Národní parky v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Chráněná území v Česku
Velkoplošná zvláště chráněná území
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Maloplošná zvláště chráněná území
Národní přírodní rezervace (seznam)
Národní přírodní památka (seznam)
Přírodní rezervace
Přírodní památka
Obecně chráněná území
Přírodní park
Významný krajinný prvek
Natura 2000
Evropsky významná lokalita
Ptačí oblast
Památný strom

Národní parky v Česku jsou velkoplošná, zvláště chráněná území v Česku. V České republice se nachází čtyři národní parky.[1] Jejich status upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nejstarší z nich je Krkonošský národní park (vyhlášen v roce 1963), největší je Národní park Šumava (69 030 ha). Pro národní parky se užívá zkratka NP.

Seznam[editovat | editovat zdroj]

Národní parky v Česku se nacházejí v Česko
Green pog.svg
Krkonošský NP
Green pog.svg
NP České Švýcarsko
Green pog.svg
NP Podyjí
Green pog.svg
NP Šumava
Národní parky v Česku
Kód AOPK Název Datum vyhlášení Rozloha (ha) OpenStreetMap Poznámka
66 Krkonošský národní park (KRNAP) 1963-05-1717. května 1963 &0000000000036300.00000036 300
55 Národní park České Švýcarsko 2000-01-011. ledna 2000 &0000000000007900.0000007 900
78 Národní park Podyjí 1991-03-2020. března 1991 &0000000000006259.0000006 259
42 Národní park Šumava 1991-03-2020. března 1991 &0000000000069030.00000069 030 Zřízen z části CHKO Šumava z 1963, rozloha současného NP a CHKO dohromady 1630 km2[2]

Pojem národní park[editovat | editovat zdroj]

Národní park je definován v § 15 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem.
— § 15 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákonné úpravy[editovat | editovat zdroj]

V roce 1956 byl vydán zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, který definoval pojem i jeho náplň na území Československa. Rozsahy vyhlášených chráněných území se dodatečně měnily vládními nařízeními.

Vývoj názorů na ochranu přírody vedl v roce 1992 k přijetí nového zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.[3]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Zvláště chráněná území (§14): Národní parky [online]. AOPK ČR, [cit. 2010-10-27]. Dostupné online.  
  2. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území v České republice. Praha 3 : Informatorium, 1991. ISBN 80-85368-13-7. Kapitola Význam a kategorie chráněných území, s. 7.  
  3. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území ČR, Liberecko, svazek III. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002. ISBN 80-86064-43-3. Kapitola Ochrana přírody, s. 64.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]