Velkokníže

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Titul velkokníže (rus. великий князь - velikij kňaz) nosili

V anglickém a francouzském jazyce byli také ruští carští princové a princezny, od 18. století až do svržení carství roku 1917 označovaní titulem "velkokníže" (rus. Великий Князь - velikij kňaz) resp. "velkokněžna" (rus. Великая Княжна či Княгиня - velikaja kňažna nebo kňagiňa), překládáno poněkud nepřesně jako "grand duke" nebo "grand-duc" resp. "grand duchess" nebo "grande-duchesse" - (což je přesně vzato velkovévoda/velkovévodkyně, či angl. Grand Duke) namísto "grand/great prince" nebo "grand-prince" resp. "grand/great princess" a "grande-princesse".

  • Kníže moskevský byl titul středověkého ruského panovníka před povýšením na velkoknížete tatarským velkochánem. Nesmíme však tento titul moskevského velkoknížete zaměňovat za novodobý titul Kníže moskevský resp. Kníže z Moskvy, jejž první francouzský císař Napoleon propůjčil svému maršálovi Michelu Neyovi v souvislosti s bitvou u Borodina. Francouzi označují tuto bitvu jako bitvu u Moskvy resp. jako bitvu o Moskvu (Bataille de la Moskowa), neboť ta umožnila dobytí Moskvy. Za své zásluhy v bitvě byl pro Neye vytvořen tento titul, jenž však nebyl spojen se žádnými právy či privilegii v Moskvě nebo Rusku. Během Druhého francouzského císařství nicméně tohoto titulu užívali také Neyův syn, stejně jako vnuk.
  • V Rusku od 18. století - v době absolutismu se tituly "velkokníže" («Великий Князь») a "velkokněžna" («Великая Княжна nebo Великая Княгиня») začaly používat pro děti (mužského i ženského pohlaví) panujícího monarchy, což bylo oficiálně stvrzeno v "Nařízení o imperátorské rodině" cara Pavla I. z 5. dubna 1797. Titul v zásadě odpovídal, třebaže ne zcela, evropskému titulu "princ" nebo "kníže" (angl. 'prince, špam. príncipe, něm. Prinz ap.]. Titul velkokníže dával jeho držiteli formální právo být jedním z pretendentů trůnu Ruského impéria. Velkokníže mohl ovšem také být rozhodnutím imperátora titulu zbaven, pokud okolnosti jeho narození nebo života byly v rozporu s články "Nařízení", stanovujícími požadavky na osoby vhodné k nastoupení na trůn. V ruském impériu byl člen imperátorské (= carské) rodiny oslovován titulem "Vaše imperátorská výsosti" («Ваше императорское высочество»). Tento titul měli členové carské rodiny, příbuzní imperátora (cara): "Titul velkoknížete, velkoněžny a imperátorských výsostí přináleží synům, dcerám, bratrům, sestrám, a po mužské linii též všem vnukům imperátora." (Úplná sbírka zákonů ruského impéria, sv. XXIV, 1830). Podle nařízení Alexandra III., vydaného s cílem omezit počet osob nosících tento titul (a snížit tak náklady zatěžující státní pokladnu, neboť s titulem byly spojeny nemalé finanční požitky), mohli jej nosit pouze děti a vnuci imperátora. Pravnuci a další nosili titul kníže imperátorské krve.