Ptačí oblast

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Chráněná území
Velkoplošná chráněná území
podle státní legislativy
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Přírodní park
Maloplošná chráněná území
podle státní legislativy
Národní přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní rezervace
Přírodní památka
Významný krajinný prvek
Památný strom
Celoevropsky chráněná území
Natura 2000
(Evropsky významná lokalita
Ptačí oblast)
Celosvětově chráněná území
Biosférická rezervace

Směrnice č. 147/2009/ES o ochraně volně žijících ptáků (dále jen „Směrnice o ptácích“) byla původně přijata již v roce 1979, v současné době se jedná o tzv.kodifikované znění (od roku 2009). Směrnice vyhlašuje druhovou a územní ochranu všech druhů ptáků, které se přirozeně vyskytují na evropském území členských států EU, a to ve všech jejich vývojových stadiích a v jimi obývaném prostředí. Ochrana se vztahuje na ptáky, jejich vejce, hnízda a jejich stanoviště. V zásadě nelze ptáky držet, odebírat z přírody, lovit, nabízet je, obchodovat s nimi, usmrcovat je, atd. Směrnice o ptácích připouští jednoznačné a kontrolovatelné odchylky z uvedené obecné ochrany, a to např. tradiční, udržitelným způsobem provozovaný lov, zájem ochrany veřejného zdraví, bezpečnost leteckého provozu, prevence hospodářských škod, vědecký výzkum, atd.

Příloha II/1 a II/2 směrnice o ptácích obsahuje seznam druhů, které mohou být, s ohledem na početnost jejich populace, zeměpisné rozšíření a míru rozmnožování, loveny podle národní legislativy daného státu. Členské státy zajistí, že lov těchto druhů nenaruší úsilí o ochranu v jejich areálu rozšíření. Prodej, doprava a držení i chov v lidské péči za účelem prodeje a nabízení živých nebo mrtvých ptáků a jejich částí jsou možné pouze u druhů přílohy III/1 směrnice o ptácích, a to za předpokladu, že ptáci byli legálně zabiti nebo odchyceni nebo získáni jiným zákonným způsobem. Podobný přístup lze povolit u druhů přílohy III/2 směrnice o ptácích s ustanoveními pro určitá omezení.

Ptačí oblasti jsou vymezovány podle výskytu druhů uvedených v přílohách směrnice, nebo jako shromaždiště (hnízdiště, zimoviště) ptáků libovolného druhu v počtu vyšším než 10 000 ks. Tito ptáci jsou hlavním předmětem ochrany, v ptačí oblasti jsou ovšem chráněni všichni ptáci, pakliže na některý druh není udělena výjimka z ochrany (např. povolení odstřelu protahujících populací kormorána velkého v Ptačí oblasti Třeboňsko).

Ptačí oblasti nejsou zvláště chráněnými územími. Vyhlašuje je vláda svými nařízeními, ve kterých nejsou žádné zákazy, ale mohou zde být stanoveny činnosti vyžadující souhlasu orgánu ochrany přírody.

V ptačích oblastech je podporován k přírodě šetrný způsob hospodaření.

V Česku bylo navrženo (rokem 2009 také vyhlášeno) k ochraně celkem 41 ptačích oblastí o celkové rozloze 706 000 ha, tj. necelých 9 % rozlohy státu. Největší ptačí oblastí je Šumava.

Přehled ptačích oblastí ČR[editovat | editovat zdroj]

Název PO Kraj Rozloha (ha)
Ptačí oblast Beskydy Moravskoslezský, Zlínský 41907
Ptačí oblast Bohdanečský rybník Padrubický 307
Ptačí oblast Boletice Jihočeský 23580
Ptačí oblast Broumovsko Královéhradecký 9129
Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví Jihomoravský 11721
Ptačí oblast Českobudějovické rybníky Jihočeský 6362
Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady Liberecký, Středočeský 9410
Ptačí oblast Dehtář Jihočeský 341
Ptačí oblast Doupovské hory Karlovarský, Ústecký 63116
Ptačí oblast Heřmanský stav - Odra - Poolzí Moravskoslezský 5041
Ptačí oblast Hlubocké obory Jihočeský 3322
Ptačí oblast Horní Vsacko Zlínský 27001
Ptačí oblast Hostýnské vrchy Zlínský 5177
Ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko Jihomoravský 1413
Ptačí oblast Jaroslavické rybníky Jihomoravský 358
Ptačí oblast Jeseníky Moravskoslezský, Olomoucký 52228
Ptačí oblast Jizerské hory Liberecký 11674
Ptačí oblast Komárov Pardubický 2046
Ptačí oblast Králický Sněžník Pardubický, Olomoucký 30225
Ptačí oblast Krkonoše Královéhradecký, Liberecký 40907
Ptačí oblast Křivoklátsko Plzeňský, Středočeský 31932
Ptačí oblast Labské pískovnice Ústecký 35516
Ptačí oblast Lednické rybníky Jihomoravský 689
Ptačí oblast Libavá Moravskoslezský, Olomoucký 32678
Ptačí oblast Litovelské Pomoraví Olomoucký 9319
Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská Ústecký 15963
Ptačí oblast Novohradské hory Jihočeský 9054
Ptačí oblast Orlické Záhoří Královéhradecký 904
Ptačí oblast Pálava Jihomoravský 8536
Ptačí oblast Podyjí Jihomoravský 7677
Ptačí oblast Poodří Moravskoslezský 8063
Ptačí oblast Rožďalovické rybníky Královéhradecký, Středočeský 6616
Ptačí oblast Řežabinec Jihočeský 110
Ptačí oblast Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny Jihomoravský 1047
Ptačí oblast Soutok - Tvrdonicko Jihomoravský 9576
Ptačí oblast Šumava Jihočeský, Plzeňský 95701
Ptačí oblast Třeboňsko Jihočeský 47386
Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy Jihočeský, Středočeský 18381
Ptačí oblast Vodní nádrž Nechranice Ústecký 1191
Ptačí oblast Východní Krušné hory Ústecký 16383
Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky Královéhradecký, Středočeský 1964

Z uvedených ptačích oblastí nebyly během let 2004 a 2005 vládou schváleny ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a Dehtář (v obou případech pro konflikt s rybničním hospodařením) a dále ptačí oblast Heřmanský stav - Odra - Poolzí (zde pro konflikt s uvažovaným rozšířením vodní dopravy, průmyslovou zónou Dolní Lutyně a výstavbou dálnice). Tyto oblasti však požívají předběžné ochrany, tj. je potřeba se na jejich území zdržet jednání, které by mohlo ohrozit účel jejich navržené ochrany.

Ptačí oblast Heřmanský stav - Odra - Poolzí byla nakonec vyhlášena v červnu 2007 s účinností od 1.6.2008. Její rozloha byla zmenšena o oblast uvažované průmyslové zóny Dolní Lutyně, což znamenalo vyřazení lokality druhu moták pochop. Toto zmenšení je kompromisním řešením mezi požadavky ochrany přírody a veřejné správy (vláda a krajské organizace). Také ptačí oblast Českobudějovické rybníky a Dehtář je v současné době již vyhlášena.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]