Evropsky významná lokalita

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Chráněná území
Velkoplošná chráněná území
podle státní legislativy
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Přírodní park
Maloplošná chráněná území
podle státní legislativy
Národní přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní rezervace
Přírodní památka
Významný krajinný prvek
Památný strom
Celoevropsky chráněná území
Natura 2000
(Evropsky významná lokalita
Ptačí oblast)
Celosvětově chráněná území
Biosférická rezervace
Cedule označující lokalitu Stropnice

Evropsky významná lokalita (EVL) je druh chráněného území soustavy Natura 2000, které je vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice Evropské komise o stanovištích (92/43/EHS) ze dne 21. května 1992 („směrnice o stanovištích“). Směrnice 92/43/EHS rozlišuje dva typy území, a to Site of Community Importance (SCI; lokalita významná pro Společenství) a Special area of conservation (SAC; zvláštní oblast ochrany). Bez ohledu na toto rozlišení používá Česko pro oba typy území jednotný termín, a to evropsky významné lokality (EVL).[1]

EVL v Česku[editovat | editovat zdroj]

Český národní seznam evropsky významných lokalit schválila vláda České republiky 22. prosince 2004 jako nařízení vlády.[2] Na konci roku 2007 došlo nařízením č. 301/2007 Sb. k jeho změně a 5. října 2009 vláda na návrh ministra životního prostředí Ladislava Mika schválila doplnění seznamu naturových území o dalších 234 lokalit (nařízení č. 371/2009 Sb.).[3] Na konci roku 2013 pak vláda vydala nové nařízení o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, které dosavadní seznam plně nahradilo.[4] V začátku roku 2016 byl tento seznam aktualizován.[5] K 1. září 2016 bylo na území ČR zřízeno celkem 1 112 evropsky významných lokalit.[6]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Rozdíl mezi SCI (pSCI) a SAC. Nature.cz [online]. 2012-02-15 [cit. 2015-05-10]. Dostupné online. 
  2. Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. Dostupné online.
  3. Počet oblastí chráněných v rámci soustavy Natura 2000 se rozšíří o více než 200 lokalit. EurActiv.cz [online]. 2009-10-06 [cit. 2014-11-18]. Dostupné online. 
  4. Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Dostupné online. Přílohy č. 1 až 1076. Dostupné online.
  5. Nařízení vlády č. 73/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Dostupné online.
  6. Přehled za celou ČR [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, [cit. 2016-09-01]. Dostupné online}

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]