Chráněná území v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Chráněné území v Česku definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V zákoně se používá pojem zvláště chráněná území. Zvláštní územní ochranou se rozumí – na rozdíl od obecné ochrany území uvedené v první a druhé části zákona – přísnější režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením.

Památkově chráněná území v Česku definuje zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, v platném znění.

Kategorie chráněných území[editovat | editovat zdroj]

Zvláště chráněná území jsou v Česku vyhlašována v následujících kategoriích:

zkratka kategorie
v Česku
počet území[1]
v kategorii v Česku
mezinárodní
kategorie
velkoplošné /
maloplošné
NP Národní park v Česku 4 Národní park velkoplošné
CHKO Chráněná krajinná oblast v Česku 26 Chráněná krajinná oblast velkoplošné
NPR Národní přírodní rezervace v Česku 108 Národní přírodní rezervace maloplošné
PR Přírodní rezervace v Česku 815 Přírodní rezervace maloplošné
NPP Národní přírodní památka v Česku 119 Národní přírodní památka maloplošné
PP Přírodní památka v Česku 1528 Přírodní památka maloplošné

Národní park[editovat | editovat zdroj]

CHKO a NP v Česku v roce 2015
Podrobnější informace naleznete v článku Národní parky v Česku.

Národní park je celosvětově užívaná kategorie, v níž jsou vyhlašována mezinárodně nebo celostátně významná a jedinečná území s dochovanými přírodními nebo málo ovlivněnými ekosystémy. Jsou zřizovány zákonem. Na území Česka existují v roce 2015 4 chráněná území vyhlášená jako národní parky. Jejich celková rozloha je 1195 km². Ministerstvo životního prostředí v roce 2009 oznámilo, že připravuje vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.[2] Přehled národních parků v Česku včetně jejich rozlohy a roku vyhlášení zachycuje tabulka:

Národní park Datum
vyhlášení
Rozloha
v km²
Krkonošský národní park 17. května 1963 &0000000000000363.000000363
Národní park Podyjí 20. března 1991 &0000000000000063.00000063
Národní park Šumava 20. března 1991 &0000000000000690.000000690
Národní park České Švýcarsko 1. ledna 2000 &0000000000000079.00000079

Chráněná krajinná oblast[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Chráněná krajinná oblast v Česku.
Vyznačení hranice chráněného území v terénu: na vnější straně jsou dva červené pruhy, na vnitřní jeden

Chráněná krajinná oblast je kategorie ochrany přírodního území s menším stupněm ochrany než národní park. Je určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů. Chráněné krajinné oblasti v Česku se vyhlašují nařízením vlády. Na území Česka existuje v roce 2016 26 chráněných území vyhlášená jako chráněné krajinné oblasti. V roce 2008 ministerstvo životního prostředí pověřilo Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR přípravou návrhu na vyhlášení nové CHKO Soutok, jakož i návrhu plánu péče o toto území na soutoku řek Dyje a Moravy. Podle MŽP tato oblast představuje největší komplex zachovalých lužních lesů ve střední Evropě, ve kterém žije mnoho mimořádně vzácných druhů živočichů a unikátních rostlinných společenstev. Jedná se o evropsky významnou lokalitu, ptačí oblast soustavy NATURA 2000, biosférickou rezervaci UNESCO i mokřad zapsaný ve světovém seznamu Ramsarské úmluvy.[3] Přehled chráněných krajinných oblastí v Česku včetně jejich rozlohy a roku vyhlášení zachycuje tabulka:

Chráněná krajinná oblast Datum
vyhlášení
Rozloha
v km²
CHKO Beskydy 5. 3. 1973 &0000000000001160.0000001 160
CHKO Bílé Karpaty 3. 11. 1980 &0000000000000715.000000715
CHKO Blaník 29. 12. 1981 &0000000000000040.00000040
CHKO Blanský les 8. 12. 1989 &0000000000000212.000000212
CHKO Brdy 1. 1. 2016 &0000000000000345.000000345
CHKO Broumovsko 27.3.1991 &0000000000000410.000000410
CHKO České středohoří 19. 3. 1976 &0000000000001070.0000001 070
CHKO Český kras 12. 4. 1972 &0000000000000132.000000132
CHKO Český les 1. 8. 2005 &0000000000000466.000000466
CHKO Český ráj 1. 3. 1955 &0000000000000181.000000181
CHKO Jeseníky 19. 6. 1969 &0000000000000740.000000740
CHKO Jizerské hory 8. 12. 1967 &0000000000000350.000000350
CHKO Kokořínsko 19. 3. 1976 &0000000000000270.000000270
CHKO Křivoklátsko 24. 11. 1978 &0000000000000630.000000630
CHKO Labské pískovce 27. 6. 1972 &0000000000000245.000000245
CHKO Litovelské Pomoraví 29. 10. 1990 &0000000000000096.00000096
CHKO Lužické hory 19. 3. 1976 &0000000000000350.000000350
CHKO Moravský kras 4. 7. 1956 &0000000000000092.00000092
CHKO Orlické hory 28. 12. 1969 &0000000000000200.000000200
CHKO Pálava 19. 3. 1976 &0000000000000070.00000070
CHKO Poodří 27. 3. 1991 81
CHKO Slavkovský les 3. 5. 1974 &0000000000000640.000000640
CHKO Šumava 27. 12. 1963 &0000000000000945.000000945
CHKO Třeboňsko 15. 11. 1979 &0000000000000700.000000700
CHKO Žďárské vrchy 25. 5. 1970 &0000000000000715.000000715
CHKO Železné hory 27. 3. 1991 &0000000000000280.000000280

Národní přírodní rezervace[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Národní přírodní rezervace v Česku.

Národní přírodní rezervace poskytuje ochranu jedinečným přírodním ekosystémům nebo jejich souborům, vázaným na přirozený reliéf a typickou geologickou stavbu, v mezinárodním nebo národním měřítku ojedinělým svou strukturou, zachovalostí a přítomností význačných přírodních fenoménů.

Hospodářské využívání je vyloučeno s výjimkou činností, kterými udržuje nebo podporuje stabilita jednotlivých ekosystémů. Dále je v nich vyloučena těžba veškerých surovin, jakákoliv výstavba, chovy zvěře, pořádání hromadných sportovních či společenských akcí a všechny další aktivity a zásahy, mající za následek změnu dochovaných přírodních složek - vegetačního krytu, fauny, vodního režimu, půdy nebo jejího chemizmu.

Národní přírodní rezervace zřizuje vyhláškou Ministerstvo životního prostředí. V současné době je v této kategorii vyhlášeno 108 území, z nejznámějších a nejcennějších je to např. Černé a Čertovo jezero, Boubínský prales, Praděd, Králický Sněžník, Čertoryje, Vývěry Punkvy nebo Mohelenská hadcová step.

Národní přírodní památka[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Národní přírodní památky v Česku.

Národní přírodní památka je zpravidla území menší rozlohy s cílem zachování určitých specifických přírodních objektů vysoké (národní až nadnárodní) hodnoty. Jejich ochrana spočívá v zákazu takových činností, které by předmětný objekt mohly poškodit nebo zničit.

Národní přírodní památky vyhlašuje vyhláškou Ministerstvo životního prostředí. Jako NPP je vyhlášeno celkem 119 území, známé jsou kupř. Kozákov, Zlatý kůň nebo Babiččino údolí. Nejnověji byla v této kategorii vyhlášena ochrana Zbrašovských aragonitových jeskyní.

Přírodní rezervace[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Přírodní rezervace.

Přírodní rezervace je určena k ochraně ekosystémů význačných pro určitý region či geografickou oblast. Má stanoveny obdobné základní ochranné podmínky jako národní přírodní rezervace a vyhlašuje ji nařízením místně příslušný krajský úřad. Přírodních rezervací je v současné době 815.

Přírodní památka[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Přírodní památka.

Přírodní památka je obdobou národní přírodní památky, avšak pouze s regionálním významem. Podobně jako u přírodních rezervací zřizuje její ochranu nařízením místně příslušný krajský úřad. Tato kategorie je co do počtu nejobsáhlejší – je v ní chráněno 1528 území a objektů.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. počty aktuální k 16.04.2016
  2. Křivoklátsko se zřejmě dočká puncu národního parku [online]. ˇXT24, 2009-2-18, [cit. 2010-02-25]. Dostupné online. (čeština) 
  3. MŽP zahájilo přípravu vyhlášení nové CHKO na dolním toku Moravy a Dyje [online]. MŽP ČR, 30.10.2008, [cit. 2010-02-25]. Dostupné online. (čeština) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Míchal, Igor, Petříček, Václav a kol. Péče o chráněná území. II. Lesní společenstva. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Praha 1999.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]