Seznam chráněných území v okrese Český Krumlov

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Český Krumlov aktuální k roku 2016, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Český Krumlov.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1790 PP Besednické vltavíny PP Besednické vltavíny &0000000000000028.00000028,00
Kategorie Besednické vltavíny na Wikimedia Commons
Zemědělské a lesní kultury na vltavínonosných štěrcích, bohaté naleziště vltavínů 48°47′30″ s. š., 14°33′53″ v. d.
1267 horní tok řeky Blanice NPP Blanice &0000000000000295.130000295,13
Kategorie Blanice (national natural monument) na Wikimedia Commons
Evropsky významné naleziště perlorodky říční, vodní, luční, rašelinná a lesní společenstva 48°55′34″ s. š., 13°58′24″ v. d.
31 Blanský les CHKO Blanský les &0000000000021235.00000021 235
Kategorie CHKO Blanský les na Wikimedia Commons
Zbytek reliktního boru na hadci, významné minwralogické naleziště 48°53′35″ s. š., 14°15′28″ v. d.
1281 Lesní cesta procházející borem PR Bořinka &0000000000000006.6800006,68
Kategorie Bořinka na Wikimedia Commons
Zbytek reliktního boru na hadci, významné mineralogické naleziště 48°53′41″ s. š., 14°18′34″ v. d.
6117 U cesty v horní části PP Cvičák PP Cvičák &0000000000000061.40310061,4031
Kategorie Cvičák na Wikimedia Commons
Společenstva širokolistých suchých trávníků, vzácné a ohrožené druhy živočichů. 48°49′36″ s. š., 14°19′6″ v. d.
2461 Řeka Vltava v oblasti národní rezervace NPR Čertova stěna-Luč &0000000000000132.620000132,62
Kategorie Čertova stěna na Wikimedia Commons
Žulové skalní stěny s reliktním borem, v podrostu vřesovec pleťový 48°37′44″ s. š., 14°16′16″ v. d.
2468 PR Český Jílovec &0000000000000006.3000006,30 Starý smíšený porost na skalnatých svazích 48°40′13″ s. š., 14°21′9″ v. d.
2477 Trosky Dívčího kamenu PR Dívčí kámen &0000000000000004.8200004,82
Kategorie Dívčí kámen na Wikimedia Commons
Příkrá rulová skalní stěna s reliktním borem 48°53′21″ s. š., 14°21′24″ v. d.
1545 Pohled na lokalitu PP Házlův kříž &0000000000000051.00000051,00
Kategorie Házlův kříž (přírodní památka) na Wikimedia Commons
Komplex vlhkých luk, pastvin a rašelinišť 48°42′55″ s. š., 14°0′16″ v. d.
2226 Popis obrazku PP Hejdlovský potok &0000000000000006.3900006,39
Kategorie Hejdlovský potok na Wikimedia Commons
Ochrana a uchování přirozeného toku Hejdlovského potoka s vlhkými ostřicovými loukami 48°52′1″ s. š., 14°15′3″ v. d.
552 Skalní výchoz v oblasti Holubovských hadců PR Holubovské hadce &0000000000000015.68000015,68
Kategorie Holubovské hadce na Wikimedia Commons
Hadcové stráně s reliktním borem a typickou květenou 48°53′35″ s. š., 14°20′26″ v. d.
1883 Popis obrazku PP Horní luka &0000000000000006.4100006,41
Kategorie Horní luka na Wikimedia Commons
Vlhké louky s prameništi, bohatá významná květena 48°53′8″ s. š., 14°17′50″ v. d.
5888 PP Horní Malše poblíž Dolního Přibrání PP Horní Malše &0000000000001890.8514001 890,8514
Kategorie Horní Malše na Wikimedia Commons
Hlavní tok a prameniště řeky Malše s nivou, mokřinami a prameništní vegetací a s hydrografickou sítí mělkých pramenných stružek v podmáčených lesích a křovinách tvořící biotop s výskytem vzácných a chráněných druhů živočichů, zejména perlorodky říční, velevruba tupého, mihule potoční, vranky obecné, vydry říční, jeřábka lesního, chřástala polního a datlíka tříprstého 48°37′47″ s. š., 14°36′16″ v. d.
2225 PR Chrášťanský vrch &0000000000000016.87000016,87 Ochrana a uchování květnatých bučin a suťových lesů s charakteristickou druhovou skladbou stromového, bylinného a mechového patra 48°59′4″ s. š., 14°12′36″ v. d.
578 PR Jaronínská bučina &0000000000000004.9800004,98 Přestárlý smíšený porost suťového charakteru 48°58′14″ s. š., 14°12′9″ v. d.
1551 PP Jasánky &0000000000000132.000000132,00 Krajina s ukázkami historické kultivace (úpravy toků, terasování ap.) 48°37′2″ s. š., 14°3′1″ v. d.
5316 PR Ježová &0000000000000017.09000017,09 Biotop přechodového rašeliniště a přirozeně se vyvíjející ekosystém rašelinného brusnicového boru 48°39′6″ s. š., 14°1′44″ v. d.
1282 Natural monument Kalamandra in spring 2012 (5).JPG PP Kalamandra &0000000000000002.2500002,25
Kategorie Kalamandra (natural monument) na Wikimedia Commons
Zbytek teplomilných společenstev na krystalických vápencích 48°49′16″ s. š., 14°16′45″ v. d.
170 Lesy v okolí přírodní rezervace Kleť PR Kleť &0000000000000074.86000074,86
Kategorie Kleť (nature reserve) na Wikimedia Commons
Zalesněný nejvyšší vrchol Blanského lesa se zbytky přirozených porostů 48°52′15″ s. š., 14°16′42″ v. d.
1549 PP Kotlina pod Pláničským rybníkem PP Kotlina pod Pláničským rybníkem &0000000000000015.00000015,00
Kategorie Kotlina pod Pláničským rybníkem na Wikimedia Commons
Luční slatiniště s typickou květenou 48°42′59″ s. š., 14°9′30″ v. d.
5317 PR Kozí stráň PR Kozí stráň &0000000000000031.84000031,84
Kategorie Kozí stráň na Wikimedia Commons
Rostlinná a živočišná společenstva na podmáčených a rašelinných loukách 48°41′20″ s. š., 14°1′52″ v. d.
1788 PR Kyselovský les &0000000000000006.7900006,79 Údolní rašeliniště s významnou květenou a zvířenou 48°41′6″ s. š., 14°2′49″ v. d.
1836 Nature reserve Mala skala in autumn in 2011 (23).JPG PR Malá skála &0000000000000009.7300009,73
Kategorie Malá skála na Wikimedia Commons
Horské a podhorské bučiny 48°54′31″ s. š., 14°10′54″ v. d.
2123 Meandry Chvalšinského potoka PP Meandry Chvalšinského potoka &0000000000000005.2300005,23
Kategorie Meandry Chvalšinského potoka na Wikimedia Commons
Uchování přirozeného, meandrujícího toku Chvalšinského potoka s břehovou vegetací
a vlhkými ostřicovými loukami
48°50′10″ s. š., 14°14′30″ v. d.
1556 PP Medvědí hora &0000000000000080.55000080,55 Zbytek horského smíšeného suťového lesa 48°37′8″ s. š., 14°13′32″ v. d.
2052 Mokřadní louka PP Mokřad u Borského rybníka &0000000000000000.9500000,95
Kategorie Mokřad u Borského rybníka na Wikimedia Commons
Mokřadní vegetace v příbřežní zóně rybníka 48°54′15″ s. š., 14°20′ v. d.
1284 Pohled na skály v lomu PP Muckovské vápencové lomy &0000000000000003.3800003,38
Kategorie Muckovské vápencové lomy na Wikimedia Commons
Opuštěné lomy, botanicky hodnotné území, zimoviště netopýrů 48°44′17″ s. š., 14°8′36″ v. d.
1552 PP Multerberské rašeliniště PP Multerberské rašeliniště &0000000000000008.5100008,51
Kategorie Multerberské rašeliniště na Wikimedia Commons
Klečové rašeliniště s typickou flórou a faunou 48°36′4″ s. š., 14°8′20″ v. d.
1562 Myslivna (2).jpg PP Myslivna &0000000000000013.82000013,82
Kategorie Myslivna (Natural monument) na Wikimedia Commons
Zbytek horských smíšených suťových porostů 48°38′1″ s. š., 14°40′48″ v. d.
2256 Louka v lese PR Na Mokřinách &0000000000000033.50000033,50
Kategorie Na Mokřinách na Wikimedia Commons
Ochrana ekosystémů mokrých přirozeně se vyvíjejících sukcesních ploch, živočichů a rostlin 48°46′9″ s. š., 14°7′45″ v. d.
1617 Natural monument Na Strazi in autumn 2011 (16).JPG PP Na Stráži &0000000000000003.1700003,17
Kategorie Na Stráži na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita vstavače kukačky a dalších druhů 48°55′28″ s. š., 14°13′33″ v. d.
2261 Popis obrazku PR Niva Horského potoka &0000000000000053.52000053,52
Kategorie Niva Horského potoka na Wikimedia Commons
Komplex pramenišť a mokřadů v nivě Horského potoka, výskyt losa evropského 48°37′35″ s. š., 14°6′30″ v. d.
2295 Silnice oddělující od sebe obě části chráněných území PR Niva Horského potoka II &0000000000000043.96000043,96
Kategorie Niva Horského potoka na Wikimedia Commons
Komplex rašelinišť, pramenišť a mokřadů v nivě Horského potoka, výskyt losa evropského 48°37′40″ s. š., 14°6′31″ v. d.
Krajina u Pohořského rybníka PřP Novohradské hory
Kategorie Novohradské hory na Wikimedia Commons
48°39′56″ s. š., 14°40′12″ v. d.
6127 NPP Olšina &0000000000000083.63390083,6339 Území s výskytem ekosystémů rašelinných lesů, lužních lesů a mokřadních vrbin, slatinných a přechodových rašelinišť, luk a pastvin s biotopy vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů 48°47′34″ s. š., 14°6′8″ v. d.
1555 Pohled do chráněného lesa PP Olšina v Novolhotském lese &0000000000000055.00000055,00
Kategorie Olšina v Novolhotském lese na Wikimedia Commons
Zbytek smrkové olšiny 48°42′54″ s. š., 14°8′40″ v. d.
5603 PR Olšov &0000000000000050.76000050,76 Močály a přechodně zaplavované plochy a na ně vázaná společenstva živočichů a rostlin, včetně zvláště chráněných druhů 48°45′14″ s. š., 14°6′11″ v. d.
5672 PR Otov &0000000000000006.3081006,3081 Horský smíšený les a na něj vázaná společenstva živočichů a rostlin, včetně zvláště chráněných druhů 48°38′8″ s. š., 14°3′31″ v. d.
2321 PR Otovský potok (nature reserve) PR Otovský potok &0000000000000042.60000042,60
Kategorie Otovský potok (nature reserve) na Wikimedia Commons
Prameniště, rašeliniště a mokřady v nivě přirozeně meandrujícího Otovského potoka a Schwarzenberského kanálu a jejich přítoků 48°37′59″ s. š., 14°2′47″ v. d.
1546 PP Pestřice 01.jpg PP Pestřice &0000000000000055.00000055,00
Kategorie Pestřice (přírodní památka) na Wikimedia Commons
Prameniště, vlhké louky a rašeliniště - tokaniště tetřívků 48°42′1″ s. š., 14°1′ v. d.
5880 PR Pivonické skály &0000000000000318.050000318,05 Bučiny a smrčiny; vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace druhu dvouhrotec zelený, včetně jeho biotopu 48°39′43″ s. š., 14°41′32″ v. d.
1844 PR Pláničský rybník PR Pláničský rybník &0000000000000015.17000015,17
Kategorie Pláničský rybník na Wikimedia Commons
Rybník s litorálními porosty, lokalita stulíku malého 48°43′21″ s. š., 14°9′22″ v. d.
5599 PR Pod Borkovou &0000000000000055.32000055,32 Ochrana biotopů rašelinišť, slatinišť, nevápnitých mokřadů, periodicky zaplavovaných ploch a křovin 48°42′24″ s. š., 14°2′43″ v. d.
581 Kveten pp pohorske raseliniste 05.jpg PP Pohořské rašeliniště &0000000000000047.86000047,86
Kategorie Pohořské rašeliniště na Wikimedia Commons
Malé vrchoviště s porosty kleče 48°36′29″ s. š., 14°40′40″ v. d.
Malebně položená ves Věžovatá Pláně na severní hranici přírodního parku PřP Poluška &0000000000002153.0000002 153 48°45′12″ s. š., 14°25′10″ v. d.
1544 Pohled na lokalitu PP Prameniště Hamerského potoka u Zvonkové &0000000000000047.00000047,00
Kategorie Prameniště Hamerského potoka u Zvonkové na Wikimedia Commons
Rašeliniště a rozlehlá pramenná oblast 48°43′3″ s. š., 13°59′15″ v. d.
1559 Kveten pp prameniste pohorskeho potoka 11.jpg PP Prameniště Pohořského potoka &0000000000000072.00000072,00
Kategorie Prameniště Pohořského potoka na Wikimedia Commons
Prameniště a mokré louky s významnou květenou 48°35′39″ s. š., 14°41′27″ v. d.
2124 Pohled na louku na lokalitě PP Provázková louka &0000000000000002.4900002,49
Kategorie Provázková louka na Wikimedia Commons
Uchování vegetace vlhkých rašelinných luk s výskytem chráněných druhů, prstnatec májový, kosatec sibiřský, vrba rozmarýnolistá 48°53′14″ s. š., 14°11′35″ v. d.
1837 Nature reserve Ptaci stena in autumn 2011 (2).JPG PR Ptačí stěna &0000000000000025.71000025,71
Kategorie Ptačí stěna na Wikimedia Commons
Horské a podhorské bučiny na sutích 48°54′6″ s. š., 14°10′48″ v. d.
1547 PP Račínská prameniště &0000000000000117.000000117,00 Pramenná oblast s pastvinnými a lučními společenstvy 48°43′9″ s. š., 14°1′43″ v. d.
2227 PR Rapotická březina PR Rapotická březina &0000000000000014.72000014,72
Kategorie Rapotická březina na Wikimedia Commons
Zachování cenného komplexu prameništní a rašeliništní vegetace s převahou listnatých dřevin 48°39′54″ s. š., 14°38′3″ v. d.
1558 PP Rašeliniště Bobovec &0000000000000048.00000048,00 Lesní rašeliniště s borovicí blatkou a mokřadními olšinami 48°42′48″ s. š., 14°10′16″ v. d.
1789 Rašeliniště Borková PR Rašeliniště Borková &0000000000000047.48000047,48
Kategorie Rašeliniště Borková na Wikimedia Commons
Údolní rašeliniště s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 48°41′22″ s. š., 14°3′14″ v. d.
1553 Rybníček U překopané hráze při pohledu z rašeliniště PR Rašeliniště Kapličky &0000000000000072.74000072,74
Kategorie Rašeliniště Kapličky na Wikimedia Commons
Rozlehlé rašeliniště s porosty blatky a borovice lesní 48°36′3″ s. š., 14°13′12″ v. d.
2322 PP Rašeliniště Kyselov &0000000000000000.9100000,91 Rostlinná a živočišná společenstva vzniklá přirozeným vývojem na ploše v minulosti odtěženého rašeliniště 48°40′43″ s. š., 14°2′50″ v. d.
5679 PR Rožnov PR Rožnov &0000000000000028.85460028,8546
Kategorie Rožnov (nature reserve) na Wikimedia Commons
Ochrana všech přirozeně se vyvíjejících společenstev na rašeliništích a mokřadech a sušších sukcesních plochách na zaniklých zemědělských půdách a na těchto plochách udržet současný stav. 48°36′19″ s. š., 14°5′11″ v. d.
1548 Rozkvetlá louka PP Slavkovické louky &0000000000000016.00000016,00
Kategorie Slavkovické louky na Wikimedia Commons
Vlhké louky s bohatou květenou 48°44′2″ s. š., 14°8′4″ v. d.
397 Bylinné patro v lese PP Slavkovský chlumek &0000000000000001.0600001,06
Kategorie Slavkovský chlumek na Wikimedia Commons
Naleziště bramboříku evropského 48°45′51″ s. š., 14°14′15″ v. d.
Pomník Kohout.jpg PřP Soběnovská vrchovina &0000000000004070.0000004 070
Kategorie Přírodní park Soběnovská vrchovina na Wikimedia Commons
48°46′24″ s. š., 14°33′56″ v. d.
2264 Pohled na louku s lesem PP Spáleniště &0000000000000014.27000014,27
Kategorie Spáleniště (natural monument) na Wikimedia Commons
Komplex pramenišť a mokřadů v nivě bezejmenného potoka 48°36′12″ s. š., 14°10′15″ v. d.
1561 Stodůlecký vrch.jpg PP Stodůlecký vrch &0000000000000050.07000050,07
Kategorie Stodůlecký vrch na Wikimedia Commons
Rašeliniště s lesními porosty 48°35′12″ s. š., 14°42′3″ v. d.
5669 PP Svatý Kříž &0000000000000007.1200007,12 Vegetace širokolistých teplomilných trávníků, mezických porostů, mozaiky křovin, remízků, náletových dřevin a polokulturních lesů s výskytem významných a chráněných druhů rostlin a živočichů, ochrana druhů a stanovišť evropsky významné lokality 48°50′56″ s. š., 14°12′2″ v. d.
1550 PP Svatý Tomáš (Přední Výtoň) 04.jpg PP Svatý Tomáš &0000000000000060.11000060,11
Kategorie Svatý Tomáš (přírodní památka) na Wikimedia Commons
Smíšený horský suťový les 48°38′6″ s. š., 14°6′53″ v. d.
5784 PR Světlá &0000000000000047.48030047,4803 Samovolně se vyvíjející jasanovo-olšový luh, horské a mokřadní olšiny a přirozeně meandrující vodní tok tvořící biotop s výskytem chráněných a ohrožených živočichů (rys ostrovid, chřástal polní, jeřábek lesní, kos horský, bekasina otavní, sýc rousný, ořešník kropenatý, sluka lesní, mihule potoční, zmije obecná, slepýš křehký, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, čolek horský, užovka obojková, ropucha obecná, vranka obecná) a rostlin (dřípatka horská, kamzičník rakouský, oměj šalamounek) 48°36′55″ s. š., 14°3′33″ v. d.
1791 Ševcova hora (11).JPG PR Ševcova hora &0000000000000008.3300008,33
Kategorie Ševcova hora na Wikimedia Commons
Zbytek přirozeného suťového bukového porostu na balvanitých svazích 48°45′35″ s. š., 14°34′39″ v. d.
1618 Natural monument Simeckova stran in Cesky Krumlov District in 2011 (1).JPG PP Šimečkova stráň &0000000000000001.7500001,75
Kategorie Šimečkova stráň na Wikimedia Commons
Ochrana typických společenstev na hadci 48°55′32″ s. š., 14°15′12″ v. d.
42 Plešné jezero NP Šumava &0000000000068064.00000068 064
Kategorie Šumava National Park na Wikimedia Commons
48°46′16″ s. š., 13°51′26″ v. d.
43 Šumava v zimě CHKO Šumava &0000000000099600.00000099 600
Kategorie CHKO Šumava na Wikimedia Commons
49°11′52″ s. š., 13°14′25″ v. d.
1283 Kveten pp u tri mustku 08.jpg PP U tří můstků &0000000000000003.7800003,78
Kategorie U tří můstků na Wikimedia Commons
Komplex podmáčených smrčin s výskytem kýchavice bílé 48°36′45″ s. š., 14°40′34″ v. d.
1554 PP Uhlířský vrch - Loučovice 06.jpg PP Uhlířský vrch &0000000000000015.00000015,00
Kategorie Uhlířský vrch (natural monument, Český Krumlov District) na Wikimedia Commons
Horský smíšený suťový porost 48°36′29″ s. š., 14°14′45″ v. d.
1560 Ulrichov PP Ulrichov &0000000000000009.2400009,24
Kategorie Ulrichov (Natural monument) na Wikimedia Commons
Smíšený suťový porost. PP zrušena a začleněna do nové rozsáhlé PP Horní Malše. 48°37′15″ s. š., 14°38′35″ v. d.
1563 Úval Dolní Přibrání PP Úval Dolní Přibrání &0000000000000029.00000029,00
Kategorie Úval Dolní Přibrání na Wikimedia Commons
Rašelinná prameniště s typickými společenstvy. PP zrušena a začleněna do nové rozsáhlé PP Horní Malše. 48°37′37″ s. š., 14°35′56″ v. d.
1543 PP Úval Zvonková 08.jpg PP Úval Zvonková &0000000000000051.00000051,00
Kategorie Úval Zvonková na Wikimedia Commons
Rašelinná prameniště 48°43′16″ s. š., 13°58′14″ v. d.
1557 Rašelinná louka v rezervaci PP Velké bahno &0000000000000087.00000087,00
Kategorie Velké bahno na Wikimedia Commons
Smrkové olšiny s významnou květenou 48°42′44″ s. š., 14°6′12″ v. d.
5890 PP Vltava u Blanského lesa PP Vltava u Blanského lesa &0000000000000478.348200478,3482
Kategorie Vltava u Blanského lesa na Wikimedia Commons
Populace vzácných a ohrožených živočišných a rostlinných druhů 48°53′54″ s. š., 14°24′36″ v. d.
5600 Pohled na vegetaci na lokalitě PP Výří vrch &0000000000000012.92000012,92
Kategorie Výří vrch na Wikimedia Commons
Obnažené skály na vápencovém podkladu, xerotermní travinobylinná společenstva rostlin a živočichů 48°50′4″ s. š., 14°17′25″ v. d.
1792 Pr vysoky kamen03.jpg PR Vysoký kámen &0000000000000003.2100003,21
Kategorie Vysoký kámen (nature reserve) na Wikimedia Commons
Smíšený suťový porost přirozené skladby 48°45′22″ s. š., 14°36′30″ v. d.
Vyklestilka.jpg PřP Vyšebrodsko &0000000000008410.0000008 410
Kategorie Přírodní park Vyšebrodsko na Wikimedia Commons
48°35′27″ s. š., 14°15′44″ v. d.
522 Vyšenské kopce NPR Vyšenské kopce &0000000000000066.73000066,73
Kategorie Vyšenské kopce (National nature reserve) na Wikimedia Commons
Lokalita teplomilné květeny na krystalických vápencích 48°49′22″ s. š., 14°17′50″ v. d.
1285 Pohled na les na lokalitě PP Žestov &0000000000000003.4900003,49
Kategorie Žestov na Wikimedia Commons
Smíšený suťový porost na krystalickém vápenci s bohatou květenou 48°46′22″ s. š., 14°13′30″ v. d.
544 Vstup do pralesu NPR Žofínský prales &0000000000000102.710000102,71
Kategorie Žofínský prales na Wikimedia Commons
Nejstarší rezervace v Česku zřízena v roce 1838, smíšený prales 48°40′12″ s. š., 14°42′29″ v. d.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • ALBRECHT, Josef a kolektiv. Chráněná území ČR VIII. - Českobudějovicko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2003. 807 s. ISBN 80-86064-65-4. S. 161 až 216. (česky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]