Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
     členské státy      partnerské státy pro spolupráci
     členské státy
     partnerské státy pro spolupráci
Zkratka OBSE
Vznik 1995
Sídlo Vídeň, Rakousko
Souřadnice 48°12′36″ s. š., 16°22′ v. d.
Generální tajemník Lamberto Zannier
Oficiální web www.osce.org

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE; anglicky Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE) je mezinárodní bezpečnostní organizace vzniklá roku 1995 transformací Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE, též Helsinská konference). OBSE sdružuje převážně evropské státy. Členem je 57 států, kromě států v Evropě a při Středozemním moři také státy zakavkazské, středoasijské a USA s Kanadou.

Organizace[editovat | editovat zdroj]

Zasedání Stálé rady OBSE

Orgány[editovat | editovat zdroj]

 • Následná schůze: nejvyšší orgán; shromáždění nejvyšších představitelů států (nepravidelné)
 • Summit
 • Ministerská rada
 • Vysoká rada; ekonomické fórum (jednou ročně)
 • Stálá rada
 • Fórum pro bezpečnostní spolupráci

Instituce[editovat | editovat zdroj]

 • Výkonný předseda: řídí OBSE v době, kdy nezasedá Následná schůze nebo Summit; pochází vždy z předsednické země
 • Generální tajemník (sídlo ve Vídni); Sekretariát (sídlo ve Vídni)
 • Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (sídlo ve Varšavě)
 • Vysoký komisař pro národnostní menšiny (sídlo v Haagu)
 • OBSE uskutečňuje mise v krizových oblastech Evropy (Bosna a Hercegovina, Makedonie, Kosovo, Chorvatsko, Gruzie) s cílem pokoušet se o nastolení demokratických systémů

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě[editovat | editovat zdroj]

Konference o bezpečnosti a spolupráci (KBSE) v Evropě byla tvořena systémem mezinárodních jednání a smluv, které měly za cíl zajistit mír a prohloubit spolupráci mezi evropskými státy. Roku 1966 státy Varšavské smlouvy iniciovaly úsilí o svolání KBSE. První ze série jednání byla přípravná konference v Helsinkách v listopadu 1972, které se účastnili diplomatičtí zastupitelé. Následná konference ministrů zahraničních věcí v Helsinkách byla uskutečněna v červenci 1973 a odstartovala vlastní proces jednání, byla stanovena pevná pravidla pro proces KBSE. Od září 1973 do června 1975 následovala konference expertů v Ženevě.

V období do července 1975 probíhala jednání o podobě Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Tento dokument byl 1. srpna 1975 v Helsinkách podepsán nejvyššími představiteli 33 evropských států, Kanady a USA, čímž skončila nejdůležitější fáze procesu KBSE.

Závěrečný akt KBSE byl složen z pěti částí:

 • otázky bezpečnosti v Evropě
 • spolupráce v oblasti ekonomiky, vědy a techniky
 • bezpečnost a spolupráce států při Středozemním moři
 • spolupráce v oblasti humanitární ad.
 • pokračování procesu KBSE, vč. dohody o uskutečnění Bělehradské schůzky účastníků KBSE v roce 1977

Proces KBSE pokračoval následnými schůzkami v Bělehradě (4. října 19778. března 1978), v Madridu (11. listopadu 19809. září 1983) a ve Vídni (4. listopadu 198619. ledna 1989).

Celý systém konferencí KBSE a výsledek procesu jednání znamenal posílení stability v Evropě rozdělené geopoliticky na západní a východní blok, KBSE jako taková znamenala významný mezník ve vývoji Studené války, a to nejen v Evropě a ve Středozemním moři. Vliv KBSE zasáhl i do vnitropolitické situace zúčastněných států, v Československu byla produktem odezvy KBSE např. Charta 77. V této souvislosti je nutno zmínit (a vyzdvihnout tak jejich význam) množství jednotlivců i nevládních organizací, kteří si vytkli za cíl sledovat dodržování Helsinských dohod v jednotlivých signatářských zemích, nezřídka za cenu vysokých osobních obětí, viz např. Český helsinský výbor.

V souvislosti s kolapsem komunistických režimů ve státech východního bloku byla patrná potřeba změn i v rámci KBSE. Dne 21. listopadu 1990 byla podepsána pařížská smlouva, která započala s proměnou KBSE, ta byla ukončena dne 1. ledna 1995 transformací KBSE na Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Česká republika v OBSE

Česká republika je – stejně jako další členské státy – zastoupena v Parlamentním shromáždění OBSE poslanci a senátory Parlamentu ČR. Současnou vedoucí české delegace je poslankyně Ivana Dobešová (nestraník za ANO), která v červenci 2016 prosadila rezoluci, týkající se bezpečnostních výzev, spojených s migrací, historicky první rezoluci v rámci OBSE za Českou republiku. Ivana Dobešová zároveň v létě 2016 obhájila svůj mandát místopředsedkyně Hlavního výboru pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky PS OBSE.

Zúčastněné státy OBSE[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]