Seznam národních přírodních památek v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Následující seznam národních přírodních památek v Česku obsahuje všechny národní přírodní památky (NPP), které se v roce 2020 nacházely na území Česka. Celkem se jedná o 125 památek.[1]

Kód Obrázek Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Kraj Souřadnice
2402 Americká zahrada Americká zahrada &0000000000000001.8900001,89
Kategorie „Americká zahrada“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Americká zahrada“ na Wikimedia Commons
Arboretum s dřevinami zejména amerického původu Plzeňský kraj 49°27′42″ s. š., 13°9′30″ v. d.
2404 Viktorčin splav v babiččině údolí Babiččino údolí &0000000000000334.230000334,23
Kategorie „Babiččino údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Babiččino údolí“ na Wikimedia Commons
Harmonická kulturní krajina se zbytky přirozených porostů, dějiště Babičky Boženy Němcové Královéhradecký kraj 50°26′12″ s. š., 16°2′35″ v. d.
752 Barrandovské skály Barrandovské skály &0000000000000011.57000011,57
Kategorie „Barrandovské skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Barrandovské skály“ na Wikimedia Commons
Mezinárodní stratotyp, geologický profil od spodního siluru po spodní devon, paleontologické nálezy Praha 50°2′6″ s. š., 14°24′7″ v. d.
2415 Bílé stráně Bílé stráně &0000000000000000.9900000,99
Kategorie „Bílé stráně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bílé stráně“ na Wikimedia Commons
Teplomilná společenstva na opuce Ústecký kraj 50°33′30″ s. š., 14°7′55″ v. d.
2416 Bílichovské údolí Bílichovské údolí &0000000000000001.0000001,00
Kategorie „Bílichovské údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bílichovské údolí“ na Wikimedia Commons
Lokalita kýchavice černé ve fragmentu okroticové bučiny Středočeský kraj 50°14′55″ s. š., 13°53′25″ v. d.
1267 Horní Blanice Blanice &0000000000000295.130000295,13
Kategorie „Blanice (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Blanice (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Evropsky významné naleziště perlorodky říční, vodní, luční, rašelinná a lesní společenstva Jihočeský kraj 48°55′34″ s. š., 13°58′24″ v. d.
2421 Borečský vrch Borečský vrch &0000000000000011.23000011,23
Kategorie „Borečský vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Borečský vrch“ na Wikimedia Commons
Ukázka mikroexhalací vodních par ze znělcové suti Ústecký kraj 50°30′50″ s. š., 13°59′19″ v. d.
1090 NPP Borový Borový &0000000000000036.84000036,84
Kategorie „Borový (National natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Borový (National natural monument)“ na Wikimedia Commons
Skály a skalky budované granodiority s výraznou blokovitou odlučností, mineralogická lokalita Olomoucký kraj 50°18′59″ s. š., 17°6′48″ v. d.
2065 Bozkovské dolomitové jeskyně Bozkovské dolomitové jeskyně &0000000000000005.5400005,54
Kategorie „Bozkovské dolomitové jeskyně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bozkovské dolomitové jeskyně“ na Wikimedia Commons
Krasové území s komplexem Bozkovských dolomitových jeskyní a dalšími krasovými jevy. Liberecký kraj 50°38′51″ s. š., 15°20′19″ v. d.
2433 Březinské tisy Březinské tisy &0000000000000035.71000035,71
Kategorie „Březinské tisy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Březinské tisy“ na Wikimedia Commons
Smíšené porosty s vtroušeným tisem, paleontologické naleziště „Bechlejovická stěna“ Ústecký kraj 50°45′25″ s. š., 14°14′45″ v. d.
6130 Mofety Bublák a niva Plesné &0000000000000144.790000144,79
Kategorie „Bublák a niva Plesné“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bublák a niva Plesné“ na Wikimedia Commons
Křovinné a lesní ekosystémy, rašeliniště a pobřežní porosty vodních toků, louky a pastviny s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Karlovarský kraj 50°8′37″ s. š., 12°27′13″ v. d.
1037 Búrová &0000000000000018.81000018,81
Kategorie „Búrová“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Búrová“ na Wikimedia Commons
Lokalita kýchavice černé, jediná na Moravě Jihomoravský kraj 48°54′3″ s. š., 17°33′7″ v. d.
1167 Bystřina – Lužní potok Bystřina – Lužní potok &0000000000000468.370000468,37
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Travinné a mokřadní ekosystémy luk, pastvin, rašelinišť a lesní ekosystémy s výskytem vzácných druhů živočichů Karlovarský kraj 50°18′56″ s. š., 12°7′39″ v. d.
811 NPP Ciboušov Ciboušov &0000000000000004.9600004,96
Kategorie „Ciboušov (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ciboušov (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Naleziště drahokamových odrůd křemene (Svatováclavská kaple na Pražském hradě) Ústecký kraj 50°24′32″ s. š., 13°11′56″ v. d.
1121 Cikánka I Cikánka I &0000000000000004.5500004,55
Kategorie „Cikánka I“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cikánka I“ na Wikimedia Commons
Významná lokalita skalní stepi Praha 50°0′2″ s. š., 14°18′56″ v. d.
1052 NPP Cikánský dolík Cikánský dolík &0000000000000000.5200000,52
Kategorie „Cikánský dolík“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cikánský dolík“ na Wikimedia Commons
Naleziště kriticky ohrožených druhů rostlin Středočeský kraj 50°16′15″ s. š., 13°53′51″ v. d.
2449 Černé rokle Černé rokle &0000000000000013.26000013,26
Kategorie „Černá rokle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černá rokle“ na Wikimedia Commons
Konkordantní uložení hraničních vrstev mezi silurem a devonem Středočeský kraj 49°59′26″ s. š., 14°20′21″ v. d.
2462 Čertova zeď Čertova zeď &0000000000000020.00000020,00
Kategorie „Čertova zeď“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čertova zeď“ na Wikimedia Commons
Pozůstatky skalní zdi tvořené třetihorní čedičovou žilou, intrudovanou do druhohorních pískovců. Liberecký kraj 50°40′14″ s. š., 14°56′27″ v. d.
2466 Červený kopec Červený kopec &0000000000000000.5500000,55
Kategorie „Červený kopec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červený kopec“ na Wikimedia Commons
Profil kvartérními sedimenty, paleontologické naleziště Jihomoravský kraj 49°10′33″ s. š., 16°35′9″ v. d.
743 Dalejský profil Dalejský profil &0000000000000023.78000023,78
Kategorie „Dalejský profil“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dalejský profil“ na Wikimedia Commons
Významná geologická lokalita skalní stepi s výskytem ohrožených druhů, naleziště zkamenělin Praha 50°1′57″ s. š., 14°19′56″ v. d.
5978 Dlouhopolsko Dlouhopolsko &0000000000000027.70000027,7
Kategorie „Dlouhopolsko (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dlouhopolsko (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Biotopy teplomilných doubrav, luk a ostřicových porostů s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Středočeský kraj 50°10′2″ s. š., 15°18′52″ v. d.
812 NPP Doupňák Doupňák &0000000000000012.80000012,80
Kategorie „Doupňák (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Doupňák (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Naleziště drahokamových odrůd křemene Ústecký kraj 50°24′36″ s. š., 13°10′53″ v. d.
2487 NPP Dubí hora Dubí hora &0000000000000000.0900000,09
Kategorie „Dubí hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dubí hora“ na Wikimedia Commons
Ukázka bochníkovitého rozpadu čediče a klenbovitého uspořádání sloupců Ústecký kraj 50°37′37″ s. š., 14°21′27″ v. d.
1454 Velká Slunečná Dunajovické kopce &0000000000000107.160000107,16
Kategorie „Dunajovické kopce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dunajovické kopce“ na Wikimedia Commons
Zachovalé stepní porosty s cennými druhy rostlin Jihomoravský kraj 48°50′53″ s. š., 16°33′22″ v. d.
5645 Hadce u Želivky &0000000000000034.00000034,00 Společenstva hadcových borů a štěrbinové vegetace skal a drolin na hadcích Středočeský kraj 49°41′19″ s. š., 15°6′23″ v. d.
5874 Hodonínská dúbrava Hodonínská Dúbrava &0000000000000683.180000683,18
Kategorie „Hodonínská Dúbrava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hodonínská Dúbrava“ na Wikimedia Commons
Lesní porosty tvořené společenstvy panonských teplomilných doubrav na písku, panonských dubohabřin a údolních jasanovo-olšových luhů, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů Jihomoravský kraj 48°53′19″ s. š., 17°5′13″ v. d.
718 Hojkovské rašeliniště Hojkovské rašeliniště &0000000000000004.9100004,91
Kategorie „Hojkovské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hojkovské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Slatiniště s typickou květenou Kraj Vysočina 49°22′55″ s. š., 15°24′47″ v. d.
110 Hojná voda Hojná voda &0000000000000009.1900009,19
Kategorie „Hojná voda (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hojná voda (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bukojedlý prales vyjma Žofínského pralesa nejstarší rezervace v Česku (1838) Jihočeský kraj 48°42′19″ s. š., 14°45′12″ v. d.
112 Holý vrch Holý vrch &0000000000000001.1700001,17
Kategorie „Holý vrch (národní přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holý vrch (národní přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Naleziště lýkovce vonného Středočeský kraj 50°22′38″ s. š., 14°33′17″ v. d.
118 Hrabanovská černava &0000000000000055.00000055,00
Kategorie „Hrabanovská Černava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrabanovská Černava“ na Wikimedia Commons
Mokřadní, luční, pobřežní a halofilní společenstva s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů Středočeský kraj 50°13′3″ s. š., 14°50′3″ v. d.
1252 Hrdibořické rybníky Hrdibořické rybníky &0000000000000037.09000037,09
Kategorie „Hrdibořické rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrdibořické rybníky“ na Wikimedia Commons
Několik rybníků s porosty rákosin - refugium obojživelníků a avifauny Olomoucký kraj 49°29′5″ s. š., 17°13′26″ v. d.
133 Chropyňský rybník Chropyňský rybník &0000000000000024.09000024,09
Kategorie „Chropyňský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chropyňský rybník“ na Wikimedia Commons
Rybník s výskytem kotvice splývavé, a bohatou avifaunou Zlínský kraj 49°21′14″ s. š., 17°22′10″ v. d.
136 Chýnovská jeskyně Chýnovská jeskyně &0000000000000000.0900000,09
Kategorie „Chýnovská jeskyně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chýnovská jeskyně“ na Wikimedia Commons
Nejvýznamnější krasový útvar jižních Čech Jihočeský kraj 49°25′47″ s. š., 14°49′44″ v. d.
1528 NPP Jankovský potok Jankovský potok &0000000000000072.51000072,51
Kategorie „Jankovský_potok_(national_natural_monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jankovský_potok_(national_natural_monument)“ na Wikimedia Commons
Meandrující tok s břehovými porosty a lučními a rašelinnými společenstvy, výskyt perlorodky Kraj Vysočina 49°26′26″ s. š., 15°22′16″ v. d.
139 Jánský vrch Jánský vrch &0000000000000011.90000011,90
Kategorie „Jánský vrch (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jánský vrch (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lokalita stepní flóry, hlavně ovsíř Besserův Ústecký kraj 50°28′52″ s. š., 13°43′36″ v. d.
5326 Javorový vrch &0000000000000084.15000084,15 Komplex bývalého středověkého podpovrchového rudného dolu Moravskoslezský kraj 50°2′55″ s. š., 17°17′44″ v. d.
649 Jeskyně Na Pomezí Jeskyně Na Pomezí &0000000000000020.60000020,60
Kategorie „Jeskyně Na Pomezí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jeskyně Na Pomezí“ na Wikimedia Commons
Významné krasové zpřístupněné území s bohatou krápníkovou výzdobou Olomoucký kraj 50°14′46″ s. š., 17°8′18″ v. d.
143 Jeskyně Pekárna Jeskyně Pekárna &0000000000000014.00000014,00
Kategorie „Pekárna Cave“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pekárna Cave“ na Wikimedia Commons
Krasová jeskyně s doklady starých kultur Jihomoravský kraj 49°14′28″ s. š., 16°44′51″ v. d.
5704 Jestřebské slatiny Jestřebské slatiny &0000000000000186.400000186,40
Kategorie „Jestřebské slatiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jestřebské slatiny“ na Wikimedia Commons
Slatinné a přechodové rašeliniště v nivě Robečského potoka Liberecký kraj 50°36′17″ s. š., 14°37′ v. d.
2318 Kalendář věků Kalendář věků &0000000000000000.4500000,45
Kategorie „Kalendář věků“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kalendář věků“ na Wikimedia Commons
Stratotyp svrchního pleistocénu ve facii suchých spraší Jihomoravský kraj 48°53′12″ s. š., 16°39′15″ v. d.
158 Kamenná slunce Kamenná slunce &0000000000000000.3800000,38
Kategorie „Kamenná slunce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenná slunce“ na Wikimedia Commons
Unikátní doklad sopečné činnosti, jílovitá jádra s paprsčitými růžicemi puklin Ústecký kraj 50°26′3″ s. š., 13°53′15″ v. d.
161 Kaňk Kaňk &0000000000000000.5300000,53
Kategorie „Kaňk (national nature monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kaňk (national nature monument)“ na Wikimedia Commons
Klasická paleontologická lokalita Středočeský kraj 49°58′9″ s. š., 15°17′19″ v. d.
211 Kaňkovy hory Kaňkovy hory &0000000000000224.350000224,35
Kategorie „Kaňkovy hory“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kaňkovy hory“ na Wikimedia Commons
Lesní a mokřadní ekosystémy s výskytem ptáků a obojživelníků Pardubický kraj 49°51′24″ s. š., 15°35′57″ v. d.
1375 Kaproun Kaproun &0000000000000002.9200002,92
Kategorie „Kaproun (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kaproun (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Přechodové rašeliniště s množstvím vstavačů, v rybníčku leknín bělostný Jihočeský kraj 49°4′50″ s. š., 15°11′24″ v. d.
169 Kleneč Kleneč &0000000000000005.3500005,35
Kategorie „Kleneč (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kleneč (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Naleziště endemického druhu hvozdíku písečného českého Ústecký kraj 50°23′20″ s. š., 14°15′23″ v. d.
174 Bělá v NPP Klokočka Klokočka &0000000000000003.0000003,00
Kategorie „Klokočka (národní přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klokočka (národní přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Slatinná louka a mokřadní olšina Středočeský kraj 50°29′50″ s. š., 14°53′27″ v. d.
639 Klonk u Suchomast Klonk &0000000000000008.9100008,91
Kategorie „Klonk (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klonk (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Klasická lokalita Barrandienu, světově uznávané rozhraní siluru a devonu Středočeský kraj 49°54′3″ s. š., 14°3′41″ v. d.
182 Komorní hůrka Komorní hůrka &0000000000000007.0800007,08
Kategorie „Komorní hůrka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Komorní hůrka“ na Wikimedia Commons
Dobře zachovaná a prozkoumaná třetihorní sopka historického významu Karlovarský kraj 50°6′3″ s. š., 12°20′11″ v. d.
3383 Kopičácký rybník Kopičácký rybník &0000000000000008.3100008,31
Kategorie „Kopičácký rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kopičácký rybník“ na Wikimedia Commons
Biotopy a populace vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Středočeský kraj 50°9′44″ s. š., 15°20′0″ v. d.
6125 Státní lom Kosířské lomy &0000000000000023.52000023,52
Kategorie „Kosířské lomy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kosířské lomy“ na Wikimedia Commons
Travní a skalní ekosystémy s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, krasové jevy a naleziště zkamenělin prvohorní fauny Olomoucký kraj 49°31′54″ s. š., 17°5′9″ v. d.
1007 Kotýz Kotýz &0000000000000031.00000031,00
Kategorie „Kotýz“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kotýz“ na Wikimedia Commons
Vápencový ostroh s krasovými jevy Středočeský kraj 49°55′ s. š., 14°2′48″ v. d.
920 Kozákov Kozákov &0000000000000162.830000162,83 Známé a hodnotné paleontologické a mineralogické naleziště (Votrubcův lom) Liberecký kraj 50°35′38″ s. š., 15°15′48″ v. d.
197 NPP Křéby Křéby &0000000000000004.7300004,73
Kategorie „Křéby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Křéby“ na Wikimedia Commons
Stráňka s teplomilnou květenou Zlínský kraj 49°17′13″ s. š., 17°11′17″ v. d.
198 Křížky Křížky &0000000000000004.0200004,02
Kategorie „Křížky (National natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Křížky (National natural monument)“ na Wikimedia Commons
Hadcový kopeček s vzácnou květenou Karlovarský kraj 50°3′56″ s. š., 12°45′ v. d.
5783 Kukle Kukle &0000000000000056.78000056,78
Kategorie „Kukle (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kukle (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lesní porosty na spraši, populace timoje trojlaločného a violky bílé včetně jejich biotopů Jihomoravský kraj 48°58′14″ s. š., 16°47′25″ v. d.
207 Landek Landek &0000000000000085.53000085,53
Kategorie „Landek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Landek“ na Wikimedia Commons
Ukázka přirozeného výchozu uhelné sloje, ochrana celého souboru lesních porostů vrchu Landek Moravskoslezský kraj 49°52′13″ s. š., 18°16′5″ v. d.
1103 Lochkovský profil Lochkovský profil &0000000000000039.14000039,14
Kategorie „Lochkovský profil“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lochkovský profil“ na Wikimedia Commons
Opěrný geologický profil v lomu na lochkovský mramor, zkameněliny Praha 49°59′58″ s. š., 14°20′5″ v. d.
1073 Hráz rybníků Luční &0000000000000001.0100001,01
Kategorie „Luční (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Luční (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Významná mykologická lokalita na hrázi rybníka Jihočeský kraj 49°22′25″ s. š., 14°44′38″ v. d.
702 NPP Malhotky Malhotky &0000000000000009.4700009,47
Kategorie „Malhotky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malhotky“ na Wikimedia Commons
Lesostep přecházející v teplou doubravu,lokalita třemdavy bílé Jihomoravský kraj 49°8′54″ s. š., 17°3′17″ v. d.
240 Kopec Medník Medník &0000000000000019.02000019,02
Kategorie „Medník (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Medník (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Známá lokalita kandíku psího zubu, jediná v ČR Středočeský kraj 49°52′16″ s. š., 14°27′3″ v. d.
2265 Miroslavské kopce Miroslavské kopce &0000000000000030.80000030,80
Kategorie „Miroslavské kopce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Miroslavské kopce“ na Wikimedia Commons
Vzácné zbytky druhově bohatých rostlinných a živočišných společenstev Jihomoravský kraj 48°56′7″ s. š., 16°18′37″ v. d.
6213 Mladá Mladá &0000000000001244.6500001 244,65
Kategorie „Mladá (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mladá (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Soubor lesních, travinných a křovinných ekosystémů s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Středočeský kraj 50°15′31″ s. š., 14°52′41″ v. d.
561 NPP Na Adamcích Na Adamcích &0000000000000007.4800007,48
Kategorie „Na Adamcích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Adamcích“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita teplomilné květeny Jihomoravský kraj 49°0′20″ s. š., 17°0′4″ v. d.
1363 Na požárech Na požárech &0000000000000078.88000078,88
Kategorie „Na požárech“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na požárech“ na Wikimedia Commons
Nížinné rašeliniště téměř bez lesního porostu, velká populace tetřívka obecného Plzeňský kraj 49°42′ s. š., 12°28′26″ v. d.
645 Na Skále Na skále &0000000000000004.5600004,56
Kategorie „Na Skále (national nature monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Skále (national nature monument)“ na Wikimedia Commons
Zbytek teplomilné květeny Olomoucký kraj 49°33′19″ s. š., 17°10′35″ v. d.
268 Na Špičáku Na Špičáku &0000000000000007.0500007,05 Krasové území s krápníkovou jeskyní. Hojný výskyt porostů tisu Olomoucký kraj 50°17′7″ s. š., 17°15′2″ v. d.
287 Odkryv v Kravařích &0000000000000001.3400001,34 Jedinečný profil dokládající saalské zalednění Moravskoslezský kraj 49°56′35″ s. š., 17°59′45″ v. d.
6127 Olšina &0000000000000083.63000083,63
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Rašelinné a lužní lesy, mokřadní vrbiny, rašeliniště, louky a pastviny s biotopy vzácných a ohrožených rostlin a živočichů Jihočeský kraj 48°47′34″ s. š., 14°6′8″ v. d.
618 Odlezelské jezero Odlezelské jezero &0000000000000068.30000068,30
Kategorie „Odlezly Lake“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Odlezly Lake“ na Wikimedia Commons
Sesuvem vzniklé hrazené jezero Plzeňský kraj 50°0′58″ s. š., 13°22′23″ v. d.
300 Panská skála Panská skála &0000000000000001.2600001,26
Kategorie „Panská skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Panská skála“ na Wikimedia Commons
Nejznámější ukázka sloupcovitého rozpadu čediče Liberecký kraj 50°46′10″ s. š., 14°29′5″ v. d.
302 Park v Bílé Lhotě Park v Bílé Lhotě &0000000000000002.4100002,41
Kategorie „Arboretum Bílá Lhota“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Arboretum Bílá Lhota“ na Wikimedia Commons
Zámecký park s četnými exotickými i domácími dřevinami Olomoucký kraj 49°42′38″ s. š., 16°58′37″ v. d.
1453 Pastvisko u Lednice Pastvisko u Lednice &0000000000000030.50000030,50
Kategorie „Pastvisko u Lednice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pastvisko u Lednice“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louky s bohatou avifaunou Jihomoravský kraj 48°48′44″ s. š., 16°47′49″ v. d.
909 Pastviště u Fínů Pastviště u Fínů &0000000000000004.1900004,19
Kategorie „Pastviště u Fínů“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pastviště u Fínů“ na Wikimedia Commons
Pastvina s výskytem švihlíku krutiklasu Plzeňský kraj 49°12′39″ s. š., 13°34′21″ v. d.
304 Peklo Peklo &0000000000000043.73000043,73
Kategorie „Peklo (Robečský potok)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Peklo (Robečský potok)“ na Wikimedia Commons
Geologicky cenné kaňonovité údolí Robečského potoka Liberecký kraj 50°39′19″ s. š., 14°30′44″ v. d.
6147 Pískovna Erika Pískovna Erika &0000000000000020.29000020,29
Kategorie „Pískovna Erika“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pískovna Erika“ na Wikimedia Commons
Soubor mokřadních, vodních a travinných ekosystémů s výskytem čolka horského a dalších vzácných a ohrožených druhů živočichů Karlovarský kraj 50°12′49″ s. š., 12°36′16″ v. d.
329 Polabská černava Polabská černava &0000000000000007.7000007,70
Kategorie „Polabská černava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polabská černava“ na Wikimedia Commons
Mkřadní a luční společenstva, slatiniště s výskytem vzácných druhů rostlin Středočeský kraj 50°20′51″ s. š., 14°33′13″ v. d.
5325 Polické stěny Polické stěny &0000000000000685.710000685,71
Kategorie „Polické stěny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polické stěny“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky ojedinělý útvar Královéhradecký kraj 50°33′52″ s. š., 16°17′29″ v. d.
742 Požáry Požáry &0000000000000003.5000003,50
Kategorie „Požáry (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Požáry (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Geologický profil mezinárodního významu Praha 50°1′43″ s. š., 14°19′29″ v. d.
3411 Prameniště Blanice Prameniště Blanice &0000000000000220.880000220,88
Kategorie „Prameniště Blanice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prameniště Blanice“ na Wikimedia Commons
Biotop a populace kriticky ohroženého druhu perlorodky říční Jihočeský kraj 48°55′5″ s. š., 13°58′37″ v. d.
339 Pravčická brána Pravčická brána &0000000000000001.1100001,11
Kategorie „Prebischtor“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prebischtor“ na Wikimedia Commons
Unikátní skalní brána vytvořená větrnou a vodní erozí Ústecký kraj 50°53′1″ s. š., 14°16′53″ v. d.
345 Ptačí hora &0000000000000017.46000017,46 Smíšený porost s hojným zastoupením jesenického modřínu Moravskoslezský kraj 50°1′45″ s. š., 17°32′37″ v. d.
359 Radouč Radouč &0000000000000001.4700001,47
Kategorie „Radouč“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radouč“ na Wikimedia Commons
Lokalita teplomilných rostlin, hl. devaterky poléhavé Středočeský kraj 50°26′7″ s. š., 14°53′52″ v. d.
1541 Rašovické skály Rašovické skály &0000000000000035.00000035
Kategorie „Rašovické skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašovické skály“ na Wikimedia Commons
Ochrana teplomilných společenstev na čedičovém podkladě Ústecký kraj 50°21′45″ s. š., 13°12′14″ v. d.
370 Rečkov Rečkov &0000000000000003.4500003,45
Kategorie „Rečkov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rečkov“ na Wikimedia Commons
Slatinné a bezkolencové louky a přirozené mokřadní olšiny Středočeský kraj 50°29′52″ s. š., 14°54′21″ v. d.
1450 Rendezvous Rendez-vous &0000000000000023.73740023,7374
Kategorie „Rendez-vous (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rendez-vous (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Dubový porost v okolí zámečku Rendezvous, významná mykologická lokalita Jihomoravský kraj 48°44′55″ s. š., 16°47′27″ v. d.
553 Národní přírodní památka Rovná Rovná &0000000000000002.1600002,16
Kategorie „Rovná (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rovná (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita hořce jarního Jihočeský kraj 49°17′17″ s. š., 13°56′49″ v. d.
375 Ruda Ruda &0000000000000070.22000070,22
Kategorie „Ruda (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ruda (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rašeliniště s hojným výskytem rosnatky okrouhlolisté Jihočeský kraj 49°8′58″ s. š., 14°41′22″ v. d.
1185 Rudické propadání Rudické propadání &0000000000000004.4000004,40
Kategorie „Rudické propadání“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rudické propadání“ na Wikimedia Commons
Systém ponorů Jedovnického potoka, lokalita teplomilné květeny Jihomoravský kraj 49°20′ s. š., 16°44′2″ v. d.
948 Rybníček u Hořan Rybníček u Hořan &0000000000000002.0100002,01
Kategorie „Rybníček u Hořan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybníček u Hořan“ na Wikimedia Commons
Poslední lokalita rdestice hustolisté Středočeský kraj 49°58′6″ s. š., 15°13′56″ v. d.
381 Řežabinec Řežabinec &0000000000000110.670000110,67
Kategorie „Řežabinec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Řežabinec“ na Wikimedia Commons
Rybník s bohatou vegetací a avifaunou a opuštěné zatopené pískovny Jihočeský kraj 49°15′11″ s. š., 14°5′31″ v. d.
681 Semínský přesyp Semínský přesyp &0000000000000000.5500000,55
Kategorie „Semínský přesyp“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Semínský přesyp“ na Wikimedia Commons
Písečná duna, jediná lokalita kozince písečného v Česku Pardubický kraj 50°3′27″ s. š., 15°31′21″ v. d.
3375 Skalická Morávka Skalická Morávka &0000000000000101.980000101,98
Kategorie „Skalická Morávka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalická Morávka“ na Wikimedia Commons
Přirozený divočící tok řeky Morávky se společenstvy mnohých ohrožených druhů Moravskoslezský kraj 49°38′29″ s. š., 18°26′10″ v. d.
676 Skalky skřítků Skalky skřítků &0000000000000008.5000008,50
Kategorie „Skalky skřítků“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalky skřítků“ na Wikimedia Commons
Pseudokrasové dutiny vytvořené ve vulkanických brekciích Karlovarský kraj 50°14′28″ s. š., 12°59′51″ v. d.
567 Slatinná louka u Velenky Slatinná louka u Velenky &0000000000000001.0400001,04
Kategorie „Slatinná louka u Velenky (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slatinná louka u Velenky (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zbytek polabských luk s bohatou květenou Středočeský kraj 50°9′6″ s. š., 14°54′9″ v. d.
700 Stránská skála Stránská skála &0000000000000016.61000016,61
Kategorie „Stránská skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stránská skála“ na Wikimedia Commons
Paleontologická lokalita Jihomoravský kraj 49°11′26″ s. š., 16°40′33″ v. d.
417 Strážník Strážník &0000000000000001.5000001,50
Kategorie „Strážník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Strážník“ na Wikimedia Commons
Výskyt unikátní krystalografické formy křemene, tzv. hvězdovce Liberecký kraj 50°36′19″ s. š., 15°26′38″ v. d.
1288 Stročov Stročov &0000000000000001.9200001,92
Kategorie „Stročov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stročov“ na Wikimedia Commons
Vlhká louka s bohatou květenou, zejména však prstnatcem májovým Jihočeský kraj 49°31′24″ s. š., 14°34′13″ v. d.
427 Suché skály Suché skály &0000000000000023.00000023,00
Kategorie „Suché skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Suché skály“ na Wikimedia Commons
Rozeklaný velmi úzký hřeben budovaný cenomanskými pískovci Liberecký kraj 50°38′7″ s. š., 15°12′49″ v. d.
138 Svatošské skály Svatošské skály &0000000000000002.0100002,01
Kategorie „Svatošské skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svatošské skály“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky ojedinělé žulové skalní útvary Karlovarský kraj 50°11′36″ s. š., 12°49′16″ v. d.
556 Swamp Swamp &0000000000000047.23000047,23
Kategorie „NPP Swamp“ na Wikimedia Commons
Kategorie „NPP Swamp“ na Wikimedia Commons
Slatinné a přechodové rašeliniště s četnými vodními plochami Liberecký kraj 50°34′48″ s. š., 14°40′6″ v. d.
435 Šipka (národní přírodní památka) Šipka &0000000000000024.61000024,61
Kategorie „Šipka Cave“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šipka Cave“ na Wikimedia Commons
Ochrana nejstarší dosud objevené stanice člověka na našem území a zároveň naleziště vzácné reliktní květeny. Moravskoslezský kraj 49°35′12″ s. š., 18°7′4″ v. d.
943 Švarec Švařec &0000000000000004.5000004,50
Kategorie „Švařec (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Švařec (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lokalita vstavačovitých Kraj Vysočina 49°31′28″ s. š., 16°21′7″ v. d.
444 Vodopád v Terčině údolí Terčino údolí &0000000000000138.290000138,29
Kategorie „Terčino údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Terčino údolí“ na Wikimedia Commons
Parkově upravená krajina z 18. stol Jihočeský kraj 48°47′4″ s. š., 14°45′42″ v. d.
452 Třesín Třesín &0000000000000001.1800001,18
Kategorie „Třesín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Třesín“ na Wikimedia Commons
Zpřístupněné krápníkové jeskyně s nálezy z období paleolitu Olomoucký kraj 49°42′26″ s. š., 17°0′59″ v. d.
1575 U Hajnice U Hajnice &0000000000000000.4600000,46
Kategorie „U Hajnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Hajnice“ na Wikimedia Commons
Bezlesá enkláva, lokalita měkčilky jednolisté Jihočeský kraj 49°4′23″ s. š., 13°53′55″ v. d.
745 U Nového mlýna U Nového mlýna &0000000000000012.70000012,70
Kategorie „U Nového mlýna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Nového mlýna“ na Wikimedia Commons
Významné geologické profily a naleziště zkamenělin Praha 50°2′2″ s. š., 14°21′14″ v. d.
1261 Upolínová louka pod Křížky Upolínová louka pod Křížky &0000000000000017.77000017,77
Kategorie „Upolínová louka pod Křížky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Upolínová louka pod Křížky“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louka s bohatou květenou Karlovarský kraj 50°3′56″ s. š., 12°44′39″ v. d.
1056 V jezírkách V jezírkách &0000000000000002.8900002,89
Kategorie „V jezírkách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V jezírkách“ na Wikimedia Commons
Nejbohatší polabská lokalita vstavače bahenního Středočeský kraj 50°4′59″ s. š., 15°6′46″ v. d.
1494 Váté písky Váté písky u Bzence &0000000000000099.80000099,80
Kategorie „Váté písky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Váté písky“ na Wikimedia Commons
Cenná rostlinná i živočišná společenstva písečných dun Jihomoravský kraj 48°55′40″ s. š., 17°16′19″ v. d.
502 Velký Roudný Velký Roudný &0000000000000081.00000081,00
Kategorie „Velký Roudný“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký Roudný“ na Wikimedia Commons
Tvarově dokonale vyvinutý stratovulkán Moravskoslezský kraj 49°53′24″ s. š., 17°31′24″ v. d.
1183 Velký vrch Velký vrch &0000000000000023.28000023,28
Kategorie „Velký vrch (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký vrch (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Nízký kopec s teplomilnou flórou Ústecký kraj 50°22′44″ s. š., 13°50′28″ v. d.
545 Venušiny misky Venušiny misky &0000000000000003.9000003,90
Kategorie „Smolný vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smolný vrch“ na Wikimedia Commons
Typicky vyvinuté skalní mísy a křesla v žulovém plutonu Olomoucký kraj 50°20′6″ s. š., 17°8′50″ v. d.
505 Větrníky Větrníky &0000000000000040.05000040,05
Kategorie „Větrníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Větrníky“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé stepní území s vynikajícími společenstvy Jihomoravský kraj 49°11′48″ s. š., 16°58′50″ v. d.
1371 Vizír &0000000000000010.22000010,22
Kategorie „Vizír“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vizír“ na Wikimedia Commons
Lesní rybník, hnízdiště vodních ptáků a čápa černého Jihočeský kraj 48°57′48″ s. š., 14°53′12″ v. d.
1162 Vosek Vosek &0000000000000074.00000074,00
Kategorie „Vosek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vosek“ na Wikimedia Commons
Naleziště křemenných konkrecí se zkamenělinami (český ordovik) Plzeňský kraj 49°45′36″ s. š., 13°35′30″ v. d.
518 Vrkoč Vrkoč &0000000000000001.4200001,42
Kategorie „Vrkoč“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vrkoč“ na Wikimedia Commons
Ukázka sloupcovitého vějířovitého rozpadu čediče Ústecký kraj 50°37′48″ s. š., 14°2′37″ v. d.
2231 Zbrašovské aragonitové jeskyně Zbrašovské aragonitové jeskyně &0000000000000007.7400007,74
Kategorie „Zbrašovské aragonitové jeskyně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zbrašovské aragonitové jeskyně“ na Wikimedia Commons
Krasové území s komplexem Zbrašovských aragonitových jeskyní s krasovými jevy Olomoucký kraj 49°31′54″ s. š., 17°44′45″ v. d.
549 Zlatý kůň Zlatý kůň &0000000000000037.00000037,00
Kategorie „Zlatý kůň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zlatý kůň“ na Wikimedia Commons
Soustava krápníkových jeskyň s fosiliemi a zbytkem penězokazecké dílny Středočeský kraj 49°54′57″ s. š., 14°4′9″ v. d.
533 Zlatý vrch Zlatý vrch &0000000000000003.6000003,60
Kategorie „Zlatý vrch (657 m)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zlatý vrch (657 m)“ na Wikimedia Commons
Ukázka sloupcovitého rozpadu čediče Ústecký kraj 50°49′19″ s. š., 14°27′54″ v. d.
540 Žehuňský rybník (národní přírodní památka) Žehuňský rybník &0000000000000511.000000511,00
Kategorie „Žehuňský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žehuňský rybník“ na Wikimedia Commons
Příbřežní rákosiny, navazující louky a vápnitá slatiniště s výskytem vázcných druhů rostlin a živočichů Středočeský kraj 50°8′51″ s. š., 15°18′48″ v. d.
543 Železná hůrka Železná hůrka &0000000000000003.5000003,50
Kategorie „Železná hůrka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Železná hůrka“ na Wikimedia Commons
Zbytek třetihorní sopky Karlovarský kraj 49°59′32″ s. š., 12°26′36″ v. d.

Zrušené národní přírodní památky[editovat | editovat zdroj]

Kód Obrázek Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Kraj Souřadnice
2317 Letiště Letňany Letiště Letňany &0000000000000075.17000075,17
Kategorie „Letňany Airport“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Letňany Airport“ na Wikimedia Commons
Biotop a populace kriticky ohroženého sysla obecného Praha 50°7′53″ s. š., 14°31′31″ v. d.
1167 NPP Lužní potok Lužní potok &0000000000000123.000000123,00
Kategorie „Lužní potok (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lužní potok (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lužní potok a jeho široké okolí, velmi bohatá lokalita perlorodky říční Karlovarský kraj 50°16′50″ s. š., 12°8′21″ v. d.
685 Růžičkův lom Růžičkův lom &0000000000000001.3200001,32
Kategorie „Růžičkův lom“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Růžičkův lom“ na Wikimedia Commons
Významná paleontologická lokalita Olomoucký kraj 49°31′41″ s. š., 17°5′7″ v. d.
684 Státní lom Státní lom &0000000000000000.5700000,57
Kategorie „Státní lom“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Státní lom“ na Wikimedia Commons
Naleziště devonských fosilií Olomoucký kraj 49°31′53″ s. š., 17°5′8″ v. d.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Souhrnný přehled [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2020-10-10]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]