Světlá (přírodní rezervace)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Přírodní rezervace
Světlá
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Chybí zde svobodný obrázek
Základní informace
Vyhlášení14. srpna 2013
VyhlásilSpráva CHKO Šumava
Nadm. výška655–755 m n. m.
Rozloha47,25 ha[1][2]
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresČeský Krumlov
UmístěníJasánky
Souřadnice
Světlá
Světlá
Další informace
Kód5784
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní rezervace v Česku

Světlá je přírodní rezervace na Šumavě v blízkosti státní hranice s Rakouskem. Nachází se v katastrálním území Jasánky, asi osm kilometrů jihozápadně od Přední Výtoněokrese Český KrumlovJihočeském kraji. Rezervaci tvoří mozaika lučních a lesních společenstev podél potoka Světlá.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Okolní krajina byla osídlena od čtrnáctého století. Pozemky v rezervaci sloužily především jakou louky, v menší míře jako pastviny a na výše položených svazích bývala pole. Po vysídlení Němců z Československa hospodaření ustalo a území bylo ponecháno přirozenému vývoji. Bývalé obhospodařování naznačují jen kamenné snosy.[3] Severně od rezervace stávala vesnice Jasánky a severně od východní části území bývala vesnice Rychnůvek.[4]

Chráněné území vyhlásila Správa CHKO Šumava v kategorii přírodní rezervace s účinností od 14. srpna 2013.[5] Od roku 1963 bylo území chráněno v rámci chráněné krajinné oblasti Šumava, od roku 2004 je součástí ptačí oblasti Šumava a od roku 2005 také evropsky významné lokality Šumava.[3]

Přírodní poměry[editovat | editovat zdroj]

Přírodní rezervace s rozlohou 47,25 hektaru leží v katastrálním území Jasánky, které je součástí obce Přední VýtoňJihočeském kraji. Nachází se na Šumavě v nadmořské výšce 655–755 metrů.[5] Na západě na rezervaci navazuje přírodní památka Jasánky.[4]

Abiotické poměry[editovat | editovat zdroj]

V geologickém podloží se nalézají karbonské granity moldanubického plutonu, které jsou v údolní nivě překryty holocénními sedimenty.[6]geomorfologickém členění Česka přírodní rezervace leží na Šumavě, konkrétně v jejím podcelku Trojmezenská hornatina a okrsku Vítkokamenská hornatina.[7] Reliéf je v horní části spíše plochý, zatímco níže po proudu potoka přechází do hluboce zaříznutého údolí s prudkými svahy.[6] Úsou území je potok Světlá, který v rezervaci meandruje, má velký sklon a kamenité, štěrkové a místy písčité dno.[8] V nivě se vyvinuly půdní typy gleje a pseudogleje, zatímco svahy pokrývá kyselá kambizem.[6]

V rámci Quittovy klasifikace podnebí rezervace leží v chladné oblasti CH7,[7] pro kterou jsou typické průměrné teploty −3 až −4 °C v lednu a 15–16 °C v červenci. Roční úhrn srážek dosahuje 850–1000 milimetrů, sníh zde leží 100–120 dní v roce. Mrazových dnů bývá 140–160, zatímco letních dnů jen deset až třicet.[9]

Flóra[editovat | editovat zdroj]

Předmětem ochrany je mozaika ekosystémů podél přirozeně meandrujícího vodního toku. Přímo v korytě potoka je chráněna makrofytní vegetace vodních toků. Na potok navazují údolní jasanovo-olšové luhy vyvinuté sekundární sukcesí na bývalých zemědělských půdách. Cílem ochrany je dosažení jejich rozlohy v rezervaci o velikosti 7,5 hektarů. Světliny mezi olšinami vyplňují vlhká tužebníková lada. Ve vyšších polohách se sekundární sukcesí vyvinula společenstva pionýrských dřevin s rozvinutou druhovou, věkovou a prostorovou skladbou. K rezervaci byly připojeny také mezofilní ovsíkové louky. Cílem ochrany ekosystémů je ponechat je přirozenému vývoji a v případě potřeby potlačovat invazní druhy rostlin.[10]

Z ohrožených druhů rostlin v olšinách a tužebníkových ladech hojně roste pryskyřník omějolistý (Ranunculus aconitifolius), v mezofilních loukách se objevuje vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) a zvonečník černý (Phyteuma nigrum). Na jediném místě byla roku 2021 zaznamenána vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a v nálezové databázi je k roku 2004 uveden také vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).[11]

Fauna[editovat | editovat zdroj]

Rezervace umožňuje výskyt řady hmyzích druhů, především motýlů. Stabilní populaci v ní má batolec červený (Apatura ilia) a batolec duhový (Apatura iris). Ve zranitelném až špatném stavu byly roku 2019 populace modráska bahenního (Phengaris nausithous) a modráska očkovaného (Phengaris teleius). V desítkách až stovkách jedinců byli zaznamenáni hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus), okáč rosičkový (Erebia medusa), perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene) a v menších počtech bělopásek topolový (Limenitis populi), modrásek lesní (Cyaniris semiargus), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), otakárek fenyklový (Papilio machaon) a perleťovec mokřadní (Boloria eunomia). Nálezová databáze uvádí v roce 2022 také strakáče březového (Endromis versicolora) a roku 2013 brouka zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta).[12]

V potoce se vyskytuje vranka obecná (Cottus gobio) a vodní tok poskytuje vhodné prostředí pro výskyt mihule potoční (Lampetra planeri), byť nebyla v roce 2022 zaznamenána.[13] Drobné obratlovce v rezervaci zastupují ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a skokan hnědý (Rana temporaria).[14]

Z ptáků byli v letech 2008–2021 pozorováni silně ohrožené druhy bekasina otavní (Gallinago gallinago), holub doupňák (Columba oenas), chřástal polní (Crex crex), jeřábek lesní (Tetrastes bonasia), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), skřivan lesní (Lullula arborea) a sýc rousný (Aegolius funereus). Z méně ohrožených druhů to byli bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), krkavec velký (Corvus corax), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), sluka lesní (Scolopax rusticola) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Kromě nich byli zaznamenáni také datel černý (Dryocopus martius), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), linduška luční (Anthus pratensis) a vrána černá (Corvus corone).[15]

Přímo v potoce a jeho okolí jsou patrné projevy činnosti bobra evropského (Castor fiber) a pravidelně se zde vyskytuje vydra říční (Lutra lutra). [16] Rezervace patří k širšímu teritoriu losa evropského (Alces alces), rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka obecného (Canis lupus).[16]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19]
 2. Nationally designated areas inventory. Dostupné online. [cit. 2021-06-26]
 3. a b Plán péče o přírodní rezervace Světlá na období 2023–2032 [PDF online]. Agentura ochrany přírody a krajiny, 2023-03-23 [cit. 2023-07-29]. S. 16. Dále jen Plán péče (2023–2032). Dostupné online. 
 4. a b Seznam.cz. Turistická mapa [online]. Mapy.cz [cit. 2023-07-29]. Dostupné online. 
 5. a b Světlá [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2023-07-29]. Dostupné online. 
 6. a b c Plán péče (2023–2032), s. 12.
 7. a b Přírodní poměry. Geomorfologie, klimatické oblasti [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2023-07-29]. Dostupné online. 
 8. Plán péče (2023–2032), s. 17.
 9. VONDRÁKOVÁ, Alena; VÁVRA, Aleš; VOŽENÍLEK, Vít. Climatic regions of the Czech Republic. Quitt's classification during years 1961–2000. S. 427. Journal of Maps [PDF online]. Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, 2013-05-13 [cit. 2020-07-22]. Čís. 3, s. 427. Dostupné online. DOI 10.1080/17445647.2013.800827. (anglicky) 
 10. Plán péče (2023–2032), s. 10–11.
 11. Plán péče (2023–2032), s. 13.
 12. Plán péče (2023–2032), s. 13–14.
 13. Plán péče (2023–2032), s. 7.
 14. Plán péče (2023–2032), s. 14.
 15. Plán péče (2023–2032), s. 14–15.
 16. a b Plán péče (2023–2032), s. 15.