Seznam památných stromů v okrese Ústí nad Orlicí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam památných stromů v okrese Ústí nad Orlicí, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Ústí nad Orlicí.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Lípy u zvoničky Bohousová
50°5′16″ s. š., 16°23′5″ v. d.
lípa malolistá (3) &0000000000000285.000000285 104781
Q26779836
U pomníku vedle dřevěné zvoničky vlevo od silnice Záchlumí-Česká Rybná; údajně vysazeny v r. 1848 na památku zrušení roboty. Obvody 260–285 cm.
Bystřecká alej Bystřecká alej.JPG Bystřec
50°0′32″ s. š., 16°35′52″ v. d.
lípa malolistá (6) &0000000000000390.000000390 101160
Q26791059
Zbývající část stromořadí podél polní cesty ke statku čp. 53 a u čp. 227, 6 lip o obvodech 175–390 cm.
Bystřecká lípa Bystřecká lípa.JPG Bystřec
50°0′39″ s. š., 16°36′ v. d.
lípa malolistá &0000000000000740.000000740 101140
Q26786695
Bystřecká lípa, též Zahradníkova lípa, u č.p. 59 na západním okraji obce směrem na Verměřovice.
Buk v Červené Vodě Buk lesní převislý Červená voda.JPG Červená Voda
50°1′56″ s. š., 16°44′35″ v. d.
buk lesní převislý &0000000000000295.000000295 104788
Q26789395
Kategorie „Buk v Červené Vodě“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk v Červené Vodě“ na Wikimedia Commons
V zahradě mateřské školy.
Jilm a jasan u Červené Vody Červená Voda
50°2′50″ s. š., 16°43′13″ v. d.
jasan ztepilý (1)
jilm horský (1)
&0000000000000422.000000422 104786
Q26779808
V severozápadní části obce u "Skulova" statku, jilm (o 422 cm) skácen, jasan s obvodem 391 cm zachován.
Mléč v Červené Vodě Červená Voda - památný javor mléč u stodoly jižně od hřbitova (2).jpg Červená Voda
50°2′19″ s. š., 16°44′39″ v. d.
javor mléč &0000000000000347.000000347 104787
Q26789394
Kategorie „Javor mléč v Červené Vodě“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javor mléč v Červené Vodě“ na Wikimedia Commons
Na zahradě u čp. 445 v ulici pod hřbitovem.
Alej Maxe Švabinského Česká Třebová, alej Maxe Švabinského.JPG Česká Třebová
49°53′24″ s. š., 16°25′52″ v. d.
bříza bradavičnatá (671) &0000000000000250.000000250 101148
Q26791054
3 km dlouhé stromořadí po obou stranách silnice zvané "Serpentina" z České Třebové do Kozlova. 320 z původně 671 stromů, obvody 100–250 cm.
Jírovec v Trávniku † Česká Třebová jírovec maďal &0000000000000342.000000342 101149 SV směrem od českobratrského kostela; skácen v r. 1996.
Stromy u sv. Kateřiny Česká Třebová, hřbitov u svaté Kateřiny, stromy.jpg Česká Třebová
49°54′17″ s. š., 16°27′1″ v. d.
modřín opadavý (1)
javor mléč (7)
jasan ztepilý (2)
jilm vaz (1)
trnovník akát (6)
jeřáb ptačí (1)
lípa velkolistá (14)
lípa malolistá (21)
&0000000000000300.000000300 101158
Q26779802
Kategorie „Cemetery at Saint Catherine chapel in Česká Třebová“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cemetery at Saint Catherine chapel in Česká Třebová“ na Wikimedia Commons
Na bývalém hřbitově u kaple sv.Kateřiny, 35 z původně 53 stromů. Obvody 120 až 300 cm.
Šmajzrova lípa Česká Třebová
49°54′10″ s. š., 16°26′55″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000320.000000320 104885
Q26789526
V zahradě v Lidické č.243.
Libchavská hrušeň České Libchavy
50°1′49″ s. š., 16°22′22″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000347.000000347 104792
Q26789399
V obci u cesty, vedoucí podél potoka, jižně od kostela u čp. 201.
Dub v Damníkově Damníkov - památný dub u kostela.JPG Damníkov
49°52′19″ s. š., 16°33′42″ v. d.
dub letní &0000000000000500.000000500 101134
Q26786688
V obci východně od kostela, u stodoly
Dub v Darebnicích Dub u Darebnic1.JPG Darebnice
50°1′4″ s. š., 16°11′23″ v. d.
dub letní &0000000000000640.000000640 101177
Q26786760
V obci Darebnice nad rodidnným domem u rekreační chaty.
Dub v Dlouhoňovicích † Dlouhoňovice
50°4′30″ s. š., 16°26′48″ v. d.
dub letní &0000000000000405.000000405 101182
Q26786771
V zahradě domu naproti železniční trati.
Dobříkovské duby Dobříkov
50°0′20″ s. š., 16°8′8″ v. d.
dub letní (2) &0000000000000390.000000390 101118
Q26779820
Severně od obce na svahu pod lesem, 2 stromy o obvodech 292 a 390 cm.
Stromy v Dobříkově Památné duby v Dobříkově 01.jpg Dobříkov
50°0′3″ s. š., 16°8′ v. d.
dub letní (6)
lípa malolistá (1)
&0000000000000725.000000725 101135
Q26779822
Kategorie „Duby v Dobříkově“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Duby v Dobříkově“ na Wikimedia Commons
U bývalé vodní tvrze, na louce a valu (duby), u stavení tvrze (lípa). Původně 6 dubů, 1 lípa. 1 dub poškozen požárem, padl, ochrana zrušena 19. července 2002, ponecháno torzo. Obvody dubů 390, 422, 442 a 725 cm, obvod lípy 420 cm.
Lípa u Hálových Dolní Čermná
49°58′39″ s. š., 16°34′31″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000220.000000220 101132
Q26786681
V zahradě u čp. 201 po pravé straně silnice do Dolní Čermné
Lípy u kapličky (Petrovice) Dolní Čermná
49°59′10″ s. š., 16°32′54″ v. d.
lípa velkolistá (2) &0000000000000460.000000460 101161
Q26779814
U kapličky v lukách jižně od obce Petrovice, 2 stromy (o 460 a 300 cm).
Malova lípa Dolní Dobrouč
49°59′24″ s. š., 16°29′40″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000510.000000510 101175
Q26786754
U křížku jihovýchodně nad obcí.
Javor u kláštera Králíky-Kopeček - památný javor klen východně od kláštera na Hoře Matky Boží.jpg Dolní Hedeč
50°4′29″ s. š., 16°47′2″ v. d.
javor klen &0000000000000415.000000415 101144
Q26786706
Východně od kláštera u cesty naproti kříži.
Klen před penzionem Králíky-Kopeček - památný javor klen před penzionem na Hoře Matky Boží.jpg Dolní Hedeč
50°4′30″ s. š., 16°46′59″ v. d.
javor klen &0000000000000345.000000345 105410
Q26789842
Před penzionem na Mariánském kopci jihovýchodně od města.
Lípa na Mariánském kopci Hora Matky Boží (2012) 14.JPG Dolní Hedeč
50°4′31″ s. š., 16°46′58″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000310.000000310 101145
Q26786708
Před penzionem na Mariánském kopci jihovýchodně od města Králíky.
Lípa před penzionem 1 Králíky-Kopeček - památné lípy a javor klen u penzionu na Hoře Matky Boží.jpg Dolní Hedeč
50°4′31″ s. š., 16°46′58″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000330.000000330 105408
Q26789840
Před penzionem na Mariánském kopci jihovýchodně od města.
Lípa před penzionem 2 Králíky-Kopeček - památné lípy a javor klen u penzionu na Hoře Matky Boží.jpg Dolní Hedeč
50°4′30″ s. š., 16°46′58″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000295.000000295 105409
Q26789841
Před penzionem na Mariánském kopci jihovýchodně od města.
Lípa v Dolní Lipce Králíky - památná lípa velkolistá na Dolním Předměstí, poblíž učiliště a nádraží v Dolní Lipce (6).jpg Dolní Lipka
50°5′5″ s. š., 16°43′16″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000780.000000780 101224
Q26786827
Kategorie „Lípa velkolistá v Dolní Lipce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa velkolistá v Dolní Lipce“ na Wikimedia Commons
U zemědělského učiliště jižně od železniční stanice Dolní Lipka.
Lípa v Dolní Moravě Lípa v Dolní Moravě 2016-07-09.jpg Dolní Morava
50°7′53″ s. š., 16°47′58″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000325.000000325 101150
Q26786714
V severní části obce naproti obchodu cestou odbočit ke stodole.
Dub na sídlišti Dolní Třešňovec
49°55′26″ s. š., 16°36′52″ v. d.
dub letní &0000000000000345.000000345 101131
Q26786678
V obci na volném prostranství, v lokalitě "Na vrchách" u čp. 174.
Džbánovská babyka Džbánov
49°55′16″ s. š., 16°9′41″ v. d.
javor babyka &0000000000000230.000000230 101120
Q26786659
V obci u čp. 78.
Lípa ve Džbánově Džbánov
49°57′11″ s. š., 16°18′22″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000540.000000540 101217
Q26786820
Na severozápadním okraji obce u čp. 6.
Dub v Poplužském dvoře Helvíkovice
50°5′14″ s. š., 16°25′31″ v. d.
dub letní &0000000000000482.000000482 104782
Q26789391
Na svahu za areálem ZD v Poplužském dvoře, vpravo od cesty k železničnímu přejezdu.
Lípy u Hnátnice Hnátnice
50°0′34″ s. š., 16°27′5″ v. d.
lípa malolistá (3) &0000000000000540.000000540 104789
Q26779819
3 stromy nad obcí u kříže, o 320, 390, 540 cm.
Lípa u Dušků Horní Čermná
49°58′19″ s. š., 16°36′34″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000550.000000550 101170
Q26786745
V obci u statku čp. 177
Lípa u Formánků † Horní Čermná lípa malolistá &0000000000000410.000000410 101172 Na hranici s Dolní Čermnou u silnice, těsně u stavení čp. 219.
Lipová alej na křížové cestě Horní-Čermná-Mariánská-hora2018h.jpg Horní Čermná
49°57′35″ s. š., 16°35′21″ v. d.
lípa malolistá (75) &0000000000000335.000000335 101169
Q26791035
Alej 75 lip jako součást křížové cesty na Mariánskou horu jižně od obce. 196–335 cm obvody.
Vlastimilova lípa Horní Čermná
49°57′50″ s. š., 16°36′45″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000350.000000350 105928
Q26790543
V obci na horní hraně svahu nad hlavní silnicí cca 2 m jihovýchodním směrem od stodoly u čp. 166
Smrk u Horní Dobrouče Horní Dobrouč
49°57′55″ s. š., 16°32′14″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000340.000000340 104798
Q26789408
V lesním porostu cca 1,5 km východně od okraje obce.
Taraškova lípa Horní Heřmanice
49°57′39″ s. š., 16°42′55″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000710.000000710 101220
Q26786822
Uváděna i jako Tarážkova lípa. Na severním okraji obce u čp. 29.
Lípa velkolistá Lípa velkolistá v Horní Lipce.jpg Horní Lipka
50°7′36″ s. š., 16°46′53″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000528.000000528 105852
Q26790441
Kategorie „Lípa velkolistá v Horní Lipce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa velkolistá v Horní Lipce“ na Wikimedia Commons
Za obcí v polích
Dub v Hrušové Dub letní v Hrušové 2.JPG Hrušová
49°54′36″ s. š., 16°11′57″ v. d.
dub letní &0000000000000345.000000345 101127
Q11832067
Kategorie „Dub letní v Hrušové“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub letní v Hrušové“ na Wikimedia Commons
U statku, u silnice v jižní části obce.
Lípa ve Hrušové Hrušová
49°54′45″ s. š., 16°11′58″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000410.000000410 101128
Q26786670
U silnice před areálem zahradnictví.
Borovice u Trojhránku Choceň
50°0′5″ s. š., 16°11′36″ v. d.
borovice lesní &0000000000000215.000000215 101162
Q26786731
V lesním porostu při lesní silnici Formanka v lokalitě U Trojhránku.
Lípa u hřbitova (Choceň) Lípa u hřbitova (Choceň) (1).JPG Choceň
50°0′11″ s. š., 16°13′44″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000460.000000460 101146
Q26786710
Kategorie „Lípa u hřbitova (Choceň)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u hřbitova (Choceň)“ na Wikimedia Commons
U hřbitova v zatáčce silnice z Chocně do Ústí nad Orlicí.
Lipová alej na Hemže Lipová alej u Hemže.jpg Choceň
50°0′22″ s. š., 16°14′14″ v. d.
lípa malolistá (161) &0000000000000560.000000560 101147
Q26791041
Kategorie „Lipová alej na Hemže“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lipová alej na Hemže“ na Wikimedia Commons
Podél silnice z Chocně na Hemže, 161 stromů.
Lipová alej v Chocni od zámku na Chlum Choceň lipová alej 04.jpg Choceň
49°59′32″ s. š., 16°13′32″ v. d.
lípa malolistá (16) &0000000000000470.000000470 104899
Q17455095
Čtyřřadá alej nestejně starých lip od zámku v Chocni na Chlum. Původně 690 stromů, později 659, současně 635.
Dub v Jablonném Dub letní Jablonné nad Orlicí 1.JPG Jablonné nad Orlicí
50°1′53″ s. š., 16°36′8″ v. d.
dub letní &0000000000000580.000000580 101226
Q22695706
V Jablonném na rozhraní ulic Slezské a Pod Kopečkem za hotelem " U dubu".
Borovice u Jakubovic Jakubovice
49°57′35″ s. š., 16°33′48″ v. d.
borovice lesní &0000000000000300.000000300 101221
Q26786824
Vpravo u silnice Jakubovice-Dolní Čermná.
Klen v Jamném Javor klen v Jamném nad Orlicí.JPG Jamné nad Orlicí
50°2′26″ s. š., 16°38′2″ v. d.
javor klen &0000000000000505.000000505 101174
Q26786751
Kategorie „Klen v Jamném“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klen v Jamném“ na Wikimedia Commons
U chalupy poblíž kostela, nápadné kořenové náběhy.
Tis v Jamném Tis červený v Jamném nad Orlicí.JPG Jamné nad Orlicí
50°2′20″ s. š., 16°37′54″ v. d.
tis červený &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000
Kategorie „Tis v Jamném“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tis v Jamném“ na Wikimedia Commons
Dávno odumřelý památný strom, jehož nezvyklý totemu podobný kmen pro jeho stáří a množství pověstí místní obyvatelé chrání, takže je na kraji obce k vidění doposud.
Lípa v Jehnědí Jehnědí
49°58′13″ s. š., 16°18′20″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000295.000000295 104796
Q26789405
V centru obce u kamenného křížku poblíž sokolovny.
Lípy u pomníku (Jehnědí) Jehnědí
49°58′15″ s. š., 16°18′20″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000263.000000263 104797
Q26779816
2 lípy u památníku obětem světové války v centru obce, obvody 230 a 263 cm.
Lípa u kapličky (Kameničná) Lípa malolistá u kaple v Kameničné.jpg Kameničná
50°7′13″ s. š., 16°26′6″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000465.000000465 101187
Q26786780
V ohybu silnice ke hřbitovu u kapličky.
Lípa v Kameničné Kameničná
50°7′14″ s. š., 16°26′5″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000300.000000300 101188
Q26786783
V obci proti čp. 75 na travnaté ploše, která tvoří trojúhelník mezi hlavní a vedlejšími silnicemi
Lípa v Kameničné 2 Kameničná
50°7′0″ s. š., 16°26′9″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000500.000000500 101186
Q26786778
V jižní části obce u chalupy čp. 23.
Lípa v Kameničné 3 † Kameničná lípa malolistá &0000000000000490.000000490 101185 V obci v zahradě domu čp. 1.Ochrana zrušena 25. října 2011 z důvodu vylomení kosterní větve (lípa zřejmě stále existuje).
Lípa v Kameničné 4 Kameničná
50°7′ s. š., 16°26′11″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000565.000000565 101184
Q26786775
V jižní části obce u cesty nad chalupou čp. 23.
Prausovy lípy Prausovy lípy Kameničná.jpg Kameničná
50°7′4″ s. š., 16°26′41″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000455.000000455 101156
Q26779843
Vpravo u silnice Žamberk-Kameničná u křížku, 2 stromy s obvody 420 a 455 cm.
Hloh obecný Lhotka, strom(J).jpg Klášterec nad Orlicí
50°6′13″ s. š., 16°33′45″ v. d.
hloh obecný &0000000000000171.000000171 101229
Q26786830
Na kopci v poli u cesty mezi Kláštercem a Lhotkou.
Jirešův javor Klášterec nad Orlicí
50°6′58″ s. š., 16°33′4″ v. d.
javor klen &0000000000000320.000000320 101154
Q26786725
U chalupy ve stráni u cesty ke Končinám.
Klášterecké jasany Klášterec nad Orlicí
50°6′21″ s. š., 16°33′8″ v. d.
jasan ztepilý (2) &0000000000000475.000000475 101157
Q26779841
U domu čp. 20, 375 a 475 cm.
Klášterecký klen Javor klen Klášterec nad Orlicí
50°6′42″ s. š., 16°33′13″ v. d.
javor klen &0000000000000545.000000545 101230
Q12029572
Kategorie „Klášterecký klen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klášterecký klen“ na Wikimedia Commons
V obci u kostela. Také známý jako Panouškův javor.
Obrova lípa Klášterec nad Orlicí
50°6′26″ s. š., 16°34′3″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000430.000000430 105893
Q26790509
Východně mimo zastavěné území obce cca 3 m od polní cesty a toku
Tománkova lípa Klášterec nad Orlicí
50°7′8″ s. š., 16°33′22″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000905.000000905 101231
Q12059159
Na dvoře statku čp. 66 ve stráni vpravo od silnice směrem k Zemské bráně.
Lípa u bytovek Knapovec
49°57′22″ s. š., 16°27′4″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000410.000000410 101141
Q26786698
za křižovatkou silnic Ústí nad Orlicí-Lanškroun-Horní Dobrouč u bytovek.
Lípa u Knapovce Knapovec
49°57′41″ s. š., 16°26′11″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000620.000000620 101178
Q26786763
Severně od silnice Hylváty-Knapovec.
Lípy v Knapovci Knapovec
49°57′22″ s. š., 16°27′5″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000870.000000870 101222
Q12034691
V obci u bytovek za křižovatkou silnice Ústí nad Orlicí-Lanškroun-Horní Dobrouč. Dva stromy, obvody 870 a 500 cm.
Buk a lípa u pastviny Kozlov
49°52′54″ s. š., 16°25′11″ v. d.
buk lesní (1)
lípa malolistá (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101115
Q26779799
Na okraji pastviny u silnice Kozlov-Semanín u odbočky k Švabinského chatě
Alej ke klášteru Králíky - památná alej ke klášteru na Hoře Matky Boží (1).jpg Králíky
50°4′45″ s. š., 16°46′19″ v. d.
javor klen
jasan
jeřáb
lípa
&0000000000000290.000000290 101214
Q26790987
Kategorie „Alej ke klášteru (Králíky)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Alej ke klášteru (Králíky)“ na Wikimedia Commons
Podél křížové cesty ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží
Klen v Králíkách Králíky
50°4′51″ s. š., 16°46′18″ v. d.
javor klen &0000000000000330.000000330 101153
Q26786723
Na východním okraji obce poblíž cesty ke klášteru v ulici Antonína Dvořáka 773.
Lípa na křižovatce v Králíkách Králíky - památná lípa malolistá u křižovatky ulic Polní, Příkrá a 17. listopadu (1).jpg Králíky
50°4′58″ s. š., 16°45′59″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000350.000000350 101151
Q26786717
Kategorie „Lípa na křižovatce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa na křižovatce“ na Wikimedia Commons
V zahradě u čp. 39 na křižovatce ulic Polní, Příkrá a 17. listopadu
Lípa u Hedečského potoka Králíky - památná lípa malolistá poblíž domu čp. 248 v Dolní ulici.jpg Králíky
50°5′3″ s. š., 16°45′7″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000360.000000360 101152
Q26786720
Na západním okraji města u čp. 248 v Dolní ulici
Vondrova vrba Kunčice
50°1′29″ s. š., 16°30′7″ v. d.
vrba bílá &0000000000000580.000000580 101225
Q26786828
Vrba u pole na kopci při cestě z Kunčic k lesu Herklies; v situačním zákresu je strom umístěn na parcelu p. č. 242.
Bratrská lípa v Kunvaldu Bratrska lipa Kunvald.JPG Kunvald
50°7′49″ s. š., 16°29′50″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000820.000000820 101232
Q11248520
Kategorie „Bratrská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bratrská lípa“ na Wikimedia Commons
Ve stráni po levé straně od silnice Kunvald-Rokytnice nad Orlicí u čp. 77. Obvod uváděn až 900 cm.
Javor horský klen Kunvald
50°8′19″ s. š., 16°30′49″ v. d.
javor klen &0000000000000332.000000332 106060
Q26790672
V soukromé zahradě u č.e. 63
Lípa u Dolní Rokytnice Kunvald
50°8′59″ s. š., 16°28′52″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000448.000000448 101180
Q26786770
Jihovýchodně od Dolní Rokytnice poblíž Záhorského potoka u čp. 54
Lípa v Kunvaldu Lipa v Kunvaldu1.JPG Kunvald
50°6′44″ s. š., 16°29′44″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000505.000000505 101176
Q26786758
V jižní části obce u chalupy čp. 178.
Lípy u sv. Jana Nepomuckého Kunvald lipy Jan Nepomucky1.JPG Kunvald
50°7′8″ s. š., 16°29′59″ v. d.
lípa malolistá (4) &0000000000000540.000000540 101211
Q26779840
V obci u pomníku sv. Jana Nepomuckého u čp. 137. Původně 4 stromy, jedna zničena bleskem, náhradní vysazena roku 1989, v realitě se jedná o 2 lípy malolisté, jednu starou lípu velkolistou a jednu mladou lípu velkolistou.
Chromcova lípa Lanškroun
49°54′19″ s. š., 16°37′2″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000420.000000420 105589
Q26790165
V obci u čp. 238.
Lípa u evangelického kostela Lanškroun
49°54′52″ s. š., 16°37′4″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000250.000000250 101133
Q26786683
U evangelického kostela.
Letohradská lípa Letohrad
50°2′43″ s. š., 16°30′22″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000580.000000580 101139
Q26786692
Severozápadně od hranice bažantnice.
Lípa svobody Letohrad
50°2′14″ s. š., 16°30′5″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000260.000000260 104778
Q26789388
Na náměstí Svobody, vysazena 13. dubna 1919 na počest vzniku samostatné Československé republiky.
Stromy u Letohradské bažantnice Letohrad (Kyšperk) - památné stromy u Letohradské bažantnice (lípa, klen a habr).jpg Letohrad
50°2′43″ s. š., 16°30′22″ v. d.
habr obecný (1)
javor klen (1)
lípa malolistá (1)
&0000000000000310.000000310 104776
Q26779827
Na travnaté ploše, která navazuje na přírodní památku Letohradská bažantnice, 3 stromy, obvody 210–310 cm.
Lípy u hřbitova (Lhotka) Lhotka
49°55′38″ s. š., 16°26′11″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101116
Q26779801
Po obou stranách brány na hřbitov, 2 stromy.
Rybkova lípa Lhotka
49°55′34″ s. š., 16°26′28″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000560.000000560 104615
Q26789283
Na travnaté ploše, 8 m od čp. 9, vedle místní komunikace.
Lípy u kapličky (Lukavice) Lukavice
50°4′17″ s. š., 16°28′49″ v. d.
lípa malolistá (6) &0000000000000341.000000341 101207
Q26779837
Na okraji obce u kapličky z r. 1865 u silnice na Žamberk, 6 stromů.
Lukavický dub Lukavice, dub 02.jpg Lukavice
50°3′32″ s. š., 16°28′51″ v. d.
dub letní &0000000000000380.000000380 101166
Q26786739
Kategorie „Dub letní v Lukavici“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub letní v Lukavici“ na Wikimedia Commons
U čp. 127.
Lípy u kostela (Mladkov) Mladkov - lipa u kostela 1.JPG Mladkov
50°5′51″ s. š., 16°37′41″ v. d.
lípa velkolistá (1)
lípa malolistá (1)
&0000000000000565.000000565 101138
Q26779805
V obci u kostela, původně 2 stromy o obvodech 500 a 565 cm, jedna z lip zanikla.
Lípa u fary (Nekoř) Nekoř
50°3′19″ s. š., 16°33′10″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000360.000000360 104777
Q26789387
V obci u fary na mírném svahu.
Lípy u kostela v Nekoři Nekoř
50°3′20″ s. š., 16°33′6″ v. d.
lípa malolistá (5) &0000000000000360.000000360 101210
Q26779825
V obci u kostela na travnaté ploše a u silnice, 5 stromů.
Lípy na Pastvinách † Pastviny lípa malolistá (2) &0000000000000580.000000580 101228 U křížku v blízkosti přehradní nádrže při pravé straně vedlejší silnice od hráze k Pastvinám.
Vejdova lípa Vejdova lipa 2.jpg Pastviny
50°5′42″ s. š., 16°33′15″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000001305.0000001 305 101227
Q11878191
Kategorie „Vejdova lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vejdova lípa“ na Wikimedia Commons
U bývalé hájovny čp. 21 na jihozápadním okraji obce u místní komunikace vedoucí z křižovatky Pastviny-Žamberk-Letohrad.
Duby a javor v Písečné Písečná
50°2′44″ s. š., 16°26′57″ v. d.
dub letní (2)
javor mléč (1)
&0000000000000430.000000430 101159
Q26779824
V obci na travnaté ploše u čp. 116 a čp. 118, 2 duby (410, 430 cm) a javor (300 cm).
Lípa v Písečné Písečná
50°3′4″ s. š., 16°26′8″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000670.000000670 104775
Q26789386
V zahradě u čp. 84 v Písečné; pravděpodobně nejstarší strom v obci, stáří cca 300 let.
Lípa v Písečné † Písečná lípa malolistá &0000000000000350.000000350 101181 U rekreační chalupy nad rybníkem ve střední části obce. Lípa zničena vichřicí roku 2002, ochrana zrušena 9. července t. r.
Smrk u Písečné † Písečná smrk ztepilý &0000000000000480.000000480 104774 V údolí potoka pod silnicí. Poškození vylomením jednoho z kmene roku 2003, následně uschnutí po napadení kůrovcem. Ochrana zrušena 21. května 2009.
Lípa v Prostřední Lipce Prostřední Lipka, památná lípa 07.jpg Prostřední Lipka
50°6′11″ s. š., 16°44′54″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000686.000000686 101223
Q26786825
Kategorie „Lípa v Prostřední Lipce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa v Prostřední Lipce“ na Wikimedia Commons
V obci u čp. 26.
Dub v Rybníku Rybník
49°53′3″ s. š., 16°28′36″ v. d.
dub letní &0000000000000305.000000305 105815
Q26790391
Nezpevněné stanoviště na jihozápadním okraji zastavěného území obce.
Hrušeň u Rybníka † Rybník hrušeň obecná &0000000000000420.000000420 101215 Na mírně svažité pastvině nad bývalým zemědělským areálem v obci Rybník. Zničena vichřicí 25. června 2008, ochrana ukončena 28. listopadu 2008.
Lípa v Rybníku Rybník
49°53′32″ s. š., 16°28′27″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000410.000000410 101173
Q26786748
V obci u čp. 11.
Borovice nad Řetovou Řetová
49°56′23″ s. š., 16°22′32″ v. d.
borovice lesní &0000000000000323.000000323 104790
Q26789396
Ve stráni nad obcí vlevo před fotbalovm hřištěm u jedné z chat.
Buk u Řetové Řetová
49°57′ s. š., 16°22′21″ v. d.
buk lesní &0000000000000440.000000440 104791
Q26789398
V obci nad chalupami vlevo od silnice směrem do Ústí nad Orlicí.
Dostálova lípa Řetová
49°56′45″ s. š., 16°22′46″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000940.000000940 Ve středu obce vpravo od stavení čp. 1.
Dub v Řetové Řetová
49°56′27″ s. š., 16°23′16″ v. d.
dub letní &0000000000000470.000000470 101143
Q26786703
Vpravo od silnice směrem na Přívrat za statkem
Lípa v Řetové Řetová
49°56′44″ s. š., 16°22′46″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000510.000000510 101155
Q26786729
Ve středu obce u stavení čp. 1.
Lípy u kapličky (Řetůvka) † Řetůvka lípa malolistá (6) &0000000000000356.000000356 101213 V obci u hřbitova u kaple sv. Václava. Původně 6 lip, 1. se rozlomila roku 1999 (nahradila ji nová), 2. a 3. skáceny pro špatný zdravotní stav na základě rozhodnutí z 15. července 2002 (nahradily je nové), 4. vyvrácena 21. června 2002 (vysazena nová), 5. a 6. poškozeny bouří 6. července 2007 – skáceny. Ochrana ukončena 13. července 2007.
Slatinský dub Dub na Bučkově kopci 12-01.JPG Slatina
49°58′15″ s. š., 16°10′4″ v. d.
dub letní &0000000000000328.000000328 101122
Q26786664
Na severní straně Bučkova kopce.
Dub v Sopotnici Sopotnice
50°3′24″ s. š., 16°20′47″ v. d.
dub letní &0000000000000485.000000485 101142
Q26786699
Na zahradě u čp. 40.
Čertův dub Čertův dub (Choceňsko, 2012) pohled do koruny.jpg Sruby
50°0′31″ s. š., 16°10′32″ v. d.
dub &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Pod vrcholem stejnojmenného kopce.
Lípy ve Strážné Strážná
49°54′40″ s. š., 16°42′37″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000585.000000585 101219
Q26779813
Ve středu obce u silnice u čp. 1, 2 stromy.
Stříhanovská lípa † Stříhanov lípa malolistá &0000000000000420.000000420 101124 Na návsi u čp. 3, ochrana zrušena 12. srpna 2009 z důvodu napadení dřevomorem kořenovým a bílou plísní (narušená statika, ohrožení okolí).Strom již pravděpodobně neexistuje.
Svařeňská lípa Svařeňská lípa 05-2012 07.JPG Svařeň
49°55′5″ s. š., 16°6′24″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000440.000000440 101119
Q26786657
Kategorie „Svařeňská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svařeňská lípa“ na Wikimedia Commons
Na Sítince nedaleko bývalého zájezdního hostince.
Svařeňský klen Svařeňský klen 05-2012 01.JPG Svařeň
49°55′27″ s. š., 16°5′50″ v. d.
javor klen &0000000000000362.000000362 104896
Q26789535
Kategorie „Svařeňský klen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svařeňský klen“ na Wikimedia Commons
U cesty v blízkosti domu čp. 37 v obci.
Svinenská lípa Svinná
49°53′55″ s. š., 16°23′4″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000382.000000382 101117
Q26786654
V obci v zahradě u čp. 6.
Pecháčkova lípa Trpík-Pecháčkova lípa.jpg Trpík
49°50′49″ s. š., 16°34′7″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000467.000000467 105588
Q26790164
V obci v soukromé zahradě č. 42.
Dub u Újezda Dub u Újezda1.JPG Újezd u Chocně
50°1′49″ s. š., 16°11′9″ v. d.
dub letní &0000000000000710.000000710 101179
Q26786764
V louce mezi Tichou Orlicí a lipovou alejí za železniční stanicí Újezd u Chocně.
Babyka v Riegrově sadu Ústí nad Orlicí
49°58′11″ s. š., 16°23′43″ v. d.
javor babyka &0000000000000500.000000500 101208
Q26786811
V blízkosti hlavní silnice v tzv. Riegrově sadu.
Buk na hřbitově Ústí nad Orlicí
49°58′55″ s. š., 16°23′47″ v. d.
buk lesní červenolistý &0000000000000395.000000395 104794
Q26789402
Na hřbitově.
Buk v Ježkově ulici Ústí nad Orlicí
49°58′32″ s. š., 16°23′26″ v. d.
buk lesní červenolistý &0000000000000410.000000410 104793
Q26789400
V Ježkově ulici v zahradě pod divadlem.
Buk v Jiráskově ulici Ústí nad Orlicí
49°58′31″ s. š., 16°24′3″ v. d.
buk lesní červenolistý &0000000000000320.000000320 101209
Q26786814
Na křižovatce v ostrůvku mezi silnicí a chodníkem před čp. 694.
Lípa u gymnázia Ústí nad Orlicí
49°58′16″ s. š., 16°23′44″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000380.000000380 104795
Q26789403
V ulici T. G. Masaryka proti gymnáziu.
Lípa u Velké Moravy Velká Morava
50°8′30″ s. š., 16°48′27″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000480.000000480 104785
Q26789393
Vpravo od silnice z Dolní Moravy do Velké Moravy, cca 10 m od chaty v místě za autobusovou zastávkou.
Dub Na Poříčí Verměřovice
50°0′31″ s. š., 16°33′38″ v. d.
dub letní &0000000000000630.000000630 101165
Q26786736
V obci Verměřovice, Na Poříčí u čp. 136.
Verměřovická lípa Verměřovice lípa &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Lípa úctyhodných rozměrů stávala u statku č.10, odumřela při požáru roku 1915.
Verměřovická lípa u hřiště Verměřovice
50°41′7″ s. š., 14°56′53″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000460.000000460 101171
Q11879537
Na jižním okraji obce u volejbalového hřiště.27. července 2010 byla ochrana zrušena.Koruna vykazovala sníženou vitalitu, identifikovány plodnice dřevomoru kořenového.
Dub u Vraclavi Vraclav
49°58′18″ s. š., 16°6′30″ v. d.
dub letní &0000000000000488.000000488 101123
Q26786666
Na okraji lesa u cesty k zemědělskému družstvu.
Výprachtická lípa Výprachtická lípa, 193x.jpg Výprachtice
49°59′25″ s. š., 16°39′57″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000520.000000520 104895
Q11996410
Kategorie „Výprachtická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Výprachtická lípa“ na Wikimedia Commons
U hlavní silnice v obci u čp. 172, původně obvod 11 metrů.
Borovice u mlýna Vysoké Mýto
49°58′31″ s. š., 16°8′39″ v. d.
borovice černá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101137
Q26786690
Ve Šnakově v areálu zemědělských staveb kolem bývalého mlýna.
Dub Na Vinicích Dub letní, Vysoké Mýto, Vinice 1.JPG Vysoké Mýto
49°57′31″ s. š., 16°11′19″ v. d.
dub letní &0000000000000370.000000370 101125
Q11832040
Kategorie „Dub letní Na Vinicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub letní Na Vinicích“ na Wikimedia Commons
Na kraji lesa na turistické stezce, nedaleko restaurace Na Vinicích.
Liliovník ve školce Liliovník ve školce2.JPG Vysoké Mýto
49°57′23″ s. š., 16°9′20″ v. d.
liliovník tulipánokvětý &0000000000000269.000000269 101129
Q26786674
V zahradě mateřské školy; trojkmen.
Lípa v poli (Vysoké Mýto) Lípa v poli1.JPG Vysoké Mýto
49°57′28″ s. š., 16°7′3″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000330.000000330 101126
Q26786669
Uprostřed pole mezi Vysokým Mýtem a Vraclaví u božích muk z r. 1878, při bývalé cestě z Vraclavi do Vysokého Mýta.
Lípa ve Vraclavské Vysoké Mýto
49°57′15″ s. š., 16°8′52″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000248.000000248 101121
Q26786660
Ve Vraclavské ulici, za přejezdem na trati Choceň-Vysoké Mýto.
Pyramidální dub v parku Památný pyramidální dub v parku O. Vaňorného.JPG Vysoké Mýto
49°57′6″ s. š., 16°9′31″ v. d.
dub letní sloupovitý &0000000000000434.000000434 101130
Q26786675
Na okraji parku Otmara Vaňorného za základní školou.
Lípa ve Střihanově Zádolí
49°54′6″ s. š., 16°7′43″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000320.000000320 101212
Q26786815
V obci na návsi.
Dub v Záchlumí Dub v Záchlumí.jpg Záchlumí
50°5′53″ s. š., 16°22′34″ v. d.
dub letní &0000000000000465.000000465 104780
Q26789390
U čp. 24 vpravo od silnice Rybná nad Zdobnicí – Záchlumí.
Stromy v zámeckém parku Lípa v Zámrsku1.jpg Zámrsk
49°59′17″ s. š., 16°7′50″ v. d.
dub letní (1)
buk lesní nachový (1)
habr obecný (1)
javor stříbrný (1)
líska turecká (1)
lípa malolistá (3)
&0000000000000426.000000426 101136
Q12043630
Kategorie „Šestikmenná lípa v Zámrsku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šestikmenná lípa v Zámrsku“ na Wikimedia Commons
V zámeckém parku v blízkosti skleníku, jeden ze stromů – šestiramenná lípa. Obvody 200 (lípa) až 426 (dub) centimetrů.
Topol v Zámrsku Zámrsk
49°59′35″ s. š., 16°7′3″ v. d.
topol černý &0000000000000641.000000641 101216
Q26786818
Na severozápadní straně od obce směrem k železniční trati u elektrárny.
Alej pod zámkem Alej pod zámkem Žamberk.JPG Žamberk
50°5′7″ s. š., 16°28′23″ v. d.
dub letní (36)
habr obecný (1)
olše lepkavá (1)
&0000000000000440.000000440 101198
Q26790817
Na hrázi Zámeckého rybníka, 36 dubů, 1 habr, 1 olše.
Buk u kostela Buk lesní - červenolistý u kosrtela v Žamberku.jpg Žamberk
50°5′12″ s. š., 16°27′46″ v. d.
buk lesní červenolistý &0000000000000379.000000379 101205
Q26786807
U kostela nad silnicí.
Buk u mateřské skoly Buk u školky Žamberk.JPG Žamberk
50°5′9″ s. š., 16°28′13″ v. d.
buk lesní červenolistý &0000000000000327.000000327 101199
Q26786796
Na zahradě školky u silnice na Nekoř.
Buk u pošty Buk stříhanolistý žamberk.jpg Žamberk
50°5′4″ s. š., 16°27′51″ v. d.
buk lesní stříhanolistý &0000000000000210.000000210 101206
Q26786810
Vojáčkovy sady u pošty.
Buk u sokolovny Buk u sokolovny2.jpg Žamberk
50°5′12″ s. š., 16°28′5″ v. d.
buk lesní červenolistý &0000000000000419.000000419 101201
Q26786800
U sokolovny.
Buk u zbrojnice Buk u zbrojnice Žamberk.JPG Žamberk
50°5′22″ s. š., 16°27′56″ v. d.
buk lesní červenolistý &0000000000000340.000000340 101196
Q26786790
U domu čp. 630 naproti hasičské zbrojnici.
Dub u koupaliště † Dub u koupaliste1.JPG Žamberk
50°5′11″ s. š., 16°28′21″ v. d.
dub letní &0000000000000420.000000420 101197
Q26786792
U koupaliště na levém břehu Divoké Orlice. Ochrana zrušena 02. února 2021
Dub v Žamberku Žamberk
50°5′16″ s. š., 16°27′59″ v. d.
dub letní &0000000000000383.000000383 101204
Q26786806
Pod radnicí a za zahradami domů na pravém břehu Divoké Orlice
Duby u zámeckého parku Žamberk
50°4′21″ s. š., 16°29′20″ v. d.
dub letní (3) &0000000000000557.000000557 104784
Q26779834
3 stromy vpravo od polní cesty na okraji zámeckého parku, jihovýchodně od Žamberka, obvody 405–557 cm.
Duby v Remízku Duby v remizku1.JPG Žamberk
50°5′10″ s. š., 16°28′42″ v. d.
dub letní (2) &0000000000000430.000000430 101195
Q26779830
Na travnaté ploše za koupalištěm.
Jasan v Žamberku Jasan v Žamberku3.JPG Žamberk
50°5′11″ s. š., 16°28′5″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000470.000000470 101200
Q26786797
Na parkovišti pod zámkem proti odbornému učilišti v Tyršově ulici.
Jírovec U pěti ran Žamberk
50°5′22″ s. š., 16°26′43″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000382.000000382 104783
Q26789392
U křížku vpravo od polní cesty za hřbitovem – „U pěti ran“, západně od Žamberka.
Lípa a buky nad Vonwillerkou Žamberk
50°5′47″ s. š., 16°27′26″ v. d.
buk lesní červenolistý (2)
lípa malolistá (1)
&0000000000000435.000000435 101192
Q26779829
V parčíku u Vonwillerky, 2 buky a lípa.
Lípa u svaté Anny Památná lípa u kapličky sv. Anny v Žamberku.jpg Žamberk
50°5′17″ s. š., 16°28′19″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000343.000000343 101194
Q26786787
U domu čp. 305 naproti kapličce.
Lípa u zámku (Žamberk) † Žamberk lípa velkolistá &0000000000000720.000000720 101189 V zámeckém parku u budovy zámku. 29. května 2001 po 14. hodině došlo vlivem silného větru k odlomení více než poloviny kmene. Zbývající část stromu představovala riziko, pročež byla ochrana 300–350 let staré lípy 30. května 2001 ukončena.
Lípa za mostem † Žamberk lípa malolistá &0000000000000604.000000604 101193 za mostem za závodem ORLITA v blízkosti domu čp. 408. Pokácena 9. září 2009 po pádu jednoho kmene (nebezpečí pádu druhého kmene), ochrana zrušena 20. října 2009.
Lípy u Žamberka Lípa směr Klášterec.JPG Žamberk
50°5′24″ s. š., 16°29′3″ v. d.
lípa malolistá (3) &0000000000000430.000000430 101191
Q26786786
U silnice směrem na Klášterec nad Orlicí. 2 z původně 3 lip, obvody 380 a 430 cm, dnes (2013) už je jedna lípa. Ochrana zrušena 3. srpna 2021
Lípy v Žamberku Památné lípy na Jiráskově náměstí v Žamberku.jpg Žamberk
50°5′17″ s. š., 16°28′2″ v. d.
lípa velkolistá (2) &0000000000000349.000000349 101203
Q26779832
U pomníku z r. 1726 na Jiráskově náměstí, 2 stromy.
Líska čínská Žamberk
50°5′41″ s. š., 16°28′4″ v. d.
líska &0000000000000245.000000245 105584
Q26790158
Nad sanatoriem, Corylus chinensis nebo Corylus colurna.
Žamberská katalpa Žamberská katalpa1.JPG Žamberk
50°5′5″ s. š., 16°27′46″ v. d.
katalpa trubačovitá &0000000000000241.000000241 101183
Q26786774
V zahradě u rod. domku čp. 574 ve Vrchlického ulici poblíž Vojáčkových sadů.
Žamberská lípa Žamberská lípa.jpg Žamberk
50°5′15″ s. š., 16°27′46″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000337.000000337 101202
Q26786803
U domu čp. 91.
Buk lesní červenolistý v arboretu v Žampachu Žampach
50°2′16″ s. š., 16°25′50″ v. d.
buk lesní červenolistý 343 106385 Strom roste v parku Arboreta Domova pod hradem Žampach.
Buk lesní v arboretu v Žampachu Žampach
50°2′16″ s. š., 16°25′58″ v. d.
buk lesní 368 106383 Strom roste v parku Arboreta Domova pod hradem Žampach.
Lípa srdčitá v arboretu v Žampachu Žampach
50°2′17″ s. š., 16°25′51″ v. d.
lípa malolistá 396 106384 Strom roste v parku Arboreta Domova pod hradem Žampach.
Lípa u pranýře † Žampach lípa malolistá &0000000000000350.000000350 101163 V obci u čp. 38 proti pranýři pod hradním kopcem.
Lípa v Žampachu Žampach
50°2′19″ s. š., 16°25′19″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000370.000000370 101164
Q26786734
Na konci obce u čp. 10.
Lípa v arboretu v Žampachu Žampach
50°2′14″ s. š., 16°25′54″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000520.000000520 106449 V parku arboreta Domova pod hradem Žampach.
Jilm u Krátkých Žichlínek
49°52′52″ s. š., 16°38′23″ v. d.
jilm habrolistý &0000000000000320.000000320 104894
Q26789533
V obci u čp. 61.
Lípa u starého statku Žichlínek
49°53′28″ s. š., 16°37′38″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000380.000000380 101168
Q26786742
V severní část obce u starého statku.
Lípy u Skalických Žichlínek
49°53′32″ s. š., 16°37′40″ v. d.
lípa velkolistá (1)
lípa malolistá (1)
&0000000000000664.000000664 101167
Q26779810
V severní část obce u čp. 96. Obvody 335 a 664 cm.

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze AOPK ČR.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Nahrání snímku k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).