Chráněné krajinné oblasti v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Chráněná krajinná oblast (CHKO) je v systému ochrany přírody České republiky a dříve Československa od poloviny 50. let 20. století od vyhlášení prvních zákonů o státní ochraně přírody označení pro velkoplošné chráněné území nižšího stupně ochrany, než jaký platí pro národní parky.

Zákon České republiky č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, charakterizuje CHKO jako rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány, popřípadě znovu vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití CHKO je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných území. CHKO se vyhlašují vládním nařízením.

Přehled CHKO[editovat | editovat zdroj]

Na území České republiky bylo v letech 1955–2016 postupně vyhlášeno 26 chráněných krajinných oblastí o celkové rozloze 10 761,11 km², což je více než rozloha Jihočeského kraje a tvoří tak 13,6 % rozlohy státu. Největší z nich je CHKO Beskydy (1 160 km²), nejmenší CHKO Blaník (40 km²), nejstarší CHKO Český ráj (od roku 1955) a nejmladší CHKO Brdy (od roku 2016). Mezi nejznámější a také nejnavštěvovanější CHKO v ČR patří např. CHKO Šumava, CHKO Český ráj, CHKO Moravský kras nebo CHKO Český kras.

Cedule používaná pro označení CHKO (zde pro Moravský kras)

V roce 1960 byly v českých krajích Československa 2 CHKO, o 10 let později jich bylo v České socialistické republice 7, v roce 1991 jich bylo v České republice evidováno 24. Nejstarší CHKO v Česku je CHKO Český ráj, zřízená v roce 1955.

Správa chráněné krajinné oblasti má na území CHKO pravomoci státní správy, tedy vede správní řízení a je dotčeným orgánem ve stavebním řízení. Správy CHKO sdružuje jedna zastřešující organizace – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem v Praze.

Historie právních úprav[editovat | editovat zdroj]

Chráněná území v Československu byla vyhlašována od roku 1838, tehdy vznikly první dvě rezervace. V roce 1933 bylo v Československu přes sto přírodních rezervací.

V roce 1956 byl přijat zákon č. 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody, s působností jen pro české kraje, a to ode dne vyhlášení (24. srpna 1956), na Slovensku č. 1/1955 Sb. SNR. Tyto zákony definovaly formy chráněných území. Pro chráněné krajinné oblasti byla použita zkratka CHKO. Byly řazeny spolu s národními parky pod velkoplošná chráněná území. Zákony byly doplňovány řadou vyhlášek a nařízení, které upravovaly mj. i plošný rozsah CHKO.[1]

V roce 1992 byl v reakci na změněné názory společnosti přijat Českou nár. radou zákon nový, již citovaný č. 114/1992 Sb., který názvosloví u CHKO nezměnil.[2] Zřizovací právní předpisy jednotlivých CHKO byly shrnuty v zákoně 381/2009 Sb., který měnil 114/1992 Sb., později byla tato příloha však vypuštěna. Zakládací listiny jsou však dohledatelné přes AOPK.[3]

Seznam CHKO[editovat | editovat zdroj]

CHKO a NP v České republice (bez Brd)

Tabulka níže zachycuje všech 26 CHKO v České republice spolu s datem zřízení a rozlohou.[3]

Kód AOPK Název CHKO Datum vyhlášení Rozloha (km²) OpenStreetMap
82 CHKO Beskydy 19730305a5. března 1973 &0000000000001160.0000001 160
71 CHKO Bílé Karpaty 19801103a3. listopadu 1980 &0000000000000715.000000715
21 CHKO Blaník 19811229a29. prosince 1981 &0000000000000040.00000040
31 CHKO Blanský les 19891208a8. prosince 1989 &0000000000000212.350000212,35
6018 CHKO Brdy 20160101a1. ledna 2016 &0000000000000345.000000345
62 CHKO Broumovsko 19910327a27. března 1991 &0000000000000410.000000410
51 CHKO České středohoří 19760319a19. března 1976 &0000000000001070.0000001 070
22 CHKO Český kras 19720412a12. dubna 1972 &0000000000000132.000000132
44 CHKO Český les 20050801a1. srpna 2005 &0000000000000470.000000470
63 CHKO Český ráj 19550301a1. března 1955 &0000000000000181.520000181,52
83 CHKO Jeseníky 19690619a19. června 1969 &0000000000000740.000000740
52 CHKO Jizerské hory 19671208a8. prosince 1967 &0000000000000350.000000350
23 CHKO Kokořínsko - Máchův kraj 19760319a19. března 1976 &0000000000000410.000000410
24 CHKO Křivoklátsko 19781124a24. listopadu 1978 &0000000000000630.000000630
53 CHKO Labské pískovce 19720627a27. června 1972 &0000000000000245.000000245
84 CHKO Litovelské Pomoraví 19901029a29. října 1990 &0000000000000096.00000096
54 CHKO Lužické hory 19760319a19. března 1976 &0000000000000264.000000264
72 CHKO Moravský kras 19560704a4. července 1956 &0000000000000092.00000092
64 CHKO Orlické hory 19691228a28. prosince 1969 &0000000000000204.000000204
73 CHKO Pálava 19760319a19. března 1976 &0000000000000083.00000083
85 CHKO Poodří 19910327a27. března 1991 &0000000000000081.50000081,5
41 CHKO Slavkovský les 19740503a3. května 1974 &0000000000000606.000000606
43 CHKO Šumava 19631227a27. prosince 1963 &0000000000000996.240000996,24
32 CHKO Třeboňsko 19791115a15. listopadu 1979 &0000000000000700.000000700
75 CHKO Žďárské vrchy 19700525a25. května 1970 &0000000000000705.000000705
65 CHKO Železné hory 19910327a27. března 1991 &0000000000000380.000000380

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území v České republice. Praha 3: Informatorium, 1991. ISBN 80-85368-13-7. Kapitola Význam a kategorie chráněných území, s. 7. 
  2. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území ČR, Liberecko, svazek III. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002. ISBN 80-86064-43-3. Kapitola Ochrana přírody, s. 64. 
  3. a b Zvláště chráněná území (§14): CHKO [online]. [cit. 2010-10-27]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]