
2461 Čertova stěna-Luč Čertova stěna-Luč &0000000000000132.620000132,62 19350208a8. února 1935
Kategorie „Čertova stěna-Luč“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čertova stěna-Luč“ na Wikimedia Commons
Žulové skalní stěny s reliktním borem, v podrostu vřesovec pleťový Jihočeský kraj 48°37′44″ s. š., 14°16′16″ v. d.
2465 Červené blato Červené blato &0000000000000331.430000331,43 19530921a21. září 1953
Kategorie „Červené blato“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červené blato“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlé rašeliniště s porostem blatky Jihočeský kraj 48°51′26″ s. š., 14°48′32″ v. d.
1170 NPR Čtvrtě na podzim 2011 Čtvrtě &0000000000000095.29000095,29 19890623a23. června 1989
Kategorie „Čtvrtě“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čtvrtě“ na Wikimedia Commons
Pestrá mozaika lesních typů se vzácnou květenou Středočeský kraj 50°17′44″ s. š., 15°3′38″ v. d.
2473 Dářko Dářko &0000000000000068.62000068,62 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Dářko (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dářko (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přirozené rašelinné ekosystémy přechodového vrchoviště s blatkovými bory a rašelinnými smrčinami a ekosystémy Kraj Vysočina 49°38′24″ s. š., 15°52′31″ v. d.
2475 NPR Děvín-Kotel-Soutěska Děvín - Kotel - Soutěska &0000000000000159.620000159,62 19460510a10. května 1946
Kategorie „Děvín-Kotel-Soutěska“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Děvín-Kotel-Soutěska“ na Wikimedia Commons
Významné vrcholy Pálavy se stepními společenstvy Jihomoravský kraj 48°51′57″ s. š., 16°38′42″ v. d.
6198 NPR Divoká Oslava Divoká Oslava &0000000000000340.420000340,42 20191201a1. prosince 2019
Kategorie „Divoká Oslava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Divoká Oslava“ na Wikimedia Commons
Přirozené ekosystémy a biotopy vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Kraj Vysočina 49°9′24″ s. š., 16°9′51″ v. d.
2484 Albertovy skály u Vltavy Drbákov - Albertovy skály &0000000000000061.03000061,03 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Drbákov - Albertovy skály (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Drbákov - Albertovy skály (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Společenstva skalnatých úbočí v údolí řeky Vltavy ve Středním Povltaví, tvořená přirozenými lesními společenstvy Středočeský kraj 49°43′27″ s. š., 14°22′10″ v. d.
617 Střední část národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina &0000000000000088.56000088,56 19750623a23. června 1975
Kategorie „Habrůvecká bučina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Habrůvecká bučina“ na Wikimedia Commons
Smíšený lesní porost s převahou buku Jihomoravský kraj 49°19′11″ s. š., 16°41′45″ v. d.
103 Hádecká planinka Hádecká planinka &0000000000000083.16000083,16 19500902a2. září 1950
Kategorie „Hádecká planinka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hádecká planinka“ na Wikimedia Commons
Druhově bohatý komplex teplomilných doubrav a dubohabřin na vápenci Jihomoravský kraj 49°13′32″ s. š., 16°40′35″ v. d.
125 Hůrka u Hranic Hůrka u Hranic &0000000000000037.45000037,45 19520723a23. července 1952
Kategorie „Hůrka u Hranic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hůrka u Hranic“ na Wikimedia Commons
Malé, ale významné krasové území s nejhlubší propastí v ČR Olomoucký kraj 49°32′26″ s. š., 17°44′52″ v. d.
127 Kámen Chejlava &0000000000000025.90000025,90 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Chejlava (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chejlava (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Smíšený porost pralesovitého charakteru Plzeňský kraj 49°32′12″ s. š., 13°33′25″ v. d.
130 Chlumská stráň Chlumská stráň &0000000000000150.410000150,41 19920813a13. srpna 1992
Kategorie „Chlumská stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chlumská stráň“ na Wikimedia Commons
Suťový smíšený porost s výskytem tisu červeného Plzeňský kraj 49°56′2″ s. š., 13°39′9″ v. d.
140 Javorina Javorina &0000000000000165.870000165,87 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Javorina (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javorina (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Původní listnaté porosty tvořené především květnatými bučinami a suťovými porosty pralesovitého charakteru Zlínský kraj 48°51′41″ s. š., 17°40′38″ v. d.
1032 Jazevčí &0000000000000099.28000099,28 19840724a24. července 1984
Kategorie „Jazevčí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jazevčí“ na Wikimedia Commons
Rozlehlý komplex rozlehlých bělokarpatských květnatých luk Jihomoravský kraj 48°52′18″ s. š., 17°34′ v. d.
144 Náprstník červený v rezervaci Jezerka &0000000000000130.000000130,00 19690417a17. dubna 1969
Kategorie „Jezerka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jezerka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Mozaika doubrav, bučin, jasanových olšin a habrodubových porostů v Krušných horách Ústecký kraj 50°32′48″ s. š., 13°28′59″ v. d.
146 Cesta skrz rezervaci Jezevčí vrch Jezevčí vrch &0000000000000080.00000080,00 19671118a18. listopadu 1967
Kategorie „Jezevčí vrch (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jezevčí vrch (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Znělcová kupa se smíšeným porostem a starou bučinou Liberecký kraj 50°47′27″ s. š., 14°42′18″ v. d.
2058 Jizerskohorské bučiny Jizerskohorské bučiny &0000000000000950.930000950,93 19990816a16. srpna 1999
Kategorie „Jizerskohorské bučiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jizerskohorské bučiny“ na Wikimedia Commons
Původní smíšený les, významné geomorfologické útvary, dochovalá rostlinná a živočišná společenstva Liberecký kraj 50°51′33″ s. š., 15°7′59″ v. d.
153 Kaluža Kaluža &0000000000000057.03000057,03 19701217a17. prosince 1970
Kategorie „Kaluža“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kaluža“ na Wikimedia Commons
Bukový smíšený porost typický pro Oderské vrchy Moravskoslezský kraj 49°49′58″ s. š., 17°50′50″ v. d.
5608 Národní přírodní rezervace Kaňon Labe Kaňon Labe &0000000000000443.270000443,27 20100601a1. června 2010
Kategorie „Kaňon Labe (natural nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kaňon Labe (natural nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní porosty na pravém svahu kaňonu řeky Labe Ústecký kraj 50°50′4″ s. š., 14°14′ v. d.
559 Karlovské bučiny Karlovské bučiny &0000000000000042.19000042,19 19730320a20. března 1973
Kategorie „Karlovské bučiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Karlovské bučiny“ na Wikimedia Commons
Zbytek vápnomilné bučiny subatlantského charakteru Liberecký kraj 50°46′31″ s. š., 14°58′6″ v. d.
164 Karlštejn Karlštejn &0000000000001547.0000001 547,00 19550426a26. dubna 1955
Kategorie „Karlštejn (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Karlštejn (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Nejtypičtější a nejrozsáhlejší ukázka přírody Českého krasu Středočeský kraj 49°57′40″ s. š., 14°9′27″ v. d.
166 Kladské rašeliny Kladské rašeliny &0000000000000264.600000264,60 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Kladské rašeliny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kladské rašeliny“ na Wikimedia Commons
Soustava několika samostatných rašelinišť obklopených rašelinným lesem Karlovarský kraj 50°1′34″ s. š., 12°40′16″ v. d.
1138 Kněhyně (vlevo) a Čertův mlýn z Pusteven Kněhyně - Čertův mlýn &0000000000000195.020000195,02 19890130a30. ledna 1989
Kategorie „Kněhyně - Čertův mlýn“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kněhyně - Čertův mlýn“ na Wikimedia Commons
Porosty místy pralesovitého charakteru, výskyt rysa ostrovida Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj 49°29′36″ s. š., 18°18′21″ v. d.
3367 Kněžičky Kněžičky &0000000000000089.17000089,17 20060901a1. září 2006
Kategorie „Kněžičky (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kněžičky (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Společenstva teplomilných doubrav, teplomilná stepní a lesostepní společenstva Královéhradecký kraj, Středočeský kraj 50°8′53″ s. š., 15°19′47″ v. d.
177 Kodská jeskyně Koda &0000000000000463.640000463,64 19520313a13. března 1952
Kategorie „Koda (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Koda (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana krajinného rázu, zvířeny a květeny Středočeský kraj 49°56′10″ s. š., 14°7′1″ v. d.
178 Kohoutov Kohoutov &0000000000000030.05000030,05 19660507a7. května 1966
Kategorie „Kohoutov (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kohoutov (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Starý bukový porost Plzeňský kraj 49°55′22″ s. š., 13°46′15″ v. d.
1298 Prudký potok Králický Sněžník &0000000000001694.6700001 694,67 19901214a14. prosince 1990
Kategorie „Králický Sněžník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Králický Sněžník“ na Wikimedia Commons
Centrální a vrcholová část masivu s přirozenými porosty, vysokohorské hole a rašeliniště Pardubický kraj, Olomoucký kraj 50°10′39″ s. š., 16°50′4″ v. d.
2316 Krumlovsko-rokytenské slepence Krumlovsko-rokytenské slepence &0000000000000086.58000086,58 20050601a1. června 2005
Kategorie „Krumlovsko-rokytenské slepence“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krumlovsko-rokytenské slepence“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky a mikroklimaticky členité území údolí říčky Rokytné Jihomoravský kraj 49°3′36″ s. š., 16°19′40″ v. d.
576 Křivé jezero Křivé jezero &0000000000000104.210000104,21 19730914a14. září 1973
Kategorie „Křivé jezero (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Křivé jezero (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Mrtvé rameno Dyje s lužními porosty, hnízdiště ptactva Jihomoravský kraj 48°50′57″ s. š., 16°43′35″ v. d.
208 Jeden z lednických rybníků Lednické rybníky &0000000000000552.530000552,53 19530109a9. ledna 1953
Kategorie „Lednické rybníky (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lednické rybníky (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Soustava několika rybníků s přilehlými lukami a lesíky, ornitologicky významné území Jihomoravský kraj 48°46′29″ s. š., 16°46′40″ v. d.
902 Libický luh &0000000000000410.330000410,33 19850501a1. května 1985
Kategorie „Libický luh“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Libický luh“ na Wikimedia Commons
Největší komplex úvalového lužního lesa v Čechách Středočeský kraj 50°6′45″ s. š., 15°10′ v. d.
6136 Lichnice Lichnice &0000000000000120.390000120,39 19550726a26. července 1955
Kategorie „Lichnice (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lichnice (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Komplex lesních, skalních, travních a vodních ekosystémůy Pardubický kraj 49°52′52″ s. š., 15°35′5″ v. d.
226 Lovoš od jihozápadu Lovoš &0000000000000074.53000074,53 19481121a21. listopadu 1948
Kategorie „Lovoš (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lovoš (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Vrchol a svahy hory Lovoš s teplomilnými společenstvy a šípákovou doubravou Ústecký kraj 50°31′39″ s. š., 14°1′13″ v. d.
1182 Malý a Velký Štít Malý a Velký štít &0000000000000008.6100008,61 19891001a1. října 1989
Kategorie „Malý a Velký Štít“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malý a Velký Štít“ na Wikimedia Commons
Opukové stráně s bohatou populací medvědice lékařské a zimostrázku alpinského Ústecký kraj 50°15′24″ s. š., 13°50′36″ v. d.
238 Mazák Mazák &0000000000000092.91000092,91 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Mazák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mazák“ na Wikimedia Commons
Typický bukojedlový prales Beskyd Moravskoslezský kraj 49°32′40″ s. š., 18°26′32″ v. d.
242 Vrchol Milešovky Milešovka &0000000000000025.50000025,50 19510925a25. září 1951
Kategorie „Milešovka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Milešovka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Nejvyšší hora Českého středohoří s typickými společenstvy lesů, stepí a skal Ústecký kraj 50°33′18″ s. š., 13°55′54″ v. d.
244 Mionší Mionší &0000000000000169.700000169,70 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Category:Mionší forest“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Category:Mionší forest“ na Wikimedia Commons
Jedlobukový prales s lesními loučkami a pramenisky Moravskoslezský kraj 49°32′ s. š., 18°39′46″ v. d.
249 Mohelenská hadcová step Mohelenská hadcová step &0000000000000108.940000108,94 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Mohelenská hadcová step“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mohelenská hadcová step“ na Wikimedia Commons
Skalnatý amfiteátr s významnou květenou a zvířenou vázanou na hadcový podklad Kraj Vysočina 49°6′27″ s. š., 16°10′42″ v. d.
6218 NPR Nebesa Nebesa &0000000000000419.540000419,54 20200722a22. července 2020
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Ochrana ekosystémů bučin, suťových a lužních lesů, biotopů s výskytem užovky stromové a třetihorních vulkanických žil se sloupcovitou odlučností Karlovarský kraj 50°20′55″ s. š., 13°2′43″ v. d.
278 Novodomské rašeliniště Novodomské rašeliniště &0000000000000312.610000312,61 19671118a18. listopadu 1967
Kategorie „Novodomské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Novodomské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé rašeliniště s porostem blatky Ústecký kraj 50°32′53″ s. š., 13°16′16″ v. d.
279 Novozámecký rybník Novozámecký rybník &0000000000000270.000000270,00 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Novozámecký rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Novozámecký rybník“ na Wikimedia Commons
Ornitologická lokalita s hojným výskytem vodních a mokřadních druhů ptáků a komplex mokřadních a dalších ekosystémů Liberecký kraj 50°37′50″ s. š., 14°33′1″ v. d.
282 Oblík Oblík &0000000000000020.50000020,50 19671118a18. listopadu 1967
Kategorie „Oblík“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Oblík“ na Wikimedia Commons
Izolovaný čedičový kopec s teplomilnými společenstvy Ústecký kraj 50°24′41″ s. š., 13°48′31″ v. d.
320 Pluhův bor Pluhův bor &0000000000000087.23000087,23 19701217a17. prosince 1970
Kategorie „Pluhův bor (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pluhův bor (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Hadcová společenstva Karlovarský kraj 50°3′14″ s. š., 12°46′49″ v. d.
1088 Pohled na lokalitu Pochválovská stráň &0000000000000024.30000024,30 19890601a1. června 1989
Kategorie „Pochválovská stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pochválovská stráň“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita medvědice lékařské, zimostrázu alpského, přirozených teplomilných křovin, doubrav a suťových lesů Středočeský kraj 50°14′3″ s. š., 13°48′29″ v. d.
925 Zimný rybník v NPR Polanská niva Polanská niva &0000000000000122.300000122,30 19850612a12. června 1985
Kategorie „Polanská niva“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polanská niva“ na Wikimedia Commons
Zachovalý lužní les s meandrujícím tokem Odry a řadou mrtvých ramen Moravskoslezský kraj 49°45′44″ s. š., 18°11′10″ v. d.
1035 Národní přírodní rezervace Porážky Porážky &0000000000000049.76000049,76 19870724a24. července 1987
Kategorie „Porážky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Porážky“ na Wikimedia Commons
Významná bělokarpatská louka, jediné naleziště všivce statného v ČR Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 48°53′7″ s. š., 17°37′27″ v. d.
334 Pouzdřany Pouzdřanská step-Kolby &0000000000000049.09000049,09 19460510a10. května 1946
Kategorie „Pouzdřanská step - Kolby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pouzdřanská step - Kolby“ na Wikimedia Commons
Travnatá kavylová step s významnou květenou, výskyt kobylky saga,šípáková doubrava Jihomoravský kraj 48°57′5″ s. š., 16°38′28″ v. d.
1307 Petrovy kameny a vrchol Pradědu, jádro NPR Praděd Praděd &0000000000002031.4000002 031,40 19550604a4. června 1955
Kategorie „Praděd (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Praděd (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Komplex přirozených společenstev lesů, pastvin a holí nejvyšších partií Jeseníků Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 50°4′54″ s. š., 17°13′41″ v. d.
350 NPR Pulčín - Hradisko Pulčín - Hradisko &0000000000000072.73000072,73 19660530a30. května 1966
Kategorie „Pulčín - Hradisko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pulčín - Hradisko“ na Wikimedia Commons
Skály budované flyšovými pískovci s řadou pseudokrasových jevů, přirozené smíšené porosty Zlínský kraj 49°13′56″ s. š., 18°4′45″ v. d.
354 Radhošť Radhošť &0000000000000144.930000144,93 19890130a30. ledna 1989
Kategorie „Radhošť“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radhošť“ na Wikimedia Commons
Smíšené pralesovité porosty vrcholových partií Beskyd Moravskoslezský kraj 49°29′43″ s. š., 18°13′3″ v. d.
1045 Radostínské rašeliniště Radostínské rašeliniště &0000000000000030.52000030,52 19870724a24. července 1987
Kategorie „Radostínské rašeliniště (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radostínské rašeliniště (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přechodové rašeliniště v podhorském stupni s typickými rostlinnými i živočišnými společenstvy Kraj Vysočina 49°39′35″ s. š., 15°53′2″ v. d.
1188 Ramena řeky Moravy Ramena řeky Moravy &0000000000000071.19000071,19 19900315a15. března 1990
Kategorie „Ramena řeky Moravy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ramena řeky Moravy“ na Wikimedia Commons
Hlavní tok Moravy s četnými přítoky, mrtvými rameny, břehovými porosty a lužními lesy Olomoucký kraj 49°41′7″ s. š., 17°6′53″ v. d.
361 Raná Raná &0000000000000009.3000009,30 19510523a23. května 1951
Kategorie „Raná (České středohoří)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Raná (České středohoří)“ na Wikimedia Commons
Zbytek české stepi, lokalita ovsíře Besserova Ústecký kraj 50°24′19″ s. š., 13°45′56″ v. d.
1886 Les bledulí v Ransku Ransko &0000000000000695.400000695,40 19560114a14. ledna 1956
Kategorie „Ransko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ransko“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlý lesní komplex Ranského masivu Kraj Vysočina 49°40′21″ s. š., 15°48′35″ v. d.
362 Ranšpurk Ranšpurk &0000000000000019.20000019,20 19491228a28. prosince 1949
Kategorie „Ranšpurk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ranšpurk“ na Wikimedia Commons
Starý lužní prales s bohatou avifaunou Jihomoravský kraj 48°40′41″ s. š., 16°56′48″ v. d.
365 Rašeliniště Jizerky Rašeliniště Jizerky &0000000000000112.210000112,21 19600621a21. června 1960
Kategorie „Rašeliniště Jizerky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Jizerky“ na Wikimedia Commons
Rašelinné louky s porosty kleče a rašelinných smrčin, v Safírovém potoce byly nalezeny polodrahokamy Liberecký kraj 50°49′46″ s. š., 15°19′39″ v. d.
366 Rašeliniště Jizery Rašeliniště Jizery &0000000000000202.000000202,00 19600621a21. června 1960
Kategorie „Rašeliniště Jizery“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Jizery“ na Wikimedia Commons
Bilaterální rašeliniště s meandrujícím tokem Jizery Liberecký kraj 50°51′53″ s. š., 15°17′54″ v. d.
367 Rašeliniště Skřítek Rašeliniště Skřítek &0000000000000166.650000166,65 19550604a4. června 1955
Kategorie „Rašeliniště Skřítek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Skřítek“ na Wikimedia Commons
Prameništní rašeliniště obklopené podmáčenými smrčinami Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj 49°59′33″ s. š., 17°9′39″ v. d.
369 Razula Razula &0000000000000023.52000023,52 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Razula“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Razula“ na Wikimedia Commons
Jedlobukový prales Zlínský kraj 49°21′35″ s. š., 18°22′55″ v. d.
371 Velké mechové jezírko Rejvíz &0000000000000331.290000331,29 19550604a4. června 1955
Kategorie „Rejvíz (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rejvíz (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé rašeliniště s jezírky a významnou květenou Olomoucký kraj 50°13′8″ s. š., 17°17′57″ v. d.
368 Rešovské vodopády Rešovské vodopády &0000000000000077.81000077,81 19661120a20. listopadu 1966
Kategorie „Rešovské vodopády“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rešovské vodopády“ na Wikimedia Commons
Soutěska Huntavy v rulovém podkladu, svahy jsou porostlé smíšenými porosty Moravskoslezský kraj 49°52′58″ s. š., 17°12′33″ v. d.
1981 Rohová Rohová &0000000000000273.370000273,37 19980801a1. srpna 1998
Kategorie „Rohová“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rohová“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesních ekosystémy suťových lesů a bučin, skalní ekosystémy skal a drolin, biotopy vzácných a ohrožených druhů rostlin ploštičníku evropského, starčku skalního a tisu červeného včetně jejich populací a severojižně orientované kuesty se strmým svahem na východní straně Pardubický kraj 49°43′20″ s. š., 16°35′10″ v. d.
5703 Rolavská vrchoviště Rolavská vrchoviště &0000000000000751.150000751,15 20120701a1. července 2012
Kategorie „Rolavská vrchoviště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rolavská vrchoviště“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy rašelinných smrčin, společenstva vrchovišť, přechodových rašelinišť a horských a podhorských vřesovišť, jedinečná společenstva rostlin a bezobratlých živočichů vázaná na ruiny areálu bývalé úpravny cínové rudy Karlovarský kraj 50°23′31″ s. š., 12°37′49″ v. d.
590 Růžák Růžovský vrch &0000000000000092.82000092,82 19740508a8. května 1974
Kategorie „Růžovský vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Růžovský vrch“ na Wikimedia Commons
Čedičová dominanta s přirozenými smíšenými porosty Ústecký kraj 50°49′58″ s. š., 14°19′52″ v. d.
382 Infotabule u hranice rezervace Salajka &0000000000000021.86000021,86 19560704a4. července 1956
Kategorie „Salajka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Salajka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Jedlobukový prales poblíže Bumbálky Moravskoslezský kraj 49°24′4″ s. š., 18°25′6″ v. d.
383 Sedlo Sedlo &0000000000000042.20000042,20 19681101a1. listopadu 1968
Kategorie „Sedlo (České středohoří)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sedlo (České středohoří)“ na Wikimedia Commons
Tefritový hřbet se skalami a sutěmi, porosty pralesového charakteru, stepní a lesostepní květena Ústecký kraj 50°35′35″ s. š., 14°15′50″ v. d.
298 Slanisko u Nesytu Slanisko u Nesytu &0000000000000016.67000016,67 19611004a4. října 1961
Kategorie „Slanisko u Nesytu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slanisko u Nesytu“ na Wikimedia Commons
Nejcennější moravská lokalita slanomilných rostlin Jihomoravský kraj 48°46′34″ s. š., 16°41′52″ v. d.
404 Lávka v Soos Soos &0000000000000221.000000221,00 19641107a7. listopadu 1964
Kategorie „Soos“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Soos“ na Wikimedia Commons
Významné rašeliniště a slatiny na křemelinovém štítě Karlovarský kraj 50°8′58″ s. š., 12°24′13″ v. d.
407 Stará řeka Stará a Nová řeka &0000000000001196.9400001 196,94 19560305a5. března 1956
Kategorie „Stará řeka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stará řeka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Meandrující tok s lužními porosty, loukami a lesy, hnízdiště ptactva Jihočeský kraj 49°0′22″ s. š., 14°50′ v. d.
413 Strabišov-Oulehla Strabišov-Oulehla &0000000000000069.63000069,63 19530508a8. května 1953
Kategorie „Strabišov-Oulehla“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Strabišov-Oulehla“ na Wikimedia Commons
Výslunné stráně s listnatým porostem, lokalita střevičníku pantoflíčku Zlínský kraj 49°10′24″ s. š., 17°12′18″ v. d.
432 Šerák Šerák-Keprník &0000000000001174.4400001 174,44 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Šerák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šerák“ na Wikimedia Commons
Vrcholová partie Jeseníků - smilkové hole, pralesovité horské smrčiny a horské bučiny Olomoucký kraj 50°10′53″ s. š., 17°6′56″ v. d.
440 Pohled od východu Špraněk &0000000000000028.70000028,70 19490405a5. dubna 1949
Kategorie „Špraněk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Špraněk“ na Wikimedia Commons
Krasové území s jeskyněmi s bohatou výzdobou Olomoucký kraj 49°40′5″ s. š., 16°54′38″ v. d.
5967 Tabulová Tabulová &0000000000000108.380000108,38 20140801a1. srpna 2014
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Přirozené lesní porosty, řirozená společenstva bazifilní vegetace efemér a sukulentů, soubor podzemních a povrchových krasových jevů, pulace vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Jihomoravský kraj 48°50′26″ s. š., 16°38′15″ v. d.
377 Cesta na Stolovou horu Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen &0000000000000048.27000048,27 19510625a25. června 1951
Kategorie „Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen“ na Wikimedia Commons
Travnaté svahové náhorní plochy s význačnými druhy teplomilné květeny Jihomoravský kraj 48°50′29″ s. š., 16°38′14″ v. d.
730 Trčkov Trčkov &0000000000000065.13000065,13 19820701a1. července 1982
Kategorie „Trčkov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trčkov“ na Wikimedia Commons
Travnaté svahové náhorní plochy s význačnými druhy teplomilné květeny Královéhradecký kraj 50°18′47″ s. š., 16°24′58″ v. d.
840 Týřov Týřov &0000000000000420.000000420,00 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Týřov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Týřov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Reprezentativní území Křivoklátska s přirozenými lesy, lesostepí a skalní stepí Středočeský kraj 49°58′50″ s. š., 13°48′7″ v. d.
606 NPR Úhošť Úhošť &0000000000000114.570000114,57 19741004a4. října 1974
Kategorie „Úhošť“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Úhošť“ na Wikimedia Commons
Výrazná dominanta čedičové tabulové hory se vzácnými teplomilnými společenstvy Ústecký kraj 50°21′44″ s. š., 13°15′8″ v. d.
491 Bučina Ve Studeném &0000000000000041.67000041,67 19350319a19. března 1935
Kategorie „Ve Studeném“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ve Studeném“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní porosty, tvořené přírodními společenstvy bučin a suťových lesů Středočeský kraj 49°52′25″ s. š., 14°51′43″ v. d.
1149 Velká Niva Velká Niva &0000000000000120.380000120,38 19890701a1. července 1989
Kategorie „Velká Niva“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velká Niva“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé nivní rašeliniště s přirozenými lesními porosty Jihočeský kraj 48°55′19″ s. š., 13°49′30″ v. d.
842 Velká Pleš Velká Pleš &0000000000000095.70000095,70 19841011a11. října 1984
Kategorie „Velká Pleš“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velká Pleš“ na Wikimedia Commons
Reliktní doubrava a otevřené "pleše" s teplomilnou květenou Středočeský kraj 49°59′21″ s. š., 13°48′26″ v. d.
496 Velké Jeřábí jezero (národní přírodní rezervace) Velké Jeřábí jezero &0000000000000026.90000026,90 19380204a4. února 1938
Kategorie „Velké jeřábí jezero (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velké jeřábí jezero (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Rašeliniště s blatkou Karlovarský kraj 50°24′18″ s. š., 12°35′21″ v. d.
235 Velký a Malý Bezděz Velký a Malý Bezděz &0000000000000028.11000028,11 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Velký a Malý Bezděz“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký a Malý Bezděz“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní porosty Liberecký kraj 50°32′21″ s. š., 14°43′0″ v. d.
498 Velký a Malý Tisý Velký a Malý Tisý &0000000000000615.540000615,54 19570617a17. června 1957
Kategorie „Velký a Malý Tisý“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký a Malý Tisý“ na Wikimedia Commons
Jedna z nejvýznamnějších ornitologických rezervací ČR Jihočeský kraj 49°3′39″ s. š., 14°43′8″ v. d.
501 Velký močál Velký močál &0000000000000050.27000050,27 19690531a31. května 1969
Kategorie „Rašeliniště Velký močál“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Velký močál“ na Wikimedia Commons
Horské rašeliniště s klečí Karlovarský kraj 50°23′40″ s. š., 12°38′29″ v. d.
503 Velký Špičák Velký Špičák &0000000000000045.85000045,85 19641107a7. listopadu 1964
Kategorie „Velký Špičák (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký Špičák (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přirozený bukový porost Kraj Vysočina 49°18′29″ s. š., 15°30′45″ v. d.
506 Větrušické rokle Větrušické rokle &0000000000000024.72000024,72 19690417a17. dubna 1969
Kategorie „Větrušické rokle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Větrušické rokle“ na Wikimedia Commons
Spilitové skály s travnatými společenstvy Středočeský kraj 50°11′47″ s. š., 14°22′40″ v. d.
512 Voděradské bučiny Voděradské bučiny &0000000000000658.000000658,00 19550304a4. března 1955
Kategorie „Voděradské bučiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Voděradské bučiny“ na Wikimedia Commons
Rozlehlý bukový porost Středočeský kraj 49°58′9″ s. š., 14°46′58″ v. d.
1137 Vrapač Vrapač &0000000000000080.69000080,69 19890130a30. ledna 1989
Kategorie „Vrapač“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vrapač“ na Wikimedia Commons
Meandrující tok se slepými rameny, lužní lesy a bohatá zvěřina Olomoucký kraj 49°42′31″ s. š., 17°2′23″ v. d.
851 Potok Vůznice Vůznice &0000000000000231.220000231,22 19841011a11. října 1984
Kategorie „Vůznice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vůznice“ na Wikimedia Commons
Soubor přirozených lesních a lesostepních společenstev Křivoklátska Středočeský kraj 50°1′36″ s. š., 13°59′30″ v. d.
522 Vyšenské kopce Vyšenské kopce &0000000000000066.73000066,73 19510306a6. března 1951
Kategorie „Vyšenské kopce (National nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vyšenské kopce (National nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Lokalita teplomilné květeny na krystalických vápencích Jihočeský kraj 48°49′22″ s. š., 14°17′50″ v. d.
290 Vývěry Punkvy Vývěry Punkvy &0000000000000556.500000556,50 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Vývěry Punkvy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vývěry Punkvy“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlý systémem jeskyní s propastí Macochou Jihomoravský kraj 49°21′47″ s. š., 16°42′23″ v. d.
1036 Zahrady pod Hájem Zahrady pod Hájem &0000000000000162.330000162,33 19870724a24. července 1987
Kategorie „Zahrady pod Hájem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zahrady pod Hájem“ na Wikimedia Commons
Rozlehlý komplex bělokarpatských květnatých luk Jihomoravský kraj 48°53′9″ s. š., 17°32′ v. d.
530 Zástudánčí &0000000000000100.630000100,63 19530224a24. února 1953 Zachovalý lužní les u neregulovaného toku Bečvy, bohaté ptačí hnízdiště Olomoucký kraj 49°24′2″ s. š., 17°18′39″ v. d.
711 Zhejral Zhejral &0000000000000027.00000027,00 19820708a8. července 1982
Kategorie „Zhejral“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zhejral“ na Wikimedia Commons
Poměrně nenarušené rašeliniště s typickými společenstvy Kraj Vysočina 49°13′20″ s. š., 15°18′35″ v. d.
6124 Vrch Zlatník Zlatník &0000000000000079.16000079,16 20170415a15. dubna 2017
Kategorie „Zlatník (České středohoří)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zlatník (České středohoří)“ na Wikimedia Commons
Ústecký kraj 50°30′58″ s. š., 13°42′53″ v. d.
537 Žákova hora Žákova hora &0000000000000038.10000038,10 19331231a31. prosince 1933
Kategorie „Žákova hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žákova hora“ na Wikimedia Commons
Zbytek významného jedlobukového pralesa Kraj Vysočina 49°39′19″ s. š., 15°59′34″ v. d.
539 Žebračka Žebračka &0000000000000227.600000227,60 19490604a4. června 1949
Kategorie „Žebračka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žebračka“ na Wikimedia Commons
Dubohabrový les, bučina a lužní porost, bohaté ptačí refugium Olomoucký kraj 49°28′12″ s. š., 17°28′11″ v. d.
608 Žofinka Žofinka &0000000000000128.950000128,95 19750418a18. dubna 1975
Kategorie „Žofinka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žofinka“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé rašeliniště s rašelinným lesem a bohatou květenou i zvířenou Jihočeský kraj 48°49′17″ s. š., 14°53′ v. d.
544 Žofínský prales Žofínský prales &0000000000000102.710000102,71 18380828a28. srpna 1838
Kategorie „Žofínský prales“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žofínský prales“ na Wikimedia Commons
Smíšený prales, nejstarší rezervace v ČR (1838) Jihočeský kraj 48°40′12″ s. š., 14°42′29″ v. d.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Souhrnný přehled [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2019-12-19]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]