Významný krajinný prvek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Chráněná území
  • Velkoplošná chráněná území
    podle státní legislativy
  • Maloplošná chráněná území
    podle státní legislativy
  • Celoevropsky chráněná území
  • Celosvětově chráněná území

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.[1] V různých zemích může být definován různě, a může se jednat o všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.[1] Významným krajinným prvkem jsou dále jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy porostů, sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Nejde však nikdy o přísněji chráněnou část přírody.
Takto chráněno může být i celé území státu.

Podle zemí[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Významné krajinné prvky [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [cit. 2014-11-16]. Dostupné online.