Biosférická rezervace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Chráněná území
Velkoplošná chráněná území
podle státní legislativy
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Přírodní park
Maloplošná chráněná území
podle státní legislativy
Národní přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní rezervace
Přírodní památka
Významný krajinný prvek
Památný strom
Celoevropsky chráněná území
Natura 2000
(Evropsky významná lokalita
Ptačí oblast)
Celosvětově chráněná území
Biosférická rezervace
Mapa zobrazující síť biosférických rezervací

Biosférická rezervace je velkoplošné chráněné území vyhlášené v rámci mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra. Světová síť biosférických rezervací je rozprostřena tak, aby zahrnovala všechny základní biomy Země. Tato území představují reprezentativní ukázky kulturních i přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity.

Většina biosférických rezervací zahrnuje jak přírodě blízká území, tak i území narušená činností člověka. To umožňuje studovat konflikty mezi člověkem a přírodním prostředím a podporovat zvyšování biodiverzity v narušených oblastech.

V červnu roku 2014 existovalo 631 biosférických rezervací ve 119 zemích světa. Na programu Člověk a příroda se v té době podílelo více než 150 států.

Hlavní funkce[editovat | editovat zdroj]

  1. ochrana přírodní a kulturní různorodosti
  2. podpora a zajištění udržitelného rozvoje místních obyvatel
  3. podpora vědy, výzkumu a výchovy

Všem třem základním úkolům BR je přikládána stejná důležitost a jsou plněny vyváženě.

V souladu s tzv. Rámcovými stanovami programu MAB by měly BR obsahovat jednu či více jádrových zón, nárazníkovou zónu a přechodovou oblast, které umožňují diferencovaně plnit všechny jejich funkce.

  • a) Jádrová zóna - je zákonně podložené přírodní nebo minimálně změněné území nebo několik území věnovaných pouze dlouhodobé ochraně (bezzásahové území, povoleny pouze neinvazivní metody vědeckých výzkumů).
  • b) Nárazníková zóna (nebo zóny) - je obvykle oblast obklopující nebo spojující jádrové zóny. Může však existovat i nezávisle na jádrové zóně. Jsou v nich možné lidské aktivity nepoškozující ochranářské cíle.
  • c) Přechodová zóna - je oblast, kde je vyvíjeno a propagováno udržitelné hospodaření s přírodními zdroji.

Management biosférické rezervace by měl být založen na rovnocenné, komplexní spolupráci vědců přírodovědných i společenských oborů, ochranářských i rozvojových skupin, zástupců státní správy a samosprávy a především místního obyvatelstva.

Biosférické rezervace podle zemí[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]